Principis generals del Conveni (I)

Texto completo

(1)

Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari

Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari

de Barcelona i l

de Barcelona i l

Ajuntament de Barcelona per a la millora de la

Ajuntament de Barcelona per a la millora de la

qualitat de la xarxa sanit

qualitat de la xarxa sanit

à

à

ria de la ciutat de Barcelona 2008

ria de la ciutat de Barcelona 2008

-

-

2015

2015

Desembre 2015

Desembre 2015

(2)

Principis generals del Conveni 2008-2015 (I)

Apropar serveis

al ciutadà Descongestionarcentres

Renovar i modernitzar equipaments

Atenció primària de la salut

Atenció a la salut mental

Atenció sociosanitària

Atenció especialitzada

• Consolida, aprofundeix i amplia els acords del conveni signat el 2004

• És un nou conveni que té com a eix vertebrador l’apropament dels serveis als

ciutadans, la integració i la coordinació dels serveis sanitaris

(3)

3

• El nou conveni dóna resposta a noves característiques i reptes de l’entorn

- Les polítiques sanitàries i de benestar aconsellen l’atenció global a les necessitats de les persones a centres integrats amb orientació comunitària; es promou compartir els usos dels equipaments entre serveis sanitaris i serveis socials, cívics, culturals...

- La diversitat de les fonts de finançament que concorren en matèria sanitària fa que es produeixi també una diversitat quant als operadors

- En un entorn com el de la ciutat de Barcelona, amb dificultat de disponibilitat de solars, és fonamental concretar la planificació estratègia a llarg termini per donar resposta als futurs creixements i les necessitats de la població

(4)

Abast del Conveni 2008-2015

Àmbit Principals intervencions

Atenció primària de salut

• Adequació dels equipaments als creixements poblacionals i modernització

Construcció de nous centres, nous serveis, rehabilitació i remodelació

Atenció

sociosanitària

• Major capacitat resolutiva per atendre la complexitat de les noves necessitats

Construcció de nous centres, renovació Atenció en

salut mental

• Reforma integral i atenció a la cronicitat en la comunitat, integrar l’atenció a les addiccions

Nous equipaments polivalents, ampliació d’equipaments

Atenció

especialitzada

• Prosseguir la reforma i millora dels hospitals, Pla d’obres, remodelació i ampliació

(5)

5

El Conveni 2008-2015 per districtes

Primària Salut Mental Sociosanitària Especialitzada Sants-Montjuïc Les Corts 2 1 2 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Sarrià Sant Gervasi Gràcia Eixample Ciutat Vella 2 2 3 Horta-Guinardó 2 1 Sant Martí Sant Andreu 1 2 Nou Barris 1 1 1 17 8 3 9

(6)

ATENCI

(7)

Ciutat Vella

1

1A

1A

CAP

CAP

Barceloneta

Barceloneta

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

i Remodelaci

i Remodelaci

ó

ó

7

• Ubicació: Pg. Marítim, 25 (H. Mar)

• Motivació: Ampliació i remodelació. Actuació no vinculada al funcionament del centre.

• Estat de situació: Cal cercar alternatives. Estava emmarcat en les obres de l’Hospital del Mar i no entra en cap de les possibles fases del projecte. Necessitat d’un nou emplaçament.

• Proveïdor: PAMEM

• Finançament: 0

(8)

Ciutat Vella

2

1B

1B

Casc Antic/Rec Comtal

Casc Antic/Rec Comtal

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

i Remodelaci

i Remodelaci

ó

ó

• Ubicació: Rec Comtal, 24

• Motivació: Ampliació i/o remodelació

• Estat de situació: acabada remodelació d’admissions i consultes, en

funcionament 2009. En un futur valorar si es possible créixer, si queda lliura alguna planta (ADIGSA)

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 129.000 obra / 16.000 equipament

(9)

Eixample

3

• Ubicació: Compte Borrell, 305

• Motivació: Nou centre per substitució.

• Estat de situació: Edifici compartit amb serveis socials municipals. Acabat i en funcionament desembre 2010

• Proveïdor: CAPSE

• Finançament: 3.877.045 obra / 677.692 equipament

• Empresa constructora: Construcciones Caler, SA Construcciones Sando, SA 9

2C

2C

CAP Comte de Borrell

CAP Comte de Borrell

Construcci

(10)

Eixample

4

• Ubicació: Edifici Dos de Maig. Dos de Maig, 301

• Motivació: Reformades les urgències (CUAP) i la zona de consulta d’especialistes a l’edifici de l’Hospital Dos de Maig.

• Estat de situació: Acabat i en funcionament CUAP desembre 2011

• Proveïdor: CSI

• Finançament: a càrrec proveïdor

• Empresa constructora:

2I

2I

-

-

2K

2K

-

-

CAP Sagrada Fam

CAP Sagrada Fam

í

í

lia

lia

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

i remodelaci

i remodelaci

ó

ó

per ubicar CUAP

per ubicar CUAP

i Centre Atenci

(11)

Sants-Montjuïc

5

11

3E

3E

CAP Carreras Candi

CAP Carreras Candi

Construcci

Construcci

ó

ó

nou centre per substituci

nou centre per substituci

ó

ó

• Ubicació: Joan de Sada / Roger

• Motivació: Construcció d’un nou centre per substitució. L’actual centre requereix una substitució per les seves deficiències.

• Estat de situació: Pla funcional aprovat. Actualment en projecte executiu, assumit per l’Ajuntament de Barcelona. Pendent d’aprovació definitiva del plantejament urbanístic de la zona.

• Proveïdor: ICS

• Finançament: Compromís finançament Ajuntament Barcelona via Consorci Zona Franca.

(12)

Sants-Montjuïc

6

3D

3D

CAP Consell de Cent

CAP Consell de Cent

Rehabilitaci

Rehabilitaci

ó

ó

i remodelaci

i remodelaci

ó

ó

• Ubicació: Consell de Cent, 26

• Motivació: Es va preveure una reforma tècnicament inviable.

• Estat de situació: El centre es va tancar al 2010 per greus deficiències, derivant

l’activitat assistencial al CAP Numància, temporalment fins a disposar del nou centre Bordeta-Magòria. Actualment la seva activitat es desenvolupa en el nou CAP

(13)

Sant Gervasi

7

13

5E

5E

CAP Sant Gervasi

CAP Sant Gervasi

Construcci

Construcci

ó

ó

nou centre per substituci

nou centre per substituci

ó

ó

• Ubicació: Av. Vallcarca, 169-205, Edif. Pedraforca (EBA Vallcarca-Sant Gervasi)

• Motivació: Construcció nou centre per substitució.

• Estat de situació: L’equip 5E s’ha ubicat a l’Edifici Pedraforca i Edifici Montseny s’ha ubicat la pediatria dels dos equips. S’han realitzat obres d’adequació, que han fet innecessari un nou edifici. Acabat i en funcionament 2013

• Proveïdor: ABS Vallcarca-Sant Gervasi

(14)

Gràcia

8

6B

6B

CAP Vila de Gr

CAP Vila de Gr

à

à

cia

cia

Construcci

Construcci

ó

ó

nou centre

nou centre

• Ubicació: Còrsega,363

• Motivació: Construcció nou centre

• Estat de situació: Obra ja iniciada. Acta de replanteig d’obra feta última setmana de setembre. Termini d’execució 10 mesos

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 1.411.742

(15)

Horta-Guinardó

9

7C

7C

CAP Carmel

CAP Carmel

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

i Remodelaci

i Remodelaci

ó

ó

• Ubicació: Murtra, 130

• Motivació: ampliació i/o millora

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 2.434.544 obra / 300.000 equipament

• Empresa constructora: Novantia Integral, S.A

(16)

Horta-Guinardó

10

CUAP Nord Horta

CUAP Nord Horta

Construcci

Construcci

ó

ó

nou centre

nou centre

• Ubicació: Eduard Todà,45

• Motivació: Reordenació d’atenció urgent de l’AIS Nord

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010.

• Proveïdor: ICS. Conveni ICS-Carmelitana

• Finançament: a càrrec proveïdor

(17)

Nou Barris

11

8A/8B/8C/9C

8A/8B/8C/9C

CAP Cotxeres (CIS Cotxeres)

CAP Cotxeres (CIS Cotxeres)

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

CUAP,RHB,DI

CUAP,RHB,DI

17

• Ubicació: Av. Borbó, 18-30

• Motivació: ampliació CUAP, RHB, DI

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: Consorci de Salut i Social (CSC Vitae)

• Finançament: 22.206.798 obra / 3.926.110 equipament

(18)

Nou Barris

12

8H

8H

CAP Meridiana

CAP Meridiana

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

• Ubicació: Sant Feliu de Codines, 2-4

• Motivació: Ampliació.

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 3.014.354 obra / 500.000 equipament

(19)

Sant Andreu

13

9F

9F

CAP Trinitat Vella

CAP Trinitat Vella

Construcci

Construcci

ó

ó

nou centre per substituci

nou centre per substituci

ó

ó

19

• Ubicació: Via Barcino, 88

• Motivació: Construcció nou centre per substitució

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2011

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 4.175.082 obra / 726.106 equipament

(20)

Sant Andreu

14

Ampliaci

9D/9G

Ampliaci

9D/9G

CAP Sant Andreu

CAP Sant Andreu

ó

ó

i remodelaci

i remodelaci

ó

ó

per ubicar CUAP

per ubicar CUAP

• Ubicació CAP: Av. Meridiana, 428

• Ubicació CUAP Casernes. Fernando Pessoa, 51

• Motivació: Adequació i remodelació planta baixa i altres plantes un cop va marxar l’EAP Casernes

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2013

• Proveïdor: ICS

• Finançament: ICS

(21)

Sant Martí

15

10H/10J

10H/10J

CAP Sant Mart

CAP Sant Mart

í

í

Inclusi

Inclusi

ó

ó

nou CUAP

nou CUAP

21

• Ubicació: Fluvià, 209-211

• Motivació: Inclusió nou CUAP

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 6.407.203 obra / 1.500.000 equipament

(22)

Sant Martí

16

10A

10A

CAP Vila Ol

CAP Vila Ol

í

í

mpica

mpica

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

i remodelaci

i remodelaci

ó

ó

• Ubicació: Joan Miró 1

• Motivació: Adequació planta 4a. i coberta

• Estat de situació: Obra finalitzada desembre 2015. Pendent equipament.

• Proveïdor: PAMEM

• Finançament: 295.144 obra / 80.000 equipament

(23)

Sant Martí

17

CAP Parc i Llacuna del Poblenou

CAP Parc i Llacuna del Poblenou

Construcci

Construcci

ó

ó

nou centre

nou centre

23

• Ubicació: Carrer Bolívia

• Motivació: Centre nou, s’està adaptant el pla funcional a les noves necessitats assistencials.

• Estat de situació: Actuació en preparació.

• Proveïdor: pendent

• Finançament: pendent

(24)

ATENCI

(25)

Nou Centre Cl

Nou Centre Cl

í

í

nica Sant Antoni

nica Sant Antoni

per trasllat Cl

per trasllat Cl

í

í

nica Proven

nica Proven

ç

ç

a i Figarola Pera

a i Figarola Pera

25

18

• Ubicació: Sant Eloi, 6-8

• Motivació: Trasllat Clínica Provença i Figarola Pera

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2011

• Proveïdor: HUCASVE S.L

•Finançament: 8.000.000 a càrrec proveïdor

•Empresa constructora: La Llave de Oro

(26)

Nou Centre Putxet Dolors Aleu

Nou Centre Putxet Dolors Aleu

19

• Ubicació: Marquès de Santa Anna, 9

• Motivació: Nou centre, permuta “La Salle”-Ajuntament de Barcelona, reubicació capacitat instal.lada

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: Blauclínic

• Finançament: 14.000.000 a càrrec proveïdor

(27)

Nou Centre Hospital Evang

Nou Centre Hospital Evang

è

è

lic

lic

27

20

• Ubicació actual: C/ Camèlies, 15-17

• Nova Ubicació: Roc Boronat, 99-115

•Motivació: trasllat centre actual. En el protocol signat entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Hospital Evangèlic s’ha acordat que sigui un sol municipal situat al Districte de Sant Martí.

•Estat de situació: Pendent solar

•Proveïdor: Hospital Evangèlic

•Finançament: a càrrec proveïdor

•Empresa constructora:

(28)

SALUT MENTAL

(29)

Num

Num

à

à

ncia Salut Mental

ncia Salut Mental

Nou equipament

Nou equipament

29

21

Sants-Montjuïc

• Ubicació: Numància, 7-13

• Motivació: Unitat Polivalent comunitària. CAPIBE en funcionament

• Estat de situació: Acabat i en funcionament parcial 2012 (Unitat Polivalent

Comunitària i CAPIBE). Des de desembre 2015 en funcionament les diferents àrees d’hospitalització psiquiàtrica (aguts, subaguts, ADP i TCA).

• Proveïdor CAPIBE: CAPSE/ ICS/ Sant Joan de Déu

• Proveïdor serveis Salut Mental: Parc Sanitari Sant Joan de Déu

(30)

CSMA i CSMIJ Les Corts

CSMA i CSMIJ Les Corts

-

-

Montnegre

Montnegre

22

Les Corts

• Ubicació: Montnegre, 21

• Motivació: Reubicació CSMA i CSMIJ de Les Corts

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 8.063.732 obra / 1.511.934 equipament (inclou el CAP)

(31)

CSMA i CSMIJ Sarri

CSMA i CSMIJ Sarri

à

à

i Hospital de Dia

i Hospital de Dia

31

23

Sarrià-Sant Gervasi

• Ubicació: Via Augusta, 364-372

• Motivació: Reubicació CSMA i CSMIJ de Sarrià-Sant Gervasi i Hospital de dia d’Adolescents

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2013

• Proveïdor: ACH Les Corts

• Finançament: 9.573.863 obra / 1.668.690 equipament (Inclou el CAP)

(32)

24

Horta-Guinardó

Nou equipament Polivalent Salut Mental

Nou equipament Polivalent Salut Mental

• Ubicació: Av. Jordà, 8

• Motivació: Unitat alta dependència psiquiàtrica, Pacients complexes (SM/SS), Llar-residència, Hospital de dia

• Estat de situació: Acabat i en funcionament

• Proveïdor: Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús

• Finançament: a càrrec proveïdor

(33)

33

25

Horta-Guinardó

• Ubicació: Pg. Vall d'Hebron, 107-117

• Motivació: Unitat aguts BCN Nord

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2010

• Proveïdor: Hospital Sant Rafael i HUVH

• Finançament: Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús

• Empresa constructora:

Unitat de psiquiatria d

Unitat de psiquiatria d

aguts

aguts

Vall d

(34)

26

• Ubicació: Vila i Vilà, 16

• Motivació: Remodelació i ampliació per millorar l’oferta assistencial i projectes comunitaris.

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2009

• Proveïdor: Hospital Sant Pere Claver

• Finançament: a càrrec proveïdor

Hospital Sant Pere Claver

Hospital Sant Pere Claver

Remodelaci

Remodelaci

ó

ó

i ampliaci

i ampliaci

ó

ó

(35)

35

27

• Ubicació: Llull, 410

• Motivació: S’ha traslladat al Centre Fòrum en uns espais millors que els anteriors i situats al Districte de Sant Martí. Formava part del pla funcional del CAP Llacuna.

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2013

• Proveïdor: Parc de Salut Mar

• Finançament: a càrrec proveïdor

• Empresa constructora:

CSMA Sant Mart

CSMA Sant Mart

í

í

Sud

Sud

Nou centre per substituci

Nou centre per substituci

ó

ó

(36)

28

• Ubicació: Villarroel, 170

• Motivació: Ampliació 6 llits

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2009

• Proveïdor: Hospital Clínic

• Finançament: a càrrec proveïdor

Psiquiatria aguts Hospital Cl

Psiquiatria aguts Hospital Cl

í

í

nic

nic

Ampliaci

Ampliaci

ó

ó

6 llits

6 llits

(37)

ATENCI

ATENCI

Ó

Ó

ESPECIALITZADA

ESPECIALITZADA

(38)

Hospital Vall d

Hospital Vall d

Hebron

Hebron

29

• Ubicació: Passeig Vall d'Hebron, 119-129

• Estat de situació: Obres acabades en el període 2008-2015:Bloc quirúrgic i radiologia –

Traumatologia, Ut. D’hospitalització pta. 4a. – Traumatologia, Bloc quirúrgic i UCI – General, Àrea d’urgències – General, Ampliació radioteràpia – General, UCI pediàtrica – Infantil, Ut.

D’hospitalització pta. 7a. – Infantil, Reforma EETT i edifici d’energies elèctriques, Edifici Fundació Esclerosi Múltiple, Edifici de Recerca VHIO, Altres reformes menors.

• Actuacions en curs: equipament del bloc quirúrgic i UCI-General

• Actuacions en estudi: Àrea d’urgències – Traumatologia, Àrea ambulatòria – Edifici annex

General, Ut. D’hospitalització pta. 3a. – Infantil, Ampliació consultes externes – Infantil, Connexió escomesa elèctrica

• Proveïdor: ICS

• Finançament: 75.763.730

(39)

39

30

• Ubicació: Sant Quintí, 89

• Motivació: El nou Hospital es construeix com a substitució de l’antic hospital en quasi tota l’àrea assistencial. (excepte la unitat de desintoxicació, les CCEE de salut mental i rehabilitació). L’any 2014 la psiquiatria es va integrar a l’edifici de l’hospital

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2009

• Proveïdor: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

• Finançament: 298.900.000

• Empresa constructora:

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

(40)

31

Hospital Cl

Hospital Cl

í

í

nic

nic

• Ubicació: Provença (Caserna de Bombers)

• Motivació: Permuta de terrenys entre H. Clínic i Ajuntament Barcelona. Incorpora la nova Caserna de Bombers de l’Ajuntament de BCN.

• Estat de situació: Actualment és un projecte sense data de nova periodificació de la inversió.

• Proveïdor:

• Finançament:

• Empresa constructora:

(41)

41

32

Hospital del Mar

Hospital del Mar

• Ubicació: Passeig Marítim, 25-29

• Motivació: En obres 1ra fase que afecten directament a la millora de les urgències (actualment espai molt deficitari), de la maternitat i radioteràpia.

S’ha de planificar una 2na fase

• Estat de situació: En obres, previsió finalització finals 2016.

• Proveïdor: Parc de Salut Mar

• Finançament: 34.000.000

• Empresa constructora:

(42)

33

Fundaci

Fundaci

ó

ó

Puigvert

Puigvert

• Ubicació: Cartagena, 340-350

• Motivació: Ampliació 11.000 m2 fins un total de 26.590 m2 • Estat de situació: Acabat i en funcionament 2012

• Proveïdor: Fundació Puigvert

• Finançament: 45.000.000

• Empresa constructora: UTE Puigvert (OHL: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. + GUINOVART OBRAS S.A.)

(43)

43

34

Hospital Sant Rafael

Hospital Sant Rafael

Horta-Guinardó

• Ubicació: Pg. Vall d'Hebron, 107-117

• Motivació:

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2007: 2ª planta d’ hospitalització, diagnòstic per la imatge. Acabat i en funcionament 2010: ampliació UIPA, UCSI, àrea d’hospitalització 2ª C, 1ª planta, farmàcia, serveis generals i reforma bloc quirúrgic.

• Proveïdor: Hospital Sant Rafael

• Finançament: a càrrec proveïdor

(44)

35

Hospital Sagrat Cor

Hospital Sagrat Cor

• Ubicació: Viladomat, 288

• Motivació: Remodelació i rehabilitació diferents plantes hospitalització i consultes externes

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2009

• Proveïdor: Hospital Sagrat Cor

• Finançament: a càrrec proveïdor

(45)

45

36

Hospital Plat

Hospital Plat

ó

ó

• Ubicació: Plató, 21

• Motivació: Remodelació i rehabilitació diferents plantes hospitalització, àrea d’urgències i UCI

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2009

• Proveïdor: Hospital Plató

• Finançament: a càrrec proveïdor

(46)

37

Hospital Dos de Maig

Hospital Dos de Maig

• Ubicació: Dos de Maig, 301

• Motivació: S’ha remodelat l’àrea d’urgències (CUAP) i la zona de consulta

d’especialistes, així com l’Hospital de Dia i Rehabilitació. També s’han adequat els ascensors, la xarxa elèctrica i la cuina.

• Estat de situació: Acabat i en funcionament 2014

• Proveïdor: CSI

• Finançament: a càrrec del proveïdor

(47)

• El 86 % de les actuacions que preveia el conveni estan acabades

Estat de situaci

Estat de situaci

ó

ó

del Conveni 2008

del Conveni 2008

-

-

2015

2015

Actuacions Acabades En obres En projecte En estudi % Acabades i en obres % En projecte o estudi Atenció Primària 17 13 1 1 2 82% 18% Sociosanitari 3 2 1 67 % 33 % Salut Mental 8 8 0 100 % 0 Atenció Especialitzada 9 7* 1 1 89 % 11% TOTAL 37 30 2 1 4 86% 14% 47

* H. Vall d’Hebron pendent pla d’equipament

Actuacions En obres En projecte executiu En estudi

Atenció Primària

CAP Vila de Gràcia CAP Carreras Candi CAP Barceloneta CAP Parc i Llacuna

Poblenou

Sociosanitari Hospital Evangèlic

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...