Top PDF Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2010 2011

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2010 2011

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2010 2011

... nòmica. Per redreçar el camí, cal una transformació social capaç de construir models socioeconòmics més sostenibles, respectuosos i socials, és a dir, models de desenvolupament nous que evitin la degra­ dació ...

21

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau  2008 2009

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2008 2009

... pressió per atendre els pacients, de protocols poc clars on no se sap qui fa què, de la mala praxi mèdica o, fins i tot, dels conflictes interpersonals que es deriven de la convivència labo- ...metodologies ...

21

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2012 2013

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2012 2013

... el Campus per la Pau va promoure diferents actes per presentar les últimes edicions: Seguridad humana, una obra col·lectiva editada per Tirant lo Blanch; Justícia ...ciutadana. ...

8

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2011 2012

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2011 2012

... regeixen per lleis i els postgraus pel mercat, des del Campus per la Pau no ens regim ni per lleis educatives ni per l’oferta i la demanda dels mercats; ens regim pels reptes, ...

9

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2009 2010

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2009 2010

... vital per augmen- tar-ne la seguretat i la ...dissenyat per a això con- sisteix en un telèfon mòbil amb GPS i un dispositiu de pulsació, a través del qual l’afectada pot enviar un senyal ...

21

Memòria anual 2010

Memòria anual 2010

... referència per a la donació, anàlisi i tractament de la sang i els hemoderivats; a la zona Fòrum, al campus del Besòs, s’ha finalitzat l’edifici Torre Telefónica Diagonal 00, nova icona de la Barcelona ...

198

Memòria 2010-2011

Memòria 2010-2011

... ves per a contractes d’obres de manteniment d’edificis municipals i manteniment de via pública ...serció per part de les empreses adjudicatàries, o l’obligació de les empreses de sub- contractar almenys el ...

84

Memòria d'activitat 2010-2011

Memòria d'activitat 2010-2011

... El programa es desenvolupa a tot el territori de Catalunya, amb la col·laboració conjunta i coordinada dels departaments de Salut i d'Ensenyament. A la ciutat de Barcelona, el lidera el Consorci i el Consorci Sanitari de ...

93

Memòria del Consell Social 2010 2011

Memòria del Consell Social 2010 2011

... realitzada per l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, al campus de la UIB i amb la presència del senyor Màrius Rubiralta, Secretari General d’Universitats del Ministeri d’Educació, el senyor ...

10

Memòria anual 2011

Memòria anual 2011

... única per iniciar el procés de rege- neració industrial de tot el polígon de la Zona Franca, doncs facilita l’evolució del districte més industrial de ...tres activitats produc- tives principals: la ...

160

Memòria del curs acadèmic 2010 2011

Memòria del curs acadèmic 2010 2011

... Ha ofert 20 concerts a Mallorca i dos assaigs oberts al públic en general al campus universitari. Cal destacar la participació en el concert més multitudinari de la història de les Illes Balears, amb Andrea ...

344

Memòria curs 2010-2011

Memòria curs 2010-2011

... de 2010, presidit per l’alcalde Jor- di Hereu amb les vicepresidentes del CEMB, Montserrat Ballarín, regidora d’Educació i Josefa Beltran del Departament ...1990- 2010” i el filòsof i escriptor José ...

76

Memòria anual 2002

Memòria anual 2002

... 1916 per un Reial decret que autoritzà la concessió d'un dipòsit comercial, després anomenat dipòsit franc, a un consorci amb rang d'entitat pública i amb personalitat jurídica pròpia i independent, constituït ...

8

Memòria anual 2004

Memòria anual 2004

... tancat per vacances s’ha considerat oportú fer aquest tipus de feina durant aquest ...materials per a la seva redistribució; i per últim, i el menys nombrós, el bloc del material ...

21

Introducció de les TIC a l'Educació Física de Batxillerat  Una proposta de formació combinada

Introducció de les TIC a l'Educació Física de Batxillerat Una proposta de formació combinada

... línies per manifestar el meu agraïment a totes les persones que han fet possible l’elaboració d’aquesta Memòria de Final de Màster: des dels companys i companyes i consultors amb els que he compartit ...

93

Memòria anual 2001

Memòria anual 2001

... urbana per acollir indústries netes de petita i mitjana dimensió, amb naus molt flexibles per tal que l’usuari pugui seleccionar les seves naus a la carta segons les seves ...22@ per a promoure la ...

8

5a Trobada d’Energies Comunitàries a La Verneda i la Pau : una trobada feta per gent del barri per visibilitzar i connectar la gent del barri

5a Trobada d’Energies Comunitàries a La Verneda i la Pau : una trobada feta per gent del barri per visibilitzar i connectar la gent del barri

... organitzant per a promoure projectes d’activitat econòmica i ...dones per afavorir el coneixement mutu, l’intercan- vi d’experiències i aprenentatges i la creació d’una xarxa de suport entre ...realitzats ...

8

Barcelona Centre Internacional per la Pau

Barcelona Centre Internacional per la Pau

... més d’11 hectàrees situat damunt d’una terrassa rocosa de més de 170 metres d’alçada sobre el nivell del mar al cim de la muntanya de ...recuperava per fi un equipament històric i el donava a tots els ...

14

Balanç Activitats del Departament de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau : any 2010

Balanç Activitats del Departament de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau : any 2010

... de 2010 per incorporar i promoure els ODM en el marc d‟aquest ...resultat d‟aquesta col·laboració, el Ple del Congrés va presentar una Declaració de suport als ODM, incidint en particular en ...

69

Memoria anual de actividades del Campus por la Paz 2011 2012

Memoria anual de actividades del Campus por la Paz 2011 2012

... Premios Campus por la Paz, que reconocen públicamente a personas, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro o instituciones que hayan contribuido a los procesos de paz, defendiendo los derechos humanos sin ...

9

Show all 10000 documents...