FORMACIÓ CONTINUADA PER A INFERMERIA i METGES. febrer juny 2014

23  Download (0)

Full text

(1)

FORMACIÓ CONTINUADA PER A

INFERMERIA

i METGES

(2)

CURSOS ORGANITZATS PER:

IMPARTITS PER:

ACREDITATS PER:

(3)

FEBRER

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció A )

MARÇ

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció A ) Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció B ) Curs sobre Úlceres i Ferides Cròniques

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica Taller pràctic d’immobilitzacions

i embenats en el pacient Traumàtic Curs de Pautes d’Actuació a Urgències

*Taller Pràctic de Sutures Taller acreditat per a Metges i Infermeria

*Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Curs acreditat per a Metges i Infermeria

ABRIL

*Curs de Suport Vital Avançat ( SVA ) Curs acreditat per a Metges i Infermeria

Curs de Supervisió per a Infermeria

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA (opció C ) Curs de cures d’Infermeria al Malalt Crític Mòdul 2

MAIG

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció B ) Curs de Farmacología d’Urgències i Emergències Curs d’Urgències Pediàtriques

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA (opció D )

*Curs de Suport Vital Immediat Pediàtric Curs acreditat per a Metges i Infermeria

Taller de lectura Radiológica

JUNY

*Curs de Support Vital Avançat

en Trauma SVAT Curs acreditat per a Metges i Infermeria

(4)

ÍNDEX TEMÀTIC

AREAS TEMÀTIQUES DELS CURSOS

CURSOS ÀREA CLÍNICA Pàg

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica 6

Curs sobre Úlceres i Ferides Cròniques 7

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA 8

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult 9

Curs de Suport Vital Avançat ( SVA ) Adult 10

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Pediàtric 11

Curs de Suport Vital Avançat en Trauma ( SVAT ) Adult 12

Taller pràctic d’immobilitzacions

i embenats en el pacient Traumàtic 14

Curs de cures d’Infermeria al Malalt Crític Mòdul 2 15

Curs de Pautes d’Actuació a Urgències 16

Curs d’ UrgènciesPediàtriques 17

Taller Pràctic de Sutures 18

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica 19

Curs de Farmacología d’Urgències i Emergències 20

Taller de Lectura Radiològica 21

CURSOS DE GESTIÓ

(5)

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

CES

Centre d’ Estudis Sanitaris

Tel 93 864 88 66

secretaria@cesanitaris.com

http: // www.cesanitaris.com

1.

La reserva de plaça en el curs s’ haurà de fer per telèfon.

2.

S’avisarà per telèfon als alumnes inscrits, uns deu dies abans de l’inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula al compte corrent del Banc de Sabadell Atlántico

c.c. 0081 – 0050 – 12 – 0001004708

i fer arribar al Centre d’ Estudis Sanitaris CES per e-mail, una còpia del comprovant de la transferència o ingrés , degudament complimentat amb nom i cognoms .

3.

Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d’inscripció al curs,

en aquest cas l’alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.

4.

La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes.

5.

El Centre es reserva el dret de variar alguna d’aquestes normes.

6.

Per a l’obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i la Avaluació corresponent a cada curs per a el certificat d’aprofitament

(6)

CURS D’ ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

CONTINGUT

●Record anatòmic sistema específic de la conducció.

●Fonaments d’electrofisiologia cardíaca.

●Estudi de l' ona P. Estudi del complex QRS. Estudi de l'ona T

Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació.

Creixement de cavitats.Creixement auricular. Hipertròfia ventricular.

Bloqueig de branca del H H. Bloqueix fascicular.

Alteració de la repolarització: Síndrome Coronari Agut. Evolució, topografia anatòmica.

●Taller sobre ECG normals i patològics.

●Taquiarritmies, Bradiarritmies, tractament immediat.

Estudi pràctic de les arrítmies amb simulador: Taller d’arritmies.

Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V.

Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-Withe; Long-Ganong-Levine.

●Alteracions electrolítiques en el ECG.

DURADA: 24 hores

DOCENT: Rafael Garrido Díaz

Diplomat en Infermeria

Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític i Emergències per la UB

Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències per la UB Instructor Director de Suport Vital Bàsic i DEA pel Consell Català de

Ressuscitació CCR.Instructor Director de Suport Vital Immediat pel CCR Instructor SVA pel CCR

Docent col.laborador Màster d’Infermeria en Urgències de la UB Docent col.laborador Màster d’Anestesia i Reanimació de la UB

Docent col.laborador Màster Oficial Atenció Integral Pacient Crític de la UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 11, 13, 18, 20, 25, 27 març de 9 h a 13 h

Opció B: 12, 14, 19, 21, 26, 28 maig de 16 h a 20 h

PREU: 125 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS amb 4´9 crédits

(7)

CURS D’ATENCIÓ INTEGRAL D’INFERMERIA A LES ÚLCERES

PER PRESSIÓ I D’ ALTRES FERIDES CRÒNIQUES

CONTINGUT

●Alteracions de la pell: úlceres per pressió.

●Epidemiologia i mecanismes de producció de les úlceres per pressió.

●Determinació del risc de patir úlceres per pressió.

●Directius generals de prevenció d’úlceres per pressió.

● Valoració i maneig. Carregues tisulars.

●Cures locals de l’úlcera per pressió.

●Colonització i infecció bacteriana.

●Reparació quirúrgica.

●Educació i qualitat de cures.

●Úlceres vasculars i altres ferides cròniques.

●Peu diabètic.

DURADA: 24 hores

DOCENTS: Coordinador:

Justo Rueda López

Diplomat en Infermeria

ABS Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa. Membre Comité Investigació GNEAUPP

Montserrat Arboix Perejano

Infermera Unitat Cures Intensives H. de Sant Pau. Barcelona

Albert Guerrero Palmero

Diplomat en Infermeria

ABS Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa.

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 11, 13, 18, 20, 25, 27 març

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 150 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 4 crédits

(8)

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR

i DESFIBRIL.LACIÓ EXTERNA SEMIAUTOMÀTICA

( D.E.S.A. ) Nou Decret DOGC15/2012

CONTINGUT

*Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012

●Causes de l’aturada cardiorespiratòria.

●Importància de la desfibril.lació precoç. ●Serveis medics d’emergència.

●RCP Bàsica. ●RCP instrumentalitzat de via aèria.

●Simulació de pràctica integrada.

●Mort sobtada i significat de la desfibril.lació ventricular.

●Algoritmes de l’European Resuscitation Council 2010 per al DEA.

●Recollida de dades del DEA. ● Mètode Utsein. ● Problemes ètics.

● Simulació de pràctica integrada. ●Avaluació teòrica i pràctica

DURADA: 6 hores presencials

DOCENTS: Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVB i DEA per l’IES i el CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 21 febrer de 9 h a 16 h

Opció B: 7 març de 9h a 16 h

Opció C: 11 abril de 9 h a 16 h

Opció D: 16 maig de 9 h a 16 h

Opció E: 6 juny de 9 h a 16 h

PREU: 90 €

(9)

CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT ( SVI ) ADULT

Per a INFERMERIA i METGES

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant tres setmanes abans de iniciar el Curs

Avaluació Inicial. Reconeixement del pacient crític. ABCD Prevenció de l’aturada cardiorrespiratòria

Ressuscitació intra-hospitalària Algoritmes del Suport Vital Avançat

Maneig de la Vía Aèria i ventilació amb mitjans supraglòtics Ritmes en l’aturada cardiorrespiratòria.

Monitorització i reconeixement

Desfibril.lació manual i semiautomàtica

Canalització del accés venos i via intraòssia

Drogues empreades en l’aturada cardiorrespiratòria

Cures post – ressuscitació. Avaluació final

DURADA. 9 hores presencials i 14 hores treball moodle ( total 23 h )

Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVI ( Consell Català de Ressuscitació CCR)

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Data inici Moodle ( distància ): 17 març Data fase presencial: 4 abril

HORARI: de 9 h a 19 h ( jornada presencial intensiva )

PREU: 160 €

(10)

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT ( ADULT )

Per a INFERMERIA i METGES

CONTINGUT

● Reconeixement de la aturada cardiorrespiratòria.

●Temps de l’ ACR. Índex de supervivència.

●Algoritmes de la ERC ( Recomanacions de 2010 ) per a l’ RCP avançada per a l’adult.

Permeabilització de la vía aèria.

Instrumentalització de la via aèria. ( IOT, Fastrach, Frova , ..)

Via aèria difícil: Intubació retrògrada, Punció cricoidea…

Arítmies peri- aturada.Reconeixement de les arítmies perilloses.

Cardioversió, Desfibril.lació manual, automàtica

Marcapàs transcutàni●Accès venós intraòssi i administració de drogues.

Maneig inicial de la Síndrome Coronari Aguda SCA. SCAEST- SCASEST

●Megacode.● Avaluació teórico-pràctica

DURADA: 20 hores presencials

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 1, 3, 8, 10, 15 abril

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 290 €

(11)

CURS DE SUPORT VITAL IMMEDIAT PEDIÀTRIC

Per a INFERMERIA i METGES

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant tres setmanes abans de iniciar el Curs

Avaluació Inicial

Reconèixement del nen críticament malalt, per aparença, treball respiratori i insuficiència circulatòria Reconèixement del nen amb risc potencial de patir una aturada cardiorespiratòria

Arítmies que poden ser origen d’una aturada cardíaca en pediatria. Algoritmes de SVB amb DEA.

Material adequat per a l’obertura i neteja de la via aèria, i ventilació d’urgència: amb Cànules orofaríngies, , Mascaretes i bossa de ressuscitació amb reservori.

Oxigenoteràpia d’urgència.

Reconèixement del nen en situació de compromís vital que necessita instaurar accés vascular. Accés intraossi, material i tècnica

Medicació i sèrums més comuns d’aplicació en periaaturades i RCP immediata, Adrenalina, Glucosa, Sèrum fisiològic .

Particularitats del Servei d’Emergències Mèdiques de la zona. Sistemes de registre en una aturada, el mètode Utsein. Aspectes ètics de la RCP en pediatria. Avaluació final

DURADA: 9 hores presencials

DOCENTS : Director : Dr. Abel Martínez Mejías

Instructor Director de SVI i SVA Pediatriàtric per la ERC i ECP

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Data inici Moodle ( distància ): 5 maig Data fase presencial: 23 maig

HORARI: 9 h a 19 h

PREU: 220€

(12)

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT EN TRAUMA SVAT

( ADULT )

Per a INFERMERIA i METGES

CONTINGUT

Avaluació inicial

Atenció inicial al pacient traumàtic. Biomecànica del traumatisme.

Assistència prehospitalària al pacient traumàtic. Maneig de la vía aèria i ventilació.

Xoc en la malatía traumática.

TCE. Traumatisme vertebral i medul.lar Traumatisme toràcic

Traumatisme abdominal. Traumatisme d’extremitats.

Traumatisme térmic: cremades i lesions per fred Traumatisme en la dona i el nen

Index de gravetat en els traumatismes. Sedació i analgesia en el pacient traumàtic

Avaluacióo final

DURADA: 20 hores

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT pel CCR

Homero Sanmartino Hernández

Instructor de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 3, 5, 10, 12, 17 juny

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 450 €

(13)

CURS DE SUPERVISIÓ PER A INFERMERIA

CONTINGUT

● Introducció a la funció de Supervisió.

Components legals i aspectes ètics.

● Planificació d’activitats. Els objectius.

Principis de l'Organització. Competència i cooperació.

Descripció del lloc de treball.

● Interpretació de l'organigrama en el lloc de treball.

●La delegació d’activitats i les seves conseqüències.

●La presa de decisions. Resolució de conflictes.

Fonaments de la gestió hospitalària. Càlcul de les càrregues de treball.

Elaboració de plantilles de personal. Gestió de subministres.

Control de stock. Indicadors de rendiment i sistemes d’incentius.

●La motivació del personal i les formes d’estimulació existents.

●La funció de lideratge a la Supervisió.

Els models d’infermeria. Models sanitaris.Polítiques de qualitat.

●La gestió del temps.

La comunicació verbal i no verbal: *Taller com parlar en públic

L’auditoria d’infermeria a la unitat hospitalària.

DURADA: 60 hores

DOCENTS: Coordinador:

Francesc Casado i Zuriguel

Diplomat en Infermeria.Llicenciat en Medicina. Màster en Gestió i Administració de Serveis d’Infermeria. Diplomat en Gestió Hospitalària a ESADE. Diplomat en Economia de la Salut per la UAB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 2, 7, 9, 14, 23, 28, 30 abril; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 maig

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 290 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 5,1 crédits

(14)

TALLER PRÀCTIC D’IMMOBILITZACIONS i EMBENATS EN EL

PACIENT TRAUMÀTIC

CONTINGUT: Lesions traumàtiques : Fractures :

Luxacions

Esquinços

Lesions musculars

Contusions

Ferides, inflamació i hematomes

Embenats :

Tipus de benes

Regles per a efectuar un embenat correcte Complicacions d’un embenat incorrecte Educació sanitària respecte dels embenats Embenats terapèutics:

Embenats elàstics adhesius Embenats compressius

Embenats amb guix

Embenats amb fèrules de guix

DURADA: 12 hores

DOCENT: Joan Maria Estrada Masllorens

Infermer. Servei d’Urgències Traumatològiques i Cirurgia H. Clínic. Barcelona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 14, 21 març i 4 abril

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 1,9 crédits

(15)

AL MALALT CRÍTIC ( UCI )

Mòdul 2

CONTINGUT

Traumatisme Craniencefàlic: lesions greus des de l’inici

Monitorització del TCE, signes de agreugement

Cures d’ Infermeria al pacient Neurològic:

- Test de Glasgow y valoració neurològica

Cures d’ Infermeria al pacient de Neurocirurgia:

- Principals proves diagnòstiques - Catèter de Pressió Intracranial (PIC)

- Catèter Ventricular. Saturació del bulbo iugular.

Cures d’Infermeria al pacient amb traumatisme toràcic:

Tórax inestable. Paràmetres de la ventilació mecánica

Cures d’Infermeria al pacient amb patologia abdominal:

Hemorràgia retroperitoneal - Sondes nasogastriques. - Sondes nasoieiunals.

- Ferides per arma blanca i armes de foc.

Traumatisme pèlvic:Signes de agreugement. Complicacions Cures d’ Infermeria al pacient amb lesió medul.lar.

Infecció Nosocomial a les Cures Intensives. Aspectes Legals de la pràctica infermera a la UCI

DURADA: 20 hores

COORDINADOR: Jesús Ruiz Jordán Professor Associat UB

Infermer UCI Hospital Germans Trias i Pujol ( GTP ) de Badalona

Cristina Casanovas Infermera UCI Hospital GTP

Angeles Melero Infermera UCI, Hospital GTP

Ester Roca Infermera UCI Hospital GTP

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 1, 3, 8, 10, 15 abril

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 170 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 2,9 crédits

(16)

CURS DE PAUTES D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA

A URGÈNCIES

CONTINGUT

Valoració i triatge del pacient a Urgències per Infermeria.

● Actuació immediata davant les Urgències Mèdiques més freqüents: IC, IAM, CI, HTA,..

● Actuació immediata davant les Urgències Quirúrgiques més freqüents: Abdomen Agut.

● Actuació immediata davant les urgències Traumatològiques més freqüents:

Trauma toràcic, trauma abdominal, polifracturat, politraumatitzat.

● Actuació immediata davant les Urgències Pediàtriques més habituals:

Insuficiciència respiratòria, convulsions, síndrome febril.

● Actuació d’infermeria en el Box d’Aturada.

●Aparatatge, Tècniques i material d’urgències. ●Farmacología d’urgències.

* Aquest Curs inclou Taller Pràctic de Tècniques d’Infermeria en Urgències

DURADA: 40 hores

DOCENTS: Dr. Eduard Martínez Garcia Metge Unitat Medicalitzada SEM

Dr. Abel Martínez Mejias Cap UCIAS Pediatria Hospital de Terrassa José A. Sarria Guerrero UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB

Joan Mª Estrada Masllorens UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 12, 17, 19, 24, 26, 31 març; 2, 7, 9, 14 abril

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 240 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 5,6 crédits

(17)

CURS D’URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

PER A INFERMERIA

CONTINGUT:

Epidemiologia de les urgències pediàtriques . Trets diferencials del pacient pediàtric .

Triangle de ' avaluació pediàtric .

El nen amb risc d' aturada cardiorespiratòria . El monitoratge a urgències pediàtriques.

Síndrome febril del lactant i nen. protocol febre

Insuficiència respiratòria Aguda . ( Crup , BAO , bronquiolitis ... )

Ús de nebulitzadors i inhaladors .

Shock i el seu maneig inicial :

El nen diabètic a urgències Sèpsia ..Anafilaxia

Patologia abdominal - renal en UPED .

El nounat en el servei d'urgències .

Reanimació Neonatal , Pràctica d'Actuació bàsica Disfuncions neurològiques , Intoxicacions

Les convulsions febrils .

TCE . Politrauma en pediatria . Aspectes pràctics .

Sedo analgèsia bàsica . El nen ofegat i el nen cremat

Generalitats en reanimació cardio pulmonar .

Ritmes de peri parada.

Seqüència de RCP instrumental + DEA

DURADA: 24 hores

COORDINADOR: Dr. Abel Martínez Mejías

Instructor Director de SVI i SVA Pediatriàtric per la ERC i ECP Cap Servei UCIAS Pediàtriques Hospital General Terrassa

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 13, 15, 20, 22, 27, 29 maig

HORARI: de 16h a 20 h

PREU: 250 €

(18)

TALLER PRÀCTIC DE SUTURES PER A

INFERMERIA i METGES

CONTINGUT

●Classificació de les sutures:

● Absorbibles, sintètiques, absorbibles biològiques, no absorbibles sintètiques, no absorbibles biològiques

●Classificació de les agulles :

●Segons la forma. Segons la punta ( Cilindriques, triangulars, espatulars... ) Segons el cos. Segons l’ull.

●Retirada dels punts

* Taller pràctic Wet Lab de totes les sutures.

DURADA: 8 hores

DOCENTS: Dr. Jorge Navinés López

Adjunt Servei Cirurgía General H. Germans Trias i Pujol. Badalona

Dra Montserrat Rovira Argelagués

Adjunt Servei Cirurgía General H. Germans Trias i Pujol. Badalona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 18, 20 març

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 110 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 1,2 crédits

(19)

CURS D’ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA I VENTILACIÓ

MECÀNICA

CONTINGUT

● Introducció a la ventilació.

●Principis bàsics de la ventilació pulmonar.

●Insuficiència respiratòria.

Principis bàsics de la ventilació mecànica.

El ventilador mecànic. Paràmetres del ventilador.

Inici de la ventilació mecànica.Modalitats de la VM

●Cures d’infermeria davant una via aèria artificial.

●Cures d’infermeria davant un pacient amb traqueostomia.

●Monitorització durant la ventilació mecànica. PEEP.

Alarmes del ventilador.Interrupció de la ventilació mecànica ( Weaning )

●Efectes secundaris de la ventilació mecànica.●Sedació i ventilació mecànica.

Casos pràctics. Maneig de la via aèria. Via aèria difícil.

Sessió pràctica amb ventilador

DURADA: 24 hores

DOCENTS : Dr. Miquel Martin Villodres ( SEM Catalunya)

Dr. Sergi Martínez ; Jesús RuízJordán Servei UCI Hospital Germans Trías i Pujol

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 12, 17, 19, 24, 26, 31 març

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 4,5 crédits

(20)

CURS DE FARMACOLOGIA D’URGÈNCIES

I EMERGÈNCIES

CONTINGUT ●Farmacologia d’urgències: ●Farmacocinética. ●Farmacodinàmia.

Vies d’administració dels fàrmacs en urgències.

Farmacologia en la RCP.

Farmacologia en les urgències cardiovasculars.

●Farmacologia d’agents inotròpics vasoactius.

Farmacologia de les urgències respiratòries.

Fluidoteràpia; alteracions hidroelectrolítiques.

Farmacologia en les urgències neurològiques.

Farmacologia en les urgències psiquiàtriques.

Farmacologia en les urgències per intoxicació.

Analgèsia i anestesia.

●Casos pràctics.

DURADA: 32 hores

DOCENT: Dr. Eduard Martínez García

Metge Adjunt del Sistema d’Emergències Médiques de Catalunya SEM

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 maig

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 230 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb 5,3 crédits

(21)

TALLER DE LECTURA RADIOLÒGICA

PER A INFERMERIA

CONTINGUT

L’origen dels RX . La formació de la imatge .

Radiologia òssia simple.

 Densitats normals  Projeccions habituals .  Paràmetres de qualitat .

Preparació del pacient per RX Abdomen. Projeccions. Paràmetres de qualitat. Visualització de placa normal d’Abdomen. Alteracions de la normalitat.

Visualització de plaques patològiques.

Preparació del pacient per RX Tòrax. Projeccions. Paràmetres de qualitat. Visualització de placa normal de tòrax. Alteracions de la normalitat.

Visualització de plaques patològiques.

DURADA: 12 hores

DOCENTS: Jordi Galimany Masclans

Infermer. Professor de Salut Pública de la E U I de la Universitat de Barcelona. Tècnic en Radiologia. Gestió en l’àmbit del Diagnòstic per la Imatge.

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 7, 9, 12 maig

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 110 €

Pendent Acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(22)

CURS D’ INSTRUMENTACIÓ QUIRÚRGICA

PER A INFERMERIA

CONTINGUT:

Introducció a la Instrumentació Quirúrgica Morfofisiologia clínica

Patologia quirúrgica

Fonaments i processos bàsics de la instrumentació Esterilització i Microbiologia

Anestèsia del pacient quirúrgic Comunicació amb el pacient quirúrgic

Fonaments quirúrgics I ( Cirurgia General Oberta)

Fonaments quirúrgics II ( Cirurgia General Laparoscòpica )

Fonaments quirúrgics III ( Ginecologia , Urologia , Ortopèdia , Cirurgia ORL )

Fonaments quirúrgics IV ( Oftalmologia , Neurocirurgia , Cirurgia Cardiovascular )

Administració de quiròfans Checklist Quirúrgic Pràctica clínica I Anglès quirúrgic Pràctica clínica II DURADA: 20 hores

COORDINADOR: Dr. Jorge Navinés López. Adjunt Servei Cirurgia General Universitari GTiP Professor Associat UAB

Docents del Servei de Cirurgia General de HUGTiP

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Pendent dates HORARI: de 9 h a 13 h

PREU:

Pendent Acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(23)

Col.legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora 4 - 8. Barcelona

/ Diagonal: 6, 7, 33, 34, 63, 67, 68, 78, T1, N 12

/ Av. Sarriá: 6, 34, 66

/ General Mitre: 16, 30, 70, 72, 74

/ Doctor Fleming: 30

L3 Metro ( Parada Maria Cristina ) Trambaix ( Diagonal – l’ Illa )

Figure

Updating...

References

Related subjects : formació continuada