• No se han encontrado resultados

REQUISITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REQUISITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA"

Copied!
28
0
0

Texto completo

(1)

REQUISITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA

05/09/2017

COS/COS ESPECIALITAT/ESPECIALITAT TITULACIONS/TITULACIONS

Formació Pedagògica/

Formació Pedagògica

Capacitació Valencià

COS DE MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE (126)

. GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA, menció en AUDICIÓ I LLENGUATGE.

. MESTRE/A D'AUDICIÓ I LLENGUATGE (R.D. 1440/1991).

.TÍTOL DE MESTRE/A DE QUALSEVOL ESPECIALITAT O GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I, A MÉS, ALGUNA DE LES TITULACIÓN SEGÜENTS:

- DIPLOMATURA EN LOGOPÈDIA.

- GRAU EN LOGOPEDIA.

NO SÍ

(2)

Formació Pedagògica PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FILOSOFIA (201)

. GRAU :

- FILOSOFIA.

- HUMANITATS.

. LLICENCIATURA : - FILOSOFIA.

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA (EN TOTES LES ESPECIALITATS).

-FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA.

- HUMANITATS.

. TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA GREC (202)

. GRAU :

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOLOGIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA TRILINGÜE.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÜE.

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA LLATINA.

- FILOLOGIA GREGA.

- TEOLOGIA.

SÍ SÍ

(3)

Pedagògica

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA MATEMÀTIQUES (206)

. GRAU :

- MATEMÀTIQUES.

- MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

- ENGINYERIA MATEMÀTICA.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

- ECONÒMIQUES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- FÍSICA.

-QUÍMICA.

-ESTADÍSTICA.

-ENGINYERIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- ARQUITECTURA.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- ENOLOGIA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- ECONÒMIQUES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

SÍ SÍ

(4)

Pedagògica

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA , EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FÍSICA I QUÍMICA (207)

. GRAU :

- BIOTECNOLOGIA - MATEMÀTIQUES.

- FÍSICA.

- QUÍMICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - MATEMÀTIQUES

SÍ SÍ

(5)

Pedagògica

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- BIOQUÍMICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- BIOLOGIA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- DE FORESTS.

- QUÍMICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA DIBUIX (209)

. GRAU :

- ARQUITECTURA.

- BELLES ARTS.

- DISSENY.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA.

. LLICENCIATURA : - BELLES ARTS.

SÍ SÍ

(6)

Pedagògica

. ENGINYERIA : - FOREST.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FRANCÉS (210)

. GRAU :

- ESTUDIS FRANCESOS.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: FRANCÉS.

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: FRANCÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ EN FRANCÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA FRANCESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: FRANCÉS.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

(7)

Pedagògica PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA TECNOLOGIA (219)

. GRAU :

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- FÍSICA.

- QUÍMICA.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

-ENGINYERIA CIVIL.

-ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

-ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- AERONÀUTICA.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

SÍ SÍ

(8)

Pedagògica

- FORESTAL.

- QUÍMICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

. ARQUITECTURA TÈCNICA.

. DIPLOMATURA EN INFORMÀTICA.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE

FABRICACIÓ MECÀNICA (224)

. GRAU :

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS.

. LLICENCIATURA :

- MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- MATERIALS.

- MINES.

SÍ SÍ

(9)

Pedagògica

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL (ELECTRICITAT).

- INDUSTRIAL ( MECÀNICA).

- INDUSTRIAL (METALL).

- INDUSTRIAL (ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL).

- INDUSTRIAL (PAPERERA GRÀFICA).

- INDUSTRIAL (QUÍMICA).

- INDUSTRIAL (TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES).

- INDUSTRIAL (TÈXTIL).

- NAVAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - AERONÀUTICA (AERONAUS).

- AERONÀUTICA (EQUIPS I MATERIALS AEROESPACIALS).

- AERONÀUTICA (MATERIALS AERONÀUTICS I ARMAMENT AERI).

- AGRÍCOLA (EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIA).

- AGRÍCOLA (INDUSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES).

- AGRÍCOLA (INDUSTRIES AGRÍCOLES).

- AGRÍCOLA (MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS).

- MINES, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- OBRES PUBLIQUES (CONSTRUCCIONS CIVILS).

- AERONAUS.

- CONSTRUCCIONS CIVILS.

- DISSENY INDUSTRIAL.

- ELECTRICITAT.

- EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES.

- INDUSTRIES AGRÍCOLES.

- MATERIALS AERONÀUTICS I ARMAMENT AERI.

