Un estiu rodó GUIA D ACTIVITATS D ESTIU PER A INFANTS I JOVES

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

GUIA D’ACTIVITATS D’ESTIU

PER A INFANTS I JOVES

(2)

Teniu a les mans la guia d’activitats d’estiu que la ciutat posa enguany a disposició dels infants i joves, un ampli catàleg de propostes per fer de les vacances escolars un període per a l’aprenentatge i la formació des d’un plantejament lúdic i atenent a la diversitat d’interessos de joves i infants. Casals d’estiu, campaments i colònies, activitats a les piscines, propostes esportives, cursos i tallers temàtics i un llarg etcètera componen una oferta global que ha estat possible amb l’esforç de tots i cadascun dels centres que acullen i organitzen les activitats conjuntament amb entitats de lleure, clubs esportius, associacions juvenils i associaci-ons de mares i pares, i amb el suport de les regi-dories d’Ensenyament i Política Lingüística, Cultura i Joventut i Esports.

És per això que, des d’aquestes pàgines, vull reco-nèixer la feina i l’esforç de totes les persones que han fet possible que els propers mesos els infants i joves i les seves famílies puguin escollir entre una oferta d’activitats àmplia i de qualitat que creix en relació a estius anteriors. Tot plegat amb l’ob-jectiu que aquest sigui un estiu rodó.

Carles Pellicer i Punyed Alcalde de Reus

sumari

COM FER SERVIR AQUESTA GUIA

· A la pàgina 3 trobareu el sumari amb la relació dels blocs de contingut:

CASALS D’ESTIU I CASALS D’ESTIU ESPECÍFICS COLÒNIES I CAMPAMENTS

ACTIVITATS ESPORTIVES TALLERS I CURSOS OCI I CULTURA

· A partir de la pàgina 4 trobareu la fitxa informativa de cada activitat amb les dades bàsiques de l’oferta, on realitzar la inscripció i com contactar amb l’en-titat. Cada activitat té assignat un número que us ajudarà a la seva localització en el plànol d’ubicació dels equipaments i instal·lacions.

· Les activitats esportives es presenten dins la fitxa informativa de l’entitat espor-tiva organitzadora.

· A les pàgines centrals hi ha el plànol de la ciutat amb la ubicació dels equipa-ments i instal·lacions i la relació de les activitats.

La informació d’aquesta guia ha estat facilitada per les entitats organitzadores i és vàlida a excepció d’errada tipogràfica.

INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL

· Les activitats de lleure estan subjectes a la normativa marcada pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (DOGC núm. 3902, pàg. 239, de l’11/06/2003).

· Les activitats de lleure, esportives i culturals són obertes a tothom. A fi de garantir una participació de qualitat dels infants i joves amb discapacitat, cal consultar als organitzadors la possibilitat d’integració.

· El contingut i desenvolupament de les activitats són responsabilitat de les entitats organitzadores o promotores.

· L’organització es reserva el dret de canviar o anul·lar l’activitat si no es cobreix el mínim d’inscripció establert o bé per causes justificades; en aquest cas, les devolucions es faran efectives segons s’indiqui en formalitzar la inscripció. Específica dels casals:

• Les inscripcions als casal d’estiu són setmanals.

• El preu del bloc de 9 a 13 h és de 42 € per setmana. Per la inscripció si-multània d’un segon fill serà de 38 € per aquest i de 35 € per al tercer fill i successius. Quant a les famílies monoparentals, el preu del bloc de 9 a 13 h és de 38 € per setmana i de 35 € per al segon fill i successius.

• Els preus de la setmana del 25 al 28 de juny s’aplicaran proporcionalment.

Un estiu rodó

CASALS D’ESTIU_4

CASALS D’ESTIU ESPECÍFICS_5

CAMPAMENTS I COLÒNIES_6

ACTIVITATS ESPORTIVES_7

PLÀNOL D’EQUIPAMENTS_10

TALLERS I CURSOS_14

OCI I CULTURA_18

(3)

1

CASAL AEG BEN ENLLÀ

ORGANITZA: AEG Ben Enllà

LLOC: Escola Teresa Miquel I Pàmies · Passeig de Misericòrdia, 9A

EDATS: de 3 a 5 anys (P3 a P5 cursat) / de 5 a 12 anys (de P5 a 6è cursat) DIES: del 2 de juliol al 24 d’agost

HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 78 € amb menjador / de 7.50 a 13 h · 54 € amb acollida / de 7.50 a 15 h · 90 € amb acollida + menjador

Inscripcions: Tel. 605 258 583 / casaldestiu@gmail.com / Divendres 1 i 8 de juny de 16 h a 18.30 h / Dissabte 16 de juny de 10 h a 13.00 h / A partir del 21 de maig a: www.benenlla.org/casal

4

CASAL JOAN REBULL

ORGANITZA: AMPA Joan Rebull

LLOC: Escola Joan Rebull · Avinguda de l’Onze de Setembre,10 EDATS: de 3 a 12 anys (P3 a 6è cursat)

DIES: del 25 de juny al 28 de juny / del 2 al 27 de juliol / del 3 al 7 de setembre HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 65 € amb menjador / de 8 a 13 h · 48 € amb acollida / de 8 a 15 h · 73 € amb acollida + menjador

Inscripcions: Secretaria AMPA Joan Rebull / Tel. 977 332 010 / correu@apajoanrebull.cat / www.apajoanrebull.cat / De dilluns a divendres de 9 a 11 h i de 16 a 17 h, del 21 de maig al 22 de juny

3

CASAL FEM-NOS AMICS

ORGANITZA: Associació Esplai Fem-nos Amics

LLOC: Escola Prat de la Riba · Avinguda de Prat de la Riba, 36 EDATS: de 3 a 12 anys (P3 a 6è cursat)

DIES: del 25 de juny al 24 d’agost a l’escola / del 27 d’agost al 7 de setembre a la seu social HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 67 € amb menjador /

de 8 a 13 h · 54 € amb acollida / de 8 a 15 h · 79 € amb acollida + menjador / de 9 a 17 h · 82 € amb menjador / de 8 a 17 h · 91 € amb acollida + menjador / de 15 a 17 h · 18 € tarda

Inscripcions: Local Social de la Parròquia de Sant Joan Baptista / Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n, 43201 Reus / Tel. 630 985 524 / casals@esplaiefa.cat / www.esplaiefa.cat / Divendres i dissabtes de 18 a 20 h, del 21 de maig al 30 de juny

9

CASAL PETIT

ORGANITZA: Regidoria de Família i Gent Gran

LLOC: Mas Pintat, centre de suport a la infància i famílies · Carrer de l’Abat Escarré, 11 EDATS: d’1 a 3-4 anys

DIES: del 2 de juliol al 31 d’agost

HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 €

Inscripcions: Tel. 977 010 057 / maspintat@reus.cat / De dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h / Divendres de 9 a 15 hores / De l’11 al 21 de juny

8

CASAL D’ESTIU ADAPTAT

ORGANITZA: AMPA CPEE Alba

LLOC: Escola Dr. Alberich i Casas · Carrer de Cèlia Artiga,10 EDATS: nens escolaritzats en centres d’educació especial DIES: del 2 al 31 de juliol, de dilluns a divendres

HORARI/PREU: de 9 a 13 h / a consultar (mes sencer o setmanes)

Inscripcions: Local de l’AMPA CPEE Alba / Carrer de la Boca de la Mina s/n / Tel. 692 263 683 / alba.ampa@gmail.com / Del 11 al 14 de juny, de les 10 a 12 h

5

CASAL L’ALBADA

ORGANITZA: Esplai l’Albada

LLOC: Esplai l’Albada · Carrer de Pubill i Oriol, 25 EDATS: de 3 a 12 anys (cursat P3 a 6è) DIES: del 2 de juliol al 3 d’agost

HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 67 € amb menjador / de 8 a 13 h · 52 € amb acollida / de 8 a 15 h · 77 € amb acollida + menjador

Inscripcions: Esplai l’Albada / Tel. 977 344 963 / albada@tinet.org / http://esplaialbada.bloc.cat / Dissabtes de maig, de 16 a 18 h / Divendres 1 i 8 de juny, de 17 a 19.30 h / Dissabtes 2 i 9 de juny, de 16 h a 18 h

2

CASAL AEG MISERICÒRDIA

ORGANITZA: AEiG Mare de Déu de Misericòrdia

LLOC: Escola Alberich i Casas · Carrer de Cèlia Artiga,10 EDATS: de 3 a 12 anys (cursat P3 a 6è)

DIES: del 2 al 27 de juliol

HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 65 € amb menjador / de 8 a 13 h · 52 € amb acollida / de 8 a 15 h · 75 € amb acollida + menjador

Inscripcions: AEiG Mare de Déu de Misericòrdia / Carrer de la Presó, 13, 3r pis, 43201 Reus / Tel. 675 609 385 / aegmisericor-dia@hotmail.com / Dilluns i dimecres de 18 a 20 h; dijous de 19 a 21 h / dissabtes de 18 a 19 h, del 21 de maig al 30 de juny

7

CASAL PI DEL BURGAR

ORGANITZA: AMPA Pi del Burgar

LLOC: Institut Escola Pi del Burgar · Carrer de Josep Vidal i Llecha, 1 EDATS: de 3 a 12 anys (cursat P3 a 6è)

DIES: del 2 al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre

HORARI/PREU PER SETMANA:de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 70 € amb menjador / de 8 a 13 h · 56 € amb acollida / de 8 a 15 h · 82 € amb acollida + menjador

Inscripcions: Secretaria AMPA de l’Institut Escola Pi del Burgar / Tel. 672 472 770 / ampapidelburgar@ gmail.com / Dilluns, dimarts i dijous, de 8.30 a 12 h i dimecres de 14.30 a 16.30 h / Del 21 de maig al 21 de juny

6

CASAL LA VITXETA

ORGANITZA: AMiPA La Vitxeta

LLOC: Escola La Vitxeta · Passeig del Nord, 120 EDATS: de 3 a 12 anys (cursat P3 a 6è)

DIES: del 25 de juny al 28 de juny / del 2 al 27 de juliol / del 3 al 7 de setembre HORARI/PREU PER SETMANA: de 9 a 13 h · 42 € / de 9 a 15 h · 70 € amb menjador / de 8 a 13 h · 52 € amb acollida / de 8 a 15 h · 80 € amb acollida + menjador

Inscripcions: Secretaria AMiPA La Vitxeta / Tel. 977 330 883 / amipalavitxeta@gmail.com / http://www.coopixs.com/escola/ De dilluns a dijous de 16 a 18 h, del 21 de maig al 15 de juny

CASALS D’ESTIU

CASALS D’ESTIU ESPECÍFICS

4 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 5 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(4)

ACTIVITATS ESPORTIVES

12

COLÒNIES XÀLDIGUES

ORGANITZA: Esplai l’Albada LLOC: Vallclara (Conca de Barberà)

EDATS: nascuts del 2003 al 2005

DIES: del 3 al 12 d’agost

PREU: 220 € socis / 240 € no socis

11

CAMPAMENTS MOIXIGANGUES

ORGANITZA: Esplai l’Albada LLOC: Les Vinyes (Berguedà)

EDATS: nascuts del 1999 al 2002

DIES: del 14 al 22 de juliol

PREU: 220 € socis / 240 € no socis

10

CAMPAMENTS IUBARTES

ORGANITZA: Esplai l’Albada LLOC: Menorca

EDATS: nascuts del 1997 al 1998

DIES: del 3 al 12 d’agost

PREU: 275 € socis / 295 € no socis

14

COLÒNIES FEM-NOS AMICS

ORGANITZA: Associació Esplai Fem-nos Amics LLOC: La Pobla de Lillet (Berguedà). Casa La Sala

EDATS: de 5 a 12 anys (P5 i 6è cursat)

DIES: del 30 de juliol al 5 d’agost

PREU: 240 €

13

CAMPAMENTS FEM-NOS AMICS

ORGANITZA: Associació Esplai Fem-nos Amics LLOC: Vilanova de Sau (Osona). Els Prats

EDATS: de 13 a 17 anys (cursat 1r d’ESO a 1r de BAT)

DIES: del 2 al 12 d’agost

PREU: 240 €

Inscripcions: Local Social de la Parròquia Sant Joan / Carrer de Josep Sardà i Cailà, s/n, 43201 Reus / Tel. 630 985 524 / colonies@esplaiefa.cat / www.esplaiefa.cat / Divendres i dissabtes, de 18 a 20 h / Divendres i dissabtes de 18 a 20 h, a partir del 21 de maig

Inscripcions: Esplai l’Albada / Carrer de Pubill i Oriol, 25, 43201 Reus / Tel. 977 344 963 / albada@tinet.org / http://esplaialbada.bloc.cat / Dissabtes de maig de 16 a 18 h / Divendres 1 i 8 de juny, de 17 a 19.30 h / Dissab-tes 2 i 9 de juny, de 16 a 18 h

CAMPAMENTS I COLÒNIES

15

CLUB DE GOLF AIGÜESVERDS

LLOC: Carretera de Cambrils, km 1,8

ESPLAI ESPORTIU D’ESTIU

(GOLF, TENNIS, PÀDEL, PISCINA…)

EDATS: de 3 a 12 anys

DIES: del 25 de juny al 3 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 16.30 h

TORNS: inscripcions per setmanes (dinar opcional no inclòs)

PREU: 100 e

16

CLUB JUDO SAKURA REUS

LLOC: Escola Alberich i Casas

CAMPUS DE JUDO

EDATS: de 4 a 16 anys

DIES: del 2 al 27 de juliol

HORARI: de 9 a 13 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 40 e

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Reus Esport i Lleure SA / Carrer de Mallorca, 1, 43205 Reus / Tels. 977 010 888 i 606 669 652

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Recepció Casa Club / Tel. 977 752 725

17

CLUB TENNIS REUS MONTEROLS

LLOC: Carretera de Cambrils, km 1

CAMPUS D’ESTIU

EDATS: de 3 a 14 anys

DIES: del 25 de juny al 17 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 14 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 103 e

CURSETS DE NATACIÓ

EDATS: més de 3 anys

DIES: del 25 de juny al 14 de setembre, de dilluns a divendres

HORARI: de 16 a 17 h, de 17 a 18 h i de 18 a 19 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 25 e o 35 e (en funció del nivell) 6 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 7 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(5)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: CN Reus Ploms / Avinguda de Marià Fortuny, 5 / Tel. 977 754 257 www.reusploms.cat / Consulteu altres activitats, descomptes i preus especials per a socis

18

CN REUS PLOMS

LLOC: Av. de Marià Fortuny, 5

CURSETS DE NATACIÓ

(PER A PETITS, APRENENTATGE I PERFECCIONAMENT)

EDATS: de 2 a 12 anys

DIES: del 2 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: durada de l’activitat: 45 minuts / diversos horaris de matí i tarda

TORNS: inscripcions per quinzenes

PREU: a consultar

ESTADES ESPORTIVES

(HÍPICA, BÀSQUET, TENNIS, PÀDEL, ATLETISME…)

EDATS: de 3 a 16 anys

DIES: de l’11 de juny al 7 de setembre, de dilluns a divendres

HORARI: acollida, matinal, tarda i dia sencer (opció dinar)

TORNS: inscripcions per quinzenes

PREU: a consultar

ESCOLA DE FUTBOL

EDATS: de 6 a 16 anys

DIES: del 25 de juny al 17 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 14 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 103 e

ESCOLA DE PÀDEL

EDATS: de 7 a 16 anys

DIES: del 25 de juny al 17 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 14 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 103 e

ESCOLA DE TENNIS

EDATS: de 7 a 16 anys

DIES: del 25 de juny al 17 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 14 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 103 e

19

REUS DEPORTIU

LLOC: Carrer d’Antoni Gaudí, 66

CAMPUS D’HOQUEI PATINS

(AMB PISCINA I L’OPCIÓ DE TARDES AMB PARTITS)

EDATS: de 4 a 12 anys

DIES: del 2 al 20 de juliol

HORARI: de 9 a 14 h o de 9 a 19 h (inclou dinar)

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CAMPUS DE BÀSQUET

(AMB PISCINA I L’OPCIÓ DE TARDES AMB PARTITS)

EDATS: de 4 a 16 anys

DIES: del 25 de juny al 27 de juliol i del 2 al 7 de setembre

HORARI: de 9 a 14 h o de 9 a 18 h (inclou dinar)

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CAMPUS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

I ESTÈTICA DE GRUP

(AMB PISCINA I MANUALITATS)

EDATS: més de 3 anys

DIES: del 25 de juny al 3 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: de 8.45 a 14 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CAMPUS DE KARATE

(KARATE, LLEURE A LA PISCINA, JOCS I SORTIDES)

EDATS: de 4 a 13 anys

DIES: del 2 al 27 de juliol

HORARI: de 9 a 14 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

PER A TOTES LES ACTIVITATS

Servei d’acollida

De 8 a 9 h, de dilluns a divendres (inscripció per setmanes) · 45 E setmana

Servei de menjador

De 14 a 16 h, de dilluns a divendres (inscripció per setmanes) · 15 E setmana

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Club Tennis Reus Monterols / Carretera de Cambrils km 1, 43206 Reus / Tel. 977 751 560 / www.tennismonterols.cat

Consulteu altres activitats, descomptes i preus especials per a socis

8 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 9 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(6)

10 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 11 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(7)

20

REUS FUTBOL ACADEMY -RELLSA-

CAMPUS DE FUTBOL

(DIRIGIT PER JUGADORS DEL 1R EQUIP DEL CF REUS DEPORTIU)

LLOC: Camp de Futbol Municipal Reddis

EDATS: de 6 a 14 anys

DIES: del 9 al 13 de juliol

HORARI: de 9 a 13 h

TORNS: inscripcions curs

PREU: 60 e

CLÍNIC DE PORTERS

(A CÀRREC D’ÀNGEL BLASCO)

LLOC: Estadi Municipal

EDATS: de 6 a 14 anys

DIES: del 25 al 28 de juny (4 dies)

HORARI: de 9 a 13 h

TORNS: inscripcions curs

PREU: 100 e

21

SECCIÓ ESPORTIVA ESCOLA TERESA MIQUEL

LLOC: Pg. de Misericòrdia, 9A

KARATE-DO

EDATS: de 6 a 14 anys

DIES: del 2 al 27 de juliol

HORARI: de 17.30 a 19 h, dimarts i dijous

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 38 e

22

UNIÓ ESPORTIVA PARE MANYANET

LLOC: C/ del Pare Manyanet, 25

CAMPUS ESPORTIU PARE MANYANET

EDATS: de 6 a 12 anys

DIES: del 25 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 13 h o de 9 a 15 h (inclou dinar)

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CASAL ESPORTIU PARE MANYANET

EDATS: de 3 a 5 anys

DIES: del 25 de juny al 27 de juliol, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 13 h o de 9 a 15 h (inclou dinar)

TORNS: inscripcions curs

PREU: a consultar

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Reus Esport i Lleure SA / Carrer de Mallorca, 1, 43205 Reus / Tel. 977 010 888

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Escola Teresa Miquel / Passeig de Misericòrdia, 9A, 43205 Reus / Tel. 680 627 930 / tonyisimo@gmail.com

CAMPUS DE TENNIS I PÀDEL

(AMB PISCINA, TALLERS I JOCS)

EDATS: de 4 a 12 anys

DIES: del 25 de juny al 10 d’agost

HORARI: de 8.30 a 14.00 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CASAL ESPORTIU + NATACIÓ

(NATACIÓ, JOCS I ALTRES ACTIVITATS)

EDATS: de 3 a 10 anys

DIES: del 25 de juny al 7 de setembre, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 14 h o de 9 a 19 h (inclou dinar)

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CASAL ESPORTIU MULTIESPORT

(JOCS, ACTIVITATS LúDIQUES I DIDÀCTIQUES)

EDATS: de 3 a 10 anys

DIES: del 25 de juny al 7 de setembre, de dilluns a divendres

HORARI: de 9 a 14 h o de 9 a 19 h (inclou dinar)

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: a consultar

CURSETS DE NATACIÓ

(PER A PETITS, APRENENTATGE I PERFECCIONAMENT)

EDATS: de 5 a 24 mesos (nadons) / de 2 a 4 anys (petits) / de 4 a 5 anys (preinfantil) / de 5 a 11 anys (infantil) / de 12 a 17 anys (perfeccionament)

DIES: del 2 de juliol al 10 d’agost, de dilluns a divendres

HORARI: durada de l’activitat: nadons i petits, 30 minuts; la resta 45 minuts / diversos horaris de matí i tarda

TORNS: inscripcions per quinzenes

PREU: a consultar

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Reus Deportiu / Carrer d’Antoni Gaudi, 66 / Tel. 977 330 250 www.reusdeportiu.cat/estiu2012 / Consulteu altres activitats, descomptes i preus especials per a socis

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Escola Pare Manyanet / Carrer del Pare Manyanet, 25 / Tel. 977 330 832 / campusmanyanet@hotmail.com / Consulteu altres activitats

12 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 13 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(8)

TALLERS I CURSOS

24

1, 2, 3, ACCIÓ! FES UN

CURTMETRATGE (ALTERSUER)

CÀSTING: participa al càsting el 2 de juliol de 10 a 14 h

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: de 16 a 25 anys

DIES: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 i 20 de juliol (dilluns, dimecres i divendres)

HORARI/PREU: de 10 a 14 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

29

SALUT AMB GUST!

CUINA D’ESTIU FÀCIL (ALTERSUER)

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: de 14 a 20 anys

DIES: 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol

HORARI/PREU: de 10.30 a 13 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma 25

BALLA CLÀSSICA, CONTEMPORÀNIA,

DANSA ESPANYOLA, JAZZ I FUNKY

ORGANITZA: Centre de Lectura

LLOC: Centre de Lectura

EDATS: a partir de 12 anys

DIES: del 2 al 7 de juliol

HORARI/PREU: de 10 a 14 h i de 18 a 21 h, segons tipus de dansa · 160 € curs sencer i 35 € per disciplina

Inscripcions: Centre de Lectura

26

CURS DE MONITORS/ES

DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

ORGANITZA: Fundació Sta. Maria de Siurana

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: a partir de 18 anys

DIES: del 2 al 7 i del 9 al 14 de juliol

HORARI/PREU: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h · 175 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

28

FES ELS TEUS MOBLES AMB CARTRÓ

ORGANITZA: Perejil’s Sounds

LLOC: La Palma

EDATS: a partir de 14 anys

DIES: del 2 al 6 de juliol

HORARI/PREU: de 16 a 20 h · 45 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

27

CURSOS DE DANSA CLÀSSICA,

CONTEMPORÀNIA, HIP-HOP, CLAQUÉ,

SEVILLANES… I CASAL DE DANSA

ORGANITZA: Dixiclac claqué

LLOC: Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis Fraga

EDATS: a partir de 5 anys

DIES: del 2 al 13 de juliol

HORARI/PREU: de 9 a 14 h i de 18 a 21 h, segons activitat · consultar segons activitat

Inscripcions: al Casal de Joves i a la pròpia escola

Dansa clàssica: del 2 al 13 de juliol

Nivell 1: de 10 a 11.30 h, de 12 a 14 anys Nivell 2: de 11.30 a 13 h, a partir de 15 anys

Dansa contemporània: del 2 al 13 de juliol

Nivell 1: de 11.30 a 13 h, de 12 a 14 anys Nivell 2: de 10 a 11.30 h, a partir de 15 anys

Hip-Hop: del 2 al 6 de juliol

Iniciació (nens): de 10 a 11 h, a partir de 6 anys Iniciació: de 19 a 20 h, a partir de 14 anys

Nivell intermedi (nens): de 17 a 18.30 h, a partir de 10 anys Nivell intermedi: de 18.30 a 20 h, a partir de 14 anys

Claqué: del 2 al 6 de juliol

Iniciació (nens): d’11 a 12 h Iniciació (adults): de 20.30 a 21.30 h Nivell intermedi (nens): de 18.30 a 19.30 h

Nivell intermedi: de 17.30 a 18.30 h, a partir de 14 anys Nivell avançat: de 15.30 a 17 h

Break Dance: del 2 al 6 de juliol Nivell iniciació: de 16 a 17 h Nivell intermedi: de 17 a 18 h

Flamenc: del 2 al 6 de juliol

Nivell 1: de 11.30 a 13 h, a partir de 10 anys Nivell 2: de 10 a 11.30 h, a partir de 14 anys

Sevillanes: del 2 al 13 de juliol, de 19.30 a 20.30 h

23

UNIÓ ESPORTIVA SANTES CREUS

LLOC: Camp de Futbol Municipal Reddis

CAMPUS DE FUTBOL

EDATS: de 6 a 14 anys

DIES: del 16 al 20 de juliol i del 23 al 27 de juliol

HORARI: de 9 a 13 h

TORNS: inscripcions per setmanes

PREU: 70 e

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: UE Santes Creus, Camp de Futbol Municipal Reddis / Tel. 609 961 419 / www.uebsantescreus.com 14 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 15 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(9)

30

TALLER DE CREACIÓ DE VIDEOCLIPS

ORGANITZA: Perejil’s Sounds

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: a partir de 14 anys

DIES: 3, 5, 10 i 12 de juliol

HORARI/PREU: de 17 a 19 h · 20 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

35

TALLER DE GRAFFITI (ALTERSUER)

LLOC: La Palma

EDATS: de 12 a 18 anys

DIES: 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol

HORARI/PREU: de 18 a 20 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

36

TALLER DE TEATRE (ALTERSUER)

LLOC: La Palma

EDATS: de 12 a 20 anys

DIES: del 9 al 27 de juliol (de dilluns a divendres)

HORARI/PREU: de 10 a 13 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

39

TELEVISIÓ D’ESTIU

(ALTERSUER) CÀSTING: participa al càsting el 2 de juliol de 16.30 a 20.30 h

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: de 14 a 25 anys

DIES: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 i 20 de juliol (dilluns, dimecres i divendres)

HORARI/PREU: de 16.30 a 20.30 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

37

TALLER DE RÀDIO I NOVES TECNOLOGIES

ORGANITZA: Punt 6 camp

LLOC: Punt 6 Camp

EDATS: de 13 a 19 anys

DIES: 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de juliol (1r grup) i 16, 18, 20, 23, 25 i 27 de juliol (2n grup) / dilluns, dimecres i divendres

HORARI/PREU: de 12 a 15 anys (grups A) i de 16 a 19 anys (grups B) · 25 e/quinzena

Inscripcions: Casal de Joves la Palma 32

TALLER DE CUINA MARROQUINA

ORGANITZA: Associació de Dones Madre Tierra

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: a partir de 16 anys

DIES: del 2 al 13 de juliol (dilluns, dimecres i divendres)

HORARI/PREU: de 10.30 a 13 h · 45 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

33

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

ORGANITZA: Tarragona Literària

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: de 12 a 20 anys

DIES: 4, 11, 18 i 25 de juliol (dimecres)

HORARI/PREU: de 18 a 20 h · 40 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

34

TALLER D’ESTIU DE CIRC I TEATRE

ORGANITZA: Circ de les Musaranyes

LLOC: carpa situada a la partida de Blancafort, parcel·la 24, polígon 36

EDATS: fins a 14 anys

DIES: del 25 al 10 d’agost i del 3 al 7 de setembre

HORARI/PREU: de 8 a 15 h (de 9 a 13 h) · 50 € /setmana 90 € /quinzena (de 9 a 13 h)

Inscripcions: Casal de Joves la Palma 31

TALLER DE CUINA

JAPONESA PER A JOVES

ORGANITZA: Associació Cultural Japonesa Wasabi

LLOC: Casal de Joves la Palma

EDATS: a partir de 16 anys

DIES: del 2 al 6 de juliol

HORARI/PREU: de 19 a 20.30 h · 45 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma fins al 29 de juny

38

TALLER SOBRE

EL PENSAMENT JAPONÈS

ORGANITZA: Associació Cultural Japonesa Wasabi

LLOC: La Palma

EDATS: a partir de 16 anys

DIES: 9 de juliol

HORARI/PREU: de 19 a 20.30 h · 6 €

Inscripcions: Casal de Joves la Palma fins al 6 de juliol

16 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 17 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(10)

40

VULL SER REPORTER GRÀFIC (ALTERSUER)

LLOC: CIMIR (Centre de la Imatge Mas Iglesias) · C/ de Jaume Vidal i Alcover, 6

EDATS: de 14 a 25 anys

DIES: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 25 i 26 de juliol

HORARI/PREU: de 10 a 12 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma

41

6 H DE FUTBOL I BÀSQUET NOCTURN

(ALTERSUER)

Futbol: equips de 7 a 12 persones Bàsquet: equips de 5 a 8 persones

LLOC: Camp de Futbol Municipal de Mas Iglesias i Escola Eduard Toda

EDATS: de 12 a 25 anys

DIES: 6 de juliol

HORARI/PREU: de 20 a 2 h · gratuït

Inscripcions: al Casal de Joves, a través dels dinamitzadors del Programa EPI Jove del teu Institut o enviant un correu a info.altersuer@reus.cat

43

ELECTROPISCINA

LLOC: Piscines Municipals de Reus

EDATS: de 14 a 35 anys

DIES: 27 de juliol

HORARI/PREU: de 22 a 2 h · gratuït

Invitacions: és imprescindible l’entrada amb invitació. Vine al Casal de Joves a recollir-la a partir del 18 de juny

45

MOSTRA DE CULTURA JUVENIL

LLOC: La Palma

EDATS: tots els públics

DIES: 28 de juliol

HORARI/PREU: de 19 a 23 h · gratuït

44

GIMCANA NIT DE MISTERIS. 3a EDICIÓ

(ALTERSUER) LLOC: La Palma

EDATS: de 16 a 35 anys

DIES: 13 de juliol

HORARI/PREU: a partir de les 21 h · gratuït

Inscripcions: Casal de Joves la Palma o enviant un correu a info.altersuer@reus.cat Col·labora: Associació de Jugadors/es de Rol i Associació Amakuni

46

NIT DE BIKERS

LLOC: Skate Park de Reus

EDATS: de 12 a 35 anys

DIES: 20 de juliol

HORARI/PREU: de 22.30 a 2 h · gratuït

Inscripcions: a partir de les 21.30 hores a la carpa de l’Skate Park Col·labora: Associació Bike Camp

47

PORTES OBERTES

JUGADORS/ES DE ROL

ORGANITZA: Associació de Jugadors i jugadores de Rol de Reus LLOC: Local de Jugadors/es de Rol de Reus · Raval de Santa Anna, 13, 3r

EDATS: de 14 a 30 anys

DIES: divendres de juliol i agost

HORARI/PREU: de 18 a 21 h · gratuït

Inscripcions: al local dels Jugadors/es de Rol de Reus 42

CICLE DE CINEMA FANTÀSTIC

ORGANITZA: Jugadors/es de Rol de Reus

9 de juliol · Acero puro (Real steel, 2011) 16 de juliol · The troll hunter (Trolljegeren, 2010) 23 de juliol · Franklyn (2008)

30 de juliol · Cómo entrenar a tu dragón (How to train your dragon, 2010) 6 d’agost · En la boca del miedo (In the mouth of madness, 1995) 13 d’agost · Lobos de Arga (2011)

20 d’agost · Robocop (1987) 27 d’agost · Attack the block (2011)

LLOC: jardins de la Casa Rull

EDATS: segons pel·lícula

DIES: dilluns de juliol i agost

HORARI/PREU: a partir de les 22 h · gratuït

OCI I CULTURA

INFORMACIÓ: totes les inscripcions que es realitzin al Casal de Joves la Palma, estaran obertes a partir del 28 de maig. Horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h (a partir del 15 de juny, només de 10 a 14 h). Casal de Joves la Palma. C. de Castellvell, 24, 43202 Reus / Tel. 977 010 268 / info.joventut@reus.cat / www.reus.cat/joventut

18 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U 19 GU IA D’ ACTIVIT ATS D’ES TI U

(11)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :