JORNADA DE PORTES OBERTES 6 d abril de 2017

44  Download (0)

Full text

(1)

Institut Carles Vallbona

Camp de les Moreres, 14 08401 Granollers Telèfon: 938600021 centre@iescarlesvallbona.cat

JORNADA DE PORTES OBERTES

6 d’abril de 2017

(2)

Què trobareu a

Institut Carles Vallbona?

(3)

OFERTA FORMATIVA I DE SERVEIS

ORIENTACIÓ INNOVACIÓ EMPRENEDORIA FP DUAL

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Grau Mitjà

Grau Superior

MOBILITAT

(4)

OFERTA FORMATIVA I DE SERVEIS

(5)

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ COMERÇ I MÀRQUETING

Oferta de FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

(6)

CPIS (Curs de preparació per a la incorporació a Grau Superior) Administració i gestió:

Cicles de grau mitjà: GAD Gestió Administrativa Cicles de grau superior: ADFI Administració i Finances Comerç i màrqueting:

Cicles de grau mitjà: ACO Activitats Comercials Cicles de grau superior: CIT Comerç Internacional

GVEC Gestió Vendes i Espais Comercials TIL Transport i Logística

(2n curs)

Informàtica i Comunicacions:

Cicles de grau mitjà: SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles de grau superior: ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes DAM Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma DAW Desenvolupament d‘Aplicacions Web

Oferta de FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

(7)

Treball en Xarxa INNOVAFP i EMPRENEDORIA

A l’IES Carles Vallbona hem sumat esforços entre les coordinacions d’Innovació i Emprenedoria per:

• Potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses i institucions, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes comuns.

• Engrescar a l'alumnat amb projectes vinculats amb l'entorn i les empreses.

• Potenciar l'esperit emprenedor de l'alumnat i acompanyar-los a desenvolupar les seves capacitats.

(8)

Treball en Xarxa INNOVAFP i EMPRENEDORIA

Exemples de projectes d’aquest curs són:

Projecte Open Night 31 març de 2017 on els alumnes han desenvolupat la proposta de dinamització d’un espai amb espectables de de dansa, arts marcials, màgia i música.

• Les Jornades tècniques informàtiques on durant una setmana ens han visitat 13 empreses, s’han realitzat 7 tallers, un concurs de programació i dos dies d’un repte tecnològic.

Jornades d’emprenedoria i empresa amb la programació de xerrades, tallers i la organització d’un repte de

captació d’idees per a la dinamització del comerç a la ciutat de Granollers (en col·laboració amb Gran Centre).

(9)

La Formació Professional en alternança i dual és una modalitat de l’FP que combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica en un centre educatiu.

L’empresa i l’institut acorden els continguts que els alumnes aprendran en el centre de treball, ajustant-los a les necessitats i el perfil del lloc de treball que ocuparan dins de l’empresa.

Aquesta modalitat es realitza només en els cicles de Grau Superior.

Treball en Xarxa FP DUAL

(10)

Un dels segells distintius de l'Institut Carles Vallbona són les seves Relacions Internacionals.

Des de fa més de 10 anys l'institut participa a la majoria dels programes internacionals de

mobilitat i manté acords de col·laboració amb Croàcia, França, Itàlia i Alemanya.

Treball en Xarxa ERASMUS+

(11)

Formació al llarg de la vida. Adaptació a les situacions de cada persona, tant a nivell professional com a nivell personal.

Assessorem a les persones perquè puguin realitzar el reconeixement de la seva

experiència laboral.

Treball en Xarxa en el servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral.

(12)

L’institut Carles Vallbona ofereix cursos d’FP integrada adaptada a les necessitats de treballadors i empreses, amb la intenció de facilitar l’accés a un lloc de treball qualificat i millorar l’ocupabilitat. Amb col·laboració amb altres entitats.

Formació adaptada a demanda de les empreses i entitats

(13)

L’objectiu de la validació de la formació

impartida per empreses o entitats és establir vincles entre aquesta formació i la formació professional del sistema educatiu.

Reconeixement de la Formació impartida per Empreses/Entitats

(14)

Família

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

(15)

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

SMX - Sistemes Microinformàtics i Xarxes (2 cursos acadèmics)

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

ASIX - Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (2 cursos acadèmics) DAM - Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (2 cursos acadèmics) DAW - Desenvolupament d’Aplicacions Web (2 cursos acadèmics)

Oferta d'ESTUDIS D'INFORMÀTICA

(16)

Família d’Informàtica i Comunicacions

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

(17)

Camp professional del CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

De què treballaràs?

• Personal tècnic en administració de sistemes.

• Responsable d’informàtica.

• Personal tècnic en serveis d’Internet.

• Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica.

• Personal de recolzament i suport tècnic.

• Personal tècnic en teleassistència.

• Personal tècnic en administració de base de dades.

• Personal tècnic de xarxes.

• Personal supervisor de sistemes.

• Personal tècnic en serveis de comunicacions.

• Personal tècnic en entorns web.

On treballaràs?

• En l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades, serveis, sistemes operatius i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet).

(18)

Camp professional del CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Què estudiaràs?

• M01. Implantació de sistemes operatius

• M02. Gestió de Bases de dades

• M03. Programació

• M04. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació

• M05. Fonaments de maquinari

• M06. Administració de sistemes operatius

• M07. Planificació i administració de Xarxes

• M08. Serveis de xarxa i Internet

• M09. Implantació d'aplicacions web

• M10. Administració de sistemes gestors de bases de dades.

• M11. Seguretat i alta disponibilitat.

• M12. Formació i Orientació Laboral

• M13. Empresa i Iniciativa Emprenedora

• M14. Projecte

• M15. Formació en Centres de Treball

• M16. Dual

(19)

Família d’Informàtica i Comunicacions

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

(20)

Camp professional del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

De què treballaràs?

• Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

• Desenvolupar aplicacions de propòsit general.

• Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

On treballaràs?

• En entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres;

aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

(21)

Camp professional del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Què estudiaràs?

• M01. Sistemes informàtics

• M02. Bases de dades

• M03. Programació

• M04. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació

• M05. Entorns de desenvolupament

• M06. Accés a dades

• M07. Desenvolupament d’interfícies

• M08. Programació multimèdia i dispositius mòbils

• M09. Programació de serveis i processos

• M10. Sistemes de gestió empresarial

• M11. Formació i Orientació Laboral

• M12. Empresa i Iniciativa Emprenedora

• M13. Projecte

• M14. Formació en Centres de Treball

• M15. Dual

(22)

Família d’Informàtica i Comunicacions

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

(23)

Camp professional del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

De què treballaràs?

• Programador web.

• Programador multimèdia.

• Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.

On treballaràs?

• En empreses o entitats públiques o privades tant per compte d’altri com per compte propi, exercint el treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet).

(24)

Camp professional del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

Què estudiaràs?

• M01. Sistemes informàtics

• M02. Bases de dades

• M03. Programació

• M04. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació

• M05. Entorns de desenvolupament

• M06. Desenvolupament web en entorn client

• M07. Desenvolupament web en entorn servidor

• M08. Desplegament d’aplicacions web

• M09. Disseny d’interfícies web

• M10. Formació i Orientació Laboral

• M11. Empresa i Iniciativa Emprenedora

• M12. Projecte

• M13. Formació en Centres de Treball

• M14. Dual

(25)

Família d’Informàtica i Comunicacions

Informació comuna a tots els cicles

(26)

Butlletí de notes CICLE FORMATIU

MÒDUL FORMATIU 1 MÒDUL FORMATIU 2

MÒDUL FORMATIU 3 MÒDUL FORMATIU ...n

UNITAT FORMATIVA 1

UNITAT FORMATIVA ...n UNITAT FORMATIVA 2 UNITAT FORMATIVA 3

Avaluacions semestrals:

1. 1r semestre Febrer 2. 2n semestre Maig 3. Avaluació final Juny

Estructura dels Cicles Formatius

(27)

La durada del cicle serà de 2000 hores repartides en dos cursos i distribuïdes en mòduls:

1683 hores teòriques/pràctiques

Un mòdul de 317 hores, de caràcter obligatori, de formació en un centre de treball amb la finalitat de realitzar pràctiques reals en una empresa i conèixer el seu entorn.

Temporització del CFGS de la família de Família d’Informàtica i Comunicacions

(28)

Itinerari formatiu de Cicles Formatius de Grau Superior

Superat un cicle formatiu de

Grau Superior

Món laboral

Un CFGS d’una altra família

CFGS de la Família d’Informàtica i Comunicacions

convalidació dels mòduls comuns

Universitat

(29)

S ón pràctiques formatives en empreses de l’entorn relacionades amb el cicle formatiu.

Què suposen per a l’alumnat?

• Coneixement del món laboral i de l’empresa.

• Possibilitat d’estar en contacte amb tecnologia puntera.

• Experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.

Durada de l’FCT:

317 hores.

• Màxim de 4 h. diàries i 20 setmanals si es compaginen amb els horaris de classes.

• Màxim de 7 h. diàries i 35 setmanals si es fan de forma intensiva.

Seguiment per part del tutor conjuntament amb el tutor d’empresa.

Formació en Centres de Treball – FCT

(30)

Es tracta d’una formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius (mitjançant conveni de col·laboració) actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals

Què suposen per l’alumnat?

• Formació i pràctiques retribuïdes en modalitat de contracte de formació o conveni dual.

• Reducció de l’horari lectiu a l’institut.

Durada de la FP Dual:

• Mínim 1003 hores.

• Màxim de 8 h. diàries i 40 setmanals, inclosa la formació al centre i l’activitat a l’empresa.

Seguiment per part del tutor conjuntament amb el tutor d’empresa.

Formació DUAL

(31)

26 hores repartides en:

Dl, Dm, Dj i Dv: 15:00 a 21:20h Dc: 16:00 a 21:20h Hora d'esbarjo: de 18h a 18:20h

Horaris dels CFGS

(32)

7 Aules específiques amb pissarra i projector

1 taller de muntatge i reparació d’ordinadors

1 taller d’instal·lació i configuració de xarxes

Material de xarxes: routers, switch,...

Material divers: Arduino, RaspBerry, Impressora 3D, robots,...

Equipament INFORMÀTIC

(33)

Equipament INFORMÀTIC Aula

(34)

Equipament INFORMÀTIC Tallers de Xarxes

(35)

Equipament INFORMÀTIC Taller de Hardware

(36)

Equipament Pati

(37)

Tallers de Telecomunicacions

LPIC: Certificat de competència en S.O. lliure Materials didàctics i certificacions

Programari d’aprenentatge Microsoft

(38)

Eines informàtiques

(39)

• Xarxes

• Programació WEB

• Aplicacions de sotfware

• Programació bàsica

4rts al ProgramaMe regional 2017

Classificats per l’estatal de Madrid 2017

Participació en CAMPIONATS i CONCURSOS

(40)

Madrid 4 de març de 2017 Medalla d’or

Campionat del món

Octubre 2017 Abu Dhabi Campionat d’Europa

Novembre 2017 Brussel·les

Barcelona 21 de juny 2016

Participació en CAMPIONATS i CONCURSOS

(41)

Aquestes jornades estan organitzades en el marc empresarial del nostre entorn, de la innovació i l’emprenedoria, amb l’objectiu d’apropar els nostres alumnes a aquesta realitat, compartir experiències, promoure la formació i establir noves vies de col·laboració permanent.

Vam realitzar 13 conferències empreses, 7 tallers d'informàtica, 1 concurs de programació i 1 concurs de programació.

JORNADES TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES

(42)

• Matriculació de mòduls solts

• Avaluació per Unitats Formatives

• Material i seguiment digital a l'aula virtual Aprenentatge Basat en Projectes.

Metodologia d’aprenentatge

(43)

Dates de preinscripció del 25 al 31 de maig Dates de matrícula primera quinzena de juliol

Les publicarem a la web: http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

Quan fer la PREINSCRIPCIÓ i la MATRÍCULA?

Horari de SECRETARIA:

Matí: dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h Tarda: dilluns i dimarts de 16:00 a 18:30h

dimecres i dijous de 16:00 a 17:00h

divendres tarda tancat.

(44)

http://www.iescarlesvallbona.cat

http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat

Més informació disponible a:

Figure

Updating...

References

Related subjects :