• No se han encontrado resultados

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES"

Copied!
16
0
0

Texto completo

(1)

Escoles d'Educació Infantil Municipals Servei de Reforç Educatiu a infantil i primària (REIP)

Centre de Reforç Educatiu de Calvià (CREC)

Centre Universitari de Calvià (CUC) Biblioteques Municipals

Servei de Vacances

NOUPrograma de Beques Programa de pràctiques i FCT Assessorament i informació a les AmiPA

Programa de reutilització i creació de fons de llibres de text

Formació a les famílies

Calvià in Europe - Erasmus+

Manteniment a les Escoles

+ Info: www.calvia.com

2016 - 2017

Un recurs per a l'alumnat i professorat dels IES

ACTIVITATS

COMPLEMENTÀRIES

C/ Julià Bujosa Sans, batle, .07184 Calvià. Illes Balears

Tel. 971 139 139 a/e: imeb@calvia.com

(2)

CALVIÀ SOLAR

Coneixement de les energies renovables i no renovables, conscienciació sobre la utilització de l'energia, ús del recursos naturals. L'energia solar com a font d'energia alternativa, renovable i que no suposa un perjudici per al medi ambient. Exemplificació dels usos de l'energia solar, mostra d'aparells que funcionen amb energia solar (cuina solar, robots solars, calculadora solar, etc.)

Us oferim: explicacions “in situ” i monitoratge, exposició de panells informatius, cuina solar i robots solars.

Alumnat d'ESO

1 hora. D'octubre a juny Centre educatiu

CALVIÀ SOLAR PER A PROFESSORS

Formació sobre energies renovables i no renovables, conscienciació sobre la utilització de l'energia, ús del recursos naturals.

L'energia solar com a font d'energia alternativa, renovable i que no suposa un perjudici per al medi ambient.

Us oferim:dossier divulgatiu

ACOSTA'T A LA COSTA DE CALVIÀ

Campanya divulgativa i educativa sobre el litoral del municipi de Calvià. Té com a objectiu conèixer els aspectes geològics, aspectes biològics (tant del litoral rocós i arenós com de l'aigua), aspectes ecològics (conservació i pèrdua de biodiversitat), aspectes històrics i curiositats de la zona. Amb aquesta activitat també es pretén sensibilitzar respecte de la conservació d'aquest patrimoni històric i natural del nostre litoral.

Oferim dues alternatives:

A. Explicacions “in situ” de la costa de Calvià, material didàctic, guia de l'educador.

B. Explicacions al centre amb presentacions didàctiques, material didàctic, guia de l'educador.

Professorat d'ESO

1 hora. De octubre a juny Centre educatiu

D'octubre de 2016 a juny de 2017 Dues opcions, a elegir-ne una:

- Portals Vells, el caló d'en Monjo (Cala Fornells), s'Oratori (Portals Nous). O al centre educatiu.

Alumnat d'ESO, batxiller i cicles formatius. Grup-classe

(3)

«ACOSTA'T A LA COSTA DE CALVIÀ» PER A PROFESSORS

Formació del professorat en la campanya divulgativa i educativa sobre el litoral del municipi de Calvià. Té com a objectiu conèixer els aspectes geològics, aspectes biològics (tant del litoral rocós i arenós com de l'aigua), aspectes ecològics (conservació i pèrdua de biodiversitat), aspectes històrics i curiositats de la zona. Amb aquesta activitat també és pretén sensibilitzar respecte de la conservació d'aquest patrimoni històric i natural de la costa. Us oferim: explicacions amb presentacions didàctiques al centre o “in situ” a la costa, material didàctic, guia de l'educador

1 hora i 30 minuts. D'octubre a juny Centre educatiu

PLAGUES: EL MOSCARD TIGRE

Formació per a l'alumnat per al coneixement dels artròpodes i les diferències entre les principals classes (aràcnids, miriàpodes, crustacis, insectes), fent especial esment als moscards, concretament al moscard tigre. L'objectiu és conèixer el moscard tigre com a espècie invasora, aspectes fonamentals de la seva biologia i ecologia: identificar zones de cria, cicle de vida. Es pretén sensibilitzar sobre la problemàtica del moscard tigre i fomentar accions respectuoses per al seu control.

Fomentar la vocació científica i apropar la ciència a la societat. Conèixer la feina que es fa per controlar-ne la població. S'ofereix un diploma als alumnes “EXPERTS EN EL RECONEIXEMENT DE MOSCARD TIGRE I LES SEVES ZONES DE CRIA”. La formació s'adapta als continguts de cada cicle.

ANIMALS DE COMPANYIA: CURES I RESPONSABILITATS

L'objectiu d'aquesta activitat és apropar els alumnes als animals del nostre entorn mitjançant xerrades informatives i altres activitats complementàries a càrrec d'entitats com SOS animal i BALDEA, per crear una major empatia i respecte cap a tots els éssers vius. Els animals domèstics són l'objecte principal d'aquesta activitat i s'estendrà fins a la resta que formen part de la nostra fauna autòctona. Tenint informació sobre els animals que habiten el nostre entorn podem conèixer-ne les característiques, entendre'n el comportament i, per tant, procurar-los benestar. Només l'educació pot aconseguir un canvi en els actuals valors, dirigida a una major sensibilització. Educar els infants envers el respecte és una garantia de conservació del medi ambient.

1 hora i 30 minuts. D'octubre a juny

Centre educatiu: Oferim: explicacions “in situ” amb Powerpoint, material didàctic, lupa i exemplars de moscard tigre (ous, larves, adults)

Alumnes d'ESO i batxillerat

2 hores. De setembre de 2016 a juny de 2017 Centre educatiu: Oferim: explicacions amb presentacions Powerpoint al centre, material didàctic.

Professorat d'educació secundària, batxiller i cicles formatius

Alumnat d'educació secundària, batxiller i cicles formatius

(4)

EDUCACIÓ AMBIENTAL: BIOLOGIA DELS MAMÍFERS MARINS

Introduir el concepte d'evolució i adaptació mitjançant l'estudi de la biologia dels mamífers marins i donar a conèixer els principals grups de

mamífers marins que existeixen. Activitat organitzada per Marineland. 1 hora. D'octubre de 2016 a març de 2017 Centre educatiu

EDUCACIÓ AMBIENTAL: UN TRESOR AMAGAT A LA SERRA DE TRAMUNTANA

Activitat per conèixer què són els endemismes, valorar el ferreret com una espècie emblemàtica i aprendre la importància de cuidar-ne l'entorn natural per mantenir-lo fora de perill.

Activitat desenvolupada per Marineland.

RECICLATGE DE RESIDUS

Campanya de conscienciació sobre la necessitat de gestionar correctament els residus. Us oferim una visita guiada a les instal·lacions de la deixalleria del polígon de Son Bugadelles; explicació de les diferents fraccions i la seva destinació; explicació del funcionament dels Sistemes Integrats de Gestió.

1 hora. D'octubre de 2016 a març de 2017

Alumnat d'educació secundària, batxiller i cicles formatius

1 hora. D'octubre a juny.

Deixalleria del polígon de Son Bugadelles.

DEPURACIÓ I POTABILITZACIÓ D'AIGÜES

Explicació dels tractaments aplicats a les aigües residuals per garantir el mínim impacte mediambiental. Aprofitament de les aigües regenerades. Us oferim una visita guiada a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Bendinat; explicació de les diferents etapes del procés de depuració i tractament terciari.

1 hora. D'octubre a juny

Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Bendinat.

Alumnat d'ESO i batxillerat

Alumnes d'ESO i batxillerat

Centre educatiu

Alumnat d'ESO, batxiller i cicles formatius. Grup-classe

(5)

EDUCACIÓ AMBIENTAL: TALLER D'AUS

Introducció al món de les aus basat en la seva biologia, ajudant a conèixer-ne la biodiversitat mitjançant el reconeixement del seu plomatge.

Activitat desenvolupat per Marineland.

1 hora. D'octubre de 2016 a març de 2017 Centre educatiu

EDUCACIÓ AMBIENTAL: TORTUGUES MARINES

Conèixer les diferents espècies de tortugues marines presents al món, la seva biologia, distribució, alimentació i moltes més curiositats. Activitat desenvolupada per Marineland.

EDUCACIÓ AMBIENTAL: VISITA GUIADA PER MARINELAND

Recorregut per totes les instal·lacions per conèixer les característiques, biologia i curiositats dels animals. Hi haurà un monitor acompanyant el grup per fer la visita, diferents tallers i jocs en el parc.

1 hora. D'octubre de 2016 a març de 2017 Alumnat d'ESO i batxillerat

Alumnes d'ESO i batxillerat

Centre educatiu

Alumnes d'ESO i batxillerat 1 hora. A partir de març de 2107

Instal·lacions de Marineland.

Preu : 5,50 €

(6)

PROGRAMA DE SUPORT A L'EDUCACIÓ VIÀRIA

Activitats de suport a la programació que en matèria d'educació viària desenvolupa el centre educatiu, coordinat amb la tasca dels responsables docents. L'objectiu és adquirir coneixements que contribueixin a consolidar conductes i hàbits vials correctes.

S'estableix un recorregut en bicicleta o a peu per l'entorn del centre, de forma que es poden reconèixer i identificar els elements del trànsit.

Us oferim reunions preparatòries amb els docents i coordinadors de cicle;

presència d'un monitor d'educació viària (agent de prevenció) a la classe;

material didàctic per als alumnes i presència de dos monitors per a les sortides didàctiques esmentades.

Alumnat de 2n cicle d'ESO

45 minuts. Del 2 de novembre de 2016 fins al 30 d'abril 2017

Al centre escolar

CONÈIXER LA POLICIA LOCAL

Programa orientat a explicar les funcions de la policia local, el seu funcionament i formes de treball. Es pretén també apropar aquest servei policial als escolars i oferir consells sobre prevenció d'accidents, comportament cívic i conductes de risc, adaptats a cada edat.

Us oferim una xerrada a classe sobre les funcions i organització de la policia i les principals mesures de prevenció i conductes de risc desenvolupada per agents de prevenció que s'integren en alguna de les diferents unitats de la Policia Local (GEMEC, Unitat Canina, etc.).

El programa pot complementar-se amb la realització d'una visita guiada a les instal·lacions de la Policia Local de Calvià. Es visitaran diferents dependències: sala o central de comunicacions, vehicles que s'utilitzen, zones d'atenció al públic, sala de formació, dependències de la Unitat Canina, etc.

PRIMERS AUXILIS DINS L'ESCOLA

Activitat per donar a conèixer les tècniques i procediments en primers auxilis, així com la manera d'actuar i intervenir davant d'accidents lleus.

1 hora la xerrada a classe. 1 hora la visita (opcional). Del 2 de novembre al 30 d'abril

Al centre educatiu. Dependències de la Policia Local en el polígon de Son Bugadelles (opcional).

Professorat d'ESO, batxiller i cicles formatius Alumnat de 1r cicle d'ESO. Grup-classe

Al centre educatiu

1 hora. De gener a abril de 2017

(7)

MESURES D'AUTOPROTECCIÓ I ACCIDENTS DOMÈSTICS

Activitat per donar a conèixer les mesures per evitar incendis, accidents o situacions de risc, i que s'integrin en els programes d'autoprotecció escolar.

Us oferim personal de protecció civil per fer l'activitat

SIMULACRE D'EVACUACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

Realització d'un simulacre d'evacuació del centre escolar, en compliment de l'ordre de 13 de novembre de 1984 sobre evacuació de centres docents (BOE 276, de 17 de novembre de 1984).

S'ofereix simulacre d'evacuació del centre escolar coordinat per Protecció Civil i informe final del simulacre.

Tot el centre

Alumnat d'ESO, batxiller i cicles formatius. Grup-classe

Al centre educatiu

20 minuts. De novembre a abril 1 hora. De gener a abril de 2017

Al centre educatiu

INFODROGUES CALVIÀ

Es pretén crear un espai interactiu per a tots els assistents, on, a més de rebre informació i assessorament sobre drogues, es promoguin un seguit d'actituds amb l'objectiu de treballar habilitats específiques, i també un espai on es puguin compartir les diferents experiències.

Us oferim un punt d'informació, documentació i assessorament que tendrà espais diferenciats segons la població destinatària. Activitats d'assessorament i consultes: tallers teòrics i pràctics sobre les drogues.

Joves a partir de 12 anys

Professorat de secundària: formació de formadors Pares i mares: cafè-col·loqui; tallers i assessorament

Dilluns de 16 a 19 h. Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 10 a 14 h. Tallers: sessions de dues hores i mitja cada una, de 16.30 a 19 h Centre municipal de Serveis Socials Palmanova

Al centre escolar

(8)

Progenitors pares, mares i tutors amb joves al seu càrrec amb edats compreses entre els 13 i els 21 anys

Al centre educatiu

1 h / 2 h durant el curs escolar

COL·LOQUI «XERREM DE DROGUES»

Les drogues tenen una presència constant en la preadolescència i Les drogues tenen una presència constant en la preadolescència i adolescència, i en les diferents interaccions que mantenen els joves adolescència, i en les diferents interaccions que mantenen els joves al llarg d'aquest període sorgeixen situacions (consums propis o al llarg d'aquest període sorgeixen situacions (consums propis o aliens, notícies, dubtes) que exigeixen per part dels progenitors- aliens, notícies, dubtes) que exigeixen per part dels progenitors- educadors uns coneixements consistents.

educadors uns coneixements consistents.

Un dels objectius del PMPD és impulsar la realització d'activitats Un dels objectius del PMPD és impulsar la realització d'activitats preventives que afavoreixin canvis d'actituds encaminades a modificar preventives que afavoreixin canvis d'actituds encaminades a modificar conductes d'ús problemàtic i d'abús de drogues, així com reforçar conductes d'ús problemàtic i d'abús de drogues, així com reforçar comportaments que afavoreixin hàbits de vida saludables.

comportaments que afavoreixin hàbits de vida saludables.

Per al desenvolupament d'aquest mòdul utilitzarem, principalment, Per al desenvolupament d'aquest mòdul utilitzarem, principalment, aquestes tècniques: cafè-col·loqui sobre el tema a tractar i el grup de aquestes tècniques: cafè-col·loqui sobre el tema a tractar i el grup de discussió com a tècnica de dinamització central.

discussió com a tècnica de dinamització central.

TALLER «PREVENCIÓ ASSETJAMENT ESCOLAR»

Es tracta d'una activitat on es pretén treballar amb el grup classe per tal d'identificar per part de l'alumnat els diferents tipus de maltractament, desenvolupar de forma pràctica conductes de bon tracte i dotar els alumnes i professorat d'estratègies per resoldre les situacions d'assetjament i bullyng que es puguin donar al centre escolar.

Identificar conductes de maltractament.

Dotar d'eines per desenvolupar conductes de bon tracte que facilitin la convivència dins el centre escolar i al carrer. Oferir estratègies i pautes d'afrontament envers situacions d'assetjament des dels diferents rols (víctima, agressor/a o grup agressor i espectadors).

La metodologia serà activa i participativa, inductiva, deductiva, teòrica i pràctica, ja que es fomentarà la reflexió sobre la violència.

Dinàmiques que combinen activitats grupals per generar debat i reflexió entre els menors. Dos tallers dirigits als alumnes i un taller dirigit a les seves famílies.

Alumnat de primer d'ESO

Al centre educatiu

Durant el curs escolar: 1 hora i 30 min.

(9)

TALLER «JOVES I FESTA»

Els resultats de les últimes enquestes escolars revelen que, entre les mesures preventives que els estudiants consideren més necessàries per abordar el problema de les drogues, les citades amb major freqüència varen ser les xerrades i reunions.

Un dels elements que totes les recerques assenyalen com a rellevant en l'inici del consum de drogues és la pressió exercida pel grup d'iguals. En aquesta edat el grup d'amics i amigues es converteix en un aspecte fonamental per a l'adolescent. L'adolescent és especialment vulnerable davant la pressió del grup d'iguals, perquè necessita sentir-se'n partícip, compartir els trets que el defineixen, tenir un paper a exercir-hi, sentir-se valorat pels seus amics, etc.

Alumnat de 3er i 4rt d'ESO

Al centre escolar

De novembre de 2016 a abril de 2017. Dues sessions de 50 min.

TALLER SOCIOEDUCATIU:

«

IGUALTAT

»

El treball de reflexió, formació i debat envers la igualtat pretén informar, assessorar i dotar l'alumnat d'eines que li permeti establir relacions sanes, basades en el respecte i la igualtat, allunyant-lo de models asimètrics que poden portar als maltractaments.

Objectius: - Vivenciar el camí de la igualtat entre gèneres. - Fomentar la construcció d'una identitat individual, no sexista i no violenta. - Afavorir l'adquisició d'habilitats i visió igualitària. - Potenciar relacions igualitàries, el respecte i la solidaritat entre els éssers humans.

La proposta consta de diferents mòduls en què la participació de l'alumnat és constant i s'utilitzaran diferents eines: debats, rol playing, recerca, etc.

1. Introducció al concepte i marc legal de la igualtat, vinculat a dinàmiques a l'aula i fora de l'aula.

2. Reflexió sobre la nostra societat: la tradició cultural i el rol de les dones, la imatge de les dones i els mitjans de comunicació, els micromasclismes, etc.

3. Educació afectivosexual, l'autoestima i el bon tracte, la prevenció de conductes de risc.

4. Salut, drogodependències, alimentació, els mites.

Al centre escolar

1/2 sessions d'1 hora i 30 min.

Durant el curs escolar Alumnat de 3er i 4rt d'ESO

(10)

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT I ALUMNES DINS EL MARC DE LA PREVENCIÓ I DE LA DETECCIÓ DE

CONSUM DINS ELS CENTRES EDUCATIUS

Aquest espai pretén adaptar-se a les necessitats detectades dins els centres educatius.

Adequar la informació que es té sobre l'oferta de drogues al carrer.

Aprendre a diferenciar els distints estils de consum per intentar prevenir els consums problemàtics.

Dotar de les habilitats i coneixements necessaris per poder proporcionar informació o corregir una idea equivocada.

En funció del contingut de la demanda, es valorarà la metodologia a utilitzar, que sempre serà participativa i dirigida a l'anàlisi i a la reflexió.

Dirigit a professorat, equips directius i d'orientació, alumnes

Al centre escolar

A determinar durant el curs escolar

TALLER D'EDUCACIÓ AFECTIVOSEXUAL

Es pretén fomentar entre els i les adolescents no només la transmissió de la informació, sinó també la formació necessària per entendre la sexualitat integrada en la persona i vinculada a l'afectivitat. D'aquesta manera es poden adquirir habilitats que fomentin l'autoestima i assertivitat, elements claus per desenvolupar una actitud crítica enfront de la pressió grupal i social. Així, des d'una sana personalitat, es pot ser capaç de prendre decisions lliures i responsables.

Donar a entendre el concepte de sexualitat, presentant els diferents factors que influeixen en el desenvolupament d'aquest concepte.

Trencar els mites i creences distorsionadores relacionats amb el concepte de sexualitat.

Afavorir l'establiment de relacions sanes, basades en la igualtat i el respecte. 

Donar informació sobre els recursos de sexualitat a l'illa de Mallorca.

Al centre escolar

1 sessió d'1 o 2 h. De novembre de 2016 a abril de 2017

Alumnat de 2n d'ESO

(11)

TALLER D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

Nosaltres som tant la nostra ment com les nostres emocions. El nostre benestar psicològic dependrà de la relació que establim entre la primera i les segones (INTEGRACIÓ).

Entendre els nostres sentiments, pensaments i actes.

Gestionar les nostres emocions.

Guiar-nos per les nostres pròpies motivacions i necessitats.

Escoltar els altres.

Utilitzar les nostres capacitats/habilitats.

A determinar segons les necessitats detectades a l'IES i al grup classe

.

Alumnat d' ESO, batxillerat i cicles formatius Durant el curs escolar

A determinar segons l'activitat

CIUTAT CIÈNCIA CALVIÀ

És un projecte de divulgació científica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) i l'Obra Social “la Caixa” que té com a finalitat donar a conèixer a tots els alumnes l'actualitat científica i tecnològica a través d'activitats en múltiples formats, tant presencials com en línia:

conferències, exposicions, concursos, material didàctic en línia, visites guiades a centres d'investigació, etc.

Al centre escolar

A determinar :Tel. 971 21 98 21

email:  sesibilitzacio@fonsmallorqui.org Alumnat i professorat

Al centre escolar

De gener a maig de 2017. Dues sessions d'1 h

TALLER D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

COOPERACIÓ INTERNACIONAL PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ

Calvià, com a soci del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, disposa d'un gran ventall de recursos de sensibilització dirigits als centres educatius per a introduir l'educació per al desenvolupament en els currículums acadèmics.

A través de l'enllaç adjunt, es pot accedir al catàleg de recursos disponibles (tallers, pel·lícules, documentals, materials didàctics i exposicions) que ajuden a reflexionar sobre les desigualtats entre els països del nord i del sud, i a estimular la participació activa i crítica de l'alumnat.

http://www.fonsmallorqui.org/ca/sensibilitzacio/activitats/153

(12)

CONEIX EL JACIMENT ROMÀ DE SA MESQUIDA (SANTA PONÇA)

Amb aquesta activitat donarem a conèixer la riquesa arqueològica del municipi de Calvià, la tasca dels arqueòlegs i com s'aconsegueix la informació històrica mitjançant el treball arqueològic.

Us oferim una sessió amb audiovisuals a l'escola i una visita guiada al jaciment romà de sa Mesquida, a Santa Ponça.

VISITA LA CASA MÉS ANTIGA DE CALVIÀ: LA NAVETA ALEMANY

Amb aquesta activitat donarem a conèixer la riquesa arqueològica del municipi de Calvià, la tasca dels arqueòlegs i com s'aconsegueix la informació històrica mitjançant el treball arqueològic.

Finca Galatzó

El transport anirà a càrrec del centre D'octubre a juny de 2017

2 hores. D'octubre a juny de 2017

Jaciment romà de sa Mesquida, a Santa Ponça El transport anirà a càrrec del centre

VISITA LA FINCA GALATZÓ

Visita guiada a la finca: visita a les cases, jardí, granja i hort. Explicació sobre la possessió i realització d'un itinerari didàctic. Explicació sobre el programa de conservació de la tortuga mora i visita al centre de recuperació.

Si els docents volen incidir en alguna temàtica específica de l'àrea del medi, cal que es posin en contacte amb l'oficina Galatzó i s'adaptarà la visita a les necessitats formatives sol·licitades.

Alumnat de cicles d'ESO. Grup classe

Alumnat de cicles d'ESO, Grup classe Alumnat de cicles d'ESO. Grup classe D'octubre a juny de 2017. 2 hores

Visita a la naveta Alemany

El transport anirà a càrrec del centre

(13)

CONEIX EL TÚMUL DE SON FERRER

Donem a conèixer la riquesa arqueològica del municipi de Calvià, la tasca dels arqueòlegs i com s'aconsegueix la informació històrica mitjançant el treball arqueològic.

Us oferim sessió amb audiovisuals a l'escola; visita guiada al túmul de Son Ferrer pel tècnic municipal de Patrimoni.

Alumnat de cicles d'ESO. Grup-classe

Túmul de Son Ferrer

El transport anirà a càrrec del centre 2 hores. D'octubre a juny de 2017.

EL JOC DE SA MORISCA

Amb aquesta activitat coneixerem la metodologia arqueològica, alhora que treballam un acostament a la nostra història llunyana.

Us oferim una excursió guiada al puig de sa Morisca pel tècnic municipal de Patrimoni i material didàctic de suport.

Alumnat de cicles d'ESO. Grup classe 2 hores. D'abril a juny.

Puig de na Morisca

El transport anirà a càrrec del centre

Alumnat d'ESO, cicles formatius i batxiller Dates a determinar.

A Determinar

ACTIVITATS CULTURALS: TEATRE, DANÇA.

Pendent de programació.

(14)

TALLER IFOC SOBRE EMPRENEDORIA

Taller de sensibilització de l'esperit emprenedor mitjançant la utilització d'una metodologia participativa.

Oferim:Sensibilitzar sobre la possibilitat de l'autoocupació com una opció de futur,fomentar les capacitats emprenedores dels alumnes i aprendre a generar models de negoci de forma ràpida i gràfica.

MATERIALS:

Llenços de paper, fulletes adhesives i bitllets (aportats per l'ifoc) i moltes ganes d'aprendre.

Imparteix un tècnic de l'Ifoc.

Alumnat de 1r d'ESO Grup classe 45 minuts. D'octubre a desembre.

El CREC referent de cada IES

CONÈIXER EL CUC: ACTIVITATS

EL CUC oferirà activitats per el curs 2016/17:

Punts d'informació als IES

El CUC al centre

Coneix el CUC

Tallers de brúixola educativa: “la nova intel·ligència i les emocions de sempre”

Encarrila't; El talent com a punt de partida

Valors afegits

Per a més informació cuc@calvia.com

El CUC distribuirà un dossier informatiu amb la descripció d'aquestes activitats

Alumnat de 3er i 4t d'ESO, batxiller i cicles formatius. Grup classe

Curs escolar

Al CUC o a cada IES

CONÈIXER EL CREC CALVIÀ

Estudiants de cicles formatius i batxiller Dates a determinar. Una sessió de 4 hores.

Al centre escolar

Contacte: emprendedores@ifoc.es

L'activitat consistirà a visitar i conèixer el funcionament del CREC

(15)

Amb la intenció d’aconseguir el bon funcionament en el procediment de tramitació de les activitats del programa d’activitats complementàries, indicam les següents pautes a seguir per part dels IES de Calvià:

1. La data màxima de sol·licituds d’activitats és el 30 d'octubre de 2016.

2. Per sol·licitar les activitats s'ha d’utilitzar el model que s’inclou en aquest.

3. Ha de fer-se una sol·licitud per a cada curs en què es vulgui participar.

4. Les dades per enviar les inscripcions són:

5. Una vegada enviades les sol·licituds, cal contactar amb el destinatari a fi de confirmar que s’han rebut correctament.

6. Les sol·licituds de les activitats en les quals hi hagi un nombre màxim de places i/o de tallers s’atendran per rigorós ordre de recepció de sol·licituds, i s'assegurarà una distribució equitativa entre els centres sol·licitants.

7. La persona responsable de cada departament ha de contactar amb el professor que s’indiqui en la sol·licitud a fi de concretar disponibilitat, dia i hora.

8. L’IMEB pot suspendre qualsevol activitat en cas de no tenir el nombre de participants requerit o per qualsevol altra circumstància.

NORMATIVA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Inscripció: imeb@calvia.com o fax 971 13 91 59

Inscripció: Gabinet Tècnic de la Policia Local de Calvià. Telèfon: 971 00 33 00 o policiacalvia@calvia.com Inscripció: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Calvià. Telèfon: 971 13 26 45 cguilem@calvia.com

(16)

SOL·LICITUD D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Nom del centre

Activitat sol·licitada Curs Nombre alumnes Professor contacte Data proposada

Data sol·licitud

Referencias

Documento similar

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

A.) Actividades Complementarias. Es la base de datos de todas las Actividades Complementarias que el Centro ha realizado en algún año académico actual o anterior. Durante el proceso

Per això, des d’“Orientats” (www.cult.gva.es/orientados) vos oferim una sèrie de materials sobre tècniques d’estudi perquè pugueu treballar amb els vostres alumnes

«eròtica» que semblen ficats amb cal- çador per a reafirmar que es tracta d’una novel·la dirigida a un públic adult, i un acabament que grinyola si el que pretén és

Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

A més, en aquest projecte l’alumnat treballa amb material i imatges del seu abast i al mateix temps amb continguts acadèmics, per tant, es pretén treballar de forma

De manera interdisciplinar, podem cantar la cançó per treballar també la llengua anglesa, on un grup d’alumnes poden cantar i els altres realitzar el ritme, i a l’in- revés.. Per