• No se han encontrado resultados

30/05/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "30/05/2019"

Copied!
28
0
0

Texto completo

(1)

Titulacions actualitzades a data/Titulaciones actualizadas a fecha: 30/05/2019

COS/CUERPO ESPECIALITAT/ESPECIALIDAD TITULACIONS/TITULACIONES

FORMACIÓ PEDAGÒGICA/

FORMACIÓN PEDAGÓGICA

CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FILOSOFIA (201)

.GRAU D’/DE/EN:

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- HUMANITATS.

- FILOSOFIA.

LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- HUMANITATS.

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA (EN TOTES LES ESPECIALITATS).

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ:

SECCIÓ FILOSOFIA.

- FILOSOFIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA LLATÍ (203)

. GRAU D’/DE/EN:

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS HISPÀNICS: LLENGUA ESPANYOLA I LES SEUES LITERATURES.

- ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURA.

SÍ SÍ

(2)

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOLOGIA GREGA.

- FILOLOGIA LLATINA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÜE.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- TEOLOGIA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA

LLENGUA CASTELLANA I

LITERATURA (204)

. GRAU D’/DE/EN

- ESTUDIS HISPÀNICS: LLENGUA ESPANYOLA I LES SEUES LITERATURES.

- LITERATURA GENERAL I COMPARADA.

- LITERATURES COMPARADES - ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURA.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL.

- HUMANITATS.

- FILOLOGIA HISPÀNICA.

- FILOLOGIA ROMÀNICA.

- LINGÜÍSTICA.

- LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES.

- LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES.

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES.

- ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURA.

. LLICENCIATURA D'/DE/EN:

- HUMANITATS.

- FILOLOGIA ALEMANYA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

- FILOLOGIA ANGLESA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

- FILOLOGIA ESPANYOLA.

SÍ SÍ

(3)

- FILOLOGIA GENERAL.

- FILOLOGIA HISPÀNICA.

- FILOLOGIA ITALIANA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

- FILOLOGIA ROMÀNICA.

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ESPANYOL).

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA ESPANYOLA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ESPANYOL I HISPÀNICA).

- TEORIA DE LA LITERATURA I LA LITERATURA COMPARADA.

- LINGÜÍSTICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA GEOGRAFIA I HISTÒRIA (205)

. GRAU D'/DE/EN:

- ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA.

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- ARQUEOLOGIA.

- HISTÒRIA DE L'ART.

- HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

- HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART.

- HISTÒRIA.

- HUMANITATS I ESTUDIS CULTURALS.

- HUMANITATS.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES SOCIALS.

- DRET.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

- GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT.

- GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

SÍ SÍ

(4)

- GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT.

- GEOGRAFIA.

- SOCIOLOGIA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE LA ADMINISTRACIÓ.

- DRET.

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- HISTÒRIA DE L'ART.

- HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

- HISTÒRIA.

- HUMANITATS.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA.

I HISTÒRIA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA:SECCIÓHISTÒRIA ANTIGA I MEDIEVAL.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA D'AMÈRICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA:SECCIÓHISTÒRIA D'ESPANYA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIONS HISTÒRIA ANTIGA, HISTÒRIA MEDIEVAL I HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA.

- FILOSOFIA I LLETRES: HISTÒRIA DE L'ART.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA (GEOGRAFIA).

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA (HISTÒRIA) - GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA ANTIGA I MEDIEVAL.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA ANTIGA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA D'AMÈRICA: ESPECIALITAT HISTÒRIA D'AMÈRICA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA D'AMÈRICA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA DE L'ART.

(5)

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA GENERAL.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA MEDIEVAL.

- GEOGRAFIA.

- SOCIOLOGIA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIONS D'ANTROPOLOGIA CULTURAL, DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA I DE PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA MATEMÀTIQUES (206)

. GRAU D’/DE/EN - ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

- ENOLOGIA.

- ESTADÍSTICA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- EDIFICACIÓ.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOLOGIA.

- MATEMÀTIQUES.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- MATEMÀTICA I INFORMÀTICA.

- MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

SÍ SÍ

(6)

. LLICENCIATURA D'/DE/EN:

- ENOLOGIA.

- INFORMÀTICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- BIOQUÍMICA.

- CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES.

- CIÈNCIES: INFORMÀTICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- GEOLOGIA O CIÈNCIES GEOLÒGIQUES.

- MATEMÀTIQUES.

- MÀQUINES NAVALS.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- QUÍMICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FÍSICA I QUÍMICA (207)

. GRAU D’/DE/EN:

- ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL - ARQUITECTURA TÈCNICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AERONÀUTICA.

- ENGINYERIA AGRÍCOLA.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

SÍ SÍ

(7)

- ENGINYERIA BIOMÈDICA.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA D'AEROPORTS.

- ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES.

- ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA DE L'ENERGIA.

- ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ.

- ENGINYERIA DE LA TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE - ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL.

- ENGINYERIA DE VEHICLES AEROESPACIALS.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIA MINERA.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA FÍSICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENOLOGIA.

- BIOLOGIA

- BIOLOGIA HUMANA.

- BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR.

- BIOQUÍMICA I CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

(8)

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES DEL MAR.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOLOGIA.

- MATEMÀTICA I INFORMÀTICA.

- MATEMÀTIQUES.

- MICROBIOLOGIA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

-ÒPTICA I OPTOMETRIA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIONS.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ENOLOGIA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOLÒGIQUES.

- CIÈNCIES DEL MAR.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- GEOLOGIA O CIÈNCIES GEOLÒGIQUES.

- INFORMÀTICA - MÀQUINES NAVALS.

- MATEMÀTIQUES.

(9)

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- QUÍMICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- FOREST.

- GEODÈSIA I CARTOGRAFIA.

- GEOLOGIA.

- MATERIALS.

- MINES.

- TELECOMUNICACIONS.

- ELECTRÒNICA.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- NAVAL.

-

QUÍMICA.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA BIOLOGIA I GEOLOGIA (208)

. GRAU D’/DE/EN - ENOLOGIA.

- BIOLOGIA HUMANA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR.

- BIOQUÍMICA I CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I SALUT ANIMAL.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

SÍ SÍ

(10)

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- CIÈNCIES DEL MAR.

- CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES.

- FARMÀCIA.

- GENÈTICA.

- GEOLOGIA.

- MEDICINA.

- MICROBIOLOGIA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- NUTRICIÓ.

- TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA.

- VETERINÀRIA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ENOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOLÒGIQUES.

- CIÈNCIES DEL MAR.

- CIÈNCIES GEOLÒGIQUES.

- CIÈNCIES NATURALS.

- FARMÀCIA.

- GEOLOGIA.

- MEDICINA.

- VETERINÀRIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(11)

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FRANCÉS (210)

. GRAU :

- ESTUDIS FRANCESOS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL.

- FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

- LINGÜÍSTICA (FRANCÉS).

- LLENGÜES APLICADES (FRANCÉS).

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: FRANCÉS.

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: FRANCÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: FRANCÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA FRANCESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: FRANCÉS.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ANGLÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS I ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ANGLÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ÀRAB).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ÀRAB, PORTUGUÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS I ESPANYOL).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS I ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ITALIÀ, ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, RUS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, XINÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ITALIÀ, PORTUGUÉS, FRANCÉS).

SÍ SÍ

(12)

- LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 DE FRANCÉS DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- CIEP Ministère de l’Éducation National: DALF C2.

- Universitats franceses Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – DSEF (Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises) (**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna)

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ANGLÉS (211)

. GRAU : - ANGLÉS.

- ESTUDIS ANGLESOS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS.

- LINGÜÍSTICA (ANGLÉS).

- LLENGÜES APLICADES ( LLENGUA ESTRANGERA INSTRUMENTAL: ANGLÉS) - LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: ANGLÉS

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: LLENGUA B: ANGLÉS.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: ANGLÉS.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ EN LLENGÜES APLICADES: ANGLÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA ANGLESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ ANGLOGERMÀNICA.

. SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT ANGLESA.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

SÍ SÍ

(13)

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA. ESPECIALITAT ANGLÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: ANGLÉS.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS I ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, ALEMANY, JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, ÀRAB).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, FRANCÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, FRANCÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, PORTUGUÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, RUS) - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, XINÉS).

- LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 D’ANGLÉS DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- CAMBRIDGE UNIVERSITY: CPE (Certificate of Proficiency in English.

- TRINITY COLLEGE: ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna).

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(14)

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA MÚSICA (216)

. GRAU D’/DE/EN:

- HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

- MÚSICA.

- MUSICOLOGIA.

.

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

.QUALSEVOL TÍTOL DE LLICENCIAT/LLICENCIADA, ENGINYER/A, ARQUITECTE/A, GRADUAT/GRADUADA , I ACREDITAR ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL PROFESSIONAL DE MÚSICA (ARTICLE 42.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 1/1990, DE 3 D'OCTUBRE, O ARTICLE 50.1 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG) O EL TÍTOL DE PROFESSOR REGULAT EN EL DECRET 2618/1966, DE 10 DE SETEMBRE, DE REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS CONSERVATORIS DE MÚSICA.

.

TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA (ARTICLE 54.3 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG).

.

TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA (ARTICLE 42.3 DE LA LLEI ORGÀNICA 1/1990, DE 3 D'OCTUBRE), O TITULACIONS DECLARADES EQUIVALENTS A L'EFECTE DE DOCÈNCIA.

.

TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA DE QUALSEVOL ESPECIALITAT, D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 2618/1966 DE 10 DE SETEMBRE O EQUIVALENTS DE PLANS ANTERIORS, REIAL DECRET 617/1995 DE 21 D’ABRIL O REIAL DECRET 631/2010 DE 14 DE MAIG.

SÍ SÍ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA TECNOLOGIA (219)

.GRAU D’/DE/EN:

- ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- FÍSICA.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- TECNOLOGIES INTERACTIVES.

SÍ SÍ

(15)

- ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- FÍSICA.

- MÀQUINES NAVALS.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- QUÍMICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. ENGINYERIA TÈCNICA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

. ARQUITECTURA TÈCNICA.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA INFORMÀTICA (254)

. GRAU :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE PROGRAMARI.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA ROBÓTICA.

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

SÍ SÍ

(16)

. ENGINYERIA : - INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- ELECTRÒNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN TELEMÁTICA.

. DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (256)

. GRAU D’/DE/EN:

- FILOLOGIA CATALANA.

- ESTUDIS CATALANS I OCCITANS.

- CATALÀ I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL (menció ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL (menció ITALIÀ).

- FILOLOGIA ROMÀNICA (LLENGUA CATALANA).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ (menció ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ (menció ITALIÀ).

- LLENGUA I LITERATURA CATALANES.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (CATALÀ-ESPANYOL).

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (LLENGUA I LITERATURA CATALANES).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA A: CATALÀ.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ (amb menció d’ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ (amb menció d’ITALIÀ).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (amb menció d’ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (amb menció d’ITALIÀ).

SÍ SÍ

(17)

- LINGÜÍSTICA i el C2 de coneixements de VALENCIÀ) (*).

- PERIODISME i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- COMUNICACIÓ i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- ESTUDIS LITERARIS i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- HUMANITATS i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- LLENGÜES APLICADES i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- QUALSEVOL GRAU DE FILOLOGIA i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- QUALSEVOL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ i el C2 de coneixements del VALENCIÀ (*).

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA, SECCIÓ LINGÜÍSTICA VALENCIANA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA (FILOLOGIA VALENCIANA).

- FILOLOGIA I LLETRES, MENCIÓ FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA VALENCIANA.

- LINGÜÍSTICA, MENCIÓ EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES.

- LINGÜÍSTICA (FILOLOGIA CATALANA).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA A: CATALÀ.

- FILOLOGIA ESLAVA (menció FILOLOGIA CATALANA).

- FILOLOGIA HISPÀNICA (FILOLOGIA CATALANA).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA HISPÀNICA) i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA HISPÀNICA, 1968-71, UB) i el C2 de coneixements de VALENCIÀ) (*).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA HISPÀNICA, 1973-77, UAB) i el C2 de coneixements de VALENCIÀ) (*).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA HISPÀNICA/CATALANA).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ROMÀNICA – CATALANA).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ROMÀNICA, fins a 1967, UB) i el C2 de coneixements de VALENCIÀ) (*).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ROMÀNICA, 1972-77, UB) i el C2 de coneixements de VALENCIÀ) (*).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA VALENCIANA: BOE de 07.12.1995).

- FILOSOFIA I LLETRES (menció FILOLOGIA CATALANA).

- PERIODISME i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ (PERIODISME) i el C2 de coneixements de

(18)

VALENCIÀ) (*).

- CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ i el C2 de coneixements de VALENCIÀ) (*).

- COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- LINGÜÍSTICA i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- HUMANITATS i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- QUALSEVOL LLICENCIATURA DE FILOLOGIA i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

- QUALSEVOL LLICENCIATURA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ i el C2 de coneixements de VALENCIÀ (*).

(*) El certificat corresponent al nivell C2 de coneixements de VALENCIÀ haurà de ser expedit per l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, per la JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ o entitats equivalents.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ECONOMIA (261)

GRAU D'/DE/EN:

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ.

- ECONOMIA.

- EMPRESA I TECNOLOGIA.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA.

- CIÈNCIES DEL TREBALL I RECURSOS HUMANS.

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES.

- COMERÇ.

- DESENVOLUPAMENT, GESTIÓ COMERCIAL I ESTRATÈGIES DE MERCAT.

- DIRECCIÓ D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES.

- DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES.

- DRET.

- FINANCES I COMPTABILITAT.

- GESTIÓ D'EMPRESES.

- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

- MÀRQUETING.

SÍ SÍ

(19)

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

- RELACIONS LABORALS.

. LLICENCIATURA D'/DE/EN:

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- CIÈNCIES DEL TREBALL.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES.

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE LA ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS.

- DRET.

- ECONOMIA.

- INVESTIGACIÓ I TÈCNIQUES DE MERCAT.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. CUINA I PASTISSERIA (330)

. GRAU EN GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES.

. LLICENCIATURA/GRAU EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS I, A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

. GRAU/DIPLOMATURA EN TURISME I A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA O EQUIVALENT.

. TÈCNIC/A SUPERIOR D’/DE/EN:

- RESTAURACIÓ.

- DIRECCIÓ DE CUINA.

- DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ.

SÍ SÍ

(20)

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN HOSTALERIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. EQUIPS ELECTRÒNICS (331)

. DIPLOMATURA EN RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

. LLICENCIATURA EN RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- ELECTRÒNICA.

- TELECOMUNICACIÓ.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA, ESPECIALITAT AERONAVEGACIÓ.

- TELECOMUNICACIÓ, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- EQUIPS ELECTRÒNICS.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT.

SÍ SÍ

(21)

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLE (333)

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA FORESTAL.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

. ENGINYERIA D’/DE/EN: : - FORESTAL.

- DE MATERIALS.

- INDUSTRIAL.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- DISSENY INDUSTRIAL.

- MECÀNICA.

- FORESTAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INDUSTRIAL , ESPECIALITAT EN MECÀNICA.

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’/DE/EN:

- EBANISTA.

- CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL DE FUSTA.

- DISSENY I FABRICACIÓ DE MOBLES.

- FUSTA.

- MODELISTA DE FOSA.

. TÈCNIC/A SUPERIOR D’/DE/EN:

- DISSENY I MOBLAMENT.

- PRODUCCIÓ DE FUSTA I MOBLE.

SÍ SÍ

(22)

PROF. TÈCNICS D'F.P. MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES (340)

. DIPLOMATURA D’/DE/EN:

- MÀQUINES NAVALS.

- DE LA MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA MECATRÒNICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA DE LA TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA.

- ENGINYERIA MARINA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- DE LA MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- EN MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AGRONÒMICA.

- DE MATERIALS.

- EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL (ELECTRICITAT).

- INDUSTRIAL (MECÀNICA).

- INDUSTRIAL (METALL).

- INDUSTRIAL (ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL).

- INDUSTRIAL (PAPERERA GRÀFICA).

- INDUSTRIAL (QUÍMICA).

- INDUSTRIAL (TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES).

- INDUSTRIAL (TÈXTIL).

- QUÍMICA.

- NAVAL.

SÍ SÍ

(23)

- NAVAL I OCEÀNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- AGRÍCOLA (MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS).

- DE MINES (CIMENTS I MINERALOGIA).

- DE MINES (METAL.LURGIA).

- DE MINES (MINERALOGIA I METAL.LURGIA).

- EN CIMENTS I MINERALOGIA.

- DISSENY INDUSTRIAL.

- EN ESTRUCTURES DEL BUC.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA.

- MECÀNICA.

- MECANITZACIÓ AGRÀRIA I CONSTRUCCIONS RURALS.

- METAL.LÚRGIA.

- NAVAL (ESTRUCTURES DEL BUC).

- NAVAL (ESTRUCTURES MARINES).

. TÉCNIC/A ESPECIALISTA EN:

- CONTROL DE QUALITAT.

- FABRICACIÓ MECÀNICA.

- INSTRUMENTISTA EN SISTEMES DE MESURA.

- MÀQUINES EINES.

- MICROMECÀNICA DE MÀQUINES EINES.

- MATRICERIA I MOTLLES.

- MICROMECÀNICA D'INSTRUMENTS.

- MICROMECÀNICA I RELLOTGERIA.

- MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA.

- UTILLATGES I MUNTATGES MECÀNICS.

- MECÀNIC D'ARMES.

TÉCNIC/A SUPERIOR EN:

- PRODUCCIÓ PER MECANITZACIÓ.

- PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

(24)

PROF. TÈCNICS D'F.P. PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS (349)

. DIPLOMATURA D’/DE/EN:

- FISIOTERÀPIA.

- INFERMERIA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- PODOLOGIA.

.GRAU D’/DE/EN:

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- ENGINYERIA BIOMÈDICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS.

- FARMÀCIA.

- FISIOTERÀPIA.

- INFERMERIA.

- MEDICINA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- ODONTOLOGIA.

- PODOLOGIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIENCIAS AMBIENTALES.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- ODONTOLOGIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

SÍ SÍ

(25)

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES (356)

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SOFTWARE.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

. ENGINYERIA D’/DE/EN : - INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIONS.

. GRADUAT/GRADUADA D’/DE/EN:

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

SÍ SÍ

(26)

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. D'E.O.I. ALEMANY (401)

. GRAU D’/DE/EN:

- ESTUDIS ALEMANYS.

- LLENGUA I LITERATURA ALEMANYES.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES: ALEMANY - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, ESPECIALITAT ALEMANY.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÚÍSTICA : ALEMANY.

. LLICENCIATURA DE/EN:

- FILOLOGIA ALEMANYA.

- FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

- FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA (ALEMANY)

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA O ALEMANY) - FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ( ALEMANY, ANGLÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ALEMANY, RUS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ((ANGLÉS, ALEMANY, JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ITALIÀ, ALEMANY).

. LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 D’ALEMANY DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

-GOETHE INSTITUT: Goethe Zertifikat c2 GDS (Groẞes Deutsches Sprachdiplom).

- ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH: (ÖSD Zertifikat C2).

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna)

SÍ SÍ

(27)

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. D'E.O.I. FRANCÉS (408)

. GRAU D’/DE/EN:

- ESTUDIS D'ANGLÉS I FRANCÉS.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS FRANCESOS.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: ESPECIALITAT FRANCÉS - TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÚÍSTICA: FRANCÉS.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- FILOLOGIA FRANCESA.

- FILOLOGIA MODERNA (FRANCESA).

- FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA FRANCESA).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ROMÀNICA, FRANCÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ANGLÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS I ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ANGLÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ÀRAB).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ÀRAB, PORTUGUÉS) - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ESPANYOL).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ITALIÀ, ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, RUS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, XINÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ITALIÀ, PORTUGUÉS, FRANCÉS).

. LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 DE FRANCÉS DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES (*) (**).

SÍ SÍ

(28)

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- CIEP Ministère de l’Éducation National: DALF C2.

- Universitats franceses Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – DSEF (Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises) (**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna)

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

Referencias

Documento similar

[r]

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

En la base de datos de seguridad combinados de IMFINZI en monoterapia, se produjo insuficiencia suprarrenal inmunomediada en 14 (0,5%) pacientes, incluido Grado 3 en 3

En este ensayo de 24 semanas, las exacerbaciones del asma (definidas por el aumento temporal de la dosis administrada de corticosteroide oral durante un mínimo de 3 días) se

En un estudio clínico en niños y adolescentes de 10-24 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, 39 pacientes fueron aleatorizados a dapagliflozina 10 mg y 33 a placebo,

• Descripción de los riesgos importantes de enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis asociados al uso de trastuzumab deruxtecán. • Descripción de los principales signos

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción