• No se han encontrado resultados

ASSISTENT PER A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA D’HORARIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ASSISTENT PER A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA D’HORARIS"

Copied!
26
0
0

Texto completo

(1)

ASSISTENT PER A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA D’HORARIS

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Aquest manual fa referència, en els exemples i imatges (purament il·lustratives), a una convocatòria fictícia. Entenga’s, a tots els efectes, que

el procediment és el mateix per a qualsevol convocatòria. Així mateix, les dates vàlides així com els criteris de baremació seran les que es publiquen

en la normativa pertinent.

GENERALITAT VALENCIANA

(2)

Assistent telemàtic per a la sol·licitud d’horaris

El procediment que se seguirà per a la presentació i resolució d’una sol·licitud serà el següent:

Pas 1 – Ompliment de la sol·licitud

Heu d’omplir la sol·licitud, en la qual introduireu les vostres dades personals. Posteriorment creareu un llistat amb les vostres preferències d’horari ordenades per prioritat en tots els idiomes en què desitgeu matricular- vos. Per a no perdre opcions se us recomana seleccionar tots els horaris a què considereu que podreu acudir.

Pas 2 – Confirmació de la sol·licitud

Una vegada completada la sol·licitud haureu de confirmar-la. Per a revisar-la prèviament, podreu descarregar- vos-en un esborrany en format PDF. Recordeu que, una vegada confirmada, ja no podreu modificar-la. De tota manera, podreu crear-ne una de nova, variant-ne les dades, i obtindreu l'imprés nou.

Pas 3 -Obtenció de l’Imprés de taxes

Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà l’adjudicació d’horaris en aquesta mateixa plataforma i se us comunicarà a través del correu electrònic que ens faciliteu. A partir de la seua publicació, disposareu d’un temps limitat per a acceptar formar part de posteriors crides i formalitzar l’adjudicació segons dispose l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent si heu obtingut plaça. Una vegada publicada l’adjudicació, accediu novament al sistema i genereu l’Imprés de taxes de matrícula, que haureu d’abonar a l’entitat col·laboradora i presentar en el moment de formalitzar la matrícula pagada en la vostra Escola Oficial d’Idiomes.

Pas 4 -Matrícula en l’Escola Oficial d’Idiomes

La matrícula quedarà formalitzada en l’Escola Oficial d’Idiomes si, després d’obtindre l’adjudicació, aquesta es formalitza dins dels terminis establits, acudint a l’EOI, amb la documentació addicional que es requerisca.

(Aquestes instruccions queden subjectes a la normativa vigent, en cas de contradir-la serà la normativa oficial la que regirà el procés).

Per a la realització d’aquests passos i procedir al procés de sol·licitud d’horaris cal tindre connexió a Internet. A més, serà necessari disposar d’impressora per a imprimir la sol·licitud i (una vegada obtingut horari) l’imprés de taxes 046.

Accediu a la direcció que se us indique en la pàgina web de la vostra Escola Oficial d’Idiomes en la convocatòria que us corresponga.

Canvieu idioma si ho considereu convenient. L’aplicació està disponible en valencià i en castellà.

ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA Página 2

(3)

Identificació

Per a accedir a l’Assistent necessiteu estar preinscrit o matriculat prèviament en l’Escola Oficial d’Idiomes.

La PRIMERA VEGADA que accediu a una convocatòria, haureu de passar per un procés de verificació del vostre usuari. Haureu de polsar l’enllaç que es mostra en la imatge de baix i seguir les instruccions que apareguen en pantalla. Aquest procés de verificació es realitza una única vegada per convocatòria però heu de tindre en compte que si us presentàreu a més d’una convocatòria (per a dos escoles diferents, per exemple), heu de realitzar la verificació inicial en cada una de les convocatòries.

Haureu d’introduir com a usuari el vostre NIF o NIE (incloent-hi la lletra, sense guions ni espais)

Després d’introduir el NIF/NIE i polsar a Verificar, se us demanaran una sèrie de dades.

Aquesta finestra podrà sol·licitar més o menys informació en funció de les dades que existisquen en el sistema associats al seu NIF/NIE. Tingueu en compte la diferència entre majúscules i minúscules, tant per a la resposta a la pregunta com per a la contrasenya. Si es dóna el cas que ja vau participar en l’elecció d’horaris en altres convocatòries, se us demanarà que respongueu a la pregunta personal que vau triar en el seu moment (si no la recordeu, teniu la possibilitat de sol·licitar, en aquesta mateixa pantalla, que us l’envien per correu).

ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA Página 3

(4)

Una vegada omplits les dades sol·licitades, heu de polsar a Enviar E-mail Verificació.

Rebreu un missatge en el compte de correu electrònic que hàgeu especificat. Una vegada rebut el correu, disposeu d’una hora per a finalitzar la verificació. Per a això heu de polsar en l’enllaç inclòs en el correu i, per motius de seguretat, tornar a indicar el vostre usuari en la casella de verificació (recordeu: el vostre NIF o NIE incloent-hi la lletra, sense guions ni espais). Aquest procés permet confirmar que la vostra adreça de correu és correcta i la podeu consultar.

Quan finalitzeu la verificació en la convocatòria o si ja ha entrat anteriorment i disposeu d’usuari i contrasenya, simplement indiqueu-los en les caselles i passeu al punt següent. Si ja disposeu d’usuari però heu oblidat la vostra contrasenya, podreu modificar-la contestant a la vostra pregunta personal.

ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA Página 4

(5)

En cas d’haver oblidat la resposta a la vostra pregunta personal, el correu assignat durant l’alta us permetrà recuperar-la. Si polseu sobre la icona del sobre se us enviarà un recordatori a aquesta direcció.

Recordeu que el sistema contrastarà les dades a partir de la seua informació de preinscripció o matrícula.

En cas de dubte, intenteu novament verificar el vostre Usuari. En cas de persistir el problema, contacteu amb la vostra escola i verifiqueu que, en efecte, esteu inscrit (preinscrit o matriculat) en la base de dades de l’Escola.

Important:

-Cada convocatòria disposa del seu propi registre de matrícules. Si us trobeu matriculat o preinscrit en dues convocatòries diferents (en distints idiomes), heu de verificar sempre el vostre Usuari (NIF/NIE) en el vostre primer accés.

-Com s’ha indicat, aquesta eina permet seleccionar la vostra preferència d’horaris en els idiomes/nivells en què us heu preinscrit o matriculat per al curs següent. No podeu, en cap cas, matricular-vos en altres idiomes o nivells.

ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA Página 5

(6)

ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA Página 6

(7)

Informació. Heu de saber...

Una vegada s’ha identificat l’usuari i ha sigut validada pel sistema la vostra participació en el procés, accedireu a la pàgina d’informació.

Aquesta pantalla ofereix al sol·licitant el següent tipus d’informació:

Informació sobre les sol·licituds gestionades per l’usuari, sol·licituds anul·lades, informació de l’últim accés al sistema de l’usuari, informació sobre el temps restant fins al final del procés de presentació per a l’usuari i informació sobre els passos que heu de realitzar per a la presentació de la sol·licitud.

ASISTENTE DE ADMISIÓN TELEMÁTICA Página 7

(8)

El sol·licitant pot crear i imprimir les sol·licituds que desitge però es considerarà vàlida únicament una d’elles. Una vegada finalitzat el termini, només es tindrà en compte la sol·licitud presentada en el centre.

Si és la primera vegada que accedeix al sistema, l’usuari podrà iniciar una nova sol·licitud des del botó “Crear nova sol·licitud” .

També pot iniciar una nova sol·licitud una vegada n'haja confirmat alguna. En el cas de començar una sol·licitud, a fi de modificar-ne una ja generada, pot iniciar-la amb les dades de qualsevol de les sol·licituds creades anteriorment.

Per a això, l'usuari utilitzarà el botó “Nova a partir d’una confirmada”, que li permetrà seleccionar una sol·licitud confirmada i refer la nova sol·licitud amb la seua informació.

Si es desconnecta de l’aplicació i té una sol·licitud sense completar, quan torne a entrar podrà recuperar-la utilitzant el botó “Continuar amb la sol·licitud” o podrà rebutjar-la polsant el botó “Eliminar esborrany”

Ompliment de la sol·licitud

Confirmeu les vostres dades i completeu els camps Correu electrònic, Confirmar correu i Tipus de matrícula. Escriviu directament en el camp o trieu una opció del desplegable, segons corresponga.

El correu electrònic indicat serà l’utilitzat per a enviar les comunicacions dels resultats de l’adjudicació de places, indiqueu un correu que consulteu amb regularitat.

En la meitat inferior de la finestra es visualitzen els idiomes i cursos en què el sol·licitant s’ha prematriculat.

(9)

Una vegada completada la informació necessària, polseu el botó “Guardar i continuar”.

En cas de cometre algun error, o deixar incomplet algun camp, el programa mostrarà un missatge d’advertència.

Haureu de completar-los o corregir-los i polsar novament el botó “Guardar i continuar”.

Una vegada s’hagen guardat les dades del sol·licitant, el programa mostrarà una pantalla en què haurà de seleccionar els horaris que vulga de l’idioma i curs corresponent en què estiguera preinscrit/prematriculat. Observeu en la part superior, que estarà en la fase

“Omplir peticions”.

(10)

Com es pot observar, esta finestra està composta de dues parts: en la part superior es visualitzen les dades del sol·licitant i en la part inferior es visualitzarà i desplegarà l’arbre de continguts.

Aquest element mostra totes les opcions que es poden incloure en la llista. És a dir, mostra els idiomes i cursos en què s’ha preinscrit/prematriculat l’usuari i els horaris d'aquests cursos que hi ha en cada centre o aulari.

L’usuari haurà de triar quins horaris prefereix per cada idioma, curs i centre.

L’usuari pot anar creant una llista amb un màxim de vint opcions.

Es pot realitzar la navegació a través de l’arbre en els seus nivells.

També és possible buscar directament un centre escrivint el seu nom i polsant sobre el botó de la lupa .

Per omissió, l’arbre apareix plegat. És possible desplegar-lo polsant sobre el botó , per a veure els diferents idiomes/cursos/aularis/horaris.

En la següent imatge pot veure’s l’arbre desplegat.

(11)

El programa mostrarà una llista d’opcions. Seleccioneu la correcta. Situeu el cursor sobre l’opció desitjada i feu clic a “Seleccionar”, o bé trieu el botó inferior [Afegir llistat].

En fer açò, l’opció que hàgeu seleccionat apareixerà en la part dreta de la finestra.

Heu de repetir aquests passos per a completar la llista amb tots els horaris que decidiu triar.

Per a no perdre opcions en la matriculació, es recomana seleccionar tots els horaris en què tingueu disposició d’assistir.

Si cursareu dos o més idiomes, indiqueu en el llistat els horaris de tots aquells en què desitgeu matricular-vos.

Si us equivoqueu, polseu, a la dreta, l’horari erroni i feu clic per a esborrar-lo sobre l’enllaç blau que l'identifica.

(12)

Una vegada hàgeu completat la llista, amb els horaris triats, podeu guardar-la. Sempre podreu modificar-la, afegir, canviar l’ordre dels horaris, eliminar i substituir, etc. Hi ha una barra de botons, en la part lateral esquerra, que us permetrà fer aquestes operacions.

També és possible canviar l’ordre dels horaris fent clic sobre un i, en ressaltar-se el color, pujar-lo o baixar-lo, arrossegant-lo.

L’ordre de preferència és vinculant i se us intentarà assignar l’horari que, dins de les vostres possibilitats, estiga en una preferència major. Si curseu diversos idiomes i teniu preferència d’un enfront de l’altre, se us recomana posar en primer lloc l’idioma de major preferència.

(13)
(14)

Quan tingueu la llista definitiva, haureu de fer clic en el botó inferior “Guardar i continuar”

com es pot observar en la imatge següent.

El sistema comprovarà les dades de la vostra sol·licitud. Si hi ha errors, se us indicarà i haurà de corregir-los. En el cas que les dades siguen correctes passareu a la fase següent:

confirmació de dades.

(15)

Confirmació del llistat de preferències

A partir d'aquest moment heu de confirmar i presentar la sol·licitud en el centre, juntament amb la documentació justificativa pertinent, per a considerar-la tramitada.

Recordeu que aquesta presentació podrà realitzar-la fins a l’últim dia (inclòs) de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds als centres.

Recordeu que una vegada confirmada no podreu modificar-la, així que us aconsellem que verifiqueu el llistat de preferències. Tal com s’indica, podeu triar Confirmar o Modificar la sol·licitud:

No obstant això, si no desitgeu presentar aquesta sol·licitud, teniu la possibilitat d’eliminar l’esborrany. Aquesta operació eliminarà la sol·licitud amb tota la informació que poguéreu haver-hi inclòs. Una vegada eliminada, podreu començar el procés de creació d’una nova sol·licitud de la forma habitual. Si esteu segur de voler eliminar l’esborrany, polseu a Eliminar Esborrany.

Abans de confirmar la sol·licitud, podeu previsualitzar l’esborrany. Polseu l’opció

corresponent (És necessari que disposeu d’un programa

visor de PDF, habitualment Acrobat Reader).

(16)
(17)

Podreu confirmar tantes sol·licituds com vulgueu, però únicament serà vàlida aquella que confirmeu en últim lloc. Cada vegada que entreu en l’aplicació podreu accedir a la informació de les vostres sol·licituds polsant sobre la pestanya “Informació Ha de saber”.

Finalment, imprimiu la sol·licitud que heu de conservar com a justificant i recordatori. Polseu sobre l’opció “Descarregar sol·licitud”.

Aquest document serveix com a resguard, però recordeu que, encara que obteniu plaça, necessitareu obtindre posteriorment l’imprés “046” de taxes i, a més, aportar qualsevol altra documentació acreditativa que us exigisca la vostra escola per al procés de matriculació definitiva.

(18)

Resultat de l’adjudicació d’horaris

Una vegada haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds en els centres, el repartiment o l'adjudicació d’horaris es realitzarà en diverses fases. Després de l’adjudicació és obligatori accedir novament al sistema per a confirmar la continuïtat del procés. L’escola pot realitzar noves assignacions de vacants si es produeixen baixes en una nova fase posterior, en funció de les places o horaris

disponibles.

En finalitzar el procés, l’usuari pot consultar des de la pàgina web si té algun horari adjudicat o no té cap horari adjudicat i està en llista d’espera.

Per a visualitzar aquests resultats, l’usuari ha d’entrar en la web amb el seu usuari i contrasenya com s’ha descrit a l’inici d'aquest document.

Una vegada dins, apareixerà la següent finestra que es visualitza en la imatge.

L'usuari ha de polsar l’enllaç (el que està dins del quadrat roig de la imatge), que el portarà a la finestra on pot veure la seua sol·licitud confirmada.

Si s’ha resolt l’adjudicació, el resultat de les adjudicacions es mostrarà a continuació. Per a cada sol·licitud poden donar-se dos resultats: que un horari dels que haja demanat d’un idioma i curs haja sigut adjudicat (açò s’anomena estat adjudicat o que cap horari d'aquest idioma i curs haja sigut adjudicat, amb la qual cosa es diu que l’estat és en llista d’espera).

(19)

Per a cada estat hi ha uns passos diferents que cal realitzar i que s’expliquen a continuació.

(20)

Estat Adjudicat (Horari Adjudicat)

En entrar en la finestra de la fase, veureu el següent:

En la imatge d’exemple es pot observar, l'idioma, el curs, l’horari, el nom del grup i del centre que us ha sigut adjudicat, així com el tipus de taxa que heu de pagar.

El següent pas que heu de realitzar és generar l’imprés 046. Açò es realitza polsant el botó “Generar imprés de Taxes 046”.

En polsar aquest botó s’obri la següent finestra, on l’usuari podrà triar una sèrie de conceptes i taxes a pagar.

Per defecte apareix la casella matrícula marcada i el tipus de matrícula que heu triat marcat.

(21)

(Els imports de les imatges són merament il·lustratius i no impliquen un cas real)

Si desitgeu també un carnet nou i l’obertura d’un expedient nou (en el cas de ser la vostra primera matrícula en l’E.O.I. o en algun altre cas, consulteu amb la vostra escola en cas de dubte) haureu de marcar les caselles corresponents. En anar marcant les caselles que vulgueu, en la part inferior s’anirà sumant i visualitzant l’import del que vaja marcant.

Indiqueu en la casella corresponent si repetiu curs. És important que ho marqueu correctament perquè l’import de la taxa pot variar, i en el cas de pagar un import incorrecte no podreu completar la vostra matrícula en l’escola.

Una vegada hàgeu marcat les caselles corresponents, heu de polsar el botó “Continuar”

En polsar aquest botó, tota la informació s’enviarà a la pàgina d’hisenda on haureu de completar el model 046 amb la informació que falte.

(22)

Una vegada completat el model 046, heu d’imprimir-lo i pagar-lo al banc. Aquest model pagat en una entitat bancària juntament amb la còpia de la sol·licitud, heu de presentar-la al centre.

L’imprés de taxes 046 és imprescindible per a formalitzar la matrícula, però per si mateix no garanteix plaça si no completeu la matriculació en l’escola dins dels terminis establits. En cas de dubte, consulteu a la vostra escola d’idiomes.

(23)

Estat en Llista d’Espera (Horari no Adjudicat).

Pot donar-se el cas que en la fase 0 no tingueu adjudicat cap horari dels que vau triar. En aquest cas, la finestra que visualitzaríeu seria com la següent:

En aquesta finestra es pot observar que apareix l’idioma, el curs i tots els horaris que vau triar.

En aquest cas, que no té cap horari adjudicat, es considera que l’usuari està en llista d’espera. Per a ser tingut en compte en el procés de repartiment de possibles places vacants de la següent fase, l’usuari ha d’indicar que desitja continuar en el procés de repartiment de places en fases posteriors.

Per a això, ha de polsar el botó “Desitge seguir en el procés”.

Si l’usuari no polsa aquest botó es considera que no desitja continuar en la llista d’espera i, per tant, no formarà part del procés d’adjudicació de la següent fase.

(24)

En polsar el botó “Desitge seguir en el procés” apareix un missatge indicant que s’ha realitzat la inserció en la llista d’espera correctament

S'ha de polsar el botó “Acceptar”.

En fer açò, desapareix el botó “Desitge seguir en el procés” i s'indica que l’usuari està en llista d’espera d'aquest idioma, curs i horaris. Vegeu la imatge següent:

(25)

En figurar en “llista d’espera”, en el cas d’haver-hi places vacants en el grup, es farà un nou repartiment entre les sol·licituds en llista d’espera. Quan es produïsca una nova fase de repartiment de places, l'usuari podrà consultar-la de nou i comprovar els resultats de la nova crida.

(26)

En el cas que l’usuari estiga preinscrit de diversos idiomes…

El funcionament és el mateix. L’única diferència és que en la finestra de la fase apareixeran els idiomes i els seus estats. En el cas que un idioma estiga en estat adjudicat cal actuar com s’ha explicat en l’apartat

“Estat Adjudicat (Horari Adjudicat)”.

En el cas que un idioma no tinga cap horari adjudicat (estat En llista d’espera), cal actuar com s’indica en l’apartat “Estat en llista d’Espera (Horaris no adjudicats)”.

En la imatge següent es pot veure un exemple amb una sol·licitud en la qual l’usuari està prematriculat de diversos idiomes.

En l’exemple es pot observar que l’usuari té l’idioma anglés i francés amb un horari adjudicat, amb la qual cosa pot passar a pagar les taxes polsant el botó “Generar imprés 046”.

Referencias

Documento similar

El professorat que treballa en més d’un centre organitzarà el seu horari d’acord amb el procediment ordinari establit per la direcció general de personal docent, i aplicarà en els

Si és la primera vegada que accedix al sistema l'usuari podrà iniciar una nova sol·licitud des del botó.. També pot iniciar una nova sol·licitud una vegada haja

- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25, 26 y 27

[nom i cognoms] ...…..…………..., amb domicili a...carrer/plaça...…..., ..., districte postal …...………...., amb DNI/NIF núm. ..., autoritz el Consell Insular de

En aquesta pantalla addicional de Xec llibres s'anirà seleccionant cada un dels alumnes/as el xec llibre del qual haja sigut emés (columna de la dreta) i es clicarà en la fletxa

En aquesta pantalla addicional de Xec llibres s'anirà seleccionant cada un dels alumnes/as el xec llibre del qual haja sigut emés (columna de la dreta) i es clicarà en la fletxa

Una vez pulsemos este botón, se grabará de manera automática la fecha de entrega, y desaparecerá este título de la pestaña de Entregar (ya solo visibles en la pestaña de

CAÑIZARES HUGUET MARIA CARMEN No adjudicat per no existir lloc lliure sol·licitat CAÑIZARES MURCIA MANUEL ANTONIO No adjudicat per no existir lloc lliure sol·licitat. CAPDEVILA