Generalitat de Catalunya Departament d Educació

10  Download (0)

Full text

(1)

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Activitats de formació permanent reconegudes pel Departament d'Educació

Inici de les activitats: Setembre 2020

Institució

ACTISI Associació

Web:

http://www.actisi.cat

Correu electrònic:

info@actisi.cat

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020

Aprenentatge basat en projectes Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020

01/09/2020

L'atenció a la diversitat Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020

01/09/2020

Ensenyar a aprendre Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020

01/09/2020

Intel·ligències múltiples i diversitat a l'aula Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 Institució

Asociación Integra-Tek

Web:

https://integratek.es/

Correu electrònic:

cursos@integratek.es

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) Curs telemàtic A distància 60 28/02/2021 01/09/2020

Intervención emocional y de conducta en niños y adolescentes Curs telemàtic A distància 60 28/02/2021 01/09/2020

Trastorno del Desarrollo del lenguaje (TDL) Curs telemàtic A distància 60 28/02/2021 01/09/2020

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) Curs telemàtic A distància 60 28/02/2021 01/09/2020

Asamblea en clase: Técnicas y recursos. Una propuesta de infantil a secundaria

60 28/02/2021

A distància Curs telemàtic

01/09/2020 Curso sobre trastornos del aprendizaje, de la conducta y afectivos:

diagnóstico e intervención

60 28/02/2021

A distància Curs telemàtic

(2)

Institució

Asociación Somdocents

Web:

https://www.somdocents.com/

Correu electrònic:

somdocents@somdocents.com

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

02/09/2020

Atención a la diversidad: Altas capacidades Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Biblioteca escolar i animació de la lectura Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 02/09/2020

Herramientas digitales Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

La tutoría en la etapa de educación primaria Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Formación docente. Comunicación y gestión de personas Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Educación emocional Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Inclusión educativa y trastornos de aprendizaje Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Anglès Nivell B2-3 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Treballem l'educació emocional Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell A1-1 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 02/09/2020

Anglès Nivell A2-1 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Com treballar en anglès a infantil i primària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Anglès Nivell A2-2 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell A1-2 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Comunicació i gestió docent Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020 Trabajar la atención a la diversidad a través de las inteligencias

múltiples

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020

Anglès Nivell B2-1 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell B1-1 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Inclusió educativa i trastorns daprenentatge Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

(3)

02/09/2020

Aprendre a aprendre - Assertivitat Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Eines digitals Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell C1-3 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell C1-2 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell C1-1 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Eines TAC: el quadern de notes digital Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Psicomotricitat Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020 Progressar en el treball amb les eines G Suite for Education

aplicades a laula

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020

Anglès Nivell B1-2 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Anglès Nivell B2-2 Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Aprenentatge basat en projectes Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020 La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus

alumnes

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020

Robòtica i Programació a l'educació infantil i al cicle inicial de primària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Avaluar per aprendre Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Mindfulness a l'aula Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020 Primer contacte amb les eines G Suite for Education aplicades a

laula

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020 La metodología Montessori o cómo liberar todo el potencial de tus

alumnos

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020 Robótica y Programación en educación infantil y en el ciclo inicial de

primaria

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020

(4)

02/09/2020

Aprendizaje Basado en Proyectos Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Aplicación de la educación visual y plástica en el aula Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Progresar en el trabajo con las herramientas G Suite for Education aplicadas en el aula

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020

Los cuentos como herramienta de aprendizaje emocional Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 02/09/2020

Robótica y Programación en los ciclos medio y superior de primaria Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Primer contacto con las herramientas G Suite for Education aplicadas en el aula

30 23/09/2020

A distància Curs telemàtic

02/09/2020

Educación visual y plástica: una nueva mirada educativa Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Mindfulness en el aula Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020

02/09/2020

Evaluar para aprender Curs telemàtic A distància 30 23/11/2020

02/09/2020

Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula Curs telemàtic A distància 30 23/09/2020 02/09/2020

Biblioteca escolar y animación de la lectura Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 Institució

Associació Apso

Web:

Correu electrònic:

info@associacioapso.com

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

15/09/2020

(5)

Institució

Associació Catalana de Formació Virtual

Web:

http://acfvirtual.wordpress.com

Correu electrònic:

acfvirtual@gmail.com

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

03/09/2020

L'alumnat amb trastorn greu de conducta a l'aula ordinària Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 03/09/2020

TDAH: detecció i intervenció a l'aula Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 03/09/2020

La dislèxia: detecció i intervenció a l'aula Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 03/09/2020

Altas capacidades: detección e intervención educativa en el aula Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 03/09/2020

Gestió i coordinació de projectes i equips docents. El lideratge compartit

40 30/09/2020

A distància Curs telemàtic

03/09/2020 Coaching per a docents: eines per a la gestió personal i amb els

alumnes

40 30/09/2020

A distància Curs telemàtic

03/09/2020

Altes capacitats: detecció i intervenció educativa a l'aula Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 03/09/2020

L'aprenentatge per projectes a l'aula + eines 2.0 Curs telemàtic A distància 40 30/09/2020 Institució

Associació Centre de Formació en Pedagogia Waldorf

Web:

http://formaciowaldorf.com

Correu electrònic:

inscripcio@formaciowaldorf.com

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

18/09/2020

(6)

Institució

Associació de Mestres de Religió de Catalunya

Web:

http://www.amrc-cat.org

Correu electrònic:

info@amrc-cat.org

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020 La diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i criteris daplicació a

lentorn de lensenyament públic.

15 04/09/2020

Barcelona Curs

05/09/2020 Facilitadors i facilitadores de la convivència. Educant per a la pau i la

gestió de conflictes.

15 19/09/2020

Lleida Curs

19/09/2020 Ruta Vallmitjana a Barcelona. Una descoberta per a la classe de

Religió

15 17/10/2020

Barcelona Curs

(7)

Institució

Associació Doqua

Web:

http://www.doqua.es

Correu electrònic:

info@doqua.es

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020

Programar unitats didàctiques competencials Curs telemàtic A distància 60 12/10/2020 01/09/2020

Com atendre a la diversitat amb l'educació emocional Curs telemàtic A distància 80 26/10/2020 01/09/2020

AICLE Avançat Curs telemàtic A distància 45 03/10/2020

01/09/2020

Gestió i dinamització de la biblioteca escolar Curs telemàtic A distància 40 28/09/2020 01/09/2020

Treball per projectes Curs telemàtic A distància 60 12/10/2020

01/09/2020

AICLE Inicial Curs telemàtic A distància 45 03/10/2020

01/09/2020

Introducció a l'educació emocional Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020

01/09/2020

Immersió lingüística 1. L'acollida de l'alumnat nouvingut a l'aula Curs telemàtic A distància 40 28/09/2020 01/09/2020

Plàstica a l'aula nivell inicial Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020

01/09/2020

El coaching a l'aula Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020

01/09/2020

Aprenentatge cooperatiu Curs telemàtic A distància 60 12/10/2020

01/09/2020

Programar unitats didàctiques a l'educació infantil Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020 01/09/2020

Plàstica a l'aula d'infantil i de primària nivell avançat Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020 01/09/2020

Coaching per a docents Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020

01/09/2020

Neuroeducació i creativitat a l'aula Curs telemàtic A distància 30 21/09/2020 01/09/2020

Aprenentatge i animació de la lectura Curs telemàtic A distància 40 28/09/2020 01/09/2020

(8)

Institució

Associació Espai Sistèmic i Humanista

Web:

http://www.pedagogiasistemica.cat/

Correu electrònic:

info@pedagogiasistemica.cat

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

25/09/2020

La Pedagogia Sistèmica, la pedagogia de la vida Curs semipresencial Girona 190 16/05/2021 28/09/2020

La Pedagogia Sistèmica, una nova mirada cap a l'educació Curs telemàtic A distància 190 14/06/2021 29/09/2020

La Pedagogia Sistèmica, la pedagogia de la vida Curs telemàtic A distància 190 15/06/2021 29/09/2020

La Pedagogia Sistèmica, una nova mirada cap a l'educació Curs semipresencial Barcelona 190 16/05/2021 Institució

Associació Int-e-gra'm

Web:

Correu electrònic:

info@innovacioeducativa.com

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020

Coeduquem a les aules Curs telemàtiic A distància 40 30/09/2020

01/09/2020 Aprendre a pensar: Eines per fomentar el pensament crític, creatiu i

la presa de decisions a l'aula

40 30/09/2020

A distància Curs telemàtiic

01/09/2020

Atendre a la diversitat a través de la neurociència Curs telemàtiic A distància 40 30/09/2020 01/09/2020

Neuroeducació Curs telemàtiic A distància 60 13/10/2020

01/09/2020

Educació emocional Curs telemàtiic A distància 80 28/10/2020

01/09/2020

Resolució de conflictes Curs telemàtiic A distància 40 30/09/2020

01/09/2020

(9)

Institució

Associació MES - Moviment Educatiu Sistèmic

Web:

Correu electrònic:

info@mesistemic.cat

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

05/09/2020

III Jornades de Pedagogia Sistèmica. "Reconciliant per conviure" Jornada / Jornades Manresa 15 06/11/2020 08/09/2020

Introducció a la Pedagogia Sistèmica a El Milà - Tarragona Curs El Milà 20 03/11/2020 Institució

Bisbat d'Urgell

Web:

Correu electrònic:

ensenyament@bisbaturgell.org

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020

Grup de Treball. Recursos TIC TAC i cultura religiosa Curs semipresencial La Seu d'Urgell 40 29/05/2021 Institució

Fundació Àmbit

Web:

www.fundacioambit.org

Correu electrònic:

fundacio@fundacioambit.org

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

19/09/2020

Expert en Ecologia Emocional (2on curs) Curs Barcelona 62 12/12/2020

Institució

Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural

Web:

https://acellec.cat/

Correu electrònic:

acellec@acellec.cat

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

28/09/2020

(10)

Institució

Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Web:

www.escolacristiana.org

Correu electrònic:

formacio@escolacristiana.org

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

07/09/2020

Eines de coaching nivell 2 Curs Barcelona 30 10/09/2020

Institució

Fundació Privada per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto

Web:

http://

Correu electrònic:

fppuerto@ccoo.cat

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

05/09/2020

Mètode globalitzat. Treball per projecte Curs telemàtic Barcelona 30 24/10/2020 Institució

Fundació Universitària Martí l'Humà

Web:

http://www.fumh.cat

Correu electrònic:

info@fumh.cat

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

12/09/2020

Estill Voice Training (Estill Voice Craft) Nivell 2 Oficial Curs telemàtic A distància 15 13/09/2020 Institució

International Science Teaching Foundation

Web:

http://www.science-teaching.org/

Correu electrònic:

communication@science-teachin

Data inici

Activitat Modalitat Lloc Hores Data fi

01/09/2020 Com aprenem? Neurociència i psicologia cognitiva de l'aprenentatge

per a docents

30 31/10/2020

A distància Curs telemàtic

Figure

Updating...

References

Related subjects :