Obres, manteniment i actuacions de millora durant l'estiu 2012 : mesura de govern

20  Download (0)

Full text

(1)

Mesura de Govern

(2)

1

Mesura de Govern: Obres, manteniment i actuacions de millora. Estiu 2012

1. INTRODUCCIÓ 2. NETEJA

3. PLATGES

4. OBRES D‟ESTIU I ACTUACIONS DE MILLORA A TOTA LA CIUTAT

» 01. INTRODUCCIÓ

Des del 15 de juny i fins 30 de setembre l‟Ajuntament de Barcelona activa els diferents serveis municipals amb un dispositiu especial per garantir la qualitat de l‟espai públic i la mobilitat durant l‟època estival. Amb l‟arribada del bon temps, i la millora de la climatologia, a la ciutat es produeix un increment de l‟ús de l‟espai públic que ve acompanyat d‟un augment del número de turistes que visiten Barcelona.

Per fer front a una època on es dóna un ús més intensiu de l‟espai públic, el Govern Municipal activa un seguit d‟actuacions que tenen com a missió: coordinar i reforçar els diferents serveis municipals implicats per donar una resposta òptima a les necessitats ciutadanes que es puguin produir durant aquest període.

Els principals objectius són:

 Reforçar el servei de neteja en els punts centrals de la ciutat, les platges i les zones d‟ús més intensiu, i també, en menor grau, a la resta de la ciutat.

 Dispositiu específic a les platges, amb increment de la neteja, serveis de salvament i socorrisme, informació on-line, etc.

(3)

2

» 02. NETEJA

2.1 Més neteja al centre, les platges i les zones amb més ús

El servei de neteja per a l‟estiu es reforça des del mes de maig especialment en els punts centrals de la ciutat, les platges i les zones d‟ús més intensiu, i també, en menor grau, a la resta de la ciutat, a més d‟activar un servei especial de neteja a tots els espais verds de la ciutat, d‟acord amb el seu increment d‟ús.

Amb el bon temps, el serveis de neteja viària s‟amplien gradualment des del mes de maig fins al 30 de setembre, amb 75 equips i 144 operaris més treballant per mantenir neta la ciutat durant l‟estiu, el que representa un reforç dels equips destinats al servei de neteja viària.

» Ciutat Vella

Durant l‟estiu, tot el servei de Ciutat Vella s‟efectua amb corretorn, per tant es dóna cobertura de servei de manera uniforme de dilluns a diumenge. Per fer front a la temporada alta s‟incrementen:

o 14 equips més d‟escombrada i repàs: reforcem els serveis d‟escombrada bàsica amb 4 equips i amb 10 equips els de repàs d‟espai públic, espais verds i papereres.

o Neteja amb aigua cada dia a les nits: la neteja amb aigua en el torn de nit passa de fer-se en dies alterns a fer-fer-se diàriament als barris del Gòtic i Santa Caterina - el Raval ja ho té durant tot l‟any-, el que representa 3 equips més amb baldejadora

o Reforç de neteja amb aigua nocturn a les places: a les nits, en coordinació amb la Guàrdia Urbana, es reforça amb aigua la neteja de determinats espais d‟ús intensiu. És un servei que es fa tot l‟any però és especialment intensiu en la temporada estiuenca a:

- Passeig Joan de Borbó - Plaça Sant Miquel

- Plaça Reial - Rambla del Raval

- Plaça George Orwell i c/ Escudellers - Part baixa de les Rambles - Plaça dels Àngels (MACBA) - Plaça del Rei

- Plaça de Sant Jaume - Passeig del Born - Plaça Sant Felip Neri - C/ Escudellers

» Eixample

S‟incrementa amb 18 equips d‟escombrada bàsica i suport a l‟escombrada amb especial cobertura els dies festius i sobretot els torns de tarda i nit. Les zones reforçades es centren al Quadrat d‟Or, Sagrada Família i zona comercial de Sant Antoni.

» Gràcia

(4)

3

Aquest servei es fa tot l‟any però és especialment intensiu en la temporada estiuenca.

Els espais tractats són:

- Plaça Trilla - Plaça Virreina

- Plaça Anna Frank - Plaça Revolució

- Plaça Diamant - Placeta Sant Miquel

- Plaça del Sol - Plaça de la Vila de Gràcia

» Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-SantGervasi

En aquests districtes es reforça de manera especial la zona de les Fonts de Montjuïc i zones més turístiques, i s‟augmenta en 8 equips el servei d‟escombrada bàsica i suport a l‟escombrada en torn bàsicament de tarda amb algun reforç al matí.

» Horta-Guinardó i NouBarris

A la zona Nord de la ciutat s‟incrementa amb 7 equips en torn de tarda el servei d‟escombrada bàsica i suport a l‟escombrada, i també en la neteja dels espais verds.

» Sant Andreu i Sant Martí

S‟augmenta amb 7 equips en torn de tarda l‟escombrada bàsica i el suport a l‟escombrada, i la neteja dels espais verds. A més, el districte de Sant Martí té l‟impacte d‟una part de les platges de la ciutat, el que representa un increment notable del servei de neteja a les platges i accessos durant tota la temporada alta, que milloren els recursos per a la neteja de :

o La Rambla del Poblenou, amb un reforç diari amb 2 equips d‟escombrat.

o I els accessos a les platges, que es reforcen amb:

o 1 equip de brigada en torn de tarda

o 1 equip d‟escombrat mixta pel matí, que els dissabtes i diumenges es converteix en un equip de baldeig.

» Neteja d’actes especials de ciutat

Durant l„estiu la ciutat s‟omple d‟actes, festes majors i altres esdeveniments que de forma ja programada mereixen una actuació completa dels serveis de neteja, com:

- Revetlla de Sant Joan – a les platges i a tota la ciutat- 23/24 de juny. - Festa Major de Gràcia – agost.

- Festa Major de Sants – agost. - Festa Major de la Mercè – setembre.

(5)

4

» 03. PLATGES

3.1 La neteja a les platges

Des de l‟1 de juny fins al 30 de setembre, incloent diumenges i festius, s‟activa un dispositiu específic de neteja a les platges amb 19 equips de treball i 37 operaris.

Matí

4 brigades manuals de 3 operaris i camió tracció 1 equip camió bicompartimentat de 2 operaris

2 equips per neteja racons d‟1 operari en dies laborables

Tarda

3 brigades manuals de 3 operaris i camió tracció 1 equip camió bicompartimentat de 2 operaris.

Nit

1 brigada manual de 3 operaris i camió tracció 3 tractors per neteja mecànica d‟1 operari.

1 equip de baldeig mecànic per porxos i accessos d‟1 operari. 1 equip d‟escombrat mecànic de zones pavimentades d‟1 operari.

També s‟incorporen dos equips de buidat de papereres dels passeigs del front marítim (zones dures) un al matí i un a la tarda, i es reforcen els accessos a les platges amb cubells ancorats en totes les parts dels passeigs des de la Plaça del Mar fins a la nova platja de Llevant.

3.2 Els serveis a les platges

Barcelona ha activat des del 4 de juny la temporada alta de les platges de la ciutat. Una temporada que es perllongarà fins a l‟11 de setembre, tot i que bona part dels dispositius i reforços de neteja es mantindran activats fins a les festes de la Mercè, com ja és costum des de fa anys. Això comporta que la totalitat dels serveis de salvament i socorrisme de la Creu Roja, de la Guàrdia Urbana i els serveis d‟informació ambiental que es troben als locals de les platges de la ciutat estiguin actius i a ple rendiment.

Durant la temporada alta aquests espais d‟atenció al públic estan oberts entre les 10 del matí fins a les 19 hores de la tarda. Tanmateix els lavabos públics de totes les platges del litoral barceloní, així com les dutxes i guinguetes estan també oberts al públic. Durant la temporada alta els lavabos públics estaran oberts fins les 21h.

(6)

5

3.3 Informació on line de l’estat de les platges

Els usuaris de les platges poden consultar l‟estat de la sorra a la pàgina web www.bcn.cat/platges que els informarà, en temps real sobre l‟estat de la mar, les banderes, les temperatures i la insolació (incidència raigs UVA) de cada una de les platges de la ciutat.

D‟altra banda aquest any es continua oferint el servei Barnamar que permet fer el seguiment per Internet des de la web www.bcn.cat/platges dels indicadors de les característiques de l‟aigua de mar obtinguts a partir de paràmetres de mesura obtinguts amb imatges per satèl·lit. Els paràmetres que es poden consultar son: la concentració de clorofil·la, la temperatura de l‟aigua i la transparència.

Les platges barcelonines disposen de tres panells digitals informatius: a la platja de la Mar Bella, a la platja del Bogatell i a la Barceloneta. S‟hi ofereix informació en temps real sobre l'estat de la mar, les banderes, les temperatures i la insolació (incidència raigs UVA) de les platges.

En el capítol d‟aplicatius mòbils, a “Barcelona al mòbil” es disposa de l‟aplicació “iBeach”, d‟informació de l‟estat de les platges, disponible per a Iphone i Android. Informa del color de la bandera, qualitat de l‟aigua, radiació ultraviolada, temperatura de l‟aigua i de l‟aire, presència de meduses. També localitza els serveis disponibles a platges més significatius: Creu Roja, WC i transports.

3.4 14 punts wifi a les platges

El servei de Wifi compta amb 420 punts de connexió operatius a tota la ciutat. A platges tenim 14 punts operatius (13 i la Biblioplatja). Tots ells ben senyalitzats. Els punts de platges estan distribuïts a: Platja de Sant Sebastià (2), Platja de la Barceloneta (2), Platja del Somorrostro(4+Biblioplatja), Platja de Nova Icària (1), Platja del Bogatell (2), Platja de la Mar Bella (1), Platja de Llevant (1).

3.5 Educació ambiental al Centre de la Platja i l’Espai de Mar

El litoral barceloní compta amb equipaments municipals destinats a la sensibilització i educació ambiental al voltant de les temàtiques del mar: el Centre de la Platja i l‟Espai de Mar.

El Centre de la Platja (http://ves.cat/aKSX), equipament d‟educació ambiental, que roman obert des de l‟1 de març, ofereix un programa d‟activitats de lleure i educació ambiental per a tots els públics. L‟horari d‟estiu (de l‟1 de juny al 30 de setembre) és de dilluns a dissabte de 10 a 19 h i diumenges d‟ 11 a 14 h. S‟incorporaran els promotors ambientals per promoure les bones pràctiques a les platges des dels locals d‟informació de les platges en servei.

(7)

6

30 de setembre roman obert de dimarts a diumenge.De l'1 maig al 23 de juny roman obert de 10h a 19 h. Del 24 de juny al 31 d'agost aquest centre roman obert de 9h a 20h. D‟octubre a abril l‟horari és de 9 a 14h.

3.6 Serveis a peu de platja per als ciutadans

Durant la temporada alta, la ciutat compta amb 8 blocs de locals de serveis a les platges de Barceloneta, (1 bloc) Somorrostro, (1 bloc) Sant Sebastià (1 bloc) Nova Icària/Bogatell (1bloc), Mar Bella (1 bloc), Nova mar Bella (1 bloc),Llevant (1 bloc), i Zona de Banys del Fòrum (1 bloc).

Cada bloc, en temporada alta ( 4 de juny fins a l‟11 de setembre), està obert des de les 10 del matí fins a les 19 hores i compta amb un local per a la Creu Roja, un local de lavabos públics, un local d‟informació de l‟Àrea de Medi Ambient i un local de serveis de seguretat de la Guàrdia Urbana. Pel que fa als lavabos públics es seu horari de tancament durant la temporada alta serà a les 21h.

Aquest any s‟han instal·lat 2 panells informatius electrònics més, un d‟ells a la platja de la Mar Bella, i l‟altra a la platja de Sant Sebastià. El panell de la platja de Sant Sebastià, instal·lat a càrrec de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, té la peculiaritat de que s‟alimenta mitjançant plaques solars, sense que hagi d‟estar connectat a la xarxa elèctrica. Aquests panells, juntament amb els que ja funciones a la Barceloneta i a Nova Icària, proporcionen informació estàtica i dinàmica sobre l‟estat de les platges, banderes que hi onegen, estat de la mar, temperatura ambient, temperatura de l‟aigua, nivell de raigs ultraviolats, situació meteorològica, meduses, etc

D‟altra banda, aquest any, a la platja de la Nova Icària, s‟han substituït les antigues porteries de volei per unes de noves. Aquesta actuació s‟ha dut a terme per part de l‟Àrea metropolitana, que és l‟administració que té les competències del manteniment i reposició del mobiliari situat a les platges.

Hi haurà un total de 18 guinguetes que obriran des de les 10 del matí fins a les 24 hores les de Ciutat Vella i fins a les 2 de la matinada les de Sant Martí. Les guinguetes de les platges de Sant Sebastià estan autoritzades per posar música i disposen de dispositius limitadors-enregistradors per controlar els decibels emesos. En canvi les guinguetes de ciutat Vella no tenen música però si que estan autoritzats a disposar d‟un aparell de televisió amb el volum d‟àudio limitat.

En total s‟obren al públic 85 lavabos públics, dutxes, així com el servei de lloguer de gandules i para-sols. En relació a la temporada mitja s‟incorporen 13 nous lavabos, 4 dels quals adaptats per a persones amb discapacitat.

La ubicació de les guinguetes són: Platja de Sant Sebastià: 2

Platja de Sant Miquel: 3 Platja de la Mar Bella: 3 Platja de la Nova Marbella: 3 Platja de Llevant: 2

(8)

7

Platja de la Nova Icària: 3

Durant tota la temporada de banys, actuen diàriament a les platges 8 promotors cívics i un coordinador, que tenen com a tasca el foment de les bones pràctiques ambientals, tant en relació dels usuaris de les platges, com en relació dels concessionaris dels serveis de guinguetes i gandules. Com a complement del manteniment diari de les infraestructures, es reforça amb una brigada de manteniment per resoldre petites incidències en clavegueram, retolació, enllumenat, subministrament d‟aigua, etc.

Així mateix, està previst que els dies que se celebri la Festa del Cel, la totalitat dels serveis de les platges estiguin actius amb horari de temporada alta.

3.7 Actuacions contra el soroll

És precisament amb l‟arribada del bon temps quan s‟intensifica el servei de mesura i avaluació del soroll. Així, es potencia el suport específic als districtes en la tasca d‟inspecció i control de les fonts de soroll, especialment aquelles més problemàtiques en aquesta època de l‟any: establiments d‟oci nocturn i terrasses i aparells d‟aire condicionat.

Durant aquest mes de juny comença la 12a edició de la Campanya de reducció del soroll d‟oci nocturn que es preveu que es realitzi en dues intensitats segons les àrees d‟actuació. Així, es preveu que s‟allargui fins al novembre a Ciutat Vella, Gràcia, Sants-Montjuïc, Sarrià-St Gervasi, Eixample i les Corts, i fins al setembre a la resta de la ciutat. En el cas de Ciutat Vella es preveu una operativa especialment encarada a donar força a la campanya atenent a l‟elevat nombre de locals d‟oci nocturn que concentra.

La darrera campanya va fer arribar els consells i informació a mes de 80.000 usuaris dels locals d‟oci nocturn de la ciutat a traves de l‟acció dels equips d‟actors professionals, mims que demanen silenci davant els accessos dels locals així com dels equips dels promotors ambientals que reparteixen informació en els locals.

Es pretén implicar els agents generadors de soroll i la ciutadania en la col·laboració per la reducció de la contaminació acústica. En concret, les accions que es preveuen són:

- la informació i la sensibilització a través de promotors i actors que es centren tant en els propietaris dels establiments com dels clients i usuaris de l‟espai públic.

- el control, verificant el compliment de la normativa en matèria de contaminació acústica per part de les activitats i omplint una fitxa de caracterització de l‟espai públic.

La previsió és actuar en uns 700 establiments les nits de dijous, divendres i dissabtes en horari nocturn.

(9)

8

3.8 Limitadors acústics en concerts

Seguint en la línia de treball preventiva, s‟instal·len limitadors acústics en actes i activitats de lleure a l‟aire lliure, per tal de limitar el màxim d‟emissió, i alhora limitar l‟impacte acústic produït als habitatges més propers.

Per aquest motiu, durant l‟estiu s‟instal·laran equips limitadors als concerts de les festes a nivell de districte (Gràcia, les Corts, Sants-Montjuïc, entre d‟altres) o a nivell de ciutat, en festes com la Mercè. L‟any 2011 es va instal·lar limitadors en un total de 221 concerts en festes i revetlles a diferents districtes de la ciutat.

3.9 Campanya de control del soroll de motocicletes

Durant el mes de maig i juny s‟està donant suport tècnic a la Guàrdia Urbana en la realització de mesures acústiques per avaluar el compliment de l‟emissió sonora de motocicletes i ciclomotors. L‟objectiu és reduir aquesta font de soroll als carrers, responsabilitzant els propietaris del compliment de la normativa i del seu adequat manteniment.

3.10 Protocol per Onades de Calor

Davant dels efectes negatius que poden tenir les altes temperatures que es registren a l‟estiu, des del Servei d‟Emergències Socials de l‟Ajuntament de Barcelona aposta per la prevenció i activa el Protocol d‟Actuació en situació d‟Onada de Calor. Aquest Protocol té com a objectiu tenir identificada la població vulnerable, informar de forma preventiva aquesta població sobre els efectes de la calor, i donar recomanacions per actuar en cas que es produeixi una situació d‟alerta.

(10)

9

» 04. Obres d’estiu i actuacions de millora a tota la ciutat

» Actuacions de millora urbana a tota la ciutat

La ciutat de Barcelona viurà durant els mesos de juliol i agost 45 actuacions de millora a les seves infraestructures i serveis. L‟Ajuntament escull el període d‟estiu, quan es redueix el trànsit a la ciutat, per fer les obres de gran envergadura i de manteniment necessàries per tal de garantir la qualitat de vida dels barcelonins i millorar els serveis que reben. Amb aquestes actuacions programades cada any pel Comitè d‟Obres i Mobilitat de l‟Ajuntament es minimitzen les afectacions a la mobilitat dels ciutadans i es coordinen les actuacions de tots els operadors i companyies de serveis.

Pel que fa al nombre d‟actuacions de pavimentació es tracta d‟una xifra similar a l‟estiu 2011, amb una superfície total de 67.045 m2 de carrer, que es concentren principalment a millorar l‟estat dels carrils bus.

Aquest estiu destaquen especialment els treballs que s‟emmarquen en la Fase 1 de la nova xarxa de bus que es començarà a desplegar a l‟octubre amb l‟entrada en servei de les 5 primeres línies a la ciutat. Per això enguany les actuacions es dispersen en tot el territori i no es concentraran en un únic punt de la ciutat. No obstant, els Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts seran els que concentraran més actuacions de mobilitat importants, vinculades a aquesta reestructuració del servei d‟autobús i als canvis de sentit de carrers i noves funcionalitats dels vials que aquesta reestructuració comporta. També hi haurà afectacions a les entrades a la ciutat, tant a l‟eix Diagonal des de l‟accés B-23 a la Plaça Francesc Macià com a l‟accés per l‟Avinguda Meridiana amb la implantació del carril Bus VAO de la C-58.

4.1 Obres d’infraestructura ferroviària i viària

(11)

10

actuacions associades a l‟Alta Velocitat que executa l‟Adif a la trama central. Pel que fa les obres de millora de les infraestructures viàries destaquen els treballs de manteniment que es faran a les Rondes i en l‟àmbit del carril BUS-VAO C-58 aprofitant un escenari de menor mobilitat a la ciutat així com les actuacions de pavimentació que es repartiran per tots els districtes de la ciutat.

Construcció de la nova estació de línia 9 a Zona Universitària, intercanviador amb la línia 3 ja existent.

Durant l‟estiu es faran les obres d‟adaptació del vestíbul costat mar de la estació de línia 3 per a persones amb mobilitat reduïda. Els treballs consisteixen en l‟execució del recinte de pantalles, excavació de terres i llosa superior. Aquesta obra, necessària per la instal·lació de l‟ascensor de connexió entre vestíbul i andanes, l‟executa Infraestructures de Catalunya (Generalitat de Catalunya) en col·laboració amb el Ministeri de Foment i es realitzarà entre el 30 de juny i el 31 d‟agost.

Adaptació a la normativa de l’accessibilitat de l’estació de Virrei Amat de la línia 5 de metro.

Per poder ampliar el vestíbul existent a l‟estació de Nou Barris, és necessari ampliar el forjat per sobre les andanes. Per això es faran treballs d‟obra civil en horari nocturn durant 13 nits sense que es prevegi cap afectació viària addicional. S‟informarà adequadament als veïns del voltant de la plaça del Virrei Amat i es realitzarà seguiment de l‟impacte acústic.

Treballs de remodelació de la capçalera nord de l’Estació de Sants per la connexió amb el túnel d’Alta Velocitat.

Retirada d‟un dels pilars de l‟estació que serà substituït per un pòrtic que no intercepti amb el nou traçat de la línia d‟alta velocitat. Es construirà des de l‟interior de la pròpia estació.

Afectació: Ocupació de dos carrils del carrer Numància (un d’ells carril bus) en el seu últim tram (tocant a l’av. de Roma). Aquesta ocupació tindrà una durada de cinc dies. Planificació prevista del 02 al 05 de juliol de 2012.

Treballs de serveis afectats per posterior realització de pous d’emergència de la LAV (Urgell, Nàpols, Independència).

Desviament de serveis a la cruïlla del carrer Urgell per tal de permetre l‟inici dels treballs d‟obra civil del pou d‟emergència, en el moment que es disposi d‟autorització del Ministeri de Foment Es preveu donar continuïtat a l‟actuació de desviament de serveis de la resta de pous actualment en estudi. Aquesta actuació està pendent de planificació d‟acord amb l‟Adif.

(12)

11

4.2 Pavimentacions

Com cada any es duran a terme nombroses actuacions de manteniment viari i pavimentacions a tots els Districtes de la Ciutat. Es tracta de 22 actuacions amb un total de 67.045 m2 de superfície pavimentada, que es concentren principalment a les Rondes (amb un total de 21.650 m2), a reparar els paviments existents a l‟avinguda Meridiana i a millorar l‟asfalt dels carrils busos.

MANTENIMENT VIARI I PAVIMENTACIONS

TREBALLS PREVIS

Descripció actuació Districte Inici Final Aglomerat * Superfície (m²)

1 Valentí Iglesias entre Cinca i Torres i Bages 09-Sant Andreu 29/05/2012 30/05/2012 31/05/2012 420

2 Ramon Turró entre Zamora i Alaba 10-Sant Martí 04/06/2012 08/06/2012 09/06/2012 2.800

3 Doctor Trueta entre Marina i Bogatell 10-Sant Martí 04/06/2012 14/06/2012 15/06/2012 4.380

4 Lateral mar Gran Via entre Balmes i Rambla Catalunya 02-Eixample 04/06/2012 15/06/2012 17/06/2012 800

5 Valencia entre Meridiana i Navas de Tolosa 10-Sant Martí 04/06/2012 15/06/2012 17/06/2012 3.450

6 França entre Camèlies i Mare de Déu de Montserrat 07- Horta- Guinardó 26/06/2012 26/06/2012 27/06/2012 500

7 Lugo entre Rambla del Carmel i Conca de Tremp 07-Horta- Guinardó 25/06/2012 27/06/2012 29/06/2012 1.000

8 Rambla del Carmel entre Arbós i Santa Otilia 07-Horta- Guinardó 28/06/2012 29/06/2012 01/07/2012 1.300

9 Hernan Cortés entre Clot i Escultor Claperós 10-Sant Martí 25/06/2012 29/06/2012 02/07/2012 265

10 Palomar entre Gran de Sant Andreu i Torres i Bages 09-Sant Andreu 02/07/2012 06/07/2012 08/07/2012 1.600

11 Passos elevats Soler i Rovirosa i Escultor Claperós 10-Sant Martí 02/07/2012 12/07/2012 13/07/2012

12 Doctor Pi i Molist entre pg. Verdum i pl. Virrei Amat 08-Nou Barris 02/07/2012 14/07/2012 15/07/2012 5.750

13 Carril lent ambdós costats av. Esplugues entre Gran Capità i av. Pearson 04-Les Corts 16/07/2012 17/07/2012 20/07/2012 1.400

14 Carril bus av. Diagonal costat muntanya entre pl. Francesc Macià i pl. Maria

Cristina 04-Les Corts 02/07/2012 20/07/2012 26/07/2012 3.500

15 Renovacio paviment petri al carrer Rull 01-Ciutat Vella 18/06/2012 26/07/2012 27/07/2012 390

16 Torrent de l'Olla entre Nil Fabra i Còrsega 06-Gràcia 30/07/2012 01/08/2012 03/08/2012 3.000

17 Carril lent Ronda General Mitre entre pl. Prat de la Riba i Dr. Fleming 05-Sarrià- Sant Gervasi 23/07/2012 03/08/2012 05/08/2012 1.600

18 Montevideo entre Espasa i Ronda 05-Sarrià- Sant Gervasi 31/07/2012 06/08/2012 08/08/2012 2.700

19 Piquer entre pg. Montjuïc i Fontrodona i Cabanes entre av. Paral·lel i pg. Montjuïc 03-Sants- Montjuïc 06/08/2012 20/08/2012 21/08/2012 5.800

(13)

12

MANTENIMENT VIARI I PAVIMENTACIONS

TREBALLS PREVIS

Descripció actuació Districte Inici Final Aglomerat * Superfície (m²)

21

Reparacions paviments existents a av. Meridiana des de C33, C58 i C17 i a Av.

Rio de Janeiro 09-Sant Andreu Pendent planificar 2.970

22 Pavimentacions de Rondes Varis Pendent planificar 21.650

SUPERFÍCIE TOTAL (m²) 67.045

Implantació del carril Bus VAO de la C-58 en el seu pas per l’avinguda Meridiana. L‟actuació d‟estiu consistirà en el muntatge de nous pòrtics i el desmuntatge dels existents en horari nocturn. Del 18 al 21 de juny, del 25 al 28 de juny, del 2 al 5 de juliol,del 9 al 12 de juliol. També en l‟aglomerat total de Meridiana entre l‟Avinguda Rio de Janeiro i l‟enllaç amb la C-58. Entrada a Barcelona cap de setmana del 4 i 5 d‟agost. Sortida de Barcelona 11 i 12 d‟agost.

Afectació:

Pòrtics: Av. Meridiana (dos sentits), afectació a 2 carrils de circulació. S’habiliten recorreguts alternatius.

Aglomerat: Av. Meridiana entre Rio de Janeiro i la sortida de BCN, tots dos sentits de circulació. Es mantindran sempre dos carrils de circulació, es programa en cap de setmana iniciant les tasques el dissabte a les 6h i finalitzant el diumenge a les 7h.

Manteniment de Rondes:

Neteja de túnels

(14)

13

Afectacions: Als túnels amb 2 carrils per sentit, quan es treballi al mur lateral d’un dels sentits, es tallarà al trànsit aquest sentit de circulació, mentre que quan es treballi al mur central de separació dels dos sentits serà necessari tallar al trànsit els dos sentits de circulació. Als túnels amb tres carrils per sentit, es mantindrà en tot moment com a mínim un carril de circulació per sentit.

Pavimentacions Ronda Litoral B-10

El Consell Comarcal de Barcelonès farà treballs de pavimentació de la B-10 en horari nocturn en tres trams de la ronda litoral corresponents als Districtes de Sant Martí i Sant Andreu.

B-10 Ronda Litoral en sentit Besòs del pk 7+100 al pk 6+000 (Fòrum) B-10 Ronda Litoral zona Potosí en sentit Besòs del pk 1+200 al pk 0+500 B-10 Ronda Litoral zona Potosí en sentit Llobregat del pk 0+500 al pk 1+200

4.3 Millora de la mobilitat

Aquest estiu destaca pels treballs previs que es realitzaran associats a la posada en funcionament de la nova xarxa de bus, que permetrà a la ciutat disposar d‟ una nova xarxa de transport públic en superfície adaptada a les necessitats del segle XXI que guanyi en eficàcia, eficiència i competitivitat pels ciutadans. D‟acord amb aquest propòsit, el Govern Municipal i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), juntament amb l‟Agència d‟Ecologia Urbana i experts en mobilitat, han elaborat un projecte per millorar la xarxa actual.

En una primera fase, que s‟iniciarà a l‟octubre del 2012, es posaran en servei 5 noves línies:  Línia horitzontal H-12 Gornal- Besòs/ Verneda.

Línia horitzontal H-6 Zona Universitària- Fabra i Puig.  Línia vertical V-7 Pl. Espanya- Sarrià.

(15)
(16)

15

Treballs de canvi de sentits viaris als Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts

Al Districte de Les Corts els canvis de sentit del carrer Nicaragua i la reordenació viària del Carrer Constança es realitzaran a partir del 9 de juliol i fins el dia 15.

Els canvis de sentit del carrer Equador i Prat d‟en Rull s‟iniciaran el dia 16 de juliol.

Els treballs per realitzar els canvis de sentit de circulació al Districte de Sarrià-Sant Gervasi inclouen treballs de semaforització, nova senyalització vertical, senyalització horitzontal i retirada de senyalització existent. Es realitzaran al llarg del mes d‟agost i se n‟informarà puntualment als veïns.

- Canvi de sentit del carrer Vergós entre Escoles Pies i Castellnou.

- Modificació d‟esquema viari mantenint doble sentit al carrer Vergós entre Castellnou i pl. Artós.

- Canvi de sentit carrer Doctor Carulla i Demestres entre Dr. Roux i Via Augusta amb semaforització de la sortida Demestres- Via Augusta i retall de la mitjana de Via Augusta.

- Modificacions dels sentits al carrer pg. Sant Joan Bosco.

Es produiran restriccions de les zones d‟aparcament durant l‟execució dels treballs.

4.4 Infraestructures de serveis

Aquest estiu l‟àrea de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Barcelona finalitzarà un seguit d‟actuacions importants de reparació de la xarxa de clavegueram, iniciades amb anterioritat, així com millores d‟infraestructures de serveis per part de diverses companyies, com Red Eléctrica, Endesa i Agbar.

Treballs de reparació de la claveguera del carrer Potosí entre el carrer Caracas i passeig Guayaquil (plaça Monterrey). Sant Andreu

Treballs de reparació de la claveguera del passeig de la Bonanova entre Ganduxer i plaça Bonanova. Sarrià-Sant Gervasi. Entre l‟1 de juliol i el 2 de setembre.

Treballs d‟execució del doble circuit d‟Alta Tensió entre les subestacions de Maragall i Trinitat amb una longitud de 4,9km. Sant Andreu.

Treballs d‟execució del doble circuit d‟Alta Tensió entre les subestacions de Maragall i Trinitat amb una longitud de 4,9km. Sant Andreu.

Treballs per millorar i solucionar els problemes elèctrics que pateixen els abonats per inundació de la instal·lació CD D1669 d„av. Paral·lel – Tapioles. Endesa. Sants-Montjuïc.

(17)

16

Treballs de reforç de la xarxa de transport d‟aigua a la cota 70 per abastiment de LA

SAGRERA. Sant Andreu.

Renovació de la canonada d‟aigua de diàmetre 400mm al carrer Jaume Pinent entre la calçada sentit Llobregat (costat muntanya) de Via Favència i el carrer de Vidal i Guasch. Nou Barris

Substitució de vàlvula de la xarxa d‟aigua al carrer Peu de la Creu. Ciutat Vella

Ampliació de volum de contenidors soterrats a Rambla del Prat. Gràcia.

4.5Urbanitzacions

Les Corts. Actuacions associades a les obres de nova obertura de av. Mare de Déu de Lorda, ampliació de secció viària carrer Montevideo.

Ciutat Vella. Fase 1, urbanització dels carrers de l‟entorn del Mercat del Born que té l‟objectiu de potenciar la connectivitat entre el pg. del Born i la Ciutadella i crear un àmbit el màxim restringit als vianants. L‟actuació d‟estiu preveu la connexió de la futura xarxa RSU que s‟ha de construir en els carrers de l‟entorn del marcat amb la xarxa existent. Els treballs s‟allargaran de mitjans de juliol a finals de setembre i comportaran talls menors als carrers Ribera i Antic de Sant Joan. Actuació prevista del 17 de juliol al 23 de setembre.

Gràcia. Renovació de voreres i calçada carrer Beat Almató entre Rubens i carrer Font del Coll.

(18)

17

4.6 Actuacions a la xarxa de transport

La Generalitat, a través d‟Infraestructures de Catalunya, i Transports Metropolitans de Barcelona faran aquest estiu treballs de millora a la xarxa ferroviària que comportaran talls en el servei de metro i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tot i que amb una durada i unes afectacions menors a les d'altres anys.

Tall L5 entre Horta i Vall d’Hebron

Es preveu un tall del servei de metro entre les estacions d‟Horta i Vall d‟Hebrón de la línia 5, entre els dies 10 i 19 d‟agost per tal de fer diverses actuacions de manteniment a la infraestructura.

Tall L1 entre Santa Coloma i Fondo

(19)

18

Tall L2 entre Artigues / Sant Adrià i Badalona Pompeu Fabra

(20)

19

Tall FGC entre Provença i Bonanova

A mitjans d‟agost ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya preveu realitzar treballs de millora d‟andanes i vies a les estacions de Gràcia, Provença, Muntaner i Bonanova, treballs que comportaran un tall del servei de FGC que afectarà les línies del Vallès, Reina Elisenda i Tibidabo entre les estacions de Provença i Bonanova. El tall està previst prr mitjans d‟agost i s‟habilitarà un servei alternatiu de llançadora entre:

 Provença-Plaça Molina (Tibidabo)

Figure

Updating...

References