a) Relació de subvencions atorgades per a projectes de cooperació al desenvolupament en l àmbit internacional, per a l any 2017

Texto completo

(1)

AV/mp

Exp. 2017004243 - C.13.039.006

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

Annex 1

a) Relació de subvencions atorgades per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, per a l’any 2017

1. Entitat: Fundació Talibés

NIF: G55128615

Projecte: Construcció d’una biblioteca i una escola a Ndangane, Senegal

Import: 8.793,00 €

2. Entitat: Associació pel desenvolupament del Riu Senegal

NIF: G55005953

Projecte: Construcció del centre de salut de Thillé Boubacar

Import: 11.295,00 €

3. Entitat: Grup Editor de la Revista del Discapacitat

NIF: G17580945

Projecte: Programa integral d’atenció especial per a persones amb discapacitat

d’Aguacatán

Import: 8.793,00 €

4. Entitat: Solidaritat, Educació i Desenvolupament - SED

NIF: G80547565

Projecte: Aigua potable a Montanaro

Import: 11.581,00 €

5. Entitat: Fundació Privada Plataforma Educativa

NIF: G 17425224

Projecte: Infància en risc: Prevenció malnutrició infantil a Guatemala

Import: 10.258,00 €

6. Entitat: F. Vicente Ferrer

NIF: G09326745

Projecte: Millora accés a una educació secundaria pública per a nois i noies

adolescents i joves desfavorits

Import: 12.689,00€

7. Entitat: F. Proide

NIF: G62278981

Projecte: Protagonismes social i polític per a l’impuls econòmic de les dones rurals

Maia Q’eqchi.

Import: 11.116,00€

8. Entitat: Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

NIF: G60910528

Projecte: Consolidació de l’àrea d’energies renovables per a la província

amazònica de Pastaza, Equador

(2)

9. Entitat: Associació Coumba Kande pel desenvolupament rural

NIF: G55082812

Projecte: Projecte de desenvolupament agrí¡cola a Sinthiang Souma, Senegal

Import: 10.187,00 €

10. Entitat: Associació socioeducativa Nousol

NIF: G17989781

Projecte: Projecte cooperatiu en salut sexual i reproductiva de dones adolescents

del Canón Morona Santiago, Equador.

Import: 9.666,00 €

11. Entitat: Dagua, Ong d’ajuda a Colòmbia

NIF: G17941261

Projecte: Dret a l’alimentació, educació i salut per a 35 nenes i nenes de

Buenaventura, Colòmbia

Import: 10.400,00€

b) Relació de subvencions atorgades per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització, per a l’any 2017

1. Entitat: Associació Cultural La Nave Va

NIF: G64437429

Projecte: Viu la solidaritat 2017

Import: 3.773,00 €

Aquest pagament, segons el punt 11 de les bases específiques de la convocatòria a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització, s’efectuarà de la manera següent:

a) 2.641,10 €, corresponent al primer pagament del 70% de la subvenció atorgada que es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a partir de la resolució. b) 1.131,19 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada

que es farà efectiu a la presentació de la memòria.

2. Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social - Ser.Gi

NIF: G17148693

Projecte: Diversitat i convivència

Import: 4.900,00€

Aquest pagament, segons el punt 11 de les bases específiques de la convocatòria a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització, s’efectuarà de la manera següent:

a) 3.430,00 €, corresponent al primer pagament del 70% de la subvenció atorgada que es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a partir de la resolució. b) 1.470,00 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada

(3)

5. Entitat: La Guerrila Comunicacional

NIF: G17866120

Projecte: Simfonia de l’alfabetització

Import: 3.520,00 €

6. Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

NIF: G60910528

Projecte: Una nova cultura de l’energia és possible (fase X)

Import: 4.266,00 €

7. Entitat: Creu Roja

NIF: Q2866001G

Projecte: Camins emigrants.

Import: 3.942,00 €

El regidor de Cooperació

Cristóbal Sánchez Torreblanca Girona, 3 de juliol de 2017

(4)

AV/mp

Exp. 2017004243 - C.13.039.006

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

Annex 2

a) Relació de subvencions atorgades provisionalment a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, per a l’any 2017, fins a la reformulació del pressupost i a la contrastació de dades que garanteixin el compliment dels criteris establerts a les bases d’aquesta convocatòria. En cas que no es compleixin, l’atorgament provisional quedarà sense efecte.

1. Entitat: Fundació Privada Utopia

NIF: G17933730

Projecte: EFCI Dones emprenadores Nahualà, Guatemala

Import: 11.188,00 €

b) Relació de subvencions atorgades provisionalment a projectes d’educació al desenvolupament i sensibilització, per a l’any 2017, fins a la reformulació del pressupost i a la contrastació de dades que garanteixin el compliment dels criteris establerts a les bases d’aquesta convocatòria. En cas que no es compleixin, l’atorgament provisional quedarà sense efecte.

1. Entitat: Associació Casumai

NIF: G55091177

Projecte: Fòrum econòmic i cultural CATACASA

(5)

AV/mp

Exp. 2017004243 - C.13.039.006

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

Annex 3

Relació de subvencions no atorgades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, per a l’any 2017, per no complir els requisits establerts a les bases d’aquesta convocatòria.

1. Entitat: Associació Valentes i Acompanyades

NIF: G55252159

Projecte: Combatre matrimonis forçats

2. Entitat: Associació de Naturalistes de Girona

NIF: G17066184

Projecte: Transició energètica a les comarques gironines

El regidor de Cooperació

Cristóbal Sánchez Torreblanca Girona, 3 de juliol de 2017

(6)

AV/mp

Exp. 2017004243 - C.13.039.006

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

Annex 4

a) Relació de subvencions no atorgades a projectes d’educació de al desenvolupament i sensibilització, per a l’any 2017, per no arribar a la puntuació mínima dels criteris objectius requerits per a l’atorgament de la subvenció

1. Entitat: Colla Gegantera Fal·lera Gironina

NIF: G17528662

Projecte: 1r Festival de l’alegria camperola a Xauen, Marroc

b) Relació de subvencions no atorgades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, per a l’any 2016, per no arribar a la puntuació mínima dels criteris objectius requerits per a l’atorgament de la subvenció

1. Entitat: Associació socioeducativa Nousol

NIF: G17989781

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...