- MECANITZACIÓ AGRÀRIA I CONSTRUCCIONS RURALS.

- TEIXITS DE PUNT.

- INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL (ELECTRICITAT).

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

(10)

Pedagògica

- NAVAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- TÈXTIL.

. DIPLOMATURA :

- MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- MARINA CIVIL (NÀUTICA).

- MÀQUINES NAVALS.

. TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA SISTEMES ELECTRÒNICS (226)

. GRAU :

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIONS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA MARINA.

- FÍSICA.

. LLICENCIATURA : - FÍSICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

-TELECOMUNICACIÓ.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ELECTRÒNICA.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

SÍ SÍ

(11)

Pedagògica

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- AERONÀUTICA, ESPECIALITAT EN AERONAVEGACIÓ.

- TELECOMUNICACIÓ, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

. DIPLOMATURA EN RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES (227)

. GRAU :

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

. LLICENCIATURA : - MÀQUINES NAVALS.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- FORESTAL.

- INDUSTRIAL.

SÍ SÍ

(12)

Pedagògica

- NAVAL I OCEÀNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - AERONÀUTICA.

- AGRÍCOLA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- D'OBRES PÚBLIQUES.

- FORESTAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- NAVAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. DIPLOMATURA : - MARINA CIVIL (NAVALS).

- MARINA CIVIL (NÀUTICA).

- MÀQUINES NAVALS.

- NAVEGACIÓ MARÍTIMA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL (236)

. GRAU:

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- QUÍMICA.

. LLICENCIATURA:

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

SÍ SÍ

(13)

Pedagògica

- QUÍMICA.

. ENGINYERIA QUÍMICA.

. TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA INFORMÀTICA (254)

. GRAU :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE PROGRAMARI.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

- ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

. ENGINYERIA : - INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIONS.

SÍ SÍ

(14)

Pedagògica

. GRADUAT :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

. DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (263)

. DIPLOMATURA :

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- ESTUDIS EMPRESARIALS

- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

. GRAU :

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- COMERÇ.

- COMPTABILITAT I FINANCES.

- DIRECCIÓ I CREACIÓ D'EMPRESES.

- DRET.

- ECONOMIA.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSINESS ECONÒMICS).

- GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL.

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

. LLICENCIATURA :

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ ECONÒMIQUES I COMERCIALS.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS, EMPRESARIALS I ECONOMIA DE L'EMPRESA.

SÍ SÍ

(15)

Pedagògica

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIÓ ACTUARIAL I DE L'EMPRESA FINANCERA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ CIÈNCIES POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, SECCIÓ POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA, SECCIÓ CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES DEL TREBALL.

- DRET.

- ECONOMIA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ ECONOMIA.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS ECONOMIA, CIÈNCIES ECONÒMIQUES I ECONOMIA GENERAL.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL (265)

. DIPLOMATURA :

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- ESTUDIS EMPRESARIALS.

. GRAU:

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- COMERÇ.

- COMPTABILITAT I FINANCES.

- DIRECCIÓ I CREACIÓ D'EMPRESES.

- DRET.

- ECONOMIA.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSSINES ECONÒMICS).

- GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL.

- MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL.

- MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS.

- NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS.

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

SÍ SÍ

(16)

Pedagògica

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

. LLICENCIATURA : - CIÈNCIES DEL TREBALL.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ D'ECONÒMIQUES I COMERCIALS.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS, EMPRESARIALS I ECONOMIA DE L'EMPRESA.

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIÓ ACTUARIAL I DE L'EMPRESA FINANCERA.

- DRET.

- ECONOMIA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ ECONOMIA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIONS D'ECONOMIA, CIÈNCIES ECONÒMIQUES, ECONÒMIQUES I ECONOMIA GENERAL.

- INVESTIGACIÓ I TÈCNIQUES DE MERCAT.

- PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.

- CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ, ESPECIALITATS PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I DE PUBLICITAT.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS (266)

. DIPLOMATURA : - MÀQUINES NAVALS.

. GRAU :

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA OBRES PUBLIQUES.

- ENGINYERIA DE L'ENERGIA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN EXPLOTACIÓ DE MINES I RECURSOS ENERGÈTICS.

. LLICENCIATURA:

SÍ SÍ

(17)

Pedagògica

- MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- DE FOREST.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- MINES.

- TELECOMUNICACIÓ.

- INDUSTRIAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- AERONÀUTICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- AGRÍCOLA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- OBRES PUBLIQUES, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- MINES, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- TELECOMUNICACIONS, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- NAVAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA CULTURA CLÀSSICA (275)

. GRAU:

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

. LLICENCIATURA:

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

SÍ SÍ

(18)

Pedagògica

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÚE.

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA LATINA.

- FILOLOGIA GREGA.

- TEOLOGIA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA

. TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(19)

Formación Pedagógica PROF. TÈCNICS D'F.P. CUINA I PASTISSERIA (330)

. LLICENCIATURA :

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS I, A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

. DIPLOMATURA EN TURISME I TÍTOL DE TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA O EQUIVALENT.

. TÈCNIC/A SUPERIOR : - RESTAURACIÓ.

- DIRECCIÓ DE CUINA.

- DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ.

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN HOSTALERIA.

. GRAU UNIVERSITARI EQUIVALENT A LES TITULACIONS ANTERIORS.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

PROF. TÈCNICS D'F.P. EQUIPS ELECTRÒNICS (331)

. DIPLOMATURA :

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. GRAU :

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

. LLICENCIATURA :

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

SÍ SÍ

(20)

Pedagógica

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- ELECTRÒNICA.

- TELECOMUNICACIÓ.

- EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- AERONÀUTICA, ESPECIALITAT AERONAVEGACIÓ.

- TELECOMUNICACIÓ, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- EQUIPS ELECTRÒNICS.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF.TÈCNICS D'F.P. INSTAL.LACIONS

ELECTROTÉCNIQUES (335)

. LLICENCIATURA:

- CIÈNCIES FÍSIQUES.

- FÍSICA.

. ENGINYERIA :

- TELECOMUNICACIONS.

- AERONÀUTICA.

- INDUSTRIAL.

- MINES.

- NAVAL.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- TELEMÀTICA.

- AEROESPACIAL.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

SÍ SÍ

(21)

Pedagógica

- TELECOMUNICACIÓ (TOTES LES ESPECIALITATS).

- AERONÀUTICA.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- MINES.

- NAVAL.

- EN ELECTRÒNICA.

- AEROESPACIAL.

TITULACIONS EQUIVALENTS DE GRAU DE TOTES LES ANTERIORS.

PROF. TÈCNICS D'F.P. MANTENIMENT DE VEHICLES (338)

. DIPLOMATURA EN MÀQUINES NAVALS.

. LLICENCIATURA EN MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA : - INDUSTRIAL.

- AERONÀUTICA.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- AGRÒNOMA.

- DE MINES.

- DE MUNTANYES.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA.

- AERONÀUTICA, EN TOTES LES SEUES ESPECIALITATS.

- NAVAL, ESPECIALITAT EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL BUC.

- AGRÍCOLA, ESPECIALITAT EN MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS.

- DE MINES, ESPECIALITAT EN INSTAL.LACIONS ELECTROMECÀNIQUES MINERES.

. GRAU UNIVERSITARI EQUIVALENT A LES TITULACIONS ANTERIORS.

. TÈCNIC /A SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ.

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA :

- MECÀNICA I ELECTRICITAT DE L'AUTOMÒVIL.

SÍ SÍ

(22)

Pedagógica

- AUTOMOCIÓ.

- MANTENIMENT DE MÀQUINES I EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ I OBRES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES (340)

. DIPLOMATURA : - MÀQUINES NAVALS.

- DE LA MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

. GRAU :

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA MECATRÒNICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA DE LA TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA.

- ENGINYERIA MARINA.

. LLICENCIATURA:

- DE LA MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- EN MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA : - AGRONÒMICA.

- DE MATERIALS.

- EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL (ELECTRICITAT).

- INDUSTRIAL (MECÀNICA).

SÍ SÍ

(23)

Pedagógica

- INDUSTRIAL (METALL).

- INDUSTRIAL (ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL).

- INDUSTRIAL (PAPERERA GRÀFICA).

- INDUSTRIAL (QUÍMICA).

- INDUSTRIAL (TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES).

- INDUSTRIAL (TÈXTIL).

- QUÍMICA.

- NAVAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- AGRÍCOLA (MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS).

- DE MINES (CIMENTS I MINERALOGIA).

- DE MINES (METAL.LURGIA).

- DE MINES (MINERALOGIA I METAL.LURGIA).

- EN CIMENTS I MINERALOGIA.

- DISSENY INDUSTRIAL.

- EN ESTRUCTURES DEL BUC.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA.

- MECÀNICA.

- MECANITZACIÓ AGRÀRIA I CONSTRUCCIONS RURALS.

- METAL.LÚRGIA.

- NAVAL (ESTRUCTURES DEL BUC).

- NAVAL (ESTRUCTURES MARINES).

. TÉCNIC/A ESPECIALISTA EN:

- CONTROL DE QUALITAT.

- FABRICACIÓ MECÀNICA.

- INSTRUMENTISTA EN SISTEMES DE MESURA.

- MÀQUINES EINES.

- MICROMECÀNICA DE MÀQUINES EINES.

- MATRICERIA I MOTLLES.

- MICROMECÀNICA D'INSTRUMENTS.

- MICROMECÀNICA I RELLOTGERIA.

- MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA.

- UTILLATGES I MUNTATGES MECÀNICS.

- MECÀNIC D'ARMES.

(24)

Pedagógica

TÉCNIC/A SUPERIOR EN:

- PRODUCCIÓ PER MECANITZACIÓ.

- PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

PROF. TÈCNICS D'F.P. PERRUQUERIA (347)

. DIPLOMATURA:

- FISIOTERÀPIA (*) - INFERMERIA (*) - PODOLOGIA (*) .GRAU:

- BIOLOGIA (*) - BIOQUÍMICA (*) - FARMÀCIA (*) - FISIOTERÀPIA (*) - INFERMERIA (*) - MEDICINA (*) - PODOLOGIA (*) - QUÍMICA (*) . LLICENCIATURA:

- BIOQUÍMICA (*) - FARMÀCIA (*) - MEDICINA (*) - QUÍMICA (*)

(* ) ESTAR EN POSSESSIÓ D'UN TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'IMATGE PERSONAL.

TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA : - PERRUQUERIA

SÍ SÍ

(25)

Pedagógica

. TÈCNIC/A SUPERIOR :

- ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL

- ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA - ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

PROF. TÈCNICS D'F.P. PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS (349)

. DIPLOMATURA : - FISIOTERÀPIA.

- INFERMERIA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- PODOLOGIA.

.GRAU : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- ENGINYERIA BIOMÈDICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS.

- FARMÀCIA.

- FISIOTERÀPIA.

- INFERMERIA.

- MEDICINA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- ODONTOLOGIA.

- PODOLOGIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

. LLICENCIATURA : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

SÍ SÍ

(26)

Pedagógica

- ODONTOLOGIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (351)

. DIPLOMATURA :

-BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ.

- CIÉNCIES EMPRESARIALS.

- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

. ENGINYER EN INFORMÀTICA.

. ENGINYER TÈCNIC :

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

. GRAU :

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- COMPTABILITAT I FINANCES.

- DRET.

- ECONOMIA.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSSINES

ECONÒMICS).

- FINANCES I COMPTABILITAT.

- INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ.

- NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS.

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

SÍ SÍ

(27)

Pedagógica

. LLICENCIATURA :

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- DRET.

- ECONOMIA.

- INFORMÀTICA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES DEL TREBALL.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. SERVEIS DE RESTAURACIÓ (355)

. LLICENCIATURA EN CIÈNCIA I TECNOGIA DELS ALIMENTS I, A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

. DIPLOMATURA EN TURISME I, A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

.TÍTOLS DE GRAU EQUIVALENTS A LES TITULACIONS ANTERIORS AMB ELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

. TÈCNIC/A SUPERIOR EN : - DIRECCIÓ DE CUINA (LOE).

- DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ (LOE).

- RESTAURACIÓ.

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN HOSTALERIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

(28)

Pedagógica PROF. TÈCNICS D'F.P. SISTEMES I APLICACIONS

INFORMÀTIQUES (356)

. GRAU:

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SOFTWARE.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

. ENGINYERIA : - INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIONS.

. GRADUAT/GRADUADA EN:

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

Referencias

Documento similar

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

En la base de datos de seguridad combinados de IMFINZI en monoterapia, se produjo insuficiencia suprarrenal inmunomediada en 14 (0,5%) pacientes, incluido Grado 3 en 3

En este ensayo de 24 semanas, las exacerbaciones del asma (definidas por el aumento temporal de la dosis administrada de corticosteroide oral durante un mínimo de 3 días) se

En un estudio clínico en niños y adolescentes de 10-24 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, 39 pacientes fueron aleatorizados a dapagliflozina 10 mg y 33 a placebo,

• Descripción de los riesgos importantes de enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis asociados al uso de trastuzumab deruxtecán. • Descripción de los principales signos

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637: