MOLT més que ESPORT

15  Download (0)

Full text

(1)

MOLT més que ESPORT

(2)

MOLT més

(3)

La

Federació

La Federació Catalana d’Esports per a

Disminuïts Psíquics - ACELL

és una

entitat sense afany de lucre i declarada

d‟utilitat pública que té com a principal

objectiu, millorar la qualitat de vida de les

persones amb discapacitat intel·lectual

mitjançant la pràctica de

l‟esport i el

lleure

.

La Federació atén als principis i

valors generalment acceptats de

la

integració,

normalització,

subsidarietat i utilització dels

recursos comunitaris, prioritzant

sempre

el

benestar

i

la

satisfacció

personal

de

les

persones

amb

discapacitat

intel·lectual i llur integració

social.

La Federació va ser reconeguda per la

Secretaria General de l‟Esport el juny de

1997 i és membre de la UFEC.

Actualment ens composen més de 118

Clubs i Entitats i 3.700 esportistes.

La Federació i Special Olympics

Catalunya col·laboren a favor de les

persones amb discapacitat intel·lectual.

(4)

L’esportista és

el MÉS important

(5)

La Federació ACELL

comparteix la filosofia del

moviment internacional Special

Olympics:

 Els esportistes són el més

important.

L‟esportista pot aprendre i

gaudir d‟un Esport

normalitzat i adaptat al

seu nivell.

L‟esport aporta beneficis

físics, psíquics i socials.

L‟entrenament constant és

clau.

 Creiem en la competició

sempre que aquesta sigui

justa, equilibrada i digna.

(6)

TOTS,

(7)

Desenvolupem 16 Disciplines

Esportives:

Al llarg de l‟any fem...

realitzem:

ACTIVITATS FÍSIQUES i ESPORTIVES CONTINUADES LLIGA CATALANA: o Futbol Sala o Bàsquet o Petanca o Tennis Taula o Handbol o Hoquei Interior

LLIGA ESCOLAR DE BÀSQUET

TROBADES OCUPACIONALS

ESCOLES ESPORTIVES: futbol sala, bàsquet, atletisme, esquí, vela….

Serveis d’ Activitat Física a Entitats

Preparació física, aeròbic, steps i altres activitats per a persones amb

discapacitat intel·lectual.  Atletisme  Natació  Futbol Sala  Bàsquet  Tennis  Tennis Taula  Bàdminton  Ciclisme  Vela  Esquí  Equitació  Hoquei Interior  Gimnàstica  Petanca  Handbol  Proves Motrius  CAMPIONATS DE CATALUNYA o Futbol Sala o Bàsquet o Tennis Taula o Bàdminton o Ciclisme o Tennis o Gimnàstica  CAMPIONATS TERRITORIALS o Barcelona: natació i atletisme

o Tarragona: natació, atletisme, futbol sala, bàsquet, petanca, handbol, tennis taula i bàdminton.

o Lleida: ciclisme, natació, atletisme, futbol sala, bàsquet, petanca, tennis taula i bàdminton

o Girona: natació, atletisme, futbol sala, bàsquet, petanca i tennis taula.

CAMPIONATS ESCOLARS o Natació

o Atletisme o Bàsquet o Futbol Sala

Campus Poliesportiu a l’estiu i al Nadal

Stage d’esquí.

o Handbol o Hoquei Interior o Esquí (alpí i nòrdic) o Atletisme

o Natació o Petanca

(8)

Vull guanyar però,

sinó ho aconsegueixo,

deixeu-me ser valent en l’ intent ”

(9)

JOCS SPECIAL OLYMPICS a

Catalunya

Els Jocs Special Olympics són l‟esdeveniment esportiu i social més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual i per a les seves famílies, que es celebra a Catalunya.

Els obj ect ius principals són:

organitzar un esdevenim ent represent atiu del panoram a actual de l‟es port adaptat i dem ost rati u de les habilit ats i capacit ats dels seus es portist es .

fer una cam pan ya de com uni caci ó, del màxim abast pos sibl e, que promogui l a millora de les opi nions, actituds i com portaments soci als vers les persones amb di scapacit at .

assegurar la pres ènci a activa de l es persones amb dis capacit at int el ·l ectual en tots els àmbits i esdeveniments que es produeixen a l‟entorn de la seva comunitat .

ampliar la proj ecci ó naci onal i int ernacional de la ci utat que els acull i reforçar aquest a proj ecció a nivell de la Federació AC ELL i Speci al Ol ym pi cs C at alun ya.

 13 MODALITATS ESPORTIVES  3 ESPORTS D‟EXHIBICIÓ  1.804 ESPORTISTES

 497 ENTRENADORS I DELEGATS  1.000 VOLUNTARIS

 PAÏSOS i DELEGACIONS PARTICIPANTS: Catalunya, España, Andorra, Àustria, Mònaco, San Marino, Dinamarca, Gibraltar, Itàlia, Romania, Marroc, Senegal, Camerún, El Salvador, Panamà, Perú, Líban i Palestina.

 MÉS DE 80 PATROCINADORS I COL·LABORADORS.

 PÚBLIC:

Competicions esportives: 20.000 espectadors Village i Lleure: 30.000 visitants

Acte inaugural: 6000 persones en directe i aproximadament 350.000 persones per TV  Més de 20 mitjans de comunicació.

 Més de 200 insercions i aparicions als diferents mitjans de comunicació.

 Suport de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de LLoret de Mar i de les quatre Diputacions Provincials.

MAGNITUDS DELS JOCS SPECIAL OLYMPICS, LLORET DE MAR „06

IMPACTE DELS JOCS SPECIAL OLYMPICS, LLORET DE MAR‟06

(10)

EL LLEURE,

un DRET per a

(11)

Nosaltres entenem el

LLEURE

, només així:

Un equip de professionals dissenya totes les accions tenint sempre en compte:

1. Els participants són el Centre de les nostres activitats.

2. Els participants s‟agrupen de la forma més homogènia possible valorant

sempre les necessitats de suport que requereixen i la seva edat.

3. S‟imparteix una formació específica als professionals contractats per a

desenvolupar les activitats.

4. El suport que poden donar els voluntaris a algunes de les nostres activitats.

• Els participants són el més

important.

• Perseguim la satisfacció

personal dels nostres

participants.

• L‟atenció a la diversitat és la

clau, cada persona és única.

• Les persones amb

discapacitat poden escollir les

seves activitats lliurement.

• La inclusió i l‟ús dels

recursos comunitaris és un

factor clau.

(12)

ELS NOSTRES

PROGRAMES

CAMPANYES DE

VACANCES

ACTIVITATS DE CAP

DE SETMANA

Més de 1.300 persones amb discapacitat intel·lectual viatgen amb nosaltres a l‟Estiu, Nadal i Setmana Santa.

Amb destins com: Mallorca, Sevilla, Madrid, Astúries, Itàlia, Portugal, França, Roses, Tarragona… i sempre acompanyats d‟un complet programa d‟activitats, per a que cada un dels viatges sigui recordat pels seus participants.

Els monitors formats i proporcionats al nivell de suport, dinamitzen aquests viatges. També oferim un programa de Beques amb el suport de la Generalitat de Catalunya i les 4 les Diputacions.

5 grups de persones adultes i 1 de joves es troben cada cap de setmana per a relacionar-se, fer amics i gaudir del seu temps de lleure d‟una manera organitzada.

Professionals i voluntaris dinamitzen les activitats programades bimensualment i escollides pels mateixos participants.

Algunes de les activitats són: cinema, teatre, parcs d‟atraccions, passejades per la ciutat, espectacles esportius…

(13)

RESPIRS

ACTIVITATS

“A LA CARTA”

El nostre equip humà pot dissenyar activitats puntuals o continuades específiques per a la vostra entitat (vacances, casals d‟estiu, lleure setmanal...). Només heu d‟adreçar-vos al departament de Lleure i fer la sol·licitud.

Quasi tot és possible !

Més de 120 persones amb discapacitat intel·lectual aprofiten els caps de setmana llargs que ens dóna el calendari per a gaudir amb nosaltres d‟una “escapadeta” plena d‟activitats.

És un servei dissenyat per a oferir a les famílies períodes de descans de la seva atenció diària.

I EN BREU...

Com les necessitats i desitjos dels nostres participants canvien, nosaltres també i per això, oferim noves propostes:

 “Nit de Clubs”, lleure nocturn per a persones amb un nivell molt alt d‟autonomia, autogestors del seu temps de lleure amb un únic referent professional.

 Escola de Teatre, dins de cada persona hi pot haver un artista i proposem les eines i els espais, per a que els nostres participants puguin desenvolupar aquestes capacitats.

(14)

FORMACIÓ,

la clau del FUTUR

El nostre principal objectiu és “la millora de la qualitat de vida de les persones amb

discapacitat intel·lectual i VOLEM FER-HO CADA DIA MILLOR. Per aquesta raó

creiem fermament en la FORMACIÓ COM A EINA DE MILLORA CONTINUA i

per això fem:

FORMACIÓ

EN L’ÀMBIT ESPORTIU

FORMACIÓ

EN L’ÀMBIT DEL LLEURE

Cursos, seminaris, ponències, taules rodones i altres,

sempre adaptats a les necessitats de les persones o entitats que sol·licitin les accions formatives.

Continguts Generals:

- Organització de l’esport adaptat.

- L’activitat física adaptada: concepte, evolució, tipus, activitats motrius.

- Les adaptacions: externes i pròpies de l’activitat.

- L’esport i l’esport adaptat: conceptes, objectius, comparativa, inclusió…

- Fonaments: físics, fisiològics, metodològics, tècnics.

- Els Esports i la Competició de la Federació ACELL: mètodes específics, reglaments, planificació, condicionament físic...

- Primers Auxilis en el món esportiu. Cursos, seminaris, ponències, taules rodones i

altres, sempre adaptats a les necessitats de

les persones o entitats que sol·licitin les accions formatives.

Continguts Generals:

- El lleure, un dret per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

- Programació d’activitats des de la Planificació Centrada en la Persona. - Relacions amb els participants i graus

de suport.

- Adaptació de les activitats i dels recursos comunitaris.

- Disseny d’activitats específiques o continuades.

(15)

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A DISMINUÏTS

PSÍQUICS

www.federacioacell.org

Seu Nacional: Gran Via, 645 9è 08010 Barcelona Telf: 93 318 39 44 Fax: 93 318 38 21 R.T. Lleida:

Artur Mor, 1 1er 25003 Lleida Telf: 650 83 57 99 Fax: 973 25 32 26 R.T. Girona: Joan Reglà, 5 17600 Figueres Telf: 972 50 17 75 Fax: 972 50 17 75 C.E.M Mundet:

Passeig Vall d‟Hebrón, 171 08035 Barcelona Telf: 93 428 27 50 Fax: 93 428 23 75 Amb conveni: Amb la col·laboració de

Amb el suport de:

Membre de: conveni:

Figure

Updating...

References

Related subjects :