• No se han encontrado resultados

FACULTADE DE DEREITO – GRAO EN DEREITO HORARIOS DO CURSO 2018/2019 PRIMEIRO CURSO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FACULTADE DE DEREITO – GRAO EN DEREITO HORARIOS DO CURSO 2018/2019 PRIMEIRO CURSO"

Copied!
23
0
0

Texto completo

(1)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 PRIMEIRO CURSO

GRUPO A (Aula 3)

PRIMEIRO SEMESTRE - CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

16-17 Intr Dº Civil Intr Dº Civil

Intr Dº Civil Fund Históricos

do Dº

Fund Históricos

do Dº Teoría Dº

16,30 – 18

Mér 17-18 Dº Const I Dº Const I Fund Históricos

do Dº

Teoría Dº Teoría Dº

18 - 19,30

Mér 18-19 Dº Romano Dº Romano Economía I Economía I Economía I

SEGUNDO SEMESTRE - CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30

Mér 15-16 Técn Expr Técn Expr Técn Expr Dº Reais Dº Reais

16,30 – 18

Mér 16-17 Dº Const I Dº Const I Dº Reais Economía II Economía II

18 - 19,30

Mér 17-18 Dº Romano Dº Romano Economía II

1

(2)

PRIMEIRO CURSO GRUPO B (Aula 3)

PRIMEIRO SEMESTRE - CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30 Mér 9-10

10-11 Economía I Economía I

Economía I

Dº Romano Dº Romano Intr Dº Civil

10,30 – 12

Mér 11-12 Intr Dº Civil Intr Dº Civil Fund Históricos

do Dº Dº Const I Dº Const I

12 – 13,30 Mér 12-13

Fund Históricos

do Dº

Fund Históricos

do Dº Teoría do Dº Teoría do Dº Teoría do Dº

SEGUNDO SEMESTRE - CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30

Mér 9-10 Técn Expr Técn Expr Técn Expr Dº Reais Dº Reais

10,30 – 12

Mér 10-11 Dº Romano Dº Romano Dº Reais Economía II Economía II

12 – 13,30

Mér 11-12 Dº Const I Dº Const I Economía II

2

(3)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 PRIMEIRO CURSO

GRUPO C (Aula 2)

PRIMEIRO SEMESTRE - CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9-10.30 Mér 9-10

10-11

Fund Históricos

do Dº

Fund Históricos

do Dº

Intr Dº Civil

Intr Dº Civil Intr Dº Civil Fund Hist

do Dº 10.30-12

Mér 11-12 Dº Romano Dº Romano Teoría do Dº Teoría do Dº Teoría do Dº

12-13.30

Mér 12-13 Economía I Economía I Economía I Dº Const I Dº Const I

SEGUNDO SEMESTRE - CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9-10.30

Mér 9-10 Dº Const I Dº Const I Economía II Economía II Economía II

10.30-12

Mér 10-11 Técn Expr Técn Expr Técn Expr Dº Romano Dº Romano

12-13.30

Mér 11-12 Dº Reais Dº Reais Dº Reais

3

(4)

PRIMEIRO CURSO GRUPO A

(Grupo A1 – Aula 3) (Grupo A2 – Aula Seminario de Dereito Civil)

PRIMEIRO SEMESTRE - CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

Intr Civil A1 Intr Civil A1 Intr Civil A1 Teoría Dº A1 Teoría Dº A1 Dº Const I A2 Dº Const I A2 Teoría Dº A2 Fund H Dº A2 Fund H Dº A2 16,30 – 18

Mér 16-17

Dº Rom A1 Dº Rom A1 Intr Civil A2 Econ I A1 Econ I A1 Intr Civil A2 Intr Civil A2 Teoría Dº A1 Teoría Dº A2 Teoría Dº A2 18 - 19,30

Mér 17-18

Dº Const I A1 Dº Const I A1 Fund H Dº A1 Fund H Dº A1 Fund H Dº A1 Dº Rom A2 Dº Rom A2 Econ I A2 Econ I A2 Econ I A2 19,30 - 20,30

Mér 18-19

Econ I A1 Fund H Dº A2

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 8 e 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE - CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

Técn Expr A1 Técn Expr A1 Econ II A1 Dº Reais A1 Dº Reais A1 Dº Const I A2 Dº Const I A2 Dº Reais A2 Econ II A2 Econ II A2 16,30 – 18

Mér 16-17

Dº Rom A1 Dº Rom A1 Dº Reais A1 Econ II A1 Econ II A1 Técn Expr A2 Técn Expr A2 Técn Expr A2 Dº Reais A2 Dº Reais A2 18 - 19,30

Mér 17-18

Dº Rom A2 Dº Rom A2 Técn Expr A1 Dº Const I A1 Dº Const I A1 Econ II A2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 25 de febreiro, 18 de marzo, 8 e 29 de abril.

4

(5)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 PRIMEIRO CURSO

GRUPO B

(Grupo B1 – Aula 3) (Grupo B2 – Aula Seminario de Dereito Civil)

PRIMEIRO SEMESTRE - CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30 Mer 9-10

Econ I B1 Econ I B1 Econ I B1 Dº Rom B1 Dº Rom B1 Intr Civil B2 Intr Civil B2 Intr Civil B2 Dº Const I B2 Dº Const I B2 10,30 – 12

Mer 10-11

Fund H Dº B1 Fund H Dº B1 Fund H Dº B1 Teoría Dº B1 Teoría Dº B1 Econ I B2 Econ I B2 Econ I B2 Dº Rom B2 Dº Rom B2 12 - 13,30

Mer 11-12

Intr Civil B1 Intr Civil B1 Intr Civil B1 Dº Const I B1 Dº Const I B1 Fund H Dº B2 Fund H Dº B2 Teoría Dº B2 Teoría Dº B2 Teoría Dº B2

Mer 12-13 Teoría Dº B1

Fund H Dº B2

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 8 e 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE - CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30 Mér 9-10

Dº Const I B1 Dº Const I B1 Dº Reais B1 Dº Reais B1 Dº Reais B1 Técn Expr B2 Técn Expr B2 Técn Expr B2 Econ II B2 Econ II B2 10,30 – 12

Mér 10-11

Técn Expr B1 Técn Expr B1 Técn Expr B1 Econ II B1 Econ II B1 Dº Rom B2 Dº Rom B2 Econ II B2 Dº Reais B2 Dº Reais B2 12 - 13,30

Mér 11-12

Dº Rom B1 Dº Rom B1 Econ II B1 Dº Const I B2 Dº Const I B2 Dº Reais B2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 25 de febreiro, 18 de marzo, 8 e 29 de abril.

5

(6)

PRIMEIRO CURSO GRUPO C

(Grupo C1 – Aula 2) (Grupo C2 – Aula Seminario de Economía Política) PRIMEIRO SEMESTRE - CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9-10.30 Mér 9-10

Fund H Dº C1 Fund H Dº C1 Intr Civil C1 Intr Civil C1 Intr Civil C1 Econ I C2 Econ I C2 Econ I C2 Teoría Dº C2 Teoría Dº C2 10.30-12

Mér 10-11

Dº Rom C1 Dº Rom C1 Fund H Dº C1 Dº Const I C1 Dº Const I C1 Fund H Dº C2 Fund H Dº C2 Intr Civil C2 Intr Civil C2 Intr Civil C2 12-13.30

Mér 11-12

Econ I C1 Econ I C1 Teoría Dº C1 Teoría Dº C1 Teoría Dº C1 Dº Rom C2 Dº Rom C2 Fund H Dº C2 Dº Const I C2 Dº Const I C2

Mér 12-13

Econ I C1 Teoría Dº C2

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 8 e 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE - CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9-10.30 Mér 9-10

Dº Const I C1 Dº Const I C1 Técn Expr C1 Dº Rom C1 Dº Rom C1 Dº Reais C2 Dº Reais C2 Econ II C2 Econ II C2 Econ II C2 10.30-12

Mér 10-11

Técn Expr C1 Técn Expr C1 Econ II C1 Econ II C1 Econ II C1 Dº Const I C2 Dº Const I C2 Dº Reais C2 Dº Rom C2 Dº Rom C2 12-13.30

Mér 11-12

Dº Reais C1 Dº Reais C1 Dº Reais C1 Técn Expr C2 Técn Expr C2 Técn Expr C2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 25 de febreiro, 18 de marzo, 8 e 29 de abril.

6

(7)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 SEGUNDO CURSO

GRUPO A (Aula 9)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

16-17 Dº Penal Dº Penal Dº Obrig

Dº Admin I Dº Admin I Dº Const II

16,30 – 18

Mér 17-18 Dº Obrig Dº Obrig Dº Int Públ Dº Ecles Dº Ecles

18 - 19,30

Mér 18-19 Dº Int Públ Dº Int Públ Dº Ecles Dº Const II Dº Const II

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30

Mér 15-16 Dº Penal Dº Penal DºTraballo I DºTraballo I DºTraballo I

16,30 – 18

Mér 16-17 Dº Admin I Dº Admin I Inst Dº UE DºContratos DºContratos

18 - 19,30

Mér 17-18 Inst Dº UE Inst Dº UE DºContratos

7

(8)

SEGUNDO CURSO GRUPO B (Aula 2)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

16-17 Dº Admin I Dº Admin I

Dº Int Públ

Dº Obrig Dº Obrig Dº Obrig

16,30 – 18

Mér 17-18 Dº Int Públ Dº Int Públ Dº Ecles Dº Const II DºConst II

18 - 19,30

Mér 18-19 Dº Penal Dº Penal Dº Const II Dº Ecles Dº Ecles

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30

Mér 15-16 DºContratos DºContratos DºContratos Dº Admin I Dº Admin I

16,30 – 18

Mér 16-17 Inst Dº UE Inst Dº UE DºTraballo I DºTraballo I DºTraballo I

18 - 19,30

Mér 17-18 Dº Penal Dº Penal Inst Dº UE

8

(9)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 SEGUNDO CURSO

GRUPO C (Aula 9) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30 Mér 9-10

10-11 Dº Ecles Dº Ecles

Dº Ecles

Dº Obrig Dº Obrig Dº Obrig

10,30 – 12

Mér 11-12 Dº Penal Dº Penal Dº Const II Dº Const II Dº Const II

12 – 13,30

Mér 12-13 Dº Int Públ Dº Int Públ Dº Int Públ Dº Admin I Dº Admin I

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30

Mér 9-10 Inst Dº UE Inst Dº UE Inst Dº UE DºContratos DºContratos

10,30 – 12

Mér 10-11 Dº Penal Dº Penal DºContratos DºTraballo I DºTraballo I

12 – 13,30

Mér 11-12 Dº Admin I Dº Admin I DºTraballo I

9

(10)

SEGUNDO CURSO GRUPO A

(Grupo A1 – Aula 9) (Grupo A2 – Aula Seminario Hª do Dereito) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

Dº Obrig A1 Dº Penal A1 Dº Cons II A1 Dº Cons II A1 Dº Cons II A1 Dº Penal A2 Dº Obrig A2 Dº Obrig A2 Dº Adm I A2 Dº Adm I A2 16,30 – 18

Mér 16-17

Dº Penal A1 Dº Obrig A1 Dº Obrig A1 Dº Adm I A1 Dº Adm I A1 Dº Ecles A2 Dº Ecles A2 Dº Cons II A2 Dº Int Púb A2 Dº Int Púb A2 18 - 19,30

Mér 17-18

Dº Ecles A1 Dº Ecles A1 Dº Ecles A1 Dº Int Púb A1 Dº Int Púb A1 Dº Obrig A2 Dº Penal A2 Dº Int Púb A2 Dº Cons II A2 Dº Cons II A2

Mér 18-19

Dº Int Púb A1 Dº Ecles A2

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 8 e 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

Dº Penal A1 Dº Penal A1 Dº Trab I A1 Dº Trab I A1 Dº Trab I A1 Inst Dº UE A2 Inst Dº UE A2 Inst Dº UE A2 Dº Contr A2 Dº Contr A2 16,30 – 18

Mér 16-17

Dº Adm I A1 Dº Adm I A1 Dº Contr A1 Dº Contr A1 Dº Contr A1 Dº Penal A2 Dº Penal A2 Dº Trab I A2 Dº Trab I A2 Dº Trab I A2 18 - 19,30

Mér 17-18

Inst Dº UE A1 Inst Dº UE A1 Inst Dº UE A1 Dº Adm I A2 Dº Adm I A2 Dº Contr A2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 25 de febreiro, 18 de marzo, 8 e 29 de abril.

10

(11)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 SEGUNDO CURSO

GRUPO B

(Grupo B1 – Aula 2) (Grupo B2 – Aula Seminario de Economía Política) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

Dº Adm I B1 Dº Adm I B1 D Dº Ecles B1 Dº Obrig B1 Dº Obrig B1 Dº Penal B2 Dº Penal B2 Dº Int Púb B2 Dº Cons II B2 Dº Cons II B2 16,30 – 18

Mér 16-17

Dº Int Púb B1 Dº Int Púb B1 Dº Ecles B2 Dº Ecles B1 Dº Ecles B1 Dº Adm I B2 Dº Adm I B2 Dº Obrig B1 Dº Obrig B2 Dº Obrig B2 18 - 19,30

Mér 17-18

Dº Int Púb B2 Dº Int Púb B2 Dº Int Púb B1 Dº Ecles B2 Dº Ecles B2 Dº Penal B1 Dº Penal B1 Dº Cons II B2 Dº Cons II B1 Dº Cons II B1 19,30 – 21

Mér 18-19

Dº Obrig B2 Dº Cons II B1

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 8 e 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE –CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15-16

Inst Dº UE B1 Inst Dº UE B1 Inst Dº UE B1 Dº Trab I B1 Dº Trab I B1 Dº Contr B2 Dº Contr B2 Dº Trab I B2 Dº Adm I B2 Dº Adm I B2 16,30 – 18

Mér 16-17

Dº Penal B1 Dº Penal B1 Dº Contr B1 Dº Adm I B1 Dº Adm I B1 Inst Dº UE B2 Inst Dº UE B2 Inst Dº UE B2 Dº Trab I B2 Dº Trab I B2 18 - 19,30

Mér 17-18

Dº Contr B1 Dº Contr B1 Dº Trab I B1 Dº Penal B2 Dº Penal B2 Dº Contr B2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 25 de febreiro, 18 de marzo, 8 e 29 de abril.

11

(12)

SEGUNDO CURSO GRUPO C

(Grupo C1 – Aula 9) (Grupo C2 – Aula Seminario de Historia) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30 Mér 9-10

Dº Ecles C1 Dº Ecles C1 Dº Ecles C1 Dº Cons II C1 Dº Cons II C1 Dº Penal C2 Dº Penal C2 Dº Int Púb C2 Dº Obrig C2 Dº Obrig C2 10,30 – 12

Mér 10-11

Dº Penal C1 Dº Penal C1 Dº Int Púb C1 Dº Adm I C1 Dº Adm I C1 Dº Int Púb C2 Dº Int Púb C2 Dº Ecles C2 Dº Cons II C2 Dº Cons II C2 12 - 13,30

Mér 11-12

Dº Ecles C2 Dº Ecles C2 Dº Obrig C1 Dº Obrig C1 Dº Obrig C1 Dº Int Púb C1 Dº Int Púb C1 Dº Cons II C2 Dº Adm I C2 Dº Adm I C2

Mér 12-13 Dº Cons II C1

Dº Obrig C2

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 8 e 29 de outubro, 19 de novembro e 10 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30 Mér 9-10

Inst Dº UE C1 Inst Dº UE C1 Inst Dº UE C1 Dº Contr C1 Dº Contr C1 Dº Adm I C2 Dº Adm I C2 Dº Contr C2 Dº Trab I C2 Dº Trab I C2 10,30 – 12

Mér 10-11

Dº Penal C1 Dº Penal C1 Dº Trab I C1 Dº Trab I C1 Dº Trab I C1 Inst Dº UE C2 Inst Dº UE C2 Inst Dº UE C2 Dº Contr C2 Dº Contr C2 12 - 13,30

Mér 11-12

Dº Adm I C1 Dº Adm I C1 Dº Contr C1 Dº Penal C2 Dº Penal C2 Dº Trab I C2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 25 de febreiro, 18 de marzo, 8 e 29 de abril.

12

(13)

FACULTADE DE DEREITO – GRAO EN DEREITO HORARIOS DO CURSO 2018/2019

TERCEIRO CURSO GRUPO A (Aula 5)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 – 16,30 Dº Merc I Dº Merc I Org Xud e

Proceso Org Xud e

Proceso Dº Penal Especial I

16,30 – 18 Dº Trab II Dº Trab II Dº Financ

(16,30-17,30) Dº Penal

Especial I Dº Familia

18 - 19,30 Dº Financ Dº Financ Dº Familia

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 – 16,30

Ven 15-16 Dº Suces Dº Suces Dº Admin II Dº Admin II Dº Admin II

16,30 – 18

Ven 16-17 Dº Penal

Especial II Dº Penal

Especial II Dº Merc II Dº Merc II Dº Merc II

18 – 19,30

Ven 17-18 Proced Trib Proced Trib Dº Proces

Penal Dº Proces

Penal Dº Proces Penal

13

(14)

TERCEIRO CURSO GRUPO B (Aula 5)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30 Dº Familia Dº Familia Dº Financ

(9,30-10,30) Org Xud e

Proceso Org Xud e Proceso

10,30 – 12 Dº Financ Dº Financ Dº Trab II Dº Trab II Dº Penal Especial I

12 - 13,30 Dº Merc I Dº Merc I Dº Penal Especial I

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30

Mer 9-10 Dº Suces Dº Suces Dº Merc II Dº Merc II Dº Merc II

10,30 – 12

Mer 10-11 Dº Admin II Dº Admin II Dº Admin II Dº Penal

Especial II Dº Penal Especial II

12 – 13,30

Mer 11-12 Dº Proces

Penal Dº Proces

Penal Dº Proces

Penal Proced Trib Proced Trib

14

(15)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 TERCEIRO CURSO

GRUPO A

(Grupo A1 – Aula 5) (Grupo A2 – Aula Seminario Civil)(Grupo A3 Aula Economía) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 – 16,30

Dº Financ A2 Dº Financ A2 Dº Financ A3 (15,30-16,30) DºPenEsp A2 Dº Familia A1 Dº Merc I A1 Dº Merc I A1 Org Xud A1 Org Xud A1

Dº Trab II A3 Dº Trab II A3 DºPenEsp A2 Dº Familia A3

16,30 – 18

Dº Trab II A1 Dº Trab II A1 Org Xud A3 Dº Familia A2 Dº Familia A2 Dº Merc I A2 Dº Merc I A2 Dº Financ A2 (16.30-17.30) DºPenEsp A1

Dº Financ A3 Dº Financ A1 DºPenEsp A1 Org Xud A3

18 - 19,30

Dº Financ A1 Dº Financ A1 Dº Financ A1

(18-19) Org Xud A2 Dº Familia A3 Dº Trab II A2 Dº Trab II A2 Org Xud A2 Dº Familia A1

Dº Merc I A3 Dº Merc I A2 DºPenEsp A3 DºPenEsp A3

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 1 e 22 de outubro e 12 de novembro e 3 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Ven 15-16

Dº Suces A1 Dº Suces A1 Dº Merc II A2 Dº Merc II A2 Dº Merc II A2 DºPenEsp A2 DºPenEsp A2 Dº Adm II A1 Dº Adm II A1 Dº Adm II A1 Proc Trib A3 Proc Trib A3 Dº Pr Pen A3 Dº Pr Pen A3 Dº Pr Pen A3

16,30 – 18 Ven 16-17

Proc Trib A2 Proc Trib A2 Dº Pr Pen A2 Dº Pr Pen A2 Dº Pr Pen A2 Dº Suces A3 Dº Suces A3 Dº Merc II A1 Dº Merc II A1 Dº Merc II A1 DºPenEsp A1 DºPenEsp A1 Dº Adm II A3 Dº Adm II A3 Dº Adm II A3

18 - 19,30 Ven 17-18

DºPenEsp A3 DºPenEsp A3 Dº Adm II A2 Dº Adm II A2 Dº Adm II A2 Proc Trib A1 Proc Trib A1 Dº Pr Pen A1 Dº Pr Pen A1 Dº Pr Pen A1 Dº Suces A2 Dº Suces A2 Dº Merc II A3 Dº Merc II A3 Dº Merc II A3 As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas

que empezan os luns 4 e 25 de marzo, 22 de abril e 6 de maio.

15

(16)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30

Dº Familia B1 Dº Familia B1 Dº Financ B1 (9.30-10.30) DºPenEsp B1 DºPenEsp B1 Dº Financ B2 Dº Financ B2 Dº Trab II B2 Dº Trab II B2

Dº Merc I B3 Dº Merc I B3 Org Xud B3 Org Xud B3

10,30 – 12

Dº Financ B1 Dº Financ B1 Dº Trab II B1 Dº Trab II B1

Dº Merc I B2 Dº Merc I B2 Dº Financ B3 (10.30-11.30) DºPenEsp B3 DºPenEsp B2 Dº Familia B3 Dº Familia B3 Org Xud B2 Org Xud B2

12 - 13,30

Dº Merc I B1 Dº Merc I B1 Org Xud B1 Org Xud B1 DºPenEsp B3 Dº Familia B2 Dº Familia B2 Dº Trab II B3 Dº Trab II B3

Dº Financ B3 Dº Financ B3 Dº Financ B2

(12-13) DºPenEsp B2

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 1 e 22 de outubro e 12 de novembro e 3 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30 Mer 9-10

Dº Suces B1 Dº Suces B1 Dº Merc II B1 Dº Merc II B1 Dº Merc II B1 Dº Pr Pen B3 Dº Pr Pen B3 Dº Pr Pen B3 DºPenEsp B2 DºPenEsp B2 Dº Adm II B2 Dº Adm II B2 Dº Adm II B2 Proc Trib B3 Proc Trib B3

10,30 – 12 Mer 10-11

Dº Adm II B1 Dº Adm II B1 Dº Adm II B1 Proc Trib B2 Proc Trib B2 Dº Suces B3 Dº Suces B3 Dº Merc II B3 Dº Merc II B3 Dº Merc II B3 Dº Pr Pen B2 Dº Pr Pen B2 Dº Pr Pen B2 DºPenEsp B1 DºPenEsp B1

12 - 13,30 Mer 11-12

Dº Pr Pen B1 Dº Pr Pen B1 Dº Pr Pen B1 DºPenEsp B3 DºPenEsp B3 Dº Adm II B3 Dº Adm II B3 Dº Adm II B3 Proc Trib B1 Proc Trib B1 Dº Suces B2 Dº Suces B2 Dº Merc II B2 Dº Merc II B2 Dº Merc II B2 As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 4 e 25 de marzo, 22 de abril e 6 de maio.

16

(17)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019

FACULTADE DE DEREITO – GRAO EN DEREITO HORARIOS DO CURSO 2018/2019

CUARTO CURSO GRUPO A (Aula 4)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 – 16,30 Mér 15-16

16-17

Dº Proces

Civil I Dº Proces Civil I

Dº Merc III

Dº Merc III Dº Merc III Dº Admin III

16,30 – 18 Dº Int Priv Dº Int Priv Dº Admin III Dº Admin III

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 – 16,30 Mer 15-14

Dº Proces

Civil II Dº Proces

Civil II Sist Tribut Sist Tribut Sist Tribut

16,30 – 18 Dº Int Priv Dº Int Priv Filosofía Dº Filosofía Dº

17

(18)

CUARTO CURSO GRUPO B (Aula 4)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30 Mér 9-10

10-11 Dº Merc III Dº Merc III Dº Merc III

Dº Proces

Civil I Dº Proces Civil I Dº Admin III

10,30 – 12 Dº Int Priv Dº Int Priv Dº Admin III Dº Admin III

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 – 10,30 Dº Proces

Civil II Dº Proces

Civil II Sist Tribut

(10-11) Filosofía Dº Filosofía Dº

10,30 – 12 Dº Int Priv Dº Int Priv Sist Tribut Sist Tribut

18

(19)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 CUARTO CURSO

GRUPO A

(Grupo A1 - Aula 4) (Grupo A2 – Aula de Historia do Dereito)(Grupo A3-Aula Filosofía) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30 Mér 15,30-

16,30

Dº Int Priv A3 Dº Int Priv A3 Dº Adm III A2 Dº Pr Civ A3 Dº Merc III A1 Dº Merc III A1 Dº Merc III A1 Dº Adm III A2 Dº Pr Civ A2 Dº Adm III A2

16,30 – 18 Mér 16,30-

17,30

Dº Merc III A3 Dº Merc III A3 Dº Adm III A1 Dº Pr Civ A2 Dº Int Priv A2 Dº Int Priv A2 Dº Merc III A3 Dº Adm III A1 Dº Pr Civ A1 Dº Adm III A1

18-19,30 Mér 18-19

Dº Int Priv A1 Dº Int Priv A1 Dº Adm III A3 Dº Pr Civ A1 Dº Merc III A2 Dº Merc III A2 Dº Merc III A2 Dº Adm III A3 Dº Pr Civ A3 Dº Adm III A3

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 1 e 22 de outubro e 12 de novembro e 3 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

15 - 16,30

Dº P Civ II A2 Filosof Dº A2 Filosof Dº A2 Sist Tribut A1 Sist Tribut A1 Sist Tribut A1

15,30-16,30 Dº Int Priv A3 Dº Int Priv A3 Dº P Civ II A3 16,30 – 18 Sist Tribut A3 Sist Tribut A3 Sist Tribut A3 16,30-17,30

Dº P Civ II A1 Filosof Dº A1 Filosof Dº A1 Dº Int Priv A2 Dº Int Priv A2 Dº P Civ II A2

18-19,30

Sist Tribut A2 Sist Tribut A2 Sist Tribut A2 18-19 Dº P Civ II A3 Filosof Dº A3 Filosof Dº A3 Dº Int Priv A1 Dº Int Priv A1 Dº P Civ II A1

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 4 e 25 de marzo, 22 de abril e 6 de maio.

19

(20)

(Grupo B1 - Aula 4) (Grupo B2 – Aula de Historia do Dereito) (Grupo B3- Aula Filosofía) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30 Mér 9.30- 10.30

Dº Merc III B1 Dº Merc III B1 Dº Merc III B1 Dº Pr Civ I B1 Dº Int Priv B2 Dº Int Priv B2 Dº Adm III B3

Dº Adm III B3 Dº Adm III B3 Dº Pr Civ I B2 9-10.30

10,30 – 12 Mér 10.30-

11.30

Dº Int Priv B1 Dº Int Priv B1 Dº Adm III B2 Dº Pr Civ I B2 Dº Merc III B3 Dº Merc III B3 Dº Merc III B3

Dº Adm III B2 Dº Adm III B2 Dº Pr Civ I B1 10.30-12

12-13,30 Mér 12-13

Dº Merc III B2 Dº Merc III B2 Dº Merc III B2 11.30-12.30 Dº Pr Civ I B3 Dº Int Priv B3 Dº Int Priv B3 Dº Adm III B1

Dº Adm III B1 Dº Adm III B1 Dº Pr Civ I B3 12-13.30

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 1 e 22 de outubro e 12 de novembro e 3 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9 - 10,30

Dº P Civ II B2 Filosof Dº B2 Filosof Dº B1 Dº Int Priv B3 Dº Int Priv B3 Sist Tribut B2 9.30-10.30 Sist Tribut B1 Sist Tribut B1 Dº P Civ II B3

10,30 – 12

Dº Int Priv B2 Dº Int Priv B2 Sist Tribut B1 10.30-11.30 Dº P Civ II B1 Filosof Dº B1 Filosof Dº B3 Sist Tribut B3 Sist Tribut B3 Dº P Civ II B2

12-13,30

Dº P Civ II B3 Filosof Dº B3 Filosof Dº B2 Dº Int Priv B1 Dº Int Priv B1 Sist Tribut B3 12-13 Sist Tribut B2 Sist Tribut B2 Dº P Civ II B1

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 4 e 25 de marzo, 22 de abril e 6 de maio

20

(21)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 MATERIAS OPTATIVAS

(Aula 4)

PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10,30 – 12

Mér 11-12,30 Idioma I

(Inglés) Dº Rexistral

Aula 18 Dº Rexistral Aula 18

12 - 13,30

Mér 12,30-14 Idioma I

(Inglés) Hist Config

Xur Europa Hist Config Xur Europa

15-16.30 Dº Const e

UE Dº Const e UE

18-19,30 Hist Pens

Xurídico Hist Pens Xurídico

19 – 20,30

21

(22)

MATERIAS OPTATIVAS (Aula 4)

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES EXPOSITIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10,30 – 12

Mér 11-12,30 Mét Sol

Conflictos

12 - 13,30

Mér 12,30-14 Mét Sol

Conflictos Idioma II

(Inglés) Idioma II (Inglés)

18 – 19,30 Medicina

Legal Medicina

Legal Criminoloxía Criminoloxía

19 - 20,30

22

(23)

HORARIOS DO CURSO 2018/2019 MATERIAS OPTATIVAS (TODOS OS GRUPOS – Aula 18) PRIMEIRO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10.30-12 Dº Rexistr Dº Rexistr

12 - 13,30

Mér 11-12,30 Idio I (Ing) 1 Idio I (Ing) 1 Hist Conf Xur Hist Conf Xur

15-16.30 Dº C e UE Dº C e UE

18 - 19,30 Hist Pens Xur Hist Pens Xur

As clases interactivas deste grupo no primeiro semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 1 e 22 de outubro e 12 de novembro e 3 de decembro.

SEGUNDO SEMESTRE – CLASES INTERACTIVAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10.30-12.00 Mét Soluc 2

12 - 13,30

Mér 11-12,30 Mét Soluc 1 Idioma II (Ing) Idioma II (Ing) 13,30 – 15

Mér 12,30-14 Mét Soluc 2 Mét Soluc 1

18 - 19,30 Med Legal 1 Med Legal 1 Criminolo A1 Criminolo A2

19,30 – 21 Criminolo A1

Med Legal 2 Med Legal 2 Criminolo A2

As clases interactivas deste grupo no segundo semestre terán lugar as semanas que empezan os luns 4 e 25 de marzo, 22 de abril e 6 de maio.

23

Referencias

Documento similar

Coordinador do 2º curso do Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Rodríguez Guitián, Manuel Antonio. Coordinador do módulo “Os elementos do medio natural” do Máster

OBRIGATORIEDADE ASISTENCIA OU REALIZACIÓN % MÍNIMA DE ASISTENCIA ESIXIDA POSIBILIDADE DE APROBAR A MATERIA SEN CUMPRIR OS REQUISITOS DE ASISTENCIA OU REALIZACION INSTRUMENTO

Sería conveniente que el alumno lo fuera construyendo él mismo, con el objetivo de que manipule y experimente con el material; no olvidemos que muchos de

Teoría do Estado Dereito Internacional. Público e

a) Dada a situación especial do primeiro cuadrimestre do curso 2020-2021, pódese flexibilizar o número de horas presenciais correspondente a cada crédito

Como actividades complementarias a los Cursos de Primer y Segundo Ciclo, el alumnado del Aula de Mayores +55 matriculado en el Curso 2018/2019 podrá inscribirse en

a) Apoiouse a organización do Curso de webs docentes en galego que se celebrou entre outubro e decembro de 2005 conxuntamente para o profesorado de Dereito e Relacións Laborais,

Nesta Memoria de Calidade da Facultade de Matemáticas, correspondente ao curso académico 2018-2019, recóllese información relativa ao Sistema de Garantía de Calidade