- Para inscribirse é imprescindible estar no Concello da Laracha.

14  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)

Inf

orm

aci

ón

de

int

ere

se

- Para inscribirse é imprescindible estar empadroad@ no Concello da Laracha. - Unha vez formalizada a inscrición nunha actividade non se fará a devolución, agás no caso de que dita actividade non se leve a cabo ou sufra algunha mo-dificación horaria.

COTA DE INSCRICIÓN

Cota xeral por cada actividade: 20 .

Cota para a segunda actividade na que se matricule a mesma persoa: 15 .

Cota para a terceira e seguintes actividades nas que se matricule a mesma persoa: 10 .

Estas cotas reduciranse á metade nos seguintes casos: - Menores de idade

- Maiores de 65 anos - Familias numerosas

- No caso de que todos os membros da unidade familiar se atopen en situa-ción de desemprego. Para acceder a esta bonificasitua-ción deberá presentarse o documento xustificativo expedido pola oficina de emprego correspondente. Entenderase a estes efectos a unidade familiar como a formada polo/-s pro-xenitor/-es ou titor/-es legal/-is e fillos menores de 18 anos e aos maiores de idade que non superen os 25 anos sempre que estean estudando e non teñan ingresos.

Deberá xustificarse a unidade familiar coa presentación do libro de familia, sentenza de divorcio, etc.

PAGAMENTO DA INSCRICIÓN Poderá realizarse:

- No edificio do Concello, de luns a venres, con tarxeta bancaria. - Mediante transferencia bancaria nalgunha das seguintes contas: Abanca: ES20 2080 0079 92 3110000015

La Caixa: ES08 2100 4912 21 2200004416 Banco Popular: ES10 0238 8126 16 0660000173

Unha vez ingresado, deberá presentarse no Concello ou enviarse por correo electrónico a infoxuvenil@concellolaracha.com o resgardo do ingreso para que se faga efectiva a inscrición. Facer constar no mesmo os seguintes datos:

(3)
(4)

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ne

n@

s

BALONCESTO

Duración: outubro – maio.

Lugar: A Laracha (pavillón do CEIP Otero)

-1ª Quenda:nad@s entre 2008 e 2011. Luns, mércores e xoves de 16:00 a 17:00 h. Lugar: A Laracha (Pavillón Municipal)

- 2ª Quenda: nad@s entre 2007 e 2003. Luns de 18:30 a 19:30 h.

Mércores e xoves de 17:30 a 18:30 h.

FÚTBOL SALA

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (pavillón do CEIP Otero Pedrayo).

- 1ª Quenda:Dirixida a nen@s de 1º, 2º e 3º Educación Primaria. Martes de 16:00 a 17:00 h. Inicio 15 de novembro.

- 2ª Quenda:Dirixida a nen@s de 4º, 5º e 6º Educación Primaria. Venres de 16:00 a 17:00 h. Inicio 18 de novembro.

INFORMÁTICA

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (servizos múltiples).

- 1ª Quenda:nad@s entre 2007 e 2010.

Martes de 18:00 a 19:30 h. Inicio 8 de novembro.

- 2ª Quenda: nad@s entre 2003 e 2006.

(5)

MANUALIDADES E PINTURA

AO ÓLEO

Duración: outubro – maio.

Idade: a partir de 4 anos (nad@s en 2012 e anteriores). Lugar: A Laracha (centro sociocultural de Santa Lucía).

- 1ª Quenda: xoves de 18:00 a 20:00 h. Inicio xoves 27 de outubro.

- 2ª Quenda:venres de 18:00 a 20:00 h. Inicio venres 28 de outubro. Lugar: Paiosaco (centro sociocultural das Rañeiras).

Horario: Martes de 17:00 a 18:30 h. Inicio 8 de novembro. Lugar: Caión (CEIP de Caión).

Horario: Venres de 16:00 a 17:30 h. Inicio 4 de novembro.

PÁDEL

Duración:abril – xuño.

Lugar: A Laracha (pistas de pádel municipais). Inicio: venres 7 de abril.

- 1ª Quenda:nad@s entre 2007 e 2011. Venres de 17:00 a 18:00 h.

- 2ª Quenda:nad@s entre 2002 e 2006. Venres de 18:00 a 19:00 h.

PATINAXE

Duración:novembro – maio.

Idade: a partir de 4 anos (nad@s en 2012 e anteriores). Lugar: A Laracha (pavillón do CEIP Otero Pedrayo).

- 1ª Quenda:iniciación. Martes de 17:00 a 18:00 h. Inicio 8 de novembro.

- 2ª Quenda: perfeccionamento. Martes de 18:00 a 19:00 h. Inicio 8 de novembro.

Lugar: Caión (pavillón municipal). Venres de 17:30 a 19:00 h. Inicio 11 de novembro.

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ne

n@

s

Concello da Laracha

4

(6)

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ne

n@

s

PARKOUR

(clases de arte do desprazamento)

Duración:xaneiro – abril.

Lugar: A Laracha (ximnasio do IES Agra de Leborís). Idade: Dirixido a estudantes de ESO e Bacharelato. Horario: Martes de 17:00 h a 18:30 h. Inicio 10 de xaneiro.

PEQUECOCIÑA

(obradoiro de cociña infantil)

Duración:xaneiro – abril.

Lugar: Lendo (centro sociocultural). Idade: maiores de 6 anos

nad@s en 2010 e anteriores). Horario: Luns de 17:00 a 19:00 h. Inicio 16 de xaneiro.

TEATRO

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (CEIP Otero Pedrayo).

- 1ª Quenda:alumn@s de Educación Infantil. Luns de 16:00 a 17:00 h. Inicio 7 de novembro.

- 2ª Quenda: alumn@s de Educación Primaria. Martes de 16:00 a 17:00 h. Inicio 8 de novembro. Lugar: Paiosaco (centro sociocultural).

Idade: maiores de 3 anos (nad@s en 2013 e anteriores). Horario: Mércores de 16:30 a 17:30 h. Inicio 9 de novembro.

XADREZ

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (CEIP Otero Pedrayo). Idades: alumn@s de Educación Primaria

(7)

TIRO CON ARCO

Duración: xaneiro – maio

Lugar: A Laracha (pavillón do IES Agra de Leborís). Idade: a partir de 5 anos

(nad@s no 2011 e anteriores). Horario: Sábado de 11:00 a 12:30 h. Inicio sábado 14 de xaneiro

ZUMBA KIDS

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (CEIP R: Otero Pedrayo)

- 1ª Quenda:alumn@s de Educación Infantil. Xoves de 16:00 a 17:00 h. Inicio 10 de novembro.

- 2ª Quenda:alumn@s de Educación Primaria. Venres de 16:00 a 17:00 h. Inicio 11 de novembro. Lugar: Paiosaco (centro sociocultural).

Idade: maiores de 3 anos (nad@s en 2013 e anteriores). Horario: Mércores de 17:30 a 18:30 h. Inicio 9 de novembro. Lugar: Caión (ximnasio do CEIP de Caión).

Idade: maiores de 3 anos (nad@s en 2013 e anteriores). Horario: Mércores de 16:00 a 17:00 h. Inicio 9 de novembro.

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ne

n@

s

Concello da Laracha

6

(8)

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ad

ulto

s

AERÓBIC

Duración: outubro – maio.

Lugar: A Laracha (biblioteca municipal).

- 1ª Quenda:martes e venres, de 10:30 a 11:30 h. Inicio venres 28 de outubro.

- 2ª Quenda:luns e xoves, de 18:00 a 19:00 h. Inicio xoves 27 de outubro.

- 3ª Quenda:luns e xoves, de 20:00 a 21:00 h. Inicio xoves 27 de outubro.

AQUAGYM

Duración: marzo – maio.

Lugar: A Laracha (piscina municipal). Horario de mañá (por determinar).

ARTE FLORAL

Duración: marzo – maio.

Lugar: Soandres.

Horario: Luns de 20:30 a 22:30 h. Inicio 6 de marzo. Lugar: Caión.

Horario: Mércores de 20:30 a 22:30 h. Inicio 8 de marzo.

BAILES LATINOS

Duración: xaneiro – abril.

Lugar: A Laracha (baixo da biblioteca municipal). Horario: Venres de 19:30 a 21:00 h. Inicio 13 de xaneiro.

COCIÑA

Duración: marzo – maio.

Lugar: Lendo (centro sociocultural). Horario: Martes de 20:00 a 21:30 h. Inicio 7 de marzo.

(9)

ENCAIXE DE PALILLOS

Duración: outubro – maio.

Lugar: A Laracha (servizos múltiples).

Horario: Mércores de 16:30 a 20:30 h. Inicio mércores 26 de outubro. Lugar: Caión (centro social, antiga Reitoral).

Horario: Xoves de 16:30 a 19:30 h. Inicio xoves 27 de outubro.

INFORMÁTICA

Lugar: A Laracha (servizos múltiples). Curso: Iniciación á informática. Duración: novembro – xaneiro.

Horario: Martes e venres de 19:30 a 21:00 h. Inicio venres 4 de novembro.

Curso: Iniciación á Internet. Duración: febreiro – maio.

Horario: Martes de 19:30 a 21:00 h. Inicio 7 de febreiro.

Curso: Paquete Office (Word, Access, Excel e PowerPoint). Horario: Venres de 19:30 a 21:00 h. Inicio 10 de febreiro.

IOGA

Duración: outubro – xaneiro.

Lugar: A Laracha (baixo da biblioteca municipal). Inicio mércores 26 de outubro.

Horarios:

-1ª Quenda:Mércores de 18:00 a 19:00 h.

-2ª Quenda: Mércores de 19:00 a 20:00 h.

-3ª Quenda:Mércores de 20:00 a 21:00 h. (dirixida a persoa con coñecementos de ioga)

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ad

ulto

s

Concello da Laracha

8

(10)

LABORES DE TECIDO

(calceta, punto de cruz, etc.)

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (servizos múltiples). Horario: Martes de 18:00 a 20:00 h. Inicio 8 de novembro.

Lugar: Paiosaco (centro sociocultural). Horario: Venres de 18:00 a 20:00 h. Inicio 4 de novembro.

Lugar: Caión (centro social, antiga Reitoral). Horario: Luns de 18:00 a 20:00 h.

Inicio 7 de novembro.

MANUALIDADES E PINTURA

AO ÓLEO

Duración: outubro – maio.

Lugar: A Laracha (centro sociocultural de Santa Lucía). Horario: Venres de 20:00 a 22:00 h. Inicio 28 de outubro. Lugar: Paiosaco (centro sociocultural das Rañeiras). Horario: Martes de 18:30 a 20:30 h. Inicio 8 de novembro.

MEMORIA E ALFABETIZACIÓN

Duración: novembro – maio.

Lugar: A Laracha (Casa da Cultura).

Horario: Luns e mércores de 9:45 a 11:15 h. Inicio luns 7 de novembro.

Lugar: Paiosaco (centro sociocultural). Horario: Luns e mércores de 11:30 a 13:00 h. Inicio luns 7 de novembro.

Lugar: Caión (centro social, antiga Reitoral) Horario: Xoves de 10:00 a 12:00 h.

Inicio xoves 10 de novembro.

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ad

ulto

s

(11)

OBRADOIRO DE CUPCAKES

E GALLETAS

Duración: abril – maio.

Lugar: Lendo (centro sociocultural). Horario: Mércores de 19:00 a 21:00 h. Inicio 5 de abril.

OBRADOIRO DE RECICLAXE

Duración:xaneiro – maio.

Lugar: Vilaño (centro sociocultural).

Horario: Martes de 20:00 a 22:00 h. Inicio 10 de xaneiro.

OBRADOIRO DE RISOTERAPIA

Duración: xaneiro – marzo.

Lugar: A Laracha (servizos múltiples).

Horario: Venres de 11:00 a 12:30 h. Inicio venres 13 de xaneiro.

PÁDEL

Duración: abril - xuño

Lugar: A Laracha

(Pistas de pádel municipais). Inicio venres 7 de abril. Horarios:

- 1ª Quenda:Iniciación. Venres de 19:00 a 20:00 h.

- 2ª Quenda:Avanzado. Venres de 20:00 a 21:00 h.

PATCHWORK

Duración: outubro – maio.

Lugar: A Laracha (servizos múltiples).

Horario: Luns de 18:00 a 20:30 h. Inicio luns 31 de outubro. Lugar: Caión (centro social, antiga Reitoral).

Horario: Martes de 18:00 a 20:00 h. Inicio martes 8 de novembro.

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ad

ulto

s

Concello da Laracha

10

(12)

PILATES

Duración: febreiro – abril.

Inicio: mércores 1 de febreiro. Lugar: A Laracha

(baixo da biblioteca municipal). Horarios:

- 1ª Quenda:Mércores de 18:00 a 19:00 h.

- 2ª Quenda:Mércores de 19:00 a 20:00 h.

- 3ª Quenda:Mércores de 20:00 a 21:00 h. (dirixida a persoa con coñecementos de pilates)

RESTAURACIÓN E TAPIZARÍA

Duración: outubro – maio.

Lugar: A Laracha (centro sociocultural de Santa Lucía). Horarios:

- 1ª Quenda: Mércores de 19:00 a 22:00 h. Inicio 26 de outubro.

- 2ª Quenda: Xoves de 17:00 a 20:00 h. Inicio 27 de outubro.

XIMNASIA DE MANTEMENTO

Lugar: A Laracha (ximnasio do IES Agra de Leborís). Duración: outubro – maio.

Horario: Luns e xoves de 19:00 a 20:00 h. Inicio xoves 27 de outubro. Lugar: Paiosaco (centro sociocultural).

Duración: outubro – maio.

Horario: Martes e xoves de 17:30 a 18:30 h. Inicio martes 25 de outubro. Lugar: Caión (CEIP de Caión).

Duración: outubro – maio.

Horario: Luns e mércores de 17:30 a 18:30 h. Inicio luns 31 de outubro. Lugar: Cabovilaño.

Duración: outubro – maio.

Horario: Martes e venres de 19:15 a 20:15 h. Inicio venres 28 de outubro. Lugar: Soandres.

Duración: outubro – maio.

Horario: Martes e venres de 18:00 a 19:00 h. Inicio venres 28 de outubro. Lugar: Golmar.

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ad

ulto

s

(13)

Lugar: Montemaior.

Duración: novembro – maio.

Inicio mércores 2 de novembro. Horario e lugares:

- Martes de 20:30 a 21:30 h no centro sociocultural do Igrexario.

- Mércores de 20:30 a 21:30 h no centro sociocultural de Santa Margarida. Lugar: Vilaño.

Duración: outubro – maio.

Horario: Luns e xoves de 20:30 a 21:30 h. Inicio xoves 27 de outubro. Lugar: Erboedo.

Duración: outubro – maio.

Horario: Martes e xoves de 19:00 a 20:00 h. Inicio xoves 27 de outubro. Lugar: Coiro.

Duración: outubro – maio.

Horario: Mércores e venres de 18:00 a 19:00 h. Inicio mércores 26 de outubro Lugar: Soutullo.

Duración: outubro – maio.

Horario: Mércores e venres de 18:00 a 19:00 h. Inicio venres 28 de outubro. Lugar: Lendo.

Duración: outubro – maio.

Horario: Mércores e venres de 20:30 a 21:30 h. Inicio venres 28 de outubro. Lugar: Lemaio.

Duración: outubro – maio.

Horario: Mércores e venres de 19:15 a 20:15 h. Inicio venres 28 de outubro.

ZUMBA

Duración: outubro – abril.

Lugar: A Laracha (biblioteca municipal). Inicio martes 25 de outubro.

Horario:

- 1ª Quenda:Martes de 19:30 a 20:30 h.

- 2ª Quenda:Martes de 20:30 a 21:30 h. Lugar: Paiosaco (centro sociocultural)

Horario: Mércores de 18:30 a 19:30 h. Inicio mércores 9 de novembro.

Ac

tiv

ida

de

s d

irix

ida

s a

ad

ulto

s

Concello da Laracha

12

(14)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :