• No se han encontrado resultados

03/11/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "03/11/2017"

Copied!
37
0
0

Texto completo

(1)

COS/CUERPO ESPECIALITAT/ESPECIALIDAD TITULACIONS/TITULACIONES

Formació Pedagògica/

Formación Pedagógica

Capacitació Valencià

COS DE MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE (126) i (151)

. GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA, menció en AUDICIÓ I LLENGUATGE.

. MESTRE/A D'AUDICIÓ I LLENGUATGE (R.D. 1440/1991).

.TÍTOL DE MESTRE/A DE QUALSEVOL ESPECIALITAT O GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I, A MÉS, ALGUNA DE LES TITULACIÓN SEGÜENTS:

- DIPLOMATURA EN LOGOPÈDIA.

- GRAU EN LOGOPEDIA.

NO SÍ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FILOSOFIA (201)

. GRAU : - FILOSOFIA.

- HUMANITATS.

. LLICENCIATURA : - FILOSOFIA.

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA (EN TOTES LES ESPECIALITATS).

-FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA.

- HUMANITATS.

. TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA

LLENGUA CASTELLANA I

LITERATURA (204)

. GRAU :

- ESTUDIS HISPÀNICS.

- FILOLOGÍA ROMÀNICA.

- LINGÜÍSTICA.

- LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES.

SÍ SÍ

(2)

- LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES.

- ESTUDIS D'ANGLÈS I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA:

. SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ESPANYOL).

- FILOSOFIA I LLETRES:

. DIVISIÓ FILOLOGIA:

- SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA :

- SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ESPANYOL I HISPÀNICA).

. DIVISIÓ FILOLOGIA ESPANYOLA.

- FILOLOGIA:

. ALEMANYA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

. ANGLESA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

. ESPANYOLA.

. ITALIANA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

. ROMÀNICA (FRANCÉS).

. ROMÀNICA (ITALIÀ).

- TEORIA DE LA LITERATURA I LA LITERATURA COMPARADA.

- LINGÚÍSTICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA MATEMÀTIQUES (206)

. GRAU :

- MATEMÀTIQUES.

- MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

- ENGINYERIA MATEMÀTICA.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

SÍ SÍ

(3)

- MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

- ECONÒMIQUES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- FÍSICA.

-QUÍMICA.

-ESTADÍSTICA.

-ENGINYERIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- ARQUITECTURA.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- ENOLOGIA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- ECONÒMIQUES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA , EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET

(4)

1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FÍSICA I QUÍMICA (207)

. GRAU :

- BIOTECNOLOGIA.

- FARMÀCIA.

- MATEMÀTIQUES.

- FÍSICA.

- QUÍMICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - MATEMÀTIQUES

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- BIOQUÍMICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- BIOLOGIA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

SÍ SÍ

(5)

- FARMÀCIA.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- DE FORESTS.

- QUÍMICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA BIOLOGIA I GEOLOGIA (208)

. GRAU : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES DEL MAR.

- FARMÀCIA.

- GEOLOGIA.

- MEDICINA.

- MICROBIOLOGIA.

- NUTRICIÓ.

- VETERINÀRIA.

- ENGINYERIA FORESTAL.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- ENOLOGIA.

SÍ SÍ

(6)

. LLICENCIATURA : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- VETERINÀRIA.

. ENGINYERIA : - AGRÒNOMA.

- FOREST.

- MINES.

- GEOLÒGICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA DIBUIX (209)

. GRAU :

- ARQUITECTURA.

- BELLES ARTS.

- DISSENY.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA.

. LLICENCIATURA : - BELLES ARTS.

. ENGINYERIA : - FOREST.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET

SÍ SÍ

(7)

1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FRANCÉS (210)

. GRAU :

- ESTUDIS FRANCESOS.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: FRANCÉS.

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: FRANCÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ EN FRANCÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA FRANCESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: FRANCÉS.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ANGLÉS (211)

. GRAU :

- ESTUDIS ANGLESOS.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: ANGLÉS.

- LLENGÜES MODERNES I ELS SEUES LITERATURES: ANGLÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ EN ANGLÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA ANGLESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ ANGLOGERMÀNICA.

. SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

SÍ SÍ

(8)

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT ANGLESA.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA. ESPECIALITAT ANGLÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA TECNOLOGIA (219)

. GRAU :

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- FÍSICA.

- QUÍMICA.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

-ENGINYERIA CIVIL.

-ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

-ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

SÍ SÍ

(9)

. LLICENCIATURA : - FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- AERONÀUTICA.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- FORESTAL.

- QUÍMICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

. ARQUITECTURA TÈCNICA.

. DIPLOMATURA EN INFORMÀTICA.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES (227)

. GRAU :

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

. LLICENCIATURA : - MÀQUINES NAVALS.

SÍ SÍ

(10)

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- FORESTAL.

- INDUSTRIAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - AERONÀUTICA.

- AGRÍCOLA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- D'OBRES PÚBLIQUES, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FORESTAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- NAVAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. DIPLOMATURA : - MARINA CIVIL (NAVALS).

- MARINA CIVIL (NÀUTICA).

- MÀQUINES NAVALS.

- NAVEGACIÓ MARÍTIMA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA INFORMÀTICA (254)

. GRAU :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE PROGRAMARI.

SÍ SÍ

(11)

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

- ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

. ENGINYERIA : - INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIONS.

. GRADUAT :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

. DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (256)

. GRAU :

- FILOLOGIA CATALANA.

SÍ SÍ

(12)

- CATALÀ I ESPANYOL.

- FRANCÉS I CATALÀ.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA VALENCIANA - FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA, SECCIÓ LINGÜÍSTICA VALENCIANA.

- FILOSOFIA I LLETRES, MENCIÓ FILOLOGIA CATALANA.

- LINGÜÍSTICA, MENCIÓ EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

(263)

. DIPLOMATURA :

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- ESTUDIS EMPRESARIALS

- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

. GRAU :

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- COMERÇ.

- COMPTABILITAT I FINANCES.

- CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- DIRECCIÓ I CREACIÓ D'EMPRESES.

- DRET.

- ECONOMIA.

- ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ IDUSTRIAL.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSINESS ECONÒMICS).

- GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL.

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

SÍ SÍ

(13)

. LLICENCIATURA :

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ ECONÒMIQUES I COMERCIALS.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS, EMPRESARIALS I ECONOMIA DE L'EMPRESA.

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIÓ ACTUARIAL I DE L'EMPRESA FINANCERA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ CIÈNCIES POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, SECCIÓ POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA, SECCIÓ CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES DEL TREBALL.

- DRET.

- ECONOMIA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ ECONOMIA.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS ECONOMIA, CIÈNCIES ECONÒMIQUES I ECONOMIA GENERAL.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL (265)

. DIPLOMATURA :

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- ESTUDIS EMPRESARIALS.

. GRAU:

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- COMERÇ.

- COMPTABILITAT I FINANCES.

- DIRECCIÓ I CREACIÓ D'EMPRESES.

- DRET.

SÍ SÍ

(14)

- ECONOMIA.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSSINES ECONÒMICS).

- GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL.

- MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL.

- MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS.

- NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS.

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

. LLICENCIATURA : - CIÈNCIES DEL TREBALL.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIÓ D'ECONÒMIQUES I COMERCIALS.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIONS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS, EMPRESARIALS I ECONOMIA DE L'EMPRESA.

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS, SECCIÓ ACTUARIAL I DE L'EMPRESA FINANCERA.

- DRET.

- ECONOMIA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES, SECCIÓ ECONOMIA.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS, SECCIONS D'ECONOMIA, CIÈNCIES ECONÒMIQUES, ECONÒMIQUES I ECONOMIA GENERAL.

- INVESTIGACIÓ I TÈCNIQUES DE MERCAT.

- PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.

- CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ, ESPECIALITATS PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I DE PUBLICITAT.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA CULTURA CLÀSSICA (275)

. PER ALS LLOCS DE CULTURA CLÀSSICA ES REQUERIXEN LES MATEIXES TITULACIONS QUE LES RELACIONADES EN LES SEGÜENTS ESPECIALITATS:

GREC (202) I LLATÍ (203).

GREC (202)

SÍ SÍ

(15)

. GRAU :

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA TRILINGÜE.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÜE.

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA LLATINA.

- FILOLOGIA GREGA.

- TEOLOGIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

LLATÍ (203) . GRAU :

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

(16)

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÚE.

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA LLATINA.

- FILOLOGIA GREGA.

- TEOLOGIA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA

. TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC (276)

. PER ALS LLOCS D'ÀMBIT CIENTÍFIC ES REQUERIXEN LES MATEIXES TITULACIONS QUE LES RELACIONADES EN LES SEGÜENTS ESPECIALITATS:

MATEMÀTIQUES (206), FÍSICA I QUÍMICA (207), BIOLOGIA I GEOLOGIA (208), TECNOLOGIA (219) I INFORMÀTICA (254).

MATEMÀTIQUES (206) . GRAU :

- MATEMÀTIQUES.

- MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

- ENGINYERIA MATEMÀTICA.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

- ECONÒMIQUES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- FÍSICA.

-QUÍMICA.

-ESTADÍSTICA.

-ENGINYERIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- ARQUITECTURA.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

SÍ SÍ

(17)

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- ENOLOGIA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- ECONÒMIQUES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA , EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

FÍSICA I QUÍMICA (207) . GRAU :

- BIOTECNOLOGIA.

- FARMÀCIA.

(18)

- FÍSICA.

- MATEMÀTIQUES.

- QUÍMICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - MATEMÀTIQUES

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- BIOQUÍMICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- BIOLOGIA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

(19)

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- DE FORESTS.

- QUÍMICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

BIOLOGIA I GEOLOGIA (208) . GRAU :

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES DEL MAR.

- FARMÀCIA.

- GEOLOGIA.

- MEDICINA.

- MICROBIOLOGIA.

- NUTRICIÓ.

- VETERINÀRIA.

- ENGINYERIA FORESTAL.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- ENOLOGIA.

. LLICENCIATURA : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

(20)

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- VETERINÀRIA.

. ENGINYERIA : - AGRÒNOMA.

- FOREST.

- MINES.

- GEOLÒGICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

TECNOLOGIA (219) . GRAU :

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- FÍSICA.

- QUÍMICA.

- ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENROTLLAMENT DEL PRODUCTE.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

-ENGINYERIA CIVIL.

-ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS.

-ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

(21)

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

- FONAMENTS D'ARQUITECTURA.

- GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA : - FÍSICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA.

- QUÍMICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- AERONÀUTICA.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- FORESTAL.

- QUÍMICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

. ARQUITECTURA TÈCNICA.

. DIPLOMATURA EN INFORMÀTICA.

INFORMÀTICA (254) . GRAU :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

(22)

- ENGINYERIA DE PROGRAMARI.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

- ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA.

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

. ENGINYERIA : - INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIONS.

. GRADUAT :

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

. DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(23)

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ- ANGLÉS) (295)

PER ALS LLOCS D'FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ-ANGLÉS) ES REQUERIXEN LES MATEIXES TITULACIONS QUE LES RELACIONADES EN LES SEGÜENTS ESPECIALITATS: ANGLÉS (211) I LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA (256):

ANGLÉS (211) . GRAU :

- ESTUDIS ANGLESOS.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: ANGLÉS.

- LLENGÜES MODERNES I ELS SEUES LITERATURES: ANGLÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ EN ANGLÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA ANGLESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ ANGLOGERMÀNICA.

. SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT ANGLESA.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA. ESPECIALITAT ANGLÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

OBSERVACIÓ: I, A MÉS, COMPLIR ALGÚN D'ESTOS REQUISITS:

- DIPLOMA DE MESTRE DE VALENCIÀ.

SÍ SÍ

(24)

- LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA, SECCIÓ LINGÜÍSTICA VALENCIANA.

LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA (256) . GRAU :

- FILOLOGIA CATALANA.

- CATALÀ I ESPANYOL.

- FRANCÉS I CATALÀ.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA VALENCIANA - FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA, SECCIÓ LINGÜÍSTICA VALENCIANA.

- FILOSOFIA I LLETRES, MENCIÓ FILOLOGIA CATALANA.

- LINGÜÍSTICA, MENCIÓ EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

OBSERVACIÓ: I, A MÉS, COMPLIR ALGÚN D'ESTOS REQUISITS:

- LLICENCIATURA DE FILOLOGIA ANGLESA O HAVER SUPERAT 3 CURSOS COMPLETS D'ESTES LLICENCIATURES.

- CERTIFICAT D'APTITUD EN ANGLÉS DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES O TÍTOL ESTRANGER EQUIVALENT CONVALIDAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA.

- DIPLOMATURA EN ANGLÉS PER LES ESCOLES UNIVERSITÀRIES D'IDIOMES (TRADUCTORS I INTÈRPRETS); O HAVER SUPERAT ELS CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ D'ANGLÉS CONVOCATS PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I

(25)

CIÈNCIA O PELS ÒRGANS O INSTITUCIONS CORRESPONENTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.

PROF. ENSENYANÇA SECUNDÀRIA FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ) (297)

. GRAU :

- FILOLOGIA CATALANA.

- CATALÀ I ESPANYOL.

- FRANCÉS I CATALÀ.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA VALENCIANA - FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA, SECCIÓ LINGÜÍSTICA VALENCIANA.

- FILOSOFIA I LLETRES, MENCIÓ FILOLOGIA CATALANA.

- LINGÜÍSTICA, MENCIÓ EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ SÍ

PROF. TÈCNICS D'F.P. EQUIPS ELECTRÒNICS (331)

. DIPLOMATURA :

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. GRAU :

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

SÍ SÍ

(26)

. LLICENCIATURA :

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA : - AERONÀUTICA.

- ELECTRÒNICA.

- TELECOMUNICACIÓ.

- EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- AERONÀUTICA, ESPECIALITAT AERONAVEGACIÓ.

- TELECOMUNICACIÓ, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- EQUIPS ELECTRÒNICS.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF.TÈCNICS D'F.P. INSTAL.LACIONS

ELECTROTÉCNIQUES (335)

. GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA . LLICENCIATURA:

- CIÈNCIES FÍSIQUES.

- FÍSICA.

. ENGINYERIA :

- TELECOMUNICACIONS.

- AERONÀUTICA.

- INDUSTRIAL.

- MINES.

- NAVAL.

SÍ SÍ

(27)

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- TELEMÀTICA.

- AEROESPACIAL.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- TELECOMUNICACIÓ (TOTES LES ESPECIALITATS).

- AERONÀUTICA.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- MINES.

- NAVAL.

- EN ELECTRÒNICA.

- AEROESPACIAL.

TITULACIONS EQUIVALENTS DE GRAU DE TOTES LES ANTERIORS.

PROF. TÈCNICS D'F.P. MANTENIMENT DE VEHICLES (338)

. DIPLOMATURA EN MÀQUINES NAVALS.

. LLICENCIATURA EN MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA : - INDUSTRIAL.

- AERONÀUTICA.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- AGRÒNOMA.

- DE MINES.

- DE MUNTANYES.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA.

- AERONÀUTICA, EN TOTES LES SEUES ESPECIALITATS.

- NAVAL, ESPECIALITAT EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL BUC.

- AGRÍCOLA, ESPECIALITAT EN MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS.

- DE MINES, ESPECIALITAT EN INSTAL.LACIONS ELECTROMECÀNIQUES MINERES.

SÍ SÍ

(28)

. GRAU UNIVERSITARI EQUIVALENT A LES TITULACIONS ANTERIORS.

. TÈCNIC /A SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ.

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA :

- MECÀNICA I ELECTRICITAT DE L'AUTOMÒVIL.

- AUTOMOCIÓ.

- MANTENIMENT DE MÀQUINES I EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ I OBRES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'FP OPERACIONS I EQUIPS

D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS (343)

GRAU : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I SALUT ANIMAL.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA/QUÍMICA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA.

- VETERINÀRIA.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I AGROAMBIENTAL.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGRÀRIA I ALIMENTARIA.

- ENGINYERIA AGRÍCOLA.

- ENGINYERIA ALIMENTÀRIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA QUÍMICA IDUSTRIAL.

- ENOLOGIA.

SÍ SÍ

(29)

. LLICENCIATURA : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES (BIOLOGIA).

- CIÈNCIES (BIOLÒGIQUES).

- CIÈNCIES (CIÈNCIES NATURALS).

- CIÈNCIES (QUÍMICA).

- CIÈNCIES QUÍMIQUES.

- CIÈNCIES BIOLÒGIQUES.

- ENOLOGIA.

- FARMÀCIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

. ENGINYERIA : - AGRONÒMICA.

- INDUSTRIAL.

- QUÍMICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA :

- AGRÍCOLA (INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES).

- QUÍMICA INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL (AGRÀRIES).

- INDUSTRIAL (QUÍMICA I METAL.LURGIA).

- INDUSTRIAL (QUÍMICA INDUSTRIAL).

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. PERRUQUERIA (347)

. DIPLOMATURA:

- FISIOTERÀPIA (*)

- INFERMERIA (*)

SÍ SÍ

(30)

- PODOLOGIA (*)

.GRAU:

- BIOLOGIA (*) - BIOQUÍMICA (*) - FARMÀCIA (*) - FISIOTERÀPIA (*) - INFERMERIA (*) - MEDICINA (*) - PODOLOGIA (*) - QUÍMICA (*) . LLICENCIATURA:

- BIOQUÍMICA (*) - FARMÀCIA (*) - MEDICINA (*) - QUÍMICA (*)

(* ) ESTAR EN POSSESSIÓ D'UN TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'IMATGE PERSONAL.

TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA : - PERRUQUERIA . TÈCNIC/A SUPERIOR :

- ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL

- ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA - ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

PROF. TÈCNICS D'F.P. PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS (349)

. DIPLOMATURA : - FISIOTERÀPIA.

- INFERMERIA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

SÍ SÍ

(31)

- PODOLOGIA.

.GRAU : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- ENGINYERIA BIOMÈDICA.

- ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS.

- FARMÀCIA.

- FISIOTERÀPIA.

- INFERMERIA.

- MEDICINA.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- ODONTOLOGIA.

- PODOLOGIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

. LLICENCIATURA : - BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIENCIAS AMBIENTALES.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- ODONTOLOGIA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(32)

PROF. TÈCNICS D'F.P. PROCESSOS COMERCIALS (350)

. DIPLOMATURA :

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

- ESTADÍSTICA.

- BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ.

. GRAU :

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- COMERÇ.

- COMPTABILITAT I FINANCES.

- ESTUDIS INTERNACIONALS D'ECONOMIA I EMPRESA (INTERNATIONAL BUSINESS ECONÒMICS.

-GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL.

-MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS.

- NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS.

- NEGOCIS INTERNACIONALS.

- PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ECONOMIA.

. LLICENCIATURA :

- CIÈNCIES DEL TREBALL.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES.

- ECONOMIA.

- INFORMÀTICA.

- INVESTIGACIÓ I TÈCNIQUES DE MERCAT.

- PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

. ENGINYERIA EN INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

SÍ SÍ

(33)

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. PRODUCCIÓ TÈXTIL I

TRACTAMENTS FÍSICO-QUÍMICS (353)

. GRAU:

- ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL.

- ENGINYERIA DE/EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

. LLICENCIATURA:

- CIÈNCIES QUÍMIQUES.

- QUÍMICA . ENGINYERIA:

- EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - INDUSTRIAL

- QUÍMICA

. ENGINYERIA TÈCNICA:

- QUÍMICA INDUSTRIAL.

- EN TEIXITS DE PUNT.

- INDUSTRIAL - TÈXTIL

TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94)

SÍ SÍ

PROF. TÈCNICS D'F.P. SERVEIS DE RESTAURACIÓ (355)

. LLICENCIATURA EN CIÈNCIA I TECNOGIA DELS ALIMENTS I, A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

. DIPLOMATURA EN TURISME I, A MÉS, TÍTOL DE TÈCNIC EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

SÍ SÍ

(34)

.TÍTOLS DE GRAU EQUIVALENTS A LES TITULACIONS ANTERIORS AMB ELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ O ALTRES TÍTOLS AMB ELS MATEIXOS EFECTES ACADÈMICS I PROFESSIONALS.

. TÈCNIC/A SUPERIOR EN : - DIRECCIÓ DE CUINA (LOE).

- DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ (LOE).

- RESTAURACIÓ.

. TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN HOSTALERIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. TÈCNICS D'F.P. SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES (356)

. GRAU:

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE SOFTWARE.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

. ENGINYERIA :

SÍ SÍ

(35)

- INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIONS.

. ENGINYERIA TÈCNICA : - INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIONS.

. GRADUAT/GRADUADA EN:

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. D'E.O.I. ANGLÉS (411)

. GRAU :

- ANGLÉS.

- ESTUDIS ANGLESOS.

- ESTUDIS D'ANGLÈS I CATALÀ.

- ESTUDIS D'ANGLÈS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ANGLÈS I ESPANYOL.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I FRANCÉS.

- LLENGÜES I LITERATURA MODERNES: ANGLÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, ESPECIALITAT ANGLÉS.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÚÍSTICA: ANGLÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA ANGLESA.

- FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

- FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA (ANGLÉS).

- FILOLOGIA MODERNA (ANGLÉS).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA O ANGLÉS).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA).

- FILOSOFIA I LLETRES (FILOLOGIA MODERNA O ANGLESA).

SÍ SÍ

(36)

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS I ALEMANY).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, ALEMANY JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, ÀRAB).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, FRANCÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, FRANCÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, JAPONÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, PORTUGUÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, RUS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, XINÉS).

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

(*) Han d'acreditar la formació i capacitat de tutela i investigacions pròpies de les ensenyances artístiques complint alguna de les condicions següents:

. Estar en possessió de títol de doctor.

. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de màster per a l'obtenció del qual s'hagen exigit, al menys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores per a màsters de plans d'estudis anteriors i que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o de la investigació pròpia de les ensenyances artístiques.

. Estar en possessió del reconeixement de

PIANO (5F0)

 TÍTOL DE PROFESSOR SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALITAT PIANO, EXPEDIT D’ ACORD AL RD 2618/1966, O TITULACIONS EQUIVALENTS DE PLANS ANTERIORS I ACREDITAR EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DURANT AL MENYS ELS DOS ÚLTIMS ANYS EN L’ESPECIALITAT CONVOCADA.

 TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALITAT PIANO, EXPEDIT D’ ACORD AL RD 617/1995 I ACREDITAR EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DURANT AL MENYS ELS DOS ÚLTIMS ANYS EN L’ESPECIALITAT CONVOCADA.

 TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALITAT INTERPRETACIÓ (PIANO), EXPEDIT D’ ACORD AL RD 631/2010 I ACREDITAR EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DURANT AL MENYS ELS DOS ÚLTIMS ANYS EN L’ESPECIALITAT CONVOCADA.

(*) PER A ACREDITAR LA COMPETÈNCIA EN LA ESPECIALITAT A LA QUE S’OPTA HAURAN D’APORTAR UNA CERTIFICACIÓ ACADÈMICA EN LA QUAL CONSTE QUE L’ASPIRANT HA CURSAT L' INSTRUMENT ESMENTAT.

(*) SÍ

(37)

suficiència investigadora o el certificat- diploma acreditatiu d'estudis avançats.

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

(*) Han d'acreditar la formació i capacitat de tutela i investigacions pròpies de les ensenyances artístiques complint alguna de les condicions següents:

. Estar en possessió de títol de doctor.

. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de màster per a l'obtenció del qual s'hagen exigit, al menys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores per a màsters de plans d'estudis anteriors i que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o de la investigació pròpia de les ensenyances artístiques.

. Estar en possessió del reconeixement de suficiència investigadora o el certificat- diploma acreditatiu d'estudis avançats.

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ART (6F6)

. LLICENCIATURA/GRAU EN HISTÒRIA DE L'ART I ACREDITAR CONEIXEMENTS EN L' ÁMBIT DE L' ESTÈTICA TEATRAL (*).

. LLICENCIATURA/GRAU EN FILOSOFIA I ACREDITAR CONEIXEMENTS EN L' ÀMBIT DE L' ESTÈTICA TEATRAL (*).

.LLICENCIATURA/GRAU EN ART DRAMÀTIC I ACREDITAR CONEIXEMENTS EN L' ÀMBIT DE L' ESTÈTICA TEATRAL (*).

(*) Per a acreditar els coneixements en l' àmbit de l' estètica teatral cal aportar la documentació acreditativa de la participació en cursos/ponències o publicacions en l'àmbit esmentat.

(*) SÍ

COS DE PROFESSORS D'ARTS

PLÀSTIQUES I DISSENY MATERIALS I TECNOLOGIA:

DISSENY (7B8) .

LLICENCIAT/GRADUAT/ ENGINYER EN QUÍMICA O EQUIVALENTS.

. GRADUAT EN INGENIERÍA DELS MATERIALS.

NO SÍ

Referencias

Documento similar

En la base de datos de seguridad combinados de IMFINZI en monoterapia, se produjo insuficiencia suprarrenal inmunomediada en 14 (0,5%) pacientes, incluido Grado 3 en 3

En este ensayo de 24 semanas, las exacerbaciones del asma (definidas por el aumento temporal de la dosis administrada de corticosteroide oral durante un mínimo de 3 días) se

En un estudio clínico en niños y adolescentes de 10-24 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, 39 pacientes fueron aleatorizados a dapagliflozina 10 mg y 33 a placebo,

• Descripción de los riesgos importantes de enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis asociados al uso de trastuzumab deruxtecán. • Descripción de los principales signos

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción

[r]

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de