PDF superior Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2010

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2010

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2010

En el sector de la restauració els homes segueixen sent majoritaris (56,9) respecte les dones (43,1%). També és majoria el personal de 25 a 44 anys (56,1%), en relació a altres grups en edat laboral. En conjunt, el nivell d’estudis és més aviat baix, el 38,1% té formació primària i el 29,0% secundària. Als restaurants hi ha més persones treballant amb estudis secundaris que als bars.

153 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2007

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2007

Aquesta quarta edició de l’Enquesta sobre l’activitat del sector de la restauració a Barcelona consolida els resultats obtinguts en els estudis anteriors del 2004 al 2006. La comparació entre les diferents mostres evidencia millor les característiques del sector i la suma d’opinions sobre la seva marxa dona una idea de la situació actual i de les perspectives de futur que tenen els agents econòmics del sector. En alguns casos les xifres confirmen els resultats amb lleugeres fluctuacions, en altres marquen clares tendències en

120 Lee mas

Enquesta d'activitat del sector de la restauració a Barcelona:  presentació de resultats. 2017

Enquesta d'activitat del sector de la restauració a Barcelona: presentació de resultats. 2017

L’opinió més compartida és optimista de cara l’evolució del negoci els dos propers anys (42%); els restaurants són els que es mostren més positius. Confien en l’esforç i la seva professionalitat, la millora de de la situació econòmica, la fidelitat de la clientela, les millores realitzades en el negoci i el turisme. Es preveu una certa estabilitat de la plantilla (60%) o un augment (22%, +13 punts que 2016). Altrament, el 40% apunta cap a un augment dels preus (el 2015 era l’11%).

136 Lee mas

Enquesta activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Del 8 de juliol al 06 de novembre de 2014

Enquesta activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Del 8 de juliol al 06 de novembre de 2014

Pagament amb targeta: Segons els resultats de 2014, el 54,4% dels establiments de restauració ofereixen la possibilitat de pagar l’import de la factura amb targeta (el 2013 era el 49,4%). Mentre que el 93,7% dels restaurants permet aquesta forma de pagament, en el cas dels bars només és el 40,8% (el 2013 era el 36,1%). La facilitat de liquidar el compte amb targeta es va implantant en el sector de la restauració. El pagament amb targeta suposa el 24,5% del total de cobraments del darrer mes. Els restaurants acostumen a ser més cars que els bars i bars-restaurants i s’utilitza més (47,1%).
Mostrar más

147 Lee mas

Enquesta d'activitat del sector de la restauració a Barcelona: presentació de resultats. 2018

Enquesta d'activitat del sector de la restauració a Barcelona: presentació de resultats. 2018

De cara al futur, l’opinió més compartida és que el negoci es mantindrà igual els propers dos anys (38,6%, +7,9 punts que 2017). Els optimistes són un terç del total (33,6%, -8,7 punts que 2017) i els pessimistes el 16,0% (+4,4 punts que 2017). Resta l’11,8% que no expressa el seu parer. Els restaurants continuen essent els que es mostren més positius. Els optimistes confien en la millora de la tendència econòmica, social i política i la professionalitat. Hi sumen les millores en el negoci i l’increment del turisme.

130 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats . 2015

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats . 2015

El 17,3% manifesta que el volum del seu negoci ha incrementat i el creixement estimat és del 19,6%. La situació de crisi econòmica, social i política viscuda els darrers anys encara pesa sobre l’opinió dels responsables quan són preguntats de forma suggerida sobre la marxa del seu negoci i del sector de la restauració (el 89,6% així es manifesten). El tipus d’interès és una dificultat afegida segons el 46,9% (el 2013 era el 63,4%). Ara bé, per remuntar el negoci creuen en el turisme (61,7%), el factor climàtic (56,6%) i la creació d’àrees d’oci (36,4%).
Mostrar más

138 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2013

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2013

Segons el 59,7% dels responsables del sector de restauració, l’augment de l’IVA que va tenir lloc el setembre de 2012 no ha repercutit en l’augment del preu final dels serveis, mentre que el 31,6% diu que sí. Des de que va tenir lloc l’augment de l’IVA, més de la meitat dels responsables asseguren que es va reduir el nombre de serveis i el 36,9% que s’ha mantingut. Vals restaurant: El 23,0% dels establiments visitats disposa de xecs-restaurant, sobretot els bars- restaurants (50,2%) i els restaurants (51,2%); només un 10,8% dels bars en tenen. Els vals més comuns
Mostrar más

148 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. 2016

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. 2016

són les reformes del local (17,7%), la bona atenció al client i la professionalitat (12,6%). També es veuen amb bons ulls les intervencions municipals (12,3%) i s’espera un augment del turisme, una rebaixa dels impostos, la millora del poder adquisitiu, l’obertura de nous comerços i hotels, i la millora del barri. Evolució del negoci en els propers dos anys: En relació al futur del sector, no existeix una opinió única sobre quina serà la seva evolució, el 41,3% es mostra optimista (el 2015 era el 36,5%), el 33,8% pensa que es mantindrà igual, el 13,8% que la tendència serà negativa (el 2014 era el 21,0%); els restaurants són els més positius (56,5%).
Mostrar más

135 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2008

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2008

• Volum d’activitat: es confirma la importància creixent dels mesos d’estiu i desembre com els de més serveis, i gener i febrer com els de menys activitat. Els dies que tenen més clients segueixen sent els divendres i els dissabtes i els de menys activitat els dimarts i dilluns. Aquests resultats són encara més notables en el cas dels restaurants.

158 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2005

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2005

L’objectiu principal de l’enquesta es conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat així com l’opinió actual i les perspectives futures que tenen els seus responsables sobre l’activitat del sector. L’informe que presentem a continuació recull l’acumulat dels resultats de les consultes realitzades en 3 onades, en total 1000 entrevistes: la primera onada, del 7 al 21 de març, la segona, del 15 al 29 de juny i finalment la tercera, del 20 d’octubre al 9 de novembre.

77 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2006

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2006

Enquesta Activitat Sector Restauració - 2006 Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació... Característiques dels establiments.[r]

75 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2009

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2009

respectivament), la qual cosa comporta una reducció de la proporció d’altres empleats. En el sector de la restauració els homes segueixen sent majoritaris (57,2%) respecte les dones (42,5%). També és majoria el personal de 25 a 44 anys (57,0%), en relació a altres grups en edat laboral. En conjunt, el nivell de formació és més aviat baix, el 33,4% té estudis primaris i el 31,4% secundaris. El 82,6% del personal treballa a temps complet i, segons els responsables preguntats, el 27,6% ha fet algun tipus de formació

160 Lee mas

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2012

Enquesta sobre l'activitat del sector de la restauració a Barcelona : presentació de resultats. Any 2012

Evolució del negoci en el futur: En relació al futur del sector de restauració, no existeix una única opinió sobre quina serà la seva evolució, el 30,8% pensa que es mantindrà igual, el 35,3% que serà de signe negatiu i el 20,7% són optimistes (el 2011 eren el 22,5%). La confiança dels responsables positius es fonamenta, com el 2010 i el 2011, en l’esperança de què millorarà la situació econòmica actual (53,6%).

149 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2017

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2017

Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de futur. Aquest informe presenta els resultats de 2017, així com la seva evolució des del 2007. La primera part recull dades sobre les característiques dels comerços, el seu personal, els seus horaris, els dies d’obertura, les vendes i l’oferta de serveis complementaris. La segona part dóna a conèixer l’opinió dels seus responsables sobre la conjuntura actual i la marxa dels seu negoci, així com les seves expectatives de futur.
Mostrar más

240 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. Desembre 2014

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. Desembre 2014

Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de futur. Aquest informe presenta els resultats del 2014, així com la seva evolució des del 2002. La primera part recull dades sobre les característiques dels comerços, el seu personal, els seus horaris, els dies d’obertura, les vendes i l’oferta de serveis complementaris. La segona part dóna a conèixer l’opinió dels seus responsables sobre la conjuntura actual i la marxa dels seu negoci, així com les seves expectatives de futur.
Mostrar más

217 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats.  2015

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2015

Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de futur. Aquest informe presenta els resultats del 2015, així com la seva evolució des del 2005. La primera part recull dades sobre les característiques dels comerços, el seu personal, els seus horaris, els dies d’obertura, les vendes i l’oferta de serveis complementaris. La segona part dóna a conèixer l’opinió dels seus responsables sobre la conjuntura actual i la marxa dels seu negoci, així com les seves expectatives de futur.
Mostrar más

213 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2016

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. 2016

Activitat del Sector Comercial de Barcelona és conèixer les característiques dels establiments comercials, l’opinió dels seus responsables sobre l’activitat comercial a la ciutat i les seves perspectives de futur. Aquest informe presenta els resultats del 2016, així com la seva evolució des del 2005. La primera part recull dades sobre les característiques dels comerços, el seu personal, els seus horaris, els dies d’obertura, les vendes i l’oferta de serveis complementaris. La segona part dóna a conèixer l’opinió dels seus responsables sobre la conjuntura actual i la marxa dels seu negoci, així com les seves expectatives de futur.
Mostrar más

244 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : informe. Total 2007

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : informe. Total 2007

 Pel que fa al règim de tinença del local, el 65% dels locals visitats són llogats, el 20,7% de propietat i el 9,4% són parades del mercat amb règim de concessió municipal. Encara que les dades mostrin uns resultats molt estables, fins al 2006 s’adverteix un lleuger descens en el cas del règim de propietat a favor del de lloguer i de concessió municipal. Però aquest any s’observa també una inflexió amb un canvi de tendència. El subsector de farmàcies-drogueries-perfumeries és el que té més proporció d’establiments de propietat (37%) i el d’equipament personal més locals de lloguer (76,6%). El 20,6% dels establiments de lloguer té un contracte anterior al 9 de maig del 1985. Els sectors comercials que tenen una proporció de contractes més antics són els d’Oci i cultura (25,8%) i els de farmàcia-drogueria-perfumeries (25,4%), i els de menys: els de l’alimentació (18,5%) i el de l’Equipament personal (18,1%).
Mostrar más

162 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : informe. Total 2010

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : informe. Total 2010

Aquest informe presenta els resultats de tot l’any 2010, així com l’evolució seguida al llarg dels anys de realització de l’enquesta. La primera part recull dades sobre les característiques dels establiments comercials, el seu personal; els horaris establerts; els dies d’obertura, les vendes, i l’oferta de serveis complementaris. La segona part dóna a

201 Lee mas

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. Desembre 2013

Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona : presentació de resultats. Desembre 2013

 Entre 2010 i 2013 els comerços han rebaixat la seva antiguitat mitjana de 19,5 anys a 17 anys. Els establiments més recents són d’alimentació (no mercats), decoració –llar, automoció i els de titularitat no espanyola.  Gairebé dos terços dels establiments són societats civils particulars, el 22,5% societats limitades i el 5,7% societats anònimes.  El 5,0% dels responsables dels comerços manifesten que són franquícies, el 8,9% que tenen central de compres i el 32,5% que estan associats (el 2012 ho estava el 42,6%).

217 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects