Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona)

Top PDF Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona):

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 09 (2006)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 09 (2006)

... Un cop assegurat l’estat estructural es va procedir a la recol•lació de les peces ceràmiques que es van fixar amb un morter de calç i sorra. Com ja s’ha dit, en aquest procés de deteriorament, algunes de les rajoles ...

12

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 06 (2005)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 06 (2005)

... Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat i Institut de Cultura, 2005, 231 p. Comissariat de l’exposició i di- recció del catàleg: Marià Carbonell, Anna Castellano i Rafael Cornudella. Recull dels treballs ...

8

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 11 (2007)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 11 (2007)

... del Museu, es publica en quatre idiomes i està profusament il·lustrada amb fotografies, plànols i grà- ...la història d’un barri barceloní, amb detalls del que havia estat l’espai on es troben els mòduls de ...

12

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 05 (2005)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 05 (2005)

... i Història de la Ciutat de ...el Museu duu a terme avui de manera intensa i renovada, torna a disposar d’una eina fonamental que la reforçarà i la ...El Museu d’Història de la Ciutat ha ...

8

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 12 (2007)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 12 (2007)

... Barcelona: història i res- tauració de l’edifici; primers testimonis i evolució del barri jueu (el call major, el call menor), i la vida al call (l’organit- zació política i administrativa, el món del treball, les ...

12

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 08 (2006)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 08 (2006)

... del Museu d’Història de la Ciutat, proposa que es recordi quin era el traçat de la muralla de la ciutat mitjançant la senyalització dels punts on hi havia hagut els portals d’aquesta ...El ...

12

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 07 (2006)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 07 (2006)

... del Museu d’Història de la ...la ciutat medieval fins al segle XIX, que porta a la gran extensió de l’Eixample i a la integració dels po- bles del pla, primer pas en la construcció de la metròpoli ...

8

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 14 (2008)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 14 (2008)

... la ciutat, són els escenaris del passat artístic i les expressions del seu bategar present el que busquen i perceben als monuments, als museus, als escenaris, a les llibreries, als carrers i als parcs que ...el ...

12

MUHBA : Museu d'Història de Barcelona : "el museu de la ciutat, mirall de Barcelona" : síntesi del Pla estratègic del Museu

MUHBA : Museu d'Història de Barcelona : "el museu de la ciutat, mirall de Barcelona" : síntesi del Pla estratègic del Museu

... • LLibres: reorganització en tres sèries: „Documents‟, „Pòsits‟ (inclourà els catàlegs) i „Monografies del Museu d’Història‟ (començant per la sèrie “La ciutat del Born. Barcelona 1700”, dirigida per Albert ...

33

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 04 (2005)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 04 (2005)

... el Museu-Monestir de Pedralbes va passar a formar part del Museu d’Història de la Ciutat (MHCB), entre els seus objectius hi havia el de potenciar la recerca i la difusió científica per tal ...

8

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 03 (2004)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 03 (2004)

... la ciutat (pas- seig Picasso, Parc de la Ciutadella, plaça Catalunya, Rambla, monument a Colom, carrer Pelai, plaça Universitat, Ronda de Sant Antoni, carrer de les Flors i Ronda de Sant Pau, entre al- tres) han ...

8

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 02 (2004)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 02 (2004)

... nerari guiat El Born i la Ribera, que pretén mostrar com era el sector dens i actiu de la Barcelona de prin- cipis del segle XVIII i explicar quin va ser l’impacte de la construcció de la Ciutadella a la zona i, per ...

8

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 13 (2008)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 13 (2008)

... una ciutat en procés de construcció, du rant les primeres dècades del segle XX, quan es produeix una arribada massiva de persones a la recerca de ...la ciutat en creixement, i també als nous barris, ...

12

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 10 (2007)

MHCB : informatiu del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona. Núm. 10 (2007)

... El següent indret a què ens volíem referir és un espai de dimensions més reduïdes, però que també ha permès millorar no- tablement el coneixement sobre el pas- sat de la ciutat. Ens referim a un solar situat entre ...

12

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 34 (2018)

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 34 (2018)

... la ciutat de Barcelona durant més de quaranta anys i des d’aquesta posició es va oposar tant a les tendències racionalistes com a les especulacions místiques i messiàniques del seu ...

32

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 16 (2009)

MUHBA butlletí : butlletí informatiu del Museu d'Història de Barcelona. Núm. 16 (2009)

... de Ciutat Vella, en col•laboració amb la Fundació Barcelona Media i el Ministeri ...la Ciutat amb aquests serveis, com s’ha posat de manifest en la recent creació de la Subcomissió de Patrimoni de ...

12

La història dels Bombers de Barcelona

La història dels Bombers de Barcelona

... Pasqual Maragall, el nou alcalde de la ciutat, va inaugurar el 15 d’abril de 1983 la caserna de Sant Andreu, al carrer Rio de Janeiro, dotada amb els equipaments més moderns. L’agost del mateix any també entrava ...

92

Destination : Barcelona. Núm. 31 (2007)

Destination : Barcelona. Núm. 31 (2007)

... Barcelona tanca l'estiu amb les festes locals. Qui busqui una ciutat on no avorrir-se ja sap que la capital catalana ha de ser la seva destinació si vol viatjar a finals de setembre. Barcelona és mediterrània ...

8

L'evolució iconogràfica del mite de Dànae : De Gossaert a Subirachs

L'evolució iconogràfica del mite de Dànae : De Gossaert a Subirachs

... l’escenari arquitectònic de la composició que associa al simbolisme marià i destaca de la figura de Dànae el coneixement volumètric del cos. Però, al meu parer, el més rellevant és la interpretació de l’obra. L’autora ...

69

Història, entre lògica i empíria. Una lectura de la filosofia de la història hegeliana

Història, entre lògica i empíria. Una lectura de la filosofia de la història hegeliana

... La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels [r] ...

748

Show all 10000 documents...