Reunió de famílies 2n BATXILLERAT Curs

26  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Reunió de famílies

2n BATXILLERAT

(2)

Índex

1. Estructura del batxillerat

2. Funcionament de centre i normativa

3. Consideracions importants

4. Organització i serveis

5. Calendari i equips docents

6. Tutoria

7. Treball de recerca

(3)

Estructura del batxillerat

Matèries

2n

Llengua catalana i literat.

2

Llengua castellana i literat.

2

Llengua estrangera

3

Història de la filosofia

3

Història

3

Tutoria

1

Matèria comuna d’opció

4

Matèria de modalitat

4

Matèria de modalitat

4

Modalitat o específiques

4 o 2+2

Total

30

Modalitat Comuna opció Arts Història i fonaments de les arts II Ciències i tecnologia Matemàt. II Humanitat s Llatí II Ciències socials Matemàt. Aplic. CS II

(4)

Estructura del batxillerat

2n

BATX Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials FH 1

4h Matemàtiques II Llatí II Mat. Ap.CCSS II FH 2 4h Química II Dibuix Tècnic I Literatura castellana Geografia FH 3 4h Biologia II Tecnologia

industrial II Història de l’art

Economia de l’empresa II F H 4 4h Ciències de la terraII

Física II Dibuix artístic I

2h

A-Psicologia B-Sociologia

A-Ampliació anglès B-Informàtica

A-Cultura audiovisual B-Comunicación y medios audiovisuales

A-Francès B-Biologia humana

(5)

Estructura del batxilleratL'alumne, al final del batxillerat, ha d'haver cursat

almenys sis matèries de modalitat: la matèria

comuna d'opció de la modalitat triada i, com a

mínim, dues matèries més de la seva modalitat a

cada cursFins el 13 octubre es poden fer canvis de

matèries o de modalitat.Alumnes que cursen estudis de dansa, esports

poden demanar convalidacionsTotes les notes (primer i segon) tenen la mateixa

ponderació per calcular la nota final de batxillerat.

(6)

NormativaAssistència i puntualitatL’ assistència és obligatòria i cal justificar l’absència

quan es produeixi. Al batxillerat no s’envien sms a les

famílies per avisar de les faltes d’assistència ni faltes

greus.Si un alumne no pot assistir a un examen ha de

presentar el justificant al professor quan es torna a

incorporar a la classe.Les faltes d’assistència es justifiquen a l’hora del pati i

no més tard d’una setmana d’haver-se produït .

(7)

NormativaA les 10 faltes d’assistència no justificades hi ha un

primer avís, a les 20 faltes, una sanció i, a partir de les 30

faltes, s’obre un expedient disciplinari que pot comportar

la pèrdua del dret d’assistència.“...l'absència injustificada, sistemàtica i reiterada de

l'alumne de batxillerat, durant 15 dies lectius, pot

comportar l'anul·lació de la matrícula de l'alumne. “

(8)

NormativaMòbils:Està prohibit portar mòbils i aparells d’enregistrar

imatges i so a l’institut, sense permís explícit d’un

professor per a una tasca determinada.Sanció: 80 dies de dipòsit voluntari oSanció greu:expedient i expulsió.Altres:No es pot fumar en els recintes escolars.Tampoc són permeses altres substàncies tòxiques com

l’alcohol o drogues.Malmetre qualsevol aparell o element o estructura del

centre serà sancionat com a falta amb l’obligació d’abonar

el seu valor o l’import de la seva reparació.

(9)

Consideracions importantsAssistents a l’entrevista. Cal identificar-se a

consergeriaAutorització drets d’imatge per tota l’escolarització.Els alumnes de batxillerat poden sortir del recinte a

l’hora del pati (11-11.30 h)Autorització per sortir del centre quan falta un

professor, matèries convalidades, soltes...Signar les notes cada trimestre i preavaluació.Dades mèdiques (full lliurat, informar de canvis).No es poden donar medicaments.Canvis adreces i telèfons...

(10)

Consideracions importantsBeques del Ministerio per estudis postobligatoris

(11)

Organització i serveis

Directora

Carme Garcia

Cap d’estudis

Gabriel Sáez

Secretari

Jesús Madurga

Coordinadora pedagògica

Maira PlanellsEquip directiuTutors de grup i coordinadora

Tutors de grup i coordinadora

Horari d’entrevistes

Tutor de 2n F: Oriol Font

Tutora de 2nG i coordinadora :

Meritxell Grasa

(12)

Organització i serveisDades d’interès

Adreça Adreça Passatge dels Tres Turons, 1 08350 Arenys de Mar

Telèfon 93 795 96 03

Pàgina web http://agora.xtec.cat/inselstresturons/ Correu electrònic a8035155@xtec.cat

(13)

Organització i serveis

SERVEI RESPONSABLE HORARI/LLOC

Biblioteca Montse Amar Tots els dies d’ 11h a 11:30h Psicòlegs

municipals

Toni Munich Dijous 9 – 11 (Infermeria) EAP Mireia Caralt Dimecres

9 – 14:30

Infermera CAP Leo Monserrat Dilluns alterns a les 9h , a partir del 5 octubre (infermeria) Secretaria Lola Corrales

Teresa Català

Secretaria (Tel 937959603) Matins de 9 a 13

Consergeria Marisol Belmonte 8 - 14:30

Bar Robert Martori

Hora del pati i a l’hora de dinar de 14.30h a 15.30h

Per als alumnes de batxillerat també en hores sense classe

(14)

Equips docents 2F

Ll. catalana i literatura

M Artigues

Ll. Castellana i literatura

D. Donate

Anglès /anglès oral

D. Estrada

Història

O. Font

Filosofia/Psicologia/sociologia

A. Secorún

Química

C. Barceló

Matemàtiques

S. Beltran

Física

C. Barceló

Dibuix tècnic

V. Regàs

Tecnologia industrial

R. Fontbona

Biologia

C. Garcia

Ciències de la Terra

G. Sáez

Informàtica

J. Pastor

Francès

L. Solano

(15)

Equips docents 2G

Ll. catalana i literatura

M. Artigues

Ll. Castellana i literatura

D. Donate

Anglès /anglès oral

D. Estrada

Història/ Geografia

V. Martí

Filosofia/Psicologia/sociologia

A. Secorún

Llatí II

JM Mir

Mat. Ap. CCSSII

J, Carbonell

Literatura castellana

D. Castellanos

Història de l’art

D. Pallarolas

Economia de l’Empresa II

M. Grasa

Informàtica

J. Pastor

Francès

L. Solano

Dibuix artístic

M. Badia

(16)

Calendari

2n de BATXILLERAT 1r Trimestre (12/9-5/12) 2n Trimestre (12/12-17/3) 3r Trimestre (20/3-21/6) Dies d’exàmens 30 novembre,

1,2,5 desembre

16,17,20 i 21 març 11 al 17 maig

18, 19 maig (recupera) Entrega de

butlletins 22 desembre 7 abril 23 maig- 27 juny Treball de recerca Lliurament: 20/1

Presentació: 26,27/1 Exàmens de

pendents 1r batx

Última setmana d’octubre

28 Abril (data límit) 8 i 9 juny Últim dia de classes 10 de maig Classes selectivitat i recuperació 22 maig - 9 juny Selectivitat 13,14,15 juny

Ex. Extraordinaris 19 i 20 juny

(17)

Calendari

Vacances Nadal (23 de desembre al 8 de gener, inclosos) Setmana Santa (8 al 17 abril)

Dies de lliure elecció Activitats especials a l’institut 22 de desembre 24 de febrer (Carnestoltes), 21 abril (sant Jordi)

7 abril (activitats esportives)

16 juny ( Comiat 2n batxillerat, 4t ESO i CFGM) 21 de juny (festa fi de curs de 9 a 14)

31 octubre 7 i 9 desembre,

(18)

Calendari

1r de BATXILLERAT 1r Trimestre (12/9-5/12) 2n Trimestre (12/12-17/3) 3r Trimestre (20/3-21/6) Entrega d’informe inicial Darrera setmana octubre(tutoria) Dies d’exàmens 30 de novembre, 1,2,5 de desembre 16,17,20 i 21 març 8,9,12 i 13 juny 19 i 20 juny (recup. 3a avaluació) Entrega de butlletins

22 desembre 7 abril 27 de juny

Últim dia de classes 7 juny

Dies de lliure elecció

31 octubre 7 i 9 desembre,

27 febrer 2 maig Vacances Nadal (23 de desembre al 8 de gener, inclosos)

Setmana Santa (8 al 17 abril) Activitats especials a

l’institut

22 de desembre, 27 de febrer (Carnestoltes),

7 abril (jornada esportiva), 21 abril (Sant Jordi) i 21 de juny (festa final de curs)

(19)

Tutoria

ORGANITZACIÓCada grup classe té un tutor assignat amb el qual comparteix

una hora setmanal destinada a les tasques de tutoria.Demanem que informeu el tutor de qualsevol fet que pugui afectar

el rendiment de l’alumne i que col·laboreu en el seguiment del

vostre fill o filla i que es respecti l’acord que es prengui amb el tutor.

Si anem a la una és més fàcil que tot vagi bé.En cas de conflicte, cal seguir el protocol:

Alumne / família Tutor

Cap d’Estudis Directora

(20)

Tutoria

ACTIVITATS

TREBALL DE RECERCA (1T)

Normes per elaborar la memòria escrita Com fer una exposició oral

Taller: Com parlar en públic

ORIENTACIÓ i SELECTIVITAT (2t i 3T)

 Visita a la Universitat Autònoma de Barcelona Visita al Tecnocampus i taller

Sessions informatives de diferents universitats en funció dels interessos dels alumnes: UVIc, Turisme...

(21)

Tutoria

Webs

interessants per a l’orientació

Autoconeixement, itineraris,experiències Informació sobre les PAU

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Què i per què estudiar a les universitats catalanes UNPORTAL

(22)

El treball de recercaÉs un treball d’investigació que fan tots els alumnes

de batxillerat.Representa un 10% de la qualificació final del

batxillerat.La nota del treball s’obté:30% seguiment del tutor40% el treball

(23)

El treball de recerca

1r de batxillerat Finals de

gener

Alumnes de 1r de batxillerat assisteixen de públic a les exposicions dels treballs de recerca dels alumnes de 2n Febrer- abril Tria del títol i del tutor del treball.

Lliurament a coordinació de batxillerat del full de la tria Maig Assignació de tutor per part de coordinació en cas que

l'alumne no en tingui. L’alumne acabarà de decidir el tema. Estiu Recollida de dades

2n de batxillerat

Setembre- gener Fer el treball i entrevistes amb el tutor 20 de gener Presentació del treball escrit al tutor

26 i 27de gener Exposició oral del treball davant d’un tribunal format pel tutor i un altre professor del centre.

(24)

La selectivitat

Fase general Fase específica

Obligatòria

Validesa infinita

Optativa

Validesa dos cursos

Català

Castellà

Anglès

Història o filosofia

Una matèria de modalitat

Un màxim de tres exàmens de matèries de modalitat diferents a l’escollida a la fase general.

Només comptaran les dues notes millors. Cal aprovar l’examen.

Màxim 10 punts.

Cal un mínim de 4 per aprovar.

Màxim 4 punts

Cada matèria pot sumar un màxim de 2 punts en funció de si pondera 0.1 o 0.2 La ponderació depèn del grau que volen estudiar en un futur

(25)

La selectivitat

Nota d'accés = 60% nota batx. + 40% PAU

(fase general)

Per poder fer la mitjana com a mínim han de tenir un 4 a la

selectivitat

Nota d'admissió =

Nota d'accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

(26)

Gràcies

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :