1. Aprendre a ser i actuar d una manera cada vegada més autònoma.

Download (0)

Full text

(1)

Curs: Títol de la unitat: Temps

P5 B els Planetes Període: 2n i 3r trimestre

Introducció i justificació del tema: la temàtica que segueix aquesta unitat és els Planetes. Es pretén que l’infant conegui les característiques pròpies d’aquests, ja que és el projecte escollit per ells. Aquesta unitat forma part dels eixos transversals: educació ambiental i per la salut. Al llarg d’aquesta unitat es realitzen diverses activitats que treballen distints aspectes dels planetes: què són, on es localitzen, quants n’hi ha, les diferències entre ells,... alhora que contribueixen al desenvolupament dels sentits com a base i font de coneixements. I treballen les TIC. També es treballen contes i cançons relacionades amb aquest tema.

Competències bàsiques/capacitats

EIXOS CAPACITATS

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

2. Aprendre a pensar i comunicar.

1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

3. Adquirir progressivament hàbits d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

(2)

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

4. Aprendre a conviure i a evitar el món.

diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar,gradualment, en activitats socials i culturals.

7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. Objectius específics:

■ Reconèixer allò que saben els alumnes sobre el sol i els planetes: què són, on es localitzen, quants n’hi ha, diferències entre ells, etc. ■ Reconèixer l’espai en què es troben els planetes.

■ Saber distingir cadascun d’ells, pel seu color i tamany.

■ Identificar els planetes entre d’altres elements propis de l’espai. ■ Identificar les diferències que hi ha entre cada planeta.

(3)

■ Comparar el tamany i color dels diferents planetes..

■ Col·laborar amb la resta de companys en la creació del nostre propi planeta. ■ Elaborar els planetes amb diferents materials.

■ Ser capaç d’elaborar una seqüència dels planetes segons la seva mida. ■ Conèixer els moviments de rotació i translació

Escriba aquí la ecuación.

Descoberta d’un mateix i dels altres Descoberta de l’entorn Comunicació i llenguatges

■ Conversació i explicació sobre el què ells saben dels planetes

Adquisició d’una imatge positiva de si mateix i dels altres.

■Coordinació i control corporal en les activitats que impliquen tant el moviment global com segmentari del cos.

■Exploració de les possibilitats i limitacions motrius del propi cos en situacions

lúdiques.

■Percepció de la seqüenciació en les activitats escolars.

■Habilitats d’autonomia: moviment, neteja,

■ Reconeixement del nom dels planetes ■ Observació d’imatges del sistema solar i confecció del racons

■ Distinció sobre la mida dels planetes, i distinció entre el planeta,la lluna i els cometes.

■ Reconeixement de l’època de l’any en què ens trobem i on se situa el sol

■ Interès i motivacions al realitzar les activitats.

■ Participació i col·laboració en les tasques. ■Identificació de comportaments adequats i inadequats dins l’escola i en els treballs en

■Comprensió de textos orals i alguns escrits(paraules)

■Discriminació auditiva dels sons i traç. ■Identificació i classificació de paraules curtes i llargues. I per tamany gran i petit.

■Coordinació visual i manual en la realització de línies i traços.

■Reconeixement, identificació i reproducció de grafies.

■Comprensió i utilització del vocabulari relacionat amb la unitat de programació. ■Participació activa en la narració de fets i esdeveniments.

(4)

vestit, endreça.

■Gust per l’exercici físic.(moviments dels planetes)

■Acceptació de les normes de

comportament en les activitats escolars. ■Iniciativa en l’acció i en l’aprenentatge de noves habilitats.

■Actitud d’ajut i cooperació amb els companys i les companyes en jocs i tasques quotidianes.

■ Utilització dels materials per treballar els coneixements

■ Participació i col·laboració en les activitats de grup.

grup.

■Apreciació i respecte envers les persones que treballen en l’entorn escolar i les que venen de fora a informar-nos.

■Respecte i valoració de l’entorn escolar i de les seves dependències.

■Saber utilitzar les noves tecnologies a l’aula

■ Experimentació del procés del moviment dels planetes

■ Planetes: què són i on es troben ■La lluna: què és i on es troba..

■Els planetes i les seves característiques. ■ Noms relacionats amb els planetes i els sol: moviment de rotació i translació

■ Gaudir per les activitats proposades i interès.

■Diferenciació dels conceptes: dins/fora, davant/darrera.

■Percepció i discriminació de grandàries. ■Identificació i representació dels planetes ■Utilització de les tècniques bàsiques d’expressió plàstica: retallar, enganxar, acolorir.

■Utilització de les noves tecnologies a l’aula. ■ Memorització i representació del moviment del sistema solar

■ Memorització i representació de cançons i cantarelles.

■ Interès pel llenguatge escrit.

■Participació activa en la narració de fets i esdeveniments.

■Discriminació visual, quantitat i grafies dels nº 1,2,3,4,5,6 i 7.

■ Realització de sèries i ordenacions. ■ Reconeixement de figures amb volum i sense.

(5)

Activitats d’ensenyament-aprenentatge: Activitats d’avaluació: Instruments d’avaluació: ■ Presentem el nom del projecte.

■ Conversem sobre el què saben dels planetes ■ Busquem informació sobre els planetes, el sol,... a través de l’ordinador de la classe, de la biblioteca de l’escola i amb l’ajuda dels pares. Després la informació de les web les posem en la pissarra digital per tal de que les imatges arribin millor als alumnes.

■ Observem una làmina dels planetes i una bola del món.

■ Verbalitzem els elements observats. ■ Mirem un vídeo.

■ Representem gràficament els planetes ■ Ens visita un astròleg aficionat i ens fa una explicació en el projector de l’escola a través d’un power point i mirem un telescopi solar.

■Treballem per racons a l’aula:

- Una activitat és a l’ordinador, la zona del clic que es diu L’espai i els planetes.

- en la pissarra digital es presenten les imatges

■ Avaluació Inicial: observació d’una làmina dels planetes i conversa sobre aquesta i els seus coneixements previs. ■ Avaluació Formativa: saber classificar-los pel seu tamany, desenvolupar-se correctament amb les activitats Clic i els jocs online,.... (Fomentem el treball lúdic amb les TIC)

■ Avaluació Final: identificació del nom de la seva classe, diferenciació dels planetes i el sol, la elaboració correcte de la

seqüència per conèixer allò que han après i la participació i col·laboració amb la resta de companys.

I l’activitat del clic ASTREMANIA que ens ajuda a saber els coneixements adquirits per part dels alumnes.

■ Observació directa.

■Quadern d’aula per fer les anotacions sobre l’assoliment d’objectius en diferents moments educatius.

(6)

planetes i els alumnes han de dir de quin es tracta i les seves característiques..

- classificar els plantes de més grans a més petits- és el joc online de Mars buggy. Consisteix en què els astronautes han arribat al planeta Mart per investigar si hi ha vida. Ara estan extraviats i els han de

rescatar. Has d'anar el teu buggy i portar-los de tornada a la nau.

■ Pintem els planetes amb diferents tècniques : collage, aquarel·la, boles de paper,... i desprès el pengem a la porta d’entrada.

■ Activitat individual a l’ordinador de l’aula: l’activitat del Clic ASTREMANIA. Amb l’explicació de la mestra se suport, que es queda amb el nen en tot moment. ■ Treballem la lluna i les seves fases.

■ Agafem una imatge de la lluna i amb el programa GIMP, l’alumne modificarà la gama de colors de grisos.

■ com podem observar el cel: Ull, telescopi i satèl·lit artificial.

(7)

■ Parlem dels cometes i els visualitzem a través de la pissarra digital d l’aula. Tot provocant un diàleg entre els petits.

■ Parlar dels eclipsis i els representem amb el propi cos dels nens a l’aula de psicomotricitat..

■ treballem el nom dels planetes amb llengua anglesa.

■ Cantem cançons com ara la del : coet ■ Expliquem diferents contes: l’Univers, Els planetes,...

Metodologia: Introduir als nens i les nenes en el mètode científic, ajudant-lo a iniciar-se en la recerca i el tractament de la informació. A través dels projectes afavorim la integració i la utilització d’unes estratègies i uns procediments d’una manera funcional i motivadora, ja que parteix de l’interès del mateix alumnat. És una manera d’aprendre a aprendre.

La participació activa en el procés d’aprenentatge és totalment directa, ja que són ells/es els/les que plantegen, planifiquen, elaboren i avaluen tota la tasca. Aprenen també a treballar en grup de manera que acorden, opinen i accepten les opinions dels altres, i al mateix temps coneixen les seves capacitats i limitacions i les regulen en funció del grup.

La metodologia ha de ser global, vivencial i motivadora. Procurarem la participació activa a través de l’observació, manipulació i experimentació, posant èmfasi en el pensament intuïtiu per organitzar els coneixements. Tenint en compte els seus coneixements previs i atenent a la diversitat de motivacions i interessos per tal que els aprenentatges siguin funcionals i significatius. Les activitats i sobretot les de les Tic, es realitzaran en petit grup ( 2, 5 a 6 alumnes) de manera que vagin rotant, per tal de facilitar l’adquisició del

(8)

aprenentatges ( la activitat del Clic, l’espai i l’univers) i per tal que els alumnes amb dificultats puguin anar al seu nivell.

Per altra banda, també es realitzaran activitats individuals per completar els coneixements i per tal que la mestra s’adoni dels coneixement obtinguts. (activitat del clic Astremania i el GIMP ja treballat amb una altra unitat) i com no, activitats en gran grup (des del projector, la pissarra digital,...) per tal d’introduir els coneixements previs, el què van aprenent i les seves idees i nocions, ja que aquí és on es fomenta la conversa, el torn de paraula, la participació...

Organització de l’alumnat i d’espai: segons l’activitat, com hem dit anteriorment treballarem de forma individual, col·lectiva, en petit grup i en gran grup. Es farà servir l’aula, la biblioteca, l’aula d’audiovisuals, l’aula de psicomotricitat i el pati.

Materials i recursos:

 Materials fungibles: pintures, plastilina, cola, paper d’embalar, paper de xarol i de cel·lofana,..

 Materials no fungibles: branques, fulles, pinyes, làmina, vídeo, ordinadors,pissarra digital, projector...

 Necessitem l’ajuda de la mestra de suport per la recerca d’informació a l’ordinador, pel pati, per la pròpia aula i l’aula d’audiovisuals.

Algunes de les pàgines webs visitades: http://www.elsplanetesilunivers.blogspot.es/ www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/planetes.htm www.jouscout.com/astro/planetes.htm www.google.com/imagenes/planetas Activitats clic: http://www.xtec.cat/~jcorrale/ci/astremania.htm http://clic.xtec.cat/projects/planetes/jclic/planetes.jclic.zip Joc online: http://www.ca.yupis.org/jocs-planetes/

Figure

Updating...

References