INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ

163  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Codi

101.00.00.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

3034 Decrets d'Alcaldia d'aprovació de factures 2005/ / 2006/ /

Codi

101.01.01.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL TITOLS DEL MUNICIPI. TERME MUNICIPAL. SÍMBOLS LOCALS

1

Canvi de denominació de la vila 1980/ / 1980/ / 57 57

1

Escut municipal 1983/ / 1983/ / 102 102

1 Proposta d'alteració del terme municipal 1985/ / 1985/ /

1 Anul·lació expedient d'Alteració terme municipal Can Trias 1990/ / 1990/ /

Codi

101.01.02.01.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Actes de sessions del Ple

2

Actes del Ple 1902/ / 1910/ /

3

Actes del Ple 1911/ / 1921/ /

4

Actes del Ple 1924/06/07 1932/12/29

5 Conté llista regidors època republicana

Actes del Ple i * Comissió Gestora 1939-1940 amb llista regidors època republicana

1933/02/05 1942/12/09

6

Actes del Ple 1942/12/23 1961/02/05

7

Actes del Ple 1961/02/22 1977/02/16

8

Actes del Ple 1977/02/16 1982/12/29

9

Actes del Ple 1983/01/25 1985/12/24

10

Actes del Ple 1986/02/15 1989/12/29

11

Actes del Ple 1990/01/24 1993/12/22

12

Actes del Ple 1994/01/26 1997/12/01

13

(2)

Codi

101.01.02.01.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Expedients de sessions del Ple

14 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1973/ / 1980/ /

15 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1981/ / 1982/ /

16 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1982/ / 1982/ /

17 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1983/ / 1983/ /

18 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1983/ / 1983/ /

19 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1984/ / 1984/ /

20 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1984/ / 1984/ /

21 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1985/ / 1985/ /

22 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1985/06/ 1985/12/

23 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1986/ / 1986/ /

24 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1987/ / 1987/ /

25 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1988/ / 1989/ /

26 Manca: 1991

Expedients de sessions del Ple, esborranys 1990/ / 1991/ /

48 Expedients de sessions (esborranys actes Ple) 1992/ / 1992/ /

27 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1993/ / 1993/ /

28 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1994/ / 1994/ /

29 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1995/ / 1995/ /

30 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1996/ / 1996/ /

31 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1997/ / 1997/ /

32 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1998/ / 1998/ /

33 Expedients de sessions del Ple, esborranys 1999/ / 1999/ /

34 Expedients de sessions del Ple, esborranys 2000/ / 2000/ /

1221 gen,2001-2002, maig

Expedients de sessions, (esborranys actes Ple) 2001/ / 2002/ /

1222 juny,2002-2003, juny

Expedients de sessions, (esborranys actes Ple) 2002/ / 2003/ /

2626 Expedients de sessions (esborranys actes del Ple) 2003/01/ 2004/06/03

2627 Expedients de sessions (esborranys actes del Ple) 2004/06/ 2004/12/

2628 Expedients de sessions (esborranys actes del Ple) 2005/01/ 2005/06/

2629 Expedients de sessions (esborranys actes del Ple) 2005/07/ 2005/12/

(3)

Codi

101.01.02.01.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Ordenances i reglaments 35 Ordenances fiscals 1981/ / 1986/ / 36 Ordenances fiscals 1981/ / 1986/ / 1 31 37 Ordenances fiscals 1981/ / 1986/ / 33 48 38 Ordenances fiscals: 1987/ / 1989/ / 39 Ordenances fiscals 1990/ / 1992/ / 40 Ordenances fiscals 1993/ / 1994/ / 2832 Ordenances fiscals 2006/ / 2006/ / Codi

101.01.02.01.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Constitució de l'Ajuntament 42 Constitució de l'Ajuntament 1983/ / 1987/ / 43 Constitució de l'Ajuntament 1991/ / 1995/ / Codi

101.01.02.01.05

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

Càrrecs municipals

41

Declaració interessos regidors 1985/ / 1987/ /

41

Incidències de càrrecs municipals 1985/ / 1991/ /

41

Retribució regidors 1991/ / 1996/ /

Codi

101.01.02.02.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Comissió de

Govern/Comissió Municipal Permanent

Actes de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal

Permanent

1223 Actes de la Comissió municipal de govern, llibres 1985/ / 1988/ /

1224 Actes de la Comissió municipal de govern, llibres 1989/ / 1996/ /

1225 Actes de la Comissió municipal de govern, llibres 1997/ / 1999/ /

(4)

Codi

101.01.02.02.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent Expedients de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent 44 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1986/ / 1987/ /

45 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1988/ / 1988/ /

46 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1989/ / 1990/ /

47 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1991/ / 1991/ /

49 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1995/ / 1995/ /

50 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1996/ / 1996/ /

51 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1997/ / 1997/ /

52 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1998/ / 1998/ /

53 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 1999/ / 1999/ /

54 Expedients (esborranys actes C.M.G.) 2000/ / 2000/ /

1226 gener,2001-2002, oct.

Expedients (esborranys acords de la CMG) 2001/ / 2002/ /

2630 Expedients de sessions (esborranys actes del de la CMG) 2002/ / 2003/ /

2631 Expedients de sessions (esborranys actes del de la CMG fins 29/03/04 i Junta

des de 5/04/04)

2004/ / 2004/ /

2632 Expedients de sessions (esborranys actes de la Junta de Govern) 2005/ / 2005/ /

Codi

101.01.02.05.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Organitzacions supramunicipals

Consell Comarcal

58 Consell Comarcal Vallès Occidental: actes, correspondència i estudis 1991/ / 1991/ /

59 Consell Comarcal Vallès Occidental: actes, correspondència i estudis 1992/ / 1994/ /

60 Consell Comarcal Vallès Occidental: actes, correspondència i estudis 1995/ / 1997/ /

Codi

101.01.02.05.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Organitzacions supramunicipals

Organitzacions associatives d’ens locals

55 Federació Catalana de Municipis: correspondència 1981/ / 1985/ /

57 Associació Catalana de Municipis: correspondència 1984/ / 1987/ /

56 Federació Catalana de Municipis: correspondència 1985/ / 1995/ /

(5)

Codi

101.01.03.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

61

Resolucions d'alcaldia, llibre 1952/ / 1956/ /

1227

Decrets d'alcaldia, llibres 1984/ / 1990/ /

1228

Decrets d'alcaldia, llibres 1991/ / 1992/ /

1229

Decrets d'alcaldia, llibres 1993/ / 1994/ /

62

Decrets i resolucions d'alcaldia 1994/ / 1995/ /

1230

Decrets d'alcaldia, llibres 1995/ / 1996/ /

1231

Decrets d'alcaldia, llibres 1997/ / 1999/ /

3026

Decrets d'aprovació de factures 2001/ / 2001/ /

3027

Decrets d'aprovació de factures 2002/ / 2002/ /

3028

Decrets d'aprovació de factures 2003/ / 2003/ /

3029

Decrets d'aprovació de factures 2004/ / 2004/ /

3030 Decrets d'Alcaldia d'aprovació de factures 2004/ / 2004/ /

3031 Decrets d'Alcaldia d'aprovació de factures 2005/ / 2005/ /

Codi

101.01.03.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

61

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1988/ / 1992/ /

62

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1994/ / 1994/ /

63

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1994/ / 1994/ /

64

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1995/ / 1995/ /

65

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1996/ / 1996/ /

66

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1997/ / 1997/ /

67

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1997/ / 1997/ /

68

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1998/ / 1998/ /

69

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 1999/ / 1999/ /

70

Avisos-Edictes. Tauló d'anuncis 2000/ / 2000/ /

71

(6)

Codi

101.01.03.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

2702 Convenis 10% aprofitament mitjà, Can Trias i Residencial, la Planassa. 1982/ / 1987/ /

2703 Convenis de cessions i arrendaments de drets i béns 1983/ / 2003/ /

1318 Conveni urbanístic cessió terrenys A. C. I PERI sant Miquel Guanteres 1996/ / 1996/ /

2686 Conveni amb Diputació per Escola Bressol 1996/ / 1996/ /

1316 Conveni urbanístic Viella- segle XXI 1997/ / 1997/ /

1238

Convenis amb l'INEM 1997/ / 1998/ /

62 Conveni sector Can Guanteres (nova forma) 1998/ / 1998/ /

1326 Conveni urbanístic del PP st. Jordi, projecte compensació i PP 1999/ / 1999/ /

2725 Conveni per la millora dels espais exteriors del C.E.I.P. Rosella 2002/ / 2002/ /

(7)

Codi

101.01.03.05.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Queixes i peticions

75 Abans expedients de secretaria

Queixes i peticions, sol·licituds 1970/ / 1974/ /

76

Queixes i peticions, sol·licituds 1975/ / 1975/ /

77

Queixes i peticions, sol·licituds 1976/ / 1976/ /

78

Queixes i peticions, sol·licituds 1977/ / 1977/ /

79

Queixes i peticions, sol·licituds 1978/ / 1978/ /

80

Queixes i peticions, sol·licituds 1979/ / 1979/ / 1 93

81

Queixes i peticions, sol·licituds 1979/ / 1979/ / 94 165

82

Queixes i peticions, sol·licituds 1980/ / 1980/ / 1 83

83

Queixes i peticions, sol·licituds 1980/ / 1980/ / 84 131

84

Queixes i peticions, sol·licituds 1980/ / 1980/ / 132 222

85

Queixes i peticions, sol·licituds 1981/ / 1981/ / 1 97

86

Queixes i peticions, sol·licituds 1981/ / 1981/ / 98 180

87

Queixes i peticions, sol·licituds 1981/ / 1981/ / 181 268

88

Queixes i peticions, sol·licituds 1981/ / 1981/ / 269 347

89

Queixes i peticions, sol·licituds 1982/ / 1982/ / 1 84

90

Queixes i peticions, sol·licituds 1982/ / 1982/ / 85 167

91

Queixes i peticions, sol·licituds 1982/ / 1982/ / 168 261

92

Queixes i peticions, sol·licituds 1982/ / 1982/ / 262 339

93

Queixes i peticions, sol·licituds 1982/ / 1982/ / 340 386

94

Queixes i peticions, sol·licituds 1983/ / 1983/ / 1 84

95

Queixes i peticions, sol·licituds 1983/ / 1983/ / 85 139

96

Queixes i peticions, sol·licituds 1983/ / 1983/ / 140 182

97

Queixes i peticions, sol·licituds 1983/ / 1983/ / 183 260

98

Queixes i peticions, sol·licituds 1983/ / 1983/ / 261 327

99

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 1 98

100

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 99 183

101

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 184 299

102

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 300 404

103

(8)

104

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 488 532

105

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 532 612

106

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 613 702

107

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 703 769

108

Queixes i peticions, sol·licituds 1984/ / 1984/ / 770 812

109

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 1 88

110

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 89 156

111

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 157 269

112

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 270 362

113

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 363 428

114

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 429 511

115

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 512 600

116

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 601 663

117 Manca:682-819

Queixes i peticions, sol·licituds 1985/ / 1985/ / 664 885

118

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 1 95

119

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 96 171

120

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 172 228

121

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 229 275

122

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 276 356

123

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 357 427

124

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 428 511

125

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 512 603

126

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 604 668

127

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 669 747

128

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 748 803

129

Queixes i peticions, sol·licituds 1986/ / 1986/ / 804 900

130

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 1 15

131

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 16 82

132

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 83 154

133

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 155 243

134

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 244 363

135

(9)

136

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 430 500

137

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 501 571

138

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 572 664

139

Queixes i peticions, sol·licituds 1987/ / 1987/ / 665 882

140

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 1 112

141

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 113 230

142

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 231 306

143

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 307 399

144

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 400 511

145

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 512 616

146

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 617 709

147

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 710 806

148

Queixes i peticions, sol·licituds 1988/ / 1988/ / 807 886

149

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 1 157

150

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 158 257

151

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 258 369

152

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 370 516

153

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 517 611

154

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 612 711

155

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 712 799

156

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 800 839

157

Queixes i peticions, sol·licituds 1989/ / 1989/ / 840 887

158

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 1 99

159

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 100 223

160

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 224 329

161

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 330 394

162

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 395 478

163

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 479 554

164

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 555 617

165

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 618 678

166

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 679 774

167

(10)

168

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 837 906

169

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 907 912

170

Queixes i peticions, sol·licituds 1990/ / 1990/ / 913 937

171

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 1 70

172

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 71 112

173

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 113 195

174

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 196 265

175

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 266 325

176

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 326 386

177

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 387 459

178

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 460 503

179

Queixes i peticions, sol·licituds 1991/ / 1991/ / 504 545

180

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 1 68

181

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 69 135

182

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 136 226

183

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 227 291

184

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 292 336

185

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 337 403

186

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 404 478

187

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 479 542

188

Queixes i peticions, sol·licituds 1992/ / 1992/ / 543 627

189

Queixes i peticions, sol·licituds 1993/ / 1993/ / 1 96

190

Queixes i peticions, sol·licituds 1993/ / 1993/ / 97 198

191

Queixes i peticions, sol·licituds 1993/ / 1993/ / 199 287

192

Queixes i peticions, sol·licituds 1993/ / 1993/ / 288 358

193 Conté també els expedient: 613-614

Queixes i peticions, sol·licituds 1993/ / 1993/ / 359 411

194

Queixes i peticions, sol·licituds 1994/ / 1994/ / 1 70

195

Queixes i peticions, sol·licituds 1994/ / 1994/ / 71 127

196

Queixes i peticions, sol·licituds 1994/ / 1994/ / 128 185

197

Queixes i peticions, sol·licituds 1994/ / 1994/ / 186 244

198

Queixes i peticions, sol·licituds 1995/ / 1995/ / 1 47

199

(11)

200

Queixes i peticions, sol·licituds 1995/ / 1995/ / 101 140

201

Queixes i peticions, sol·licituds 1995/ / 1995/ / 141 178

202

Queixes i peticions, sol·licituds 1996/ / 1996/ / 1 77

203

Queixes i peticions, sol·licituds 1997/ / 1997/ / 1 96

204

Queixes i peticions, sol·licituds 1997/ / 1997/ / 97 158

205 Conté també l'expedient: 280

Queixes i peticions, sol·licituds 1997/ / 1997/ / 159 190

206

Queixes i peticions, sol·licituds 1998/ / 1998/ / 191 261

207

Queixes i peticions, sol·licituds 1998/ / 1998/ / 262 325

208

Queixes i peticions, sol·licituds 1998/ / 1998/ / 326 380

209

Queixes i peticions, sol·licituds 1999/ / 1999/ / 1 60

210 Alguns expedients de l'any 2000 . Abans expedients de secretaria

Queixes i peticions, sol·licituds 1999/ / 1999/ / 61 153

Codi

101.01.04.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

74

Estadístiques generals 1972/ / 1999/ /

Codi

101.01.04.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

2341 Llibres registre expedient de secretaria: 1-7 1982/ / 1989/ /

2342 Llibres registre expedient de secretaria: varis: 8-12 1990/ / 2000/ /

Codi

101.01.04.05.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Certificacions

211 conté llibre registre certificacions: 1980-1985

Certificacions i llibre de certificacions 1976/ / 1987/ /

213 Manca: 1997-1998

Certificacions de possessió de béns 1996/ / 2002/ /

212 Certificacions històrics de residència 1998/ / 2002/ /

2696 Certificats deu anys de residència a Catalunya per presos de guerra 2000/ / 2002/ /

2697 Certificats històrics de Residència i defunció. 2003/ / 2003/ /

(12)

Codi

101.01.04.06.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

1362 Contractació del Projecte xarxa clavegueram c/ Rossinyol, st. Isidre i camí de

Can Buixeres de Can Corbera

1983/ / 1984/ /

2717 Contractació del Projecte d'Urbanització Camí de les Aigües, Avinguda. Ristol,

carrer Cirerers i carrer Xiprers

1991/ / 2002/ /

2721 Contractació Construcció de dos sales polivalents Bar i espais auxiliars Zona

Esportiva

1998/ / 2000/ /

2726 Contractació del Projecte de construcció d'una Nau Magatzem per la Brigada

(1ª Fase)

1999/ / 1999/ /

2701 Contractació d'activitats d'estiu del Casal de Cultura 1999/ / 2005/ /

2712 Només conté les pliques

Contractació de l'Edifici Polivalent Masia Can Turu 2000/ / 2000/ /

2713 Contractació Edifici Polivalent Masia de Can Turu 2000/ / 2000/ /

2727 Contractació de la plaça del Roc Blanc: pliques i projecte tècnic 2004/ / 2004/ /

340 Concurs per a la contractació de la redacció del projecte per a la construcció

del nou dispensari mèdic al centre del municipi

2004/ / 2011/ /

341 Concurs públic per a la contractació de la redacció d'un projecte arquitectònic

d'Escola Bressol

2006/ / 2006/ /

538 Expedient administratiu de la contractació de la 1ª fase de la Piscina Municipal 2008/ / 2008/ /

459 Subvenció FEOSL (FEIL): Creació eix per vianants i carril bici; Tancament

perimetral de pista esportiva de Can Trias i canvi de enllumenat del camp de futbol de Viladecavalls; Franges perimetrals de la Planassa, Can Corbera i carenes de Can Turu.

2010/ / 2010/ /

460 Subvenció FEOSL (FEIL): Equipaments d'accés administració electrònica;

cortines auditori; despeses de personal

2010/ / 2010/ /

461 Subvenció FEOSL (FEIL): Construcció de xarxa de clavegueram del Camí dels

Ocells

(13)

Codi

101.01.04.06.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació d'obres

1490 Contractació d'obres del projecte xarxa clavegueram Can Turu 1980/ / 1983/ /

215 Contractació d'obres: Contractes privats: R. T. P. , Llibre registre de pliques,

contractació d'obres, Façana escoles avinguda. Barcelona, can Trias, (només acta de formalització contracte)

1981/ / 1995/ /

1371 Contractació d'obres del Projecte d'urbanització del camí de Can Sanahuja,

c/Mirador Montserrat, plaça del Casal, avinguda. Ristol i avinguda Aigües

1983/ / 1983/ /

1437 Contractació d'obres de l'Abastament d'aigua a st. Miquel de Guanteres 1983/ / 1986/ /

1372 Contractació obres projecte d'urbanització varis carrers de Can Turu 1984/ / 1984/ /

1384 Contractació d'obres de la Urbanització del c/ Llevant, sector 2,3 1985/ / 1994/ /

1393 Contractació d'obres del - Projecte de pavimentació del c/Llevant, Font del

Capellà Bonavista, del Racó, del Mig i st. Josep

1986/ / 1989/ /

1364 Contractació de la Urbanització carrers de Can Corbera 1987/ / 1989/ /

1379 Contractació d'obres del Projecte d'urbanització del sector de la Masia de Can

Turu

1987/ / 1994/ /

1377 Contractació del Projecte d'urbanització del c/st. Pere Màrtir, c/de la Masia i

passatge de la Masia

1988/ / 1989/ /

1500 Conté llibre de pliques

Contractació d'obres Col·lector st. Martí i Can Turu, expedient Contractació: acta recepció, contracte i pliques

1989/ / 1990/ /

1414 Contractació d'obres del Projecte d'urbanització de l'ampliació de Can

Guanteres. Documentació administrativa, contractació, convenis incidències d'obres i canvi nomenclàtor carrer

1990/ / 2002/ /

1399 Contractació d'obres del - Projecte d'urbanització i ordenació de l'espai central

de l'avinguda de Terrassa, Can Trias

1991/ / 1995/ /

1422 Contractació d'obres del Projecte d'urbanització de l'àrea d'espais lliures del

centre del nucli urbà, parc urbà

1993/ / 1995/ /

1528 Contractació d'obres per reforma i ampliació de la guarderia Barro mina i

construcció d'un local per a policia municipal

1994/ / 1995/ /

1529 Contractació del Projecte d'ampliació Casa Consistorial i remodelació del pati

de la guarderia Barro mina. Documentació tècnica. I contractació i Adquisició de mobiliari per la Barromina

1994/ / 1995/ /

1571 Contractació d'obres de la Seu dels bombers i accessos 1994/ / 1995/ /

1426 Contractació d'obres del Projecte d'urbanització del PP st. Jordi 1994/ / 1997/ /

(14)

1572 Contractació d'obres del Projecte de reforma d'una edificació en planta baixa

per a local per entitats a Can Trias

1994/ / 1997/ /

1381 Contractació d'obres del Projecte d'urbanització del c/de la Pau, Roure i camí

de Can Tarumbot, sector Can Turu, documentació tècnica, exp. Contractació CE. Quotes i cessió terrenys

1994/ / 1998/ /

1442 Contractació de la construcció dipòsit regulador abastament aigua potable a

Can Mir

1995/ / 1995/ /

1485 Contractació d'obres d' Urbanització plaça de la Vila 1995/ / 1996/ /

1519 Contractació d'obres del Projecte d'edifici esportiu i pista poliesportiva a Can

Trias

1995/ / 1998/ /

1560 Projecte de construcció biblioteca a la Masia de Can Turu, pliques, fotos i PCAL 1997/ / 1997/ /

1560 Contractació d'obres del Projecte de construcció biblioteca a la Masia de Can

Turu

1997/ / 1997/ /

1479 Conté documentació Administrativa, tècnica i reclamacions de contribucions esp.

Contractació d'obres d'Urbanització camí del Bosc, sector Can Turu 1997/ / 1998/ /

1477 Contractació obres del Projecte d'urbanització d'un tram del camí de les aigües

entre el c/Llorer i camí de Can Sanahuja, documentació tècnica i administrativa i CE

1997/ / 1999/ /

1391 Contractació d'obres de la Urbanització c/Llevant, 4ª fase, obres

complementàries 3ª fase, convenis, exp. Contractació i CE

1998/ / 1999/ /

1521 Contractació d'obres del Projecte d'ampliació d'un edifici esportiu a Can Trias 1998/ / 1999/ /

1574 Contractació d'obres per reconversió de l'institut de Can Trias en centre cívic

multifuncional

1998/ / 1999/ /

2705 Contractació d'obres menors del Mur centre cívic "La Planassa" i Col·locació

vorera des de l'Estació fins la parada de Bus i ambdós costats del túnel sota A-18

- Construcció de 30 nínxols al Cementiri Municipal.

- subministrament d'aigua i connexió contra incendis de la Biblioteca Municipal - Obres de condicionament al voltant del Centre Cívic de St. Miquel de Guanteres

- Arranjament d'asfalts varis indrets del municipi, 2000 - Reparació d'un tram del col·lector a Can Mir.

- Remodelació de l'accés a Viladecavalls en el sector de l'Abaixador de RENFE - Construcció del vial provisional entre Can Trias Residencial i Can Trias Industrial

- Voreres i murs pendents de realitzar a St. Miquel de Guanteres - Obres d'enderroc de la Masia de Can Turu.

- Millora de l'asfaltat de carrers del municipi.

1998/ / 2000/ /

1577 Contractació obres local social i pista poliesportiva de sant Miquel de

Guanteres

(15)

1577 Contractació d'obres del Local social i pista poliesportiva de st. Miquel de

Guanteres

1999/ / 1999/ /

1423 Contractació d'obres de la redacció del Pla Especial per a la reforma dels

carrers del casc antic

2000/ / 2000/ /

2706 Contractació obra menor d'ampliació del poliesportiu de Viladecavalls,

Reparació asfaltat c/ de Baix, de Dalt, Sanahuja i ubicació pas de vianants al c/ de Baix i Línia mitja tensió CAP Can Trias

- Obres d'arranjament de la zona circumdant al CAP Can Trias: fase preliminar, fases 1 a 5

- Procediment negociat per a les obres de millora dels espais lliures del CEIP Rosella

- Elevació dels embossos a la cota del nou asfaltat així com l'execució de nous embossos a l'Avinguda. Barcelona

- Urbanització asfàltica dels exteriors del parc de bombers. - Fresar i asfaltar el c/ Pau Claris

2001/ / 2003/ /

2718 Contractació del Projecte d'Urbanització carrer Riba 2002/ / 2002/ /

Codi

101.01.04.06.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de gestió de serveis públics

1241

(16)

Codi

101.01.04.06.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de subministraments

2707 Contractació de subministraments: Adquisició vehicle policia municipal,

Senyalització vertical de la urbanització de St. Miquel de Guanteres, Mobiliari per a la sala del consistori destinada a l'oposició, Semàfors d'entrada i sortida de l'IES Viladecavalls, Aparells d'aforament (control de trànsit) i Bombes de calor per CAP Can Tries

1982/ / 1982/ /

2707 Contractació de subministraments: Aparell sonòmetre, Serveis Telefònics,

Estació Meteorològica, Aparells, aire condicionat del CAP del Casc Urbà

2000/ / 2000/ /

2708 Contractació Subministraments: Camió per a la Brigada Municipal, Cistella per

al camió de la Brigada, Cartells cartogràfics carrerers, Revisió anyal segons IPC contracte manteniment enllumenat públic ELECTRICISTES

TERRASSENCS, 20 bàculs pe a la renovació enllumenat públic de la Planassa, mobiliari infantil per Pl. Josep Tarradellas, Caseta prefabricada de formigó per centre de transformació, enllumenat públic de baixa tensió per il·luminació nadalenca, lloguer de l'enllumenat de Nadal, subministrament d'energia elèctrica a la biblioteca municipal, mobiliari dels baixos de la Masia de Can Turu, jocs infantils per a les places de St. Miquel de Guanteres i la

Planassa, dues desbrossadores i els seus complements per la Brigada Municipal, aparell d'aire condicionat a un dels Centres Mèdics, calefacció A de l'edifici del parc de bombers, Ascensor per a minusvàlids a l'Ajuntament, senyalització horitzontal, material enllumenat c/ Nou c/ Rosari

2001/ / 2003/ /

2709 Contractació de subministraments: Hidrants Pg. Roc Blanc, Camí del Bosc,

Parc de Bombers, Adquisició d'un vehicle Renault Kangoo per a la brigada municipal, aparells d'aire condicionat a l'edifici central de l'Ajuntament, Lloguer amb opció de compra d'un tractor amb els accessoris de desbrossadora, Bàculs enllumenat Planassa, Mobiliari urbà per a varies places del municipi, Tarima per a escenari de baixos biblioteca, Cubells i contenidors

d'escombraries, Material per a la instal·lació de l'escomesa a la seu social de la zona esportiva del casc urbà, Aparells d'aforament per al control de vehicles al creuat de l'Avinguda Barcelona amb el c/ Industria i el c/ Isaac Albèniz, Mobiliari per Local Social, Armaris Arxiu Municipal, Adquisició fotocopiadora digital SHARP AR-M160 a Coplolot per a la biblioteca "Pere Calders", Adquisició d'una ensobradora a l'empresa "Pitney Bowes"

(17)

Codi

101.01.04.06.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de serveis

1232 Contractació de serveis d'informàtica, gas, telèfon, llum, manteniment i

seguretat i contractació d'obres: arranjament vorera zona Innovalero i Can Corbera, 1995

1982/ / 1997/ /

214

Contractació d'assegurances 1986/ / 1991/ /

2711 Contractació consultoria i assistència per la revisió Pla General d'Ordenació 1996/ / 1998/ /

2704 Contractació de consultoria i assistència d'un projecte de construcció d'una nau

per magatzem i taller de la Brigada a Can Mitjans i Modificació puntual de Planejament a la masia de Can Turu

- Estudi per adequació del servei de teledistribució i extensió a diferents parts del terme municipal

- Projecte de remodelació de l'accés de Viladecavalls en el sector de l'Abaixador de RENFE

- Redacció dels càlculs de l'estructura i les instal·lacions del projecte d'execució de l'ampliació del C.E.I.P. Rosella

- Estudi geotècnic per l'ampliació del pavelló poliesportiu del casc urbà - Redacció del projecte bàsic i executiu d'adequació de la planta soterrània de la Masia de Can Turu.

- Redacció projecte d'urbanització del c/ Ponent i del c/ de la Figuera. - Redacció projecte d'urbanització d'un tram del Camí d'Ullastrell

- Redacció de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació als sectors Casal Familiar i vessant Oest de Can Turu

- Actualització i reforma del Projecte d'urbanització del sector Casal Familiar - Redacció del Projecte de Reforma i Ampliació de l'Escola Bressol del Casc Urbà.

- Estudi tècnic del cobriment del Torrent de St. Martí.

- Projecte bàsic i executiu de restauració i consolidació dels talussos propers a la A18 al seu pas per Can Corbera

- Organització de les Estades Esportives 2002 - Organització del Campus Esportiu 2002

(18)

2710 Contractació de Serveis: Servei Recollida de Gossos (Garrido), Servei

Teleassistència atorgat per la Diputació de Barcelona, Gestió dels cursos d'informàtica, anglès i graduat escolar per adults a Can Trias i al Casc Urbà pel curs, Instal·lació i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat, Manteniment i garantia fotocopiadora SHARP SF-2035, Estada de 5 dies i 4 nits a la Casa de Colònies "Casona d'Age", Gestió de la 5ª diada del joc i de l'esport del dia 8 de juliol de 2000, Generalitat de Catalunya. Departament d'interior sol·licitant informació referent a Instal·lació de videovigilància, Serveis de vigilància i seguretat de recintes municipals, Inspeccions periòdiques reglamentàries Baixa Tensió, Contracte menor per al servei de desratització, Contracte d'ampliació de servei de manteniment amb GOBERNA, S.A., Actuació de l'espectacle Residus, Gestió del Curs d'Informàtica per a adults a l'escola Rosella i a l'escola Roc Blanc per al curs 2001/2002, Gestió de cursos d'idiomes per a adults al Centre Cívic Paco Cano per al curs , Gestió del Curs de Graduat Escolar per a adults al Centre Cívic Paco Cano per al curs, Tasques de realitzar fitxer físic del cadastre i padró IBI correcte i actualitzat (2002), Autorització a T.G.O. per transport d'escolars als seus centres docents. - 4ª Fase de la neteja d'àrea perimetral a les Carenes de Can Turu,

Desratització Casc Urbà

- GESTIOR QUIMIC Programa DDD, Servei d'educació medi ambiental, Control i manteniment aparell elevador de la casa de la Vila, Servei reforç campanya porta a porta

1998/ / 2002/ /

1237

(19)

Codi

101.01.05.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS JURÍDICS Causes

2330 Expedients de causes: recurs contenciós administratiu a Tratesa per l'abocador

de Coll Cardús

1985/ / 1986/ /

1465 Recurs contra el traçat de l'autopista Terrassa-Manresa en el tm de

Viladecavalls

1985/ / 1988/ /

215 Expedients de causes: Recurs econòmic administratiu de Fuerzas

Hidroelèctriques del Segre

1986/ / 1986/ /

2331 Expedients de causes: recurs contenciós administratiu a Tratesa per l'abocador

de Coll Cardús

1986/ / 1987/ /

2636 Expedients de causes: Recurs Tratesa 1988/ / 1988/ /

2638 Expedients de causes: Abocador Coll Cardús (liquidacions tratesa) 1988/ / 1988/ /

2639

Expedients de causes 1988/ / 1988/ /

1363 Recurs contra les contribucions especials del Projecte xarxa clavegueram c/

Rossinyol, st. Isidre i camí de Can Buixeres de Can Corbera

1988/ / 1989/ /

1177 Expedients de causes:plusvàlues:102/88, 103/88, recurs contenciós

administratiu: 815/88-B

10 102 1988/ / 1994/ /

2646

Expedients de causes: Recursos: 1988/ / 1997/ /

2640 Expedients de causes: Contenciós 1430/91, abocaments aigües residuals 1991/ / 1991/ /

2641 Expedients de causes: Contenciós 1430/91, abocaments aigües residuals 1991/ / 1991/ /

216 Expedients de causes:

- TIURSA, recurs ordinari per anul·lar impost plusvàlua (conté parcel·lari cessions adquisició terrenys a Can Tries

per zona esportiva i exp. De serveis tècnics i urbanització Can Trias), 1968/1987

1992/ / 1997/ /

2642 Expedients de causes: Contenciós Funerària, contra adjudicació serveis

funeraris

1993/ / 1994/ /

2643 Expedients de causes: Plaça vacant de secretari, recurs 1994/ / 1994/ /

2645

Expedients de causes: Recursos 1998/ / 2005/ /

2698

Contenciosos AUTEMA IBI 1999/ / 2003/ /

2699

Contenciosos AUTEMA IBI 1999/ / 2003/ /

2700

Contenciosos IBI 1999/ / 2003/ /

2647 Expedients de causes: Recursos: Projecte d'edifici polivalent, Masia Can Turu 2000/ / 2000/ /

2648

(20)

Codi

101.01.06.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Organització del personal

217 Plantilles, reglaments, convenis i calendari laboral. retribució funcionaris, 1985

i Conveni col·lectiu, 1997

(21)

Codi

101.01.06.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Selecció i provisió de personal

219

Contractació i oposicions 1981/ / 1990/ /

222 Contractació i oposicions, sol·licituds places administratius 1989/ / 1992/ /

217 Concurs-oposició per comptable i plaça oficial manteniment 1994/ / 1994/ /

218 Contractació auxiliar administració especial, tècnic administratiu especial, peó

brigada

1994/ / 1994/ /

1234 Proves i oposicions: auxiliar administratiu d'administració general 1994/ / 1994/ /

2643 Contractació i oposicions: Plaça vacant de secretari 1994/ / 1994/ /

2644 Contractació i oposicions: Concurs trasllat secretari 1994/ / 1994/ /

1235

Concurs oposició llar d'infants 1995/ / 1995/ /

1238 Contractació i oposicions: concurs-oposició plaça d'assistent social 1998/ / 1998/ /

225 Concurs oposició quatre places de policia local 2000/ / 2000/ /

226 Concurs oposició tres places auxiliars administratius, * serveis generals,

urbanisme, comptabilitat

2000/ / 2001/ /

223 Contractació i oposicions, tècnic de cultura i de medi ambient 2001/ / 2001/ /

224 Concurs oposició sergent i Tres places de policia local 2001/ / 2001/ /

227

Concurs oposició policies locals 2001/ / 2002/ /

228 Concurs-oposició tècnic d'esport i ensenyament 2001/ / 2002/ /

1233 Concurs oposició: coordinador brigada, oficial jardineria i construcció, oficial de

2ª i peons

2002/ / 2002/ /

2618 Contractació i oposicions: Pla d'ocupació 2003/ / 2004/ /

2733 Convocatòria dos places d'agent policia local i Convocatòria una plaça de

caporal policia local

2004/ / 2004/ /

2732

Pla d'ocupació 2004/ / 2004/ / 2 2

2617 Contractació i oposicions: Plaça policia local 2005/ / 2005/ /

2835 Contractació i oposicions: Tècnic Auxiliar informàtic, conserge escola Rosella, i

contractes de formació al taller ocupació de l'escola taller

2005/ / 2006/ /

2734 Convocatòria un auxiliar de biblioteca 2006/ / 2006/ /

2735 Convocatòria tres conserges Zona Esportiva Municipal i d'un conserge Centre

Cívic

(22)

Codi

101.01.06.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Expedients personals

220 Expedients personals i contractes de serveis administratius 1981/ / 1986/ /

219

Expedients personals 1981/ / 1990/ /

221 Expedients personals: exp. De professors d'idiomes, natació i arquitectes 1985/ / 1997/ /

1236

Expedients personals 1989/ / 2001/ /

2613 Expedients personals: baixes laborals 1995/ / 1996/ /

2614 Expedients personals: baixes laborals 1997/ / 1999/ /

2615 Expedients personals: baixes laborals 2000/ / 2002/ /

2616 Expedients personals: baixes laborals 2003/ / 2004/ /

2617 Expedients personals: baixes laborals 2005/ / 2005/ /

2731

Baixes contractes de personal 2006/ / 2006/ /

Codi

101.01.06.07.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PERSONAL Relacions laborals

220 Representació personal: eleccions sindicals 1981/ / 1986/ /

Codi

101.01.07.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre d'entrada

229 Registre d'entrada de documents, llibres 1972/07/ 1980/08/

230 Registre d'entrada de documents, llibres 1980/ / 1985/ /

232 Capsa de gran format. Manca: 1987

Registre d'entrada de documents, llistat 1985/ / 1989/ /

233 Capsa de gran format

Registre d'entrada de documents, llistat 1990/ / 1992/ /

234 Capsa de gran format

Registre d'entrada de documents, llistat 1993/ / 1999/ /

2982

Registre d'entrada 2000/ / 2002/ /

2983

(23)

Codi

101.01.07.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Registre de sortida

231 Registre de sortida de documents, llibres 1983/10/08 1985/12/

235 Capsa de gran format

Registre de sortida de documents, llistat 1986/ / 1989/ /

236 Capsa de gran format

Registre de sortida de documents, llistat 1990/ / 1992/ /

237 Capsa de gran format

Registre de sortida de documents, llistat 1993/ / 1999/ /

2984

(24)

Codi

101.01.07.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència entrada

238

Correspondència d'entrada i sortida 1952/ / 1972/ /

239

Correspondència d'entrada i sortida 1973/ / 1983/ /

240 Correspondència d'entrada i sortida: Diputació i alcaldia 1975/ / 1982/ /

241

Correspondència d'entrada i sortida 1977/ / 1981/ /

242

Correspondència d'entrada i sortida 1977/ / 1982/ /

2173

Correspondència militar de quintes 1977/ / 1984/ /

244 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat 1981/ / 1983/ /

243 Correspondència d'entrada i sortida: Diputació 1981/ / 1986/ /

245 Correspondència d'entrada i sortida: Govern Civil, Diputació 1987/ / 1989/ /

246 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat 1988/ / 1989/ /

1239 Correspondència sortida: acusament de rebuda d'obres particulars 1988/ / 1992/ /

1240 Correspondència sortida: acusament de rebuda d'obres particulars 1988/ / 1992/ /

247 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat i Diputació 1989/ / 1991/ /

248 Correspondència d'entrada :Consell Comarcal 1989/ / 1992/ /

250 Correspondència d'entrada 1990/ / 1990/ / 251 Correspondència d'entrada 1990/ / 1990/ / 252 Correspondència d'entrada 1991/ / 1991/ / 253 Correspondència d'entrada 1991/ / 1991/ / 254 Correspondència d'entrada 1991/ / 1991/ / 255 Correspondència d'entrada 1991/ / 1991/ / 256

Correspondència d'entrada: gen(92) 1991/ / 1992/ /

257 Correspondència d'entrada: 1992/ / 1992/ / 258 Correspondència d'entrada 1992/ / 1992/ / 259 Correspondència d'entrada 1992/ / 1992/ / 260 Correspondència d'entrada 1992/ / 1992/ / 261 Correspondència d'entrada 1993/ / 1993/ / 1 625 262 Correspondència d'entrada 1993/ / 1993/ / 626 1462 263 Correspondència d'entrada 1993/ / 1993/ / 1463 2187 264 Correspondència d'entrada 1993/ / 1993/ / 2188 2563

(25)

249 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat, Diputació 1993/ / 1995/ /

265 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 1 809 266 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 810 1533 267 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 1534 2254 268 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 2255 2963 269 Correspondència d'entrada 1994/ / 1994/ / 2964 3187 270 Correspondència d'entrada 1995/ / 1995/ / 1 816 271 Correspondència d'entrada 1995/ / 1995/ / 817 1436 272 Correspondència d'entrada 1995/ / 1995/ / 1437 2013 2381 Correspondència d'entrada: Instàncies partits polítics, basquet i futbol 1995/ / 2001/ /

273 Correspondència d'entrada 1996/ / 1996/ / 1 506 274 Correspondència d'entrada 1996/ / 1996/ / 507 900 275 Correspondència d'entrada 1996/ / 1996/ / 901 1300 276 Correspondència d'entrada 1996/ / 1996/ / 1301 1682 277 Correspondència d'entrada 1997/ / 1997/ / 1 484 278 Correspondència d'entrada 1997/ / 1997/ / 485 1150 279 Correspondència d'entrada 1997/ / 1997/ / 1151 1825 280 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 1 500 281 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 501 950 282 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 951 1400 283 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 1401 1780 284 Correspondència d'entrada 1998/ / 1998/ / 1781 2198 285 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 1 365 286 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 366 819 287 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 820 1241 288 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 1242 1648 289 Correspondència d'entrada 1999/ / 1999/ / 1649 2247 2356 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 1 410 2357 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 411 1066 2358 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 1067 1635 2359 Correspondència d'entrada 2000/ / 2000/ / 1636 2312 2360 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 1 552

(26)

2361 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 553 1174 2362 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 1175 1684 2363 Correspondència d'entrada 2001/ / 2001/ / 1685 2204 2364 2002=1-355 Correspondència d'entrada 2001/ / 2002/ / 2205 2404 2365 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 356 930 2366 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 931 1420 2367 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 1421 1978 2368 Correspondència d'entrada 2002/ / 2002/ / 1979 2521 2369 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 1 616 2370 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 617 1179 2371 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 1180 1746 2372 Correspondència d'entrada 2003/ / 2003/ / 1747 2282 2788 Correspondència d'entrada 2004/ / 2004/ / 1 805 2789 Correspondència d'entrada 2004/ / 2004/ / 806 1492 2790 Correspondència d'entrada 2004/ / 2004/ / 1493 2237 2791 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 1 714 2792 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 715 1372 2793 Correspondència d'entrada 2005/ / 2005/ / 1373 2049

(27)

Codi

101.01.07.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONDÈNCIA Correspondència sortida

238

Correspondència d'entrada i sortida 1952/ / 1972/ /

290 Correspondència de sortida

-maig,1973-1981, oct.

1973/ / 1981/ /

239

Correspondència d'entrada i sortida 1973/ / 1983/ /

291 Correspondència de sortida

-oct.,1981-1983,oct.

1973/ / 1983/ /

240 Correspondència d'entrada i sortida: Diputació i alcaldia 1975/ / 1982/ /

241

Correspondència d'entrada i sortida 1977/ / 1981/ /

242

Correspondència d'entrada i sortida 1977/ / 1982/ /

244 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat 1981/ / 1983/ /

243 Correspondència d'entrada i sortida: Diputació 1981/ / 1986/ /

245 Correspondència d'entrada i sortida: Govern Civil, Diputació 1987/ / 1989/ /

246 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat 1988/ / 1989/ /

1239 Correspondència sortida: acusament de rebuda d'obres particulars 1988/ / 1992/ /

1240 Correspondència sortida: acusament de rebuda d'obres particulars 1988/ / 1992/ /

292

Correspondència de sortida 1989/ / 1990/ /

247 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat i Diputació 1989/ / 1991/ /

293 Correspondència de sortida 1990/ / 1990/ / 294 Correspondència de sortida: 1990/ / 1990/ / 295 Correspondència de sortida 1991/ / 1991/ / 1 970 296 Correspondència de sortida 1991/ / 1991/ / 971 1443 297 Correspondència de sortida 1992/ / 1992/ / 1 737 298 Correspondència de sortida 1992/ / 1992/ / 738 1845 299 Correspondència de sortida 1993/ / 1993/ / 1 677 300 Correspondència de sortida 1993/ / 1993/ / 678 1076 249 Correspondència d'entrada i sortida: Generalitat, Diputació 1993/ / 1995/ /

301 Correspondència de sortida 1994/ / 1994/ / 1 681 302 Correspondència de sortida 1995/ / 1995/ / 1 543 303 Correspondència de sortida 1996/ / 1996/ / 1 306

(28)

304 Correspondència de sortida 1996/ / 1996/ / 307 943 305 Correspondència de sortida 1997/ / 1997/ / 1 791 306 Correspondència de sortida 1998/ / 1998/ / 1 675 307 Correspondència de sortida 1998/ / 1998/ / 683 950 308 Correspondència de sortida 1999/ / 1999/ / 1 300 309 Correspondència de sortida 1999/ / 1999/ / 301 895 2373 Correspondència de sortida 2000/ / 2000/ / 1 491 2374 Correspondència de sortida 2000/ / 2000/ / 492 1027 2375 Correspondència de sortida 2001/ / 2001/ / 1 638 2376 Correspondència de sortida 2001/ / 2001/ / 639 1082 2377 Correspondència de sortida 2002/ / 2002/ / 1 534 2378 Correspondència de sortida 2002/ / 2002/ / 535 996 2379 Correspondència de sortida 2003/ / 2003/ / 1 480 2380 Correspondència de sortida 2003/ / 2003/ / 481 901 2794 Correspondència sortida 2004/ / 2004/ / 224 678 2795 Correspondència sortida 2005/ / 2005/ / 1 139 2796 Correspondència sortida 2005/ / 2005/ / 497 763 Codi

101.01.10.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL PROTOCOL

2833

Casaments civils 1997/ / 2003/ /

72 (llibres i faxos)

Protocol: exp. de condol mort regidor Sr. F. C. 2000/ / 2000/ /

73 faxos

Protocol: exp. de condol mort regidor Sr. F. C. 2000/ / 2001/ /

2838

Casaments Civils 2003/ / 2007/ /

Codi

101.02.01.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Adquisició de béns

215 -Adquisició de terrenys amb destí a vivenda de promoció pública i cessió de

terrenys a l'Ajuntament per promotora Can Turu

(29)

Codi

101.02.01.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA PATRIMONI Aprofitament de béns

1406 Cessió de terrenys a la parròquia de sant Martí, 1960 (fotocòpia) 1960/ / 1960/ /

2702 Conveni de cessió 10% aprofitament mitjà de Can Trias residencial i la

Planassa.

1982/ / 1987/ /

2703 Cessions i arrendaments de drets i béns: 1983/ / 2003/ /

(30)

Codi

101.02.02.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes

3038 MIT/MP extrapressupostari/MI extrapressupostari/Devolucions 2007/02/01 2007/02/28

3046 MIT/Devolucions/MP Extrapressupostari/MI Extrapressupostari 2007/04/ 2007/04/

3048 MIT/Devolucions/AVD 2007/05/ 2007/05/ 3054 MIT/Devolucions/AVD 2007/06/ 2007/06/ 3055 MIT/Devolucions 2007/07/ 2007/07/ 3062 Devolucions/MIT 2007/09/ 2007/09/ 3063 Devolucions/MIT 2007/10/ 2007/10/ 3067 MIT/Devolucions/AVC 2007/11/ 2007/11/ 3073 Devolucions/MIT/AVC/AVD 2007/12/ 2007/12/ 3075 MIT/Devolucions 2008/01/ 2008/01/ 3079 MIT/Devolucions/AVD 2008/02/ 2008/02/ 3080 MIT/Devolucions 2008/03/ 2008/03/ 3082 MIT/AVD/AVC 2008/04/ 2008/04/ 3087 MIT/Avals/Devolucions 2008/05/ 2008/05/ 3090 MIT 2008/06/ 2008/06/ 3094 MIT/Devolucions/Avals 2008/07/ 2008/07/ 3095 Avals/Devolucions/MIT 2008/08/ 2008/08/ 3097 MIT/Devolucions 2008/09/ 2008/09/ 3100 MIT/Avals/Devolucions 2008/10/ 2008/10/ 3105 Avals/Devolucions/MIT 2008/11/ 2008/11/ 3106 MIT/Avals/Devolucions 2008/12/ 2008/12/ 390 Avals/Devolucions 2009/02/ 2009/02/ 392 MIT/Avals/Devolucions 2009/03/ 2009/03/ 395 MIT/Avals/Devolucions 2009/04/ 2009/04/ 398 MIT/Avals/Devolucions 2009/05/ 2009/05/ 401 MIT/Devolucions 2009/06/ 2009/06/ 406 MIT 2009/07/ 2009/07/ 407 MIT/Devolucions 2009/08/ 2009/08/ 410 MIT/Devolucions 2009/09/ 2009/09/

(31)

412 MIT/Avals/Devolucions 2009/10/ 2009/10/ 417 MIT/Avals/Devolucions 2009/11/ 2009/11/ 420 MIT/Avals/Devolucions 2009/12/ 2009/12/ 502 Avals/MP Extrapressupostaris/MI Extrapressupostaris/Devolucions/MIT 2011/ / 2011/ /

505 Devolucions/MIT/MI Extrapressupostaris/MP Extrapressupostaris 2011/ / 2011/ /

506 MIT/Avals/Devolucions/MI Extrapressupostari/MP Estrapressupostari/MP

Resultes

2011/ / 2011/ /

509 MIT/Devolucions/MP Extrapressupostaris/MI Extrapressupostari/Avals 2011/ / 2011/ /

512 MI Extrapressupostaris/Devolucions/Avals/MP Extrapressupostaris/MIT 2011/ / 2011/ /

518 MIT/MP Extrapressupostari/Devolucions/MI Extrapressupostari 2011/ / 2011/ /

523 MIT/AVALS/Devolucions 2011/ / 2011/ / 527 MIT/Devolucions 2011/ / 2011/ / 528 MIT/Devolucions 2011/ / 2011/ / 531 MIT/AVALS/Devolucions/ 2011/ / 2011/ / 532 MIT/AVALS/Devolucions 2011/ / 2011/ / 534 MIT/Avals 2011/ / 2011/ /

(32)

Codi

101.02.02.01.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Compte general

310 Compte general: 1838, 1846-1858 1838/ / 1858/ / 311 Compte general 1858/ / 1864/ / 312 Compte general 1865/ / 1868/ / 313 Compte general 1869/ / 1875/ / 314 Compte general 1876/ / 1882/ / 315 Compte general 1883/ / 1886/ / 316 Compte general 1887/ / 1890/ / 317 Compte general 1890/ / 1894/ / 318 Compte general 1895/ / 1898/ / 319 Compte general 1898/ / 1901/ / 320 Compte general 1902/ / 1910/ / 321 Compte general 1911/ / 1914/ / 322 Compte general 1915/ / 1916/ / 323 Compte general 1917/ / 1917/ /

324 Manca els comptes de 1918-1943

Compte general 1944/ / 1944/ / 325 Compte general 1945/ / 1945/ / 326 Compte general 1946/ / 1946/ / 327 Compte general 1947/ / 1947/ / 328 Compte general 1948/ / 1948/ / 329 Compte general 1949/ / 1949/ / 330 Compte general 1950/ / 1950/ / 331 Compte general 1951/ / 1951/ / 332 Compte general 1952/ / 1952/ / 333 Compte general 1953/ / 1953/ / 334 Compte general 1954/ / 1954/ / 335 Compte general 1955/ / 1955/ / 336 Compte general 1956/ / 1956/ / 337 Compte general 1957/ / 1957/ / 338 Compte general 1958/ / 1958/ /

(33)

339 Compte general 1959/ / 1959/ / 340 Compte general 1960/ / 1960/ / 341 Compte general 1961/ / 1961/ / 342 Compte general 1962/ / 1962/ / 343 Compte general 1963/ / 1963/ / 344 Compte general 1964/ / 1964/ / 345 Compte general 1965/ / 1965/ / 346 Compte general 1966/ / 1966/ / 347 Compte general 1967/ / 1967/ / 348 Compte general 1968/ / 1968/ / 349 Compte general 1969/ / 1969/ / 350 Compte general 1970/ / 1970/ / 351 Compte general 1971/ / 1971/ / 352 Compte general: pressupost i liquidació 1971/ / 1971/ /

353 Compte general: pressupost i liquidació 1972/ / 1972/ /

354

Compte general 1972/ / 1972/ /

355 Compte general: pressupost i liquidació 1973/ / 1973/ /

356

Compte general 1973/ / 1973/ /

357 Compte general: pressupost i liquidació 1974/ / 1974/ /

358 Compte general: pressupost i liquidació 1974/ / 1974/ /

359 Compte general: pressupost i liquidació 1975/ / 1975/ /

360

Compte general: 1r-2n trimestre 1975/01/ 1975/06/

361

Compte general:3r-4rt. Trimestre 1975/07/ 1975/12/

362 Compte general: pressupost i liquidació 1976/ / 1976/ /

363

Compte general 1976/01/ 1976/06/

364

Compte general 1976/07/ 1976/12/

365 Compte general: pressupost i liquidació 1977/ / 1977/ /

366

Compte general 1977/01/ 1977/06/

367

Compte general 1977/07/ 1977/12/

368 Compte general: pressupost i liquidació 1978/ / 1978/ /

369

Compte general 1978/01/ 1978/06/

370

(34)

371 Compte general: liquidació i pressupost 1979/ / 1979/ /

372

Compte general 1979/01/ 1979/06/

373

Compte genera 1979/07/ 1979/12/

374 Compte general: pressupost i liquidació 1980/ / 1980/ /

375 Compte general 1980/01/ 1980/06/ 376 Compte general 1980/07/ 1980/12/ 377 Compte general 1981/ / 1981/ / 381 Compte general 1982/ / 1982/ / 382 Expedient del compte general del pressupost d'inversions 1982/ / 1982/ /

383 Compte general, pressupost i fulls Fornells 1984/ / 1984/ /

809 capsa de gran format

Compte general 1984/ / 1985/ /

384 Expedient del compte general del pressupost general 1985/ / 1985/ /

385 Expedient del compte general del pressupost d'inversions 1985/ / 1985/ /

386 Expedient del compte general del pressupost ordinari i liquidació 1986/ / 1986/ /

810 capsa de gran format

Compte general 1986/ / 1986/ /

387 Expedient per a la liquidació del pressupost general 1987/ / 1987/ /

811 capsa de gran format

Compte general 1987/ / 1987/ /

812 capsa de gran format

Compte general

-conté certificat d'aprovació de comptes 1989-1998

1988/ / 1989/ /

813 capsa de gran format

Compte general 1990/ / 1991/ /

814 capsa de gran format

Compte general: Estat d'execució 1992/ / 1992/ /

874 Compte general: liquidació de pressupost 1992/ / 1992/ /

815 capsa de gran format

Compte general i relació de deutors i creditors 1993/ / 1993/ /

816 capsa de gran format

Compte general i justificant de l'estat comptes 1994/ / 1994/ /

817 capsa de gran format

Compte general 1994/ / 1994/ /

818 capsa de gran format

Compte general: i balanç de situació 1995/ / 1995/ /

2649 Compte general: liquidacions i balanços 1996/ / 1996/ /

2650 Compte general: liquidacions, balanços i registre de factures 1997/ / 1997/ /

2651 Compte general: liquidacions i balanços 1998/ / 1998/ /

2652

Compte general 1999/ / 1999/ /

2653

Compte general 2000/ / 2000/ /

2654 Compte general: liquidacions i notificacions 2001/ / 2001/ /

(35)

2655 Compte general: liquidacions , balanç de situació, compte de resultats 2001/ / 2001/ /

2656

Compte general 2002/ / 2002/ /

2657 Compte general i liquidació pressupost 2003/ / 2003/ /

2658 Compte general i liquidació pressupost, esborrany 2003/ / 2003/ /

2659 Compte general i liquidació pressupost, esborrany 2003/ / 2003/ /

2660 Compte general, estat anual de comptes, estat dels deutors 2004/ / 2004/ /

Codi

101.02.02.01.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Registres de manaments d'ingrés

378

(36)

Codi

101.02.02.01.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

HISENDA INTERVENCIÓ Comptes Manaments d'ingrés

592 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 1 594 Manaments d'ingrés: 1995/ / 1995/ / 2 596 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 3 598 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 4 601 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 5 604 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 6 606 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 7 609 Manaments d'ingrés: 1995/ / 1995/ / 8 611 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 9 613 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 10 615 Manaments d'ingrés: 1995/ / 1995/ / 11 617 Manaments d'ingrés 1995/ / 1995/ / 12 620 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 1 622 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 2 625 Manaments d'ingrés: 1996/ / 1996/ / 3 627 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 4 629 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 5 631 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 6 633 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 7 637 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 8 640 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 9 642 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 10 644 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 10 647 Manaments d'ingrés 1996/ / 1996/ / 12 649 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 1 651 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 2 653 Manaments d'ingrés: 1997/ / 1997/ / 3 656 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 4 661 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 4

(37)

659 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 5 665 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 7 668 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 8 669 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 9 672 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 10 674 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 11 677 Manaments d'ingrés 1997/ / 1997/ / 12 679 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 1 682 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 1 685 Manaments d'ingrés: 1998/ / 1998/ / 3 688 Manaments d'ingrés: 1998/ / 1998/ / 4 691 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 5 694 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 6 697 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 7 701 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 8 702 Manaments d'ingrés: 1998/ / 1998/ / 9 704 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 10 705 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 10 708 Manaments d'ingrés: 1998/ / 1998/ / 11 710 Manaments d'ingrés 1998/ / 1998/ / 12 714 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 1 716 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 2 723 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 4 726 Manaments d'ingrés: 1999/ / 1999/ / 5 730 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 6 732 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 7 735 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 8 737 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 9 740 Manaments d'ingrés 1999/ / 1999/ / 10 748 Manaments d'ingrés: 1999/ / 1999/ / 12 750 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 1 753 Manaments d'ingrés: 2000/ / 2000/ / 2

(38)

758 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 3 762 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 4 764 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 4 768 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 6 773 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 7 777 Manaments d'ingrés: 2000/ / 2000/ / 8 779 Manaments d'ingrés: 2000/ / 2000/ / 9 783 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 10 787 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 11 791 Manaments d'ingrés 2000/ / 2000/ / 12 2382 Manaments d'ingrés - Resultats i extrapressupostaris 2001/01/ 2001/01/ 2387 Manaments d'ingrés: resultats, extrapressupostari, OEMIS 2001/02/ 2001/02/

2391 Manaments d'ingrés i pagament: -resultats i extrapressupostaris 2001/03/ 2001/03/

2393 Manaments d'ingrés i Pagament: resultats i extrapressupostaris, -OEMI 2001/04/ 2001/04/

2400 Manaments d'ingrés extrapressupostaris (resultats): 2001/06/ 2001/06/

2406

Manaments d'ingrés (resultats) 2001/07/ 2001/07/

2414 Manaments d'ingrés extrapressupostaris:

- OEMT i devolucions

2001/09/ 2001/09/

2401

Manaments d'ingrés 2001/06/ 2001/06/ 942 7234

2412 Manaments d'ingrés extrapressupostaris (resultats) 2001/08/ 2001/08/ 1373 2011

2415 Manaments d'ingrés: Devolucions i resultats 2001/09/ 2001/09/ 1469 1633

2419 Manaments d'ingrés extrapressupostaris i resultats 2001/10/ 2001/10/ 1492 2096

2426 Manaments d'ingrés: AVC, devolucions i resultats 2001/ / 2001/ / 1753 2120

2398

Manaments d'ingrés 2001/05/ 2001/05/ 3098 6686

2399 Manaments d'ingrés Resultats i OEMI 2001/05/ 2001/05/ 5467 6604

2466 Manaments d'ingrés extrapressupostaris, AVA/Devolucions 2002/07/ 2002/07/

2446

Manaments d'ingrés Resultats: 1-621 2002/01/ 2002/01/ 22 1827

2458 Manaments d'ingrés i resultats: MIT/devolucions i avals 2002/05/ 2002/05/ 37 913

2467 Manaments d'ingrés extrapressupostaris 2002/07/ 2002/07/ 39 661

2461 Manaments d'ingrés extrapressupostaris i resultats: AVA/MIT 2002/06/ 2002/06/ 39 1561

2447 Manaments d'ingrés extrapressupostaris 2002/02/ 2002/02/ 61 2009

2452

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